Как да използвате комбинирани аудитории

Можете да създавате комбинирани аудитории, за да насочвате рекламите си към разнообразни аудитории, които се интересуват от продуктите или услугите Ви. След като ги създадете, можете да ги използвате в кампаниите или рекламните си групи. 

Прочетете инструкциите по-долу, за да научите как да създавате нови комбинирани аудитории, да добавяте сегменти от аудиторията, да изключвате аудитории или да използвате отново съществуващи комбинирани аудитории.

Създаване на нова комбинирана аудитория

На ниво кампания/рекламна група:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Изберете съществуваща кампания или създайте нова.
 3. Кликнете върху „Аудитории“ и отворете менюто „Комбинирани аудитории“.
 4. Кликнете върху „plus Комбинирана аудитория“ Ще се покаже нов прозорец.
 5. Под „Име на аудиторията“ въведете име за новата комбинирана аудитория.
 6. Под „Включване на хора, които отговарят на следните условия“ добавете аудиториите, към които искате да насочвате рекламите си. Може да въведете термин или фраза или да прегледате въз основа на състава на аудиторията, интересите и навиците на членовете ѝ, нещата, които проучват или планират, или начините, по които са взаимодействали с бизнеса Ви.
 7. За да извършите сечение на целевата Ви аудитория с друг сегмент от аудиторията, кликнете върху Стесняване на аудиторията.
 8. В показалата се секция (подобна на стъпка 7 по-горе) добавете аудитории от друг сегмент, който искате да включите в насочването.
 9. Ако желаете да изключите аудитории от комбинираната аудитория, кликнете върху Изключване на аудиторията и въведете онези, към които не искате да насочвате.
  Забележка: Преди да е възможно изключване, трябва да е включена поне една аудитория. Изключванията засягат само комбинираната аудитория и не се отразяват върху другите аудитории, към които се насочва в кампанията или рекламната група. 
 10. Кликнете върху Запазване.

За да защитава поверителността на потребителите, Google Ads няма да показва реклами пред комбинирана аудитория, чиито членове не надхвърлят 1000. Google автоматично ще постави на пауза кампаниите или рекламните групи, насочвани към комбинирана аудитория с по-малък брой членове. 

Използване на съществуваща комбинирана аудитория

След като създадете комбинирана аудитория, можете да я използвате и за други свои кампании или рекламни групи. Можете да отваряте, редактирате или премахвате комбинирани аудитории чрез инструмента за избор на насочване, като ползвате иконата на молив Template до съответната аудитория.

Ако редактирате аудитория от инструмента за избор за конкретна кампания, това ще се отрази върху всички кампании или рекламни групи, които ползват аудиторията.

Прогнози за обхвата

Прогнозите за обхвата дават прогнозен брой импресии за създаваната комбинирана аудитория. Прогнозите са в контекста на създаването на аудиторията и не вземат под внимание настройките на конкретните кампании. За да получите по-точни прогнози, може да изберете държава, език или канал. Прогнозите за обхвата показват как би повлияла върху обхвата всяка отделна аудитория от участващите в комбинираната. 

Имайте предвид, че когато извършите сечение на два или повече критерия за аудитории чрез логически оператор И, това може значително да намали обхвата на аудиторията.

Сродни връзки

Всичко за комбинираните аудитории
Комбинирани аудитории: определение

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си