Kombinované segmenty: definícia

Nastavenie zacielenia, ktoré umožňuje osloviť vhodné publiká skombinovaním atribútov publika, ako sú detailné demografické údaje a záujmy, s cieľom vytvoriť „fiktívne osoby“, ktoré predstavujú segmenty cieľového publika.

Môžete vytvoriť zoznam kombinovaných segmentov, ku ktorému sa dostanete kedykoľvek pomocou výberu publík. Kombinované segmenty možno upraviť, odstrániť alebo znova použiť vo viacerých kampaniach alebo reklamných skupinách.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka