Uporaba združenih ciljnih skupin

Če želite svoje oglase ciljati na širok nabor ciljnih skupin, ki bi jih lahko zanimali vaši izdelki ali storitve, lahko ustvarite združene ciljne skupine. Ko ustvarite združene ciljne skupine, jih lahko uporabite v vseh svojih oglaševalskih akcijah ali skupinah oglasov. 

Preberite spodnja navodila za več informacij o tem, kako ustvariti nove združene ciljne skupine, dodati segmente ciljnih skupin, izključiti ciljne skupine ali znova uporabiti obstoječe združene ciljne skupine.

Ustvarjanje nove združene ciljne skupine

V okviru oglaševalske akcije/skupine oglasov:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Izberite obstoječo oglaševalsko akcijo ali ustvarite novo.
 3. Kliknite »Ciljne skupine« in odprite meni »Združene ciljne skupine«.
 4. Kliknite plus »Združena ciljna skupina«. Odpre se novo okno.
 5. V razdelku »Ime ciljne skupine« vnesite ime za novo združeno ciljno skupino.
 6. V razdelku »Vključite uporabnike, ki izpolnjujejo naslednje« dodajte ciljne skupine, na katere želite ciljati oglase. Vnesete lahko izraz ali besedno zvezo ali pa brskate na podlagi tega, kdo so, katera so njihova zanimanja in navade, kaj raziskujejo ali načrtujejo oz. kako so bili v interakciji z vašim podjetjem.
 7. Če želite ustvariti presek svoje ciljne skupine in drugega segmenta ciljne skupine, kliknite Omejite ciljno skupino.
 8. V razdelku, ki se prikaže, podobno kot v 7. koraku zgoraj dodajte ciljne skupine iz drugega segmenta, ki ga želite vključiti v ciljanje.
 9. Če želite iz združene ciljne skupine izključiti nekaj ciljnih skupin, klikniteIzključitev ciljne skupine in nato vnesite ciljne skupine, ki jih želite izključiti iz ciljanja.
  Opomba: izključitev je na voljo šele, ko je vključena vsaj ena ciljna skupina. Izključitve veljajo samo za združeno ciljno skupino in ne vplivajo na druge ciljne skupine v oglaševalski akciji ali skupini oglasov. 
 10. Kliknite Shrani.

Zaradi varovanja zasebnosti uporabnikov Google Ads ne prikazuje oglasov združenim ciljnim skupinam, ki imajo manj kot 1000 članov. Google samodejno začasno zaustavi oglaševalske akcije ali skupine oglasov, ki so ciljane na združeno ciljno skupino z manj člani. 

Uporaba obstoječe združene ciljne skupine

Ko ustvarite združeno ciljno skupino, jo lahko uporabite znova v drugih oglaševalskih akcijah ali skupinah oglasov. Obstoječe združene ciljne skupine lahko odprete, uredite ali odstranite prek izbirnika ciljanja tako, da uporabite ikono svinčnika  ob želeni ciljni skupini.

Če uredite obstoječo ciljno skupino prek izbirnika za posamezno oglaševalsko akcijo, spremembe veljajo za vse oglaševalske akcije ali skupine oglasov, ki jo uporabljajo.

Ocene dosega

Ocene dosega prikazujejo ocenjeno število prikazov v ciljni skupini za združeno ciljno skupino, ki jo ustvarjate. Te ocene veljajo v okviru ustvarjanja ciljne skupine, pri čemer se ne upoštevajo nastavitve oglaševalske akcije. Za natančnejše ocene lahko izberete posamezno državo, jezik ali kanal. Ocene dosega pokažejo, kakšen vpliv na doseg imajo posamezne komponente združene ciljne skupine. 

Če ustvarite presek dveh ali več meril ciljnih skupin z logičnim operatorjem IN, se lahko vaš doseg ciljne skupine znatno zmanjša.

Sorodni povezavi

O združenih ciljnih skupinah
Združene ciljne skupine: definicija

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave