Dosah cieľa: definícia

Metriky jedinečného dosahu a frekvencie teraz zohľadňujú spoločné pozeranie, ku ktorému dochádza, keď viacerí ľudia pozerajú reklamy spoločne v televíznych zariadeniach pripojených k internetu.

Počet ľudí v rámci definovaného cieľového publika vašej kampane, pri ktorých očakávate, že ich oslovíte. Dosah cieľa je založený na veku, pohlaví a geografickej polohe vášho cieľového publika.

Dosah cieľa predstavuje absolútny počet ľudí vo vašom cieľovom publiku, ktorých oslovujete kampaňou, zatiaľ čo cieľový percentuálny dosah predstavuje percento publika demografickej skupiny na základe sčítania obyvateľstva, ktoré oslovujete v kampani. Percentuálny dosah cieľa vypočítate vydelením cieľového demografického dosahu a cieľovej demografickej populácie.

Príklad

Povedzme, že vaša reklama oslovila celkove 5 miliónov ľudí v Texase z odhadovaného počtu 30 miliónov ľudí žijúcich v Texase. Váš percentuálny dosah cieľa by bol 16,7 %.

Súvisiaci odkaz

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka