Στοχευόμενο κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις (tCPM): Ορισμός

Πρόκειται για έναν τρόπο υποβολής προσφορών, κατά την οποία ορίζετε το μέσο ποσό που είστε διατεθειμένοι να πληρώνετε για κάθε χίλιες εμφανίσεις της διαφήμισής σας (το ποσό αυτό είναι το CPM-στόχος). Βελτιστοποιούμε τις προσφορές, χρησιμοποιώντας το CPM-στόχο (tCPM), ώστε να σας βοηθήσουμε να διασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση μοναδικών χρηστών. Ορισμένες εμφανίσεις μπορεί να κοστίζουν περισσότερο ή λιγότερο από το tCPM, ωστόσο το Google Ads θα προσπαθεί γενικά να διατηρεί το μέσο CPM της καμπάνιας σας ίσο ή χαμηλότερο του tCPM που ορίζετε.

Το στοχευόμενο κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις διατίθεται για καμπάνιες βίντεο στο Google Ads. Σε ό,τι αφορά τις καμπάνιες ακολουθίας διαφημίσεων βίντεο, το tCPM πραγματοποιεί βελτιστοποίηση για την ολοκλήρωση ακολουθιών (δηλαδή πραγματοποιεί βελτιστοποίηση, ώστε να μεγιστοποιείται ο αριθμός των χρηστών που βλέπουν ολόκληρη την ακολουθία) και όχι για την προσέγγιση μοναδικών χρηστών.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού