שמירה על תאימות ל-CCPA ב-Google Ads

כאן ב-Google האמנו מאז ומעולם שהמשתמש תמיד צריך להיות במרכז, והגישה הזאת באה לידי ביטוי בכל מה שאנחנו עושים. כחלק מהמחויבות שלנו כלפי המשתמשים, לעולם איננו מוכרים מידע אישי. אנחנו מתנהלים בשקיפות מול המשתמשים ומאפשרים להם לשלוט בחוויית הצפייה במודעות באמצעות ההגדרות בחשבון ותכונות נוספות שעוזרות בניהול שלו. בהתאם למדיניות שלנו בנושא פרסום מותאם אישית, לעולם איננו משתמשים במידע רגיש לצורך התאמה אישית של מודעות. אנחנו גם משקיעים ביוזמות כמו Coalition for Better Ads,‏ היוזמה של חדשות Google ו-ads.txt כדי ליצור סביבת פרסום תקינה ובת-קיימא.

Google מקבלת בברכה חוקים המגינים של פרטיות הצרכנים. במאי 2018 השקנו כמה עדכונים שמטרתם לעזור למפרסמים ולבעלי תוכן דיגיטלי לפעול בהתאם לתקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR) באזור הכלכלי האירופי (EEA).

היום אנחנו ממשיכים לפעול למען פרטיות המשתמשים באמצעות עיבוד נתונים מוגבל - יוזמה שמטרתה לעזור למפרסמים, לבעלי תוכן דיגיטלי ולשותפים שלנו לפעול בהתאם לחוק ההגנה על פרטיות הצרכן בקליפורניה (California Consumer Privacy Act – ‏CCPA). הסבר על היוזמה מופיע בהמשך.  

מידע על חוק ההגנה על פרטיות הצרכן בקליפורניה

חוק ההגנה על פרטיות הצרכן בקליפורניה (CCPA) הוא חוק חדש להגנה על מידע, שמוגדרות בו זכויות שונות של תושבי מדינת קליפורניה. החוק הזה חל על חברות שעושות עסקים בקליפורניה ועומדות באחד מכמה קריטריונים הנוגעים להכנסה, לעיבוד נתונים ולגורמים אחרים. חוק CCPA דורש מחברות לשמור על זכות התושבים לא להסכים למכירת המידע האישי שלהם (בהתאם להגדרה המעוגנת בחוק זה). האפשרות לא להסכים לכך חייבת להיות מוצעת בקישור בולט בדף הבית של הצד המוֹכֵר. בקישור צריך להיות כתוב "Do Not Sell My Personal Information" ("אל תמכרו את המידע האישי שלי"). בחוק CCPA מצוינים כמה מקרים יוצאים מן הכלל, שבהם מידע אישי מועבר בין גורמים, אבל ההעברה אינה נחשבת למכירה. לדוגמה, מסירת מידע אישי לנותן שירות (כמוגדר בחוק) אינה נחשבת למכירה.

מידע על עיבוד מוגבל של נתונים

מפרסמים, בעלי תוכן דיגיטלי ושותפים יכולים להגדיר עיבוד מוגבל של נתונים, כדי לעמוד בדרישות של ה-CCPA שרלוונטיות לגביהם. כשמתקבלים במערכת נתונים שמוגדר להם עיבוד מוגבל, Google מגבילה את השימוש במזהים ייחודיים מסוימים ובנתונים אחרים שמעובדים במסגרת השירות שלנו, ומשתמשת בהם רק למטרות עסקיות מסוימות. במקרים כאלה, מטרות עסקיות יכולות להיות, בין השאר, הצגת מודעות, דיווח ומדידה, אבטחה וזיהוי של תרמיות, ניפוי באגים, שיפור של תכונות במוצרים שאנחנו מספקים ופיתוח תכונות חדשות עבורם. כשעיבוד מוגבל של נתונים מופעל, אנחנו מקבלים על עצמנו תפקיד של ספק שירות ביחס לעיבוד של הנתונים הרלוונטיים, בכפוף לתנאים המפורטים בנספח שעוסק במעמדנו כספקי שירות, בהתאם להגדרתם ב-CCPA. 

עיבוד מוגבל של נתונים פועל בצורות שונות במוצרים השונים שלנו. מפרסמים, בעלי תוכן דיגיטלי ושותפים צריכים לבדוק ולהבטיח שהשימוש שלהם במוצרים ושירותים של Google, כולל עיבוד מוגבל של נתונים, תואם לדרישות ה-CCPA שהם מחוייבים לעמוד בהן. במוצרים שבהם נדרשת פעולה אקטיבית כדי להפעיל עיבוד מוגבל של נתונים, השותפים הם אלה שצריכים להחליט מתי ואיך להפעיל אותו. אפשר להפעיל עיבוד מוגבל של נתונים למשתמשים ספציפיים (לדוגמה, אחרי שמשתמש לוחץ על קישור "אל תמכרו את המידע האישי שלי" ומבטל את ההסכמה לשימוש בנתונים).  לחילופין, במוצרים שבהם האפשרות קיימת, שותפים יכולים לבחור להפעיל עיבוד מוגבל של נתונים לכל המשתמשים בקליפורניה. 

 

אם אישרתם במוצרים ובשירותים שלנו שליחה או חשיפה של נתונים לצדדים שלישיים, לא יופעל על הנתונים האלה עיבוד מוגבל. במקרים כאלה, עליכם לנקוט בכל אמצעי שנדרש כדי להבטיח שהעברת הנתונים לאותו צד שלישי והשימוש בהם יהיו בהתאם לדרישות שאתם מחוייבים לעמוד בהן לפי ה-CCPA. אם שילבתם שני מוצרים של Google כדי לשתף ביניהם נתונים או שאתם משתפים נתונים בין מוצרים שלנו בכל אמצעי אחר, מרגע שהנתונים ישותפו הם יהיו כפופים לתנאים שנקבעו במוצר שאליו הם נשלחו. 

מוצרים ותכונות שכבר מוגדר בהם עיבוד מוגבל של נתונים

בתכונות ובמוצרים הבאים שמשויכים ל-Google Ads כבר מוגדר עיבוד מוגבל של נתונים:

מפרסמים שמשתמשים בתכונות ובמוצרים האלה לא צריכים לעשות שום פעולה נוספת.

אם שילבתם שני מוצרים של Google כדי לשתף ביניהם נתונים או שאתם משתפים נתונים בין מוצרים שלנו בכל אמצעי אחר, מרגע שהנתונים ישותפו הם יהיו כפופים לתנאים שנקבעו במוצר שאליו הם נשלחו.

מוצרים ותכונות שצריך להפעיל בהם עיבוד מוגבל של נתונים

כשמפעילים עיבוד מוגבל של נתונים, Google מגבילה את אופן השימוש שלה בנתונים. כתוצאה מכך, תכונות מסוימות לא יהיו זמינות אם תבחרו להפעיל עיבוד מוגבל של נתונים. למשל, הוספת משתמשים לרשימות רימרקטינג, הוספת משתמשים לרשימות בסיס לרימרקטינג מסוג 'קהלים דומים' וכל הפונקציונליות שקשורה לתכונות האלה. אם תפעילו עיבוד מוגבל של נתונים בקמפיינים לקידום אפליקציות, ייתכן שיוצגו למשתמשים מודעות לקידום האפליקציה גם אחרי שהם יתקינו אותה.

גם אחרי שתפעילו עיבוד מוגבל של נתונים, מודעות כשירות להצגה (למשל להצגה ברשת המדיה של Google) שמקושרות לאמצעי מעקב אחרי מודעות של ספקים חיצוניים או לאמצעי הצגת מודעות של ספקים כאלה יוצגו, אלא אם בעל התוכן הדיגיטלי ישבית את ההצגה שלהן. ההתחייבות החוזית של Google לעיבוד מוגבל של נתונים לא כוללת אמצעי מעקב והצגת מודעות של ספקים חיצוניים. במקרים כאלה, עליכם לנקוט בכל אמצעי שנדרש כדי להבטיח שהעברת הנתונים לאותו ספק חיצוני והשימוש בהם יהיו בהתאם לדרישות שאתם מחוייבים לעמוד בהן לפי ה-CCPA. כשמדובר במודעות שמוצגות דרך פרסום בערוצים שונים ברשת המדיה, Google לא תגיש הצעות מחיר בעקבות בקשות להצעות מחיר כאשר בעל התוכן הדיגיטלי שלח אות לביטול ההסכמה.

חשוב לציין שגם כשעיבוד מוגבל של נתונים מופעל, מעקב המרות ואיסוף של נתוני מדדים שמתייחסים לקמפיין יפעלו כרגיל.
הפעלת עיבוד נתונים מוגבל
המוצר  הפעלת עיבוד נתונים מוגבל
Google Ads

יש שתי דרכים להפעיל עיבוד נתונים מוגבל ב-Google Ads:

 1. אתם יכולים להגדיר את הפרמטר החדש "restricted_data_processing" בתג המעקב ברמת האתר, כדי להפעיל איסוף נתונים מוגבל עבור משתמשים מסוימים באתר שלכם.
 2. תיבת סימון בממשק של Google Ads מאפשרת לכם להגדיר את תג הרימרקטינג של Google Ads כדי להפעיל עיבוד נתונים מוגבל עבור כל המשתמשים בקליפורניה.

כדי לקבל פרטים נוספים ודוגמאות, אפשר לעיין במאמר הזה.

Google Analytics‏, Google Analytics for Firebase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

אצל משתמשים של Google Analytics או Google Analytics for Firebase, בכפוף לנספח של ה-CCPA בנושא ספקי שירות, Google Analytics ישמש כספק שירות אם המשתמשים ישביתו את שיתוף הנתונים עם מוצרים ושירותים אחרים של Google.

אם מייצאים נתונים מ-Google Analytics או מ-Google Analytics for Firebase למוצרים אחרים (כמו Google Ads) כתוצאה משילובי מוצרים, הנתונים האלה כפופים לתנאים ולהגבלות של אותם מוצרים.

Google Analytics היא פלטפורמה שכוללת אוסף של כלים שבעזרתם אפשר לקבוע איך הנתונים ייאספו ואם הם ישמשו למטרות התאמה אישית של פרסום או לא. מידע נוסף מפורט בקטע שיתוף של רשימות החברים בקהל בהמשך או בקטע "התאמה אישית של הפרסום" במרכז העזרה של Google Analytics.
קמפיינים לקידום אפליקציות

אם מודדים המרות באפליקציה באמצעות ה-SDK של Google Analytics for Firebase, יש שתי אפשרויות:

 1. ניתן להשבית את תכונות הפרסום המותאם אישית ברמת המשתמש, וכך להפעיל עיבוד מוגבל של נתונים למשתמשים מסוימים באפליקציה.
 2. אפשר להשבית את תכונות הפרסום המותאם אישית באזור גיאוגרפי מסוים (לדוגמה, קליפורניה) כדי להפעיל עיבוד מוגבל של נתונים לכל המשתמשים באפליקציה שנמצאים בקליפורניה.
Google Tag Manager שדה חדש, "הפעלה של עיבוד נתונים מוגבל", זמין בתגי Google Ads (תגי המרות ותגי רימרקטינג) ב-Google Tag Manager. כאן מפורטות ההוראות להגדרה של השדה.

*הערה: לקוחות שמשתמשים כרגע בפרמטר allow_ad_personalization_signals כדי להפעיל עיבוד נתונים מוגבל יכולים להמשיך להשתמש בו למטרה הזאת, אבל ייתכן שבעתיד Google תדרוש מהם לעבור לשימוש בפרמטר restricted_data_processing.

שיתוף של רשימות החברים בקהל

אם עיבוד נתונים מוגבל מופעל ב-Google Ads, הוא חל רק על רשימות קהלים שנוצרו באמצעות התג של Google Ads. אם יש לכם רשימות קהלים ששותפו עם Google Ads מתוך Google Analytics, Display & Video 360 או Search Ads 360, תצטרכו לעבור למוצרים האלה כדי להפעיל עיבוד נתונים מוגבל של הנתונים המיוצאים ל-Google Ads. מידע נוסף זמין בטבלה שלמטה: 

הפעלה של עיבוד נתונים מוגבל לנתונים המיוצאים אל Google Ads

המוצר      איך להפעיל עיבוד נתונים מוגבל עבור הנתונים המיוצאים אל Google Ads
Google Analytics                      

אפשר לקבוע אם נתוני Google Analytics ישמשו להתאמה אישית של מודעות בעזרת האפשרויות הבאות:

 1. משביתים באזור מסוים (של משתמשי הקצה) או בנכס כולו דרך הגדרות הנכס.
 2. מחריגים אירועים או מאפייני משתמש ספציפיים דרך הגדרות אלה ('אפליקציה + אתר בלבד).
כדי להשבית באופן דינמי את ההתאמה האישית של מודעות לסשן או לאירוע, צריך לבצע את השינויים האלה בהגדרת התג.
Display & Video 360                                                                                      

אם רוצים להשבית את השיתוף של רשימת החברים בקהל ל-Google Ads מ-Display & Video 360, יש שלוש אפשרויות ב-Display & Video 360: 

 1. ניתן להשבית את ההתאמה האישית של מודעות באמצעות הפרמטר תג מעקב ברמת האתר.
 2. ניתן להחריג פעילויות Floodlight ממודעות בהתאמה אישית.
 3. אפשר להשבית את האפשרות שיתוף של רשימות החברים בקהל.
Search Ads 360 בשלב זה, מערכת Search Ads 360 לא מאפשרת לייצא קהלים ל-Google Ads לרשת החיפוש. בנוסף, משתמשים שנמצאים בקליפורניה לא יתווספו לרשימות רימרקטינג ברשת החיפוש וברשת המדיה. מידע נוסף זמין במאמר הזה.

מידע על עיבוד נתונים לפי CCPA בהתאם לתקן של IAB

נכון לעכשיו Google לא חתומה על החוזה המוגבל של IAB Privacy לספקי שירות (Limited Service Provider Contract). עם זאת, התאמנו את תגי הרימרקטינג ותגי ההמרות של Google Ads לפי המפרט הטכני מגרסה 1.0 של המסגרת של IAB בנושא CCPA ‏(IAB CCPA Framework v1.0 Technical Specifications), כדי לקרוא את המחרוזת us_privacy באתרים של מפרסמים.

מפרסמים שבוחרים להשתמש באות של IAB צריכים לפעול בהתאם למפרט הטכני של IAB Tech Lab כדי להטמיע את המחרוזת us_privacy בדפים שלהם. תגי Google Ads יאחזרו את המחרוזת us_privacy אחרי אינטראקציה עם הדף של המפרסמים, ויפעילו עיבוד נתונים מוגבל כשהמחרוזת תזהה ביטול הסכמה מצד המשתמש. 

 • אם המחרוזת של IAB תציין שהמשתמש לא ביטל את ההסכמה, ההתנהגות לא תשתנה.
 • אם המחרוזת של IAB תציין שהמשתמש ביטל את ההסכמה, Google תפעיל עיבוד נתונים מוגבל
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה