Over conversies met winkelwagengegevens

Conversies met winkelwagengegevens is een uitbreiding van conversies bijhouden op uw website. Als u conversies met winkelwagengegevens gebruikt, geeft u de gegevens op van de producten die voor elke transactie zijn verkocht. Als u deze aanvullende informatie aanlevert, krijgt u meer inzicht in de prestaties van uw advertenties en kunt u verdere optimalisaties doorvoeren. U krijgt toegang tot geavanceerde verkopen, winstrapportage en inzichten voor uw Google Ads-account en -campagnes, zoals het aantal bestellingen, de gemiddelde inhoud van de winkelwagen, de opbrengst en de brutowinst. Geavanceerde rapportage op basis van conversies met winkelwagengegevens wordt op dit moment ondersteund voor Performance Max, Shopping-advertenties en campagnes in het zoeknetwerk die zijn gekoppeld aan een Google Merchant Center-account.

Belangrijkste voordelen

Een klik op een advertentie kan leiden tot de verkoop van andere producten dan de daadwerkelijke producten. Als u conversies met winkelwagengegevens implementeert, ziet u welke artikelen zijn gekocht nadat er op uw advertenties is geklikt en welke artikelen het meest zijn verkocht omdat u er reclame voor heeft gemaakt. Ook kunt u hiermee crossselling-patronen analyseren en vaststellen welke producten leiden tot grotere winkelwagens of hogere bestelwaarden. Adverteerders die conversies rapporteren met winkelwagengegevens, krijgen dit:

 • Duidelijke meting van opbrengst en winst via ondersteunde Google Ads-campagnes
 • Gedetailleerde rapportage over verkochte artikelen, inhoud van winkelwagen en gemiddelde bestelwaarde
 • Gedetailleerde rapportage over cross-selling van producten (alleen Shopping-advertenties)

Vereisten

Als u Conversies bijhouden van Google Ads of SA360-conversies bijhouden al gebruikt, voegt u de winkelwagengegevens toe aan uw huidige conversietag. Als u Conversies bijhouden nog niet heeft ingesteld, stelt u Conversies bijhouden eerst in. Als u Google Analytics 4-conversies heeft ingesteld, kunt u deze in Google Ads importeren om conversies met statistieken voor winkelwagengegevens te krijgen.

De rapportage en inzichten op basis van verkochte producten bevatten onder andere alle conversies die voldoen aan de onderstaande vereisten:

 • De conversies zijn aankoopconversies die beschikbaar zijn voor bieden.
 • De conversies gebruiken de Google-tag of Google Tag Manager.
 • De conversies zijn SA360- en Google Analytics 4-conversies die in het Google Ads-account zijn geïmporteerd.

Als u winstrapportage wilt ontgrendelen, geeft u in de gegevensspecificatie voor uw Merchant Center-productfeed een waarde op voor het kenmerk cost_of_goods_sold (COGS). Meer informatie over de kosten van verkochte goederen (COGS) [cost_of_goods_sold]

Opmerking: Alleen de verkoop van artikelen uit een Google Merchant Center-ID gekoppeld aan het Google Ads-account, wordt verwerkt om deze rapporten en inzichten te verkrijgen.

Meer informatie over hoe u rapportageconversies met winkelwagengegevens instelt en test

Aanvullende rapportagestatistieken ontgrendelen

Als u winkelwagengegevens aanlevert voor uw aankoopconversies, gebruikt Google Ads die om aanvullende statistieken en rapporten te maken over uw verkopen en verkochte producten. Bovendien combineert Google Ads de opbrengst van de verkochte artikelen met de bijbehorende gegevens over de kosten van verkochte goederen (COGS) die u in uw Merchant Center-feed heeft verstrekt. Die worden gebruikt om aanvullende statistieken te maken op basis van de brutowinst.

Rapportage over winkelwagenconversies toont u wat een klant heeft gekocht na interactie met uw advertenties. Stel dat u adverteert voor een paar schoenen. In uw normale prestatierapporten weet u dat een aankoopconversie is toegeschreven aan de advertentie voor deze schoenen. U weet niet of die klant dezelfde schoenen heeft gekocht als u waarvoor u adverteert of dat de klant een ander product heeft gekocht. Rapporten over winkelwagenconversies bieden u die informatie, zodat u precies weet wat de klant heeft gekocht.

Samengevat: Door de rapportage van uw winkelwagengegevens ontgrendelt u geavanceerde prestatierapporten en inzichten waarmee u een beter beeld krijgt van uw daadwerkelijke verkoopprestaties, zoals:

 • hoe verschillende biedingsdimensies (bijvoorbeeld apparaat of geografische locatie) de inhoud van winkelwagentjes en de gemiddelde bestelwaarde beïnvloeden,
 • of gebruikers andere artikelen hebben gekocht dan de producten die worden vermeld in de advertenties waarop ze hebben geklikt,
 • of gebruikers de artikelen hebben gekocht die staan vermeld in de advertenties waarop ze hebben geklikt,
 • welke biedende entiteiten (campagnes, advertentie-, product- of vermeldingsgroepen) leiden tot productverkopen,
 • welke biedende entiteiten de hoogste brutowinst opleveren.

Met meer gegevens kunt u uw campagnes beter optimaliseren en betere zakelijke beslissingen nemen. Op basis van inzichten in uw winkelwagenrapportage kunt u bijvoorbeeld agressiever bieden op producten die tot grotere winkelwagens leiden.

Belangrijke statistieken die beschikbaar zijn voor rapportage van winkelwagengegevens

Rapportagestatistieken zijn beschikbaar in de tabel met statistieken bij Campagnes, Advertentiegroepen en Producten. De statistieken die gebruikmaken van winkelwagengegevens vindt u in de kolom Conversies.

Attributiegerelateerde verkoopstatistieken

Attributiegerelateerde verkoopstatistieken geven de waarde van een product aan voor het genereren van leads. Deze statistieken geven aan of de advertentie waarin het product werd getoond, leidt tot de verkoop van het product zelf en/of leidt tot de verkoop van andere producten. Deze statistieken worden berekend voor alle bestellingen die worden toegeschreven aan een klik op een advertentie voor een specifiek product. U vindt deze statistieken op de pagina's Product, Advertentiegroepen en Campagnes, en in de Rapporteditor. Onder meer de volgende statistieken zijn beschikbaar:

Statistiek Beschrijving
Bestellingen

Bestellingen is het totale aantal ontvangen aankoopconversies dat aan uw advertenties is toegeschreven.

Hoe het werkt: U rapporteert conversies met winkelwagengegevens voor afgeronde aankopen op uw website. Als een conversie wordt toegeschreven aan eerdere interacties met uw advertenties (klikken voor tekst- of Shopping-advertenties, weergaven voor videoadvertenties, enzovoort), wordt deze geteld als bestelling.

Voorbeeld: Iemand heeft op een Shopping-advertentie voor een hoed geklikt en daarna niet alleen die hoed maar ook nog een overhemd gekocht via een bestelling op uw website. Hoewel de persoon 2 producten heeft gekocht, telt dit als 1 bestelling.

Opbrengst

De opbrengst is het totale bedrag dat u heeft verdiend met bestellingen die aan uw advertenties zijn toegeschreven.

Hoe het werkt: U rapporteert conversies met winkelwagengegevens voor afgeronde aankopen op uw website. Opbrengst is de totale waarde van alle bestellingen die u heeft ontvangen die aan uw advertenties is toegeschreven, min mogelijke korting.

Voorbeeld: Iemand heeft op een Shopping-advertentie voor een hoed geklikt en daarna niet alleen die hoed maar ook nog een overhemd gekocht via een bestelling op uw website. De hoed kost € 10 en het overhemd € 20. Er zit € 5 korting op de hele bestelling. De opbrengst van deze bestelling is € 25 = (€ 10 + € 20) - € 5.

Kosten van verkochte goederen
(COGS)

Kosten van verkochte goederen (COGS) zijn de totale kosten van de producten die u heeft verkocht in bestellingen die aan uw advertenties zijn toegeschreven.

Hoe het werkt: U kunt een waarde voor kosten van verkochte goederen toevoegen aan elk product in Merchant Center. Als u conversies met winkelwagengegevens rapporteert, worden de verkochte producten gematcht met de waarde voor kosten van verkochte goederen (COGS). Deze informatie kan worden gebruikt om de brutowinst te berekenen die u voor elke bestelling heeft behaald.

Voorbeeld: Iemand klikt op een Shopping-advertentie voor een hoed en koopt daarna niet alleen die hoed maar ook nog een overhemd. De kosten van verkochte goederen voor de hoed zijn € 3 en voor het overhemd gaat het om een bedrag van € 5. De kosten van verkochte goederen voor deze bestelling zijn € 8 = € 3 + € 5.

Brutowinst

Brutowinst is de winst die u heeft behaald met bestellingen die aan uw advertenties zijn toegeschreven min de kosten van verkochte goederen (COGS).

Hoe het werkt: De brutowinst is de opbrengst die u heeft behaald met verkopen die aan uw advertenties zijn toegeschreven min de kosten van verkochte goederen (COGS). Bij de berekening van de brutowinst worden alleen producten meegenomen waarvoor de kosten van verkochte goederen zijn opgenomen in Merchant Center.

Voorbeeld: Iemand heeft op een Shopping-advertentie voor een hoed geklikt en daarna niet alleen die hoed maar ook nog een overhemd gekocht via een bestelling op uw website. De hoed kost € 10 en het overhemd € 20. De kosten van verkochte goederen van de hoed bedragen € 3, maar het overhemd heeft geen waarde voor kosten van verkochte goederen. In de brutowinst voor deze bestelling wordt alleen rekening gehouden met de hoed, dus € 7 = € 10 - € 3.

Brutowinstmarge

Brutowinstmarge is het percentage brutowinst dat u heeft behaald met bestellingen die zijn toegeschreven aan uw advertenties, nadat de kosten van verkochte goederen (COGS) zijn afgetrokken.

Hoe het werkt: U rapporteert conversies met winkelwagengegevens voor afgeronde aankopen op uw website. Brutowinstmarge is de brutowinst die u heeft gemaakt, gedeeld door de totale opbrengst en vermenigvuldigd met 100%. Bij de berekening van de brutowinstmarge worden alleen producten meegenomen waarvoor de kosten van verkochte goederen zijn opgenomen in Merchant Center. 

Voorbeeld: Iemand heeft een hoed en een overhemd gekocht op uw website. De hoed kost € 10 en de kosten van verkochte goederen bedragen € 3. De prijs van het overhemd is € 20, zonder kosten van verkochte goederen. In de brutowinstmarge voor deze bestelling wordt alleen rekening gehouden met de hoed omdat hierop kosten van verkochte goederen van toepassing zijn. De berekening is dan: 70% = (€ 10 - € 3)/€ 10 x 100%.

Gemiddelde bestelwaarde

Gemiddelde bestelwaarde is de gemiddelde opbrengst die u heeft verdiend per bestelling die aan uw advertenties is toegeschreven.

Hoe het werkt: U rapporteert conversies met winkelwagengegevens voor afgeronde aankopen op uw website. Gemiddelde bestelwaarde is de totale opbrengst van uw bestellingen gedeeld door het totale aantal bestellingen.

Voorbeeld:: U heeft 3 bestellingen gekregen waarvan de opbrengst € 10, € 15 en € 20 is. De gemiddelde bestelwaarde is € 15 = (€ 10 + € 15 + € 20)/3.

Gemiddelde inhoud van winkelwagentje

'Gemiddelde inhoud van winkelwagentje' is het gemiddelde aantal producten in elke bestelling die is toegeschreven aan uw advertenties.

Hoe het werkt: U rapporteert conversies met winkelwagengegevens voor afgeronde aankopen op uw website. 'Gemiddelde inhoud van winkelwagentje' is het totale aantal verkochte producten gedeeld door het totale aantal gekregen bestellingen.

Voorbeeld: U heeft 2 bestellingen gekregen. De 1e bevatte 3 producten en de 2e bevatte 2 producten. De gemiddelde inhoud van het winkelwagentje is 2,5 producten = (3+2)/2.

Daarnaast zijn sommige statistieken in beide varianten beschikbaar als lead (verkoop van het geadverteerde product) en cross-selling (verkoop van advertenties voor een ander product):

Statistiek Beschrijving
Leadopbrengst

Leadopbrengst is het totale bedrag dat u heeft verdiend met producten die zijn verkocht door reclame voor hetzelfde product.


Hoe het werkt: U rapporteert conversies met winkelwagengegevens voor afgeronde aankopen op uw website. Als er een product aan de advertentie is gekoppeld waarmee vóór de aankoop interactie was (Shopping-advertenties), wordt dit product beschouwd als het geadverteerde product. Elk product in de bestelling die de klant plaatst, is een verkocht product. Als de geadverteerde en verkochte producten overeenkomen, wordt onder Leadopbrengst de totale waarde vermeld die u heeft behaald met de verkoop van deze producten.


Voorbeeld: Iemand klikt op een Shopping-advertentie voor een hoed en koopt daarna niet alleen die hoed, maar ook nog een overhemd. De hoed kost € 10 en het overhemd € 20. De leadopbrengst van deze bestelling is dan € 10.

Opbrengst cross-selling

Opbrengst cross-selling is het totale bedrag dat u heeft verdiend met producten die zijn verkocht door reclame voor een ander product.


Hoe het werkt: U rapporteert conversies met winkelwagengegevens voor afgeronde aankopen op uw website. Als er een product aan de advertentie is gekoppeld waarmee vóór de aankoop interactie was (Shopping-advertenties), wordt dit product beschouwd als het geadverteerde product. Elk product in de bestelling die de klant plaatst, is een verkocht product. Als deze producten niet overeenkomen, wordt dit beschouwd als cross-selling. De opbrengst van cross-selling is de totale waarde die u heeft behaald met cross-selling die aan uw advertenties is toegeschreven.


Voorbeeld: Iemand klikt op een Shopping-advertentie voor een hoed en koopt daarna niet alleen die hoed, maar ook nog een overhemd. De hoed kost € 10 en het overhemd € 20. De opbrengst van cross-selling van deze bestelling is € 20.

Brutowinst lead

Brutowinst lead is de winst die u heeft behaald met producten die zijn verkocht door reclame voor hetzelfde product min de kosten van verkochte goederen (COGS).


Hoe het werkt: U rapporteert conversies met winkelwagengegevens voor afgeronde aankopen op uw website. Als er een product aan de advertentie is gekoppeld waarmee vóór de aankoop interactie was (Shopping-advertenties), wordt dit product beschouwd als het geadverteerde product. Elk product in de bestelling die de klant plaatst, is een verkocht product. Als de geadverteerde en verkochte producten overeenkomen, bestaat de brutowinst lead uit de opbrengst van deze verkopen min de kosten van verkochte goederen.


Voorbeeld: Iemand klikt op een Shopping-advertentie voor een hoed en koopt daarna niet alleen die hoed, maar ook nog een overhemd. De hoed kost € 10 en de kosten van verkochte goederen bedragen € 3. De brutowinst lead van deze bestelling is dan € 7 = € 10 - € 3.

Brutowinst cross-selling

Brutowinst cross-selling is de winst die u heeft behaald met producten die zijn verkocht door reclame voor een ander product min de kosten van verkochte goederen (COGS).


Hoe het werkt: U rapporteert conversies met winkelwagengegevens voor afgeronde aankopen op uw website. Als er een product aan de advertentie is gekoppeld waarmee vóór de aankoop interactie was (Shopping-advertenties), wordt dit product beschouwd als het geadverteerde product. Elk product in de aankoop is een verkocht product. Als deze producten niet overeenkomen, wordt dat beschouwd als cross-selling. Brutowinst cross-selling is de opbrengst die u heeft verdiend met cross-selling die aan uw advertenties is toegeschreven min de kosten van de verkochte goederen.


Voorbeeld: Iemand klikt op een Shopping-advertentie voor een hoed en koopt daarna niet alleen die hoed, maar ook nog een overhemd. De prijs van het overhemd is € 20 en de kosten van verkochte goederen (COGS) € 5. De brutowinst cross-selling van deze bestelling is € 15 = € 20 - € 5.

Leadeenheden verkocht

Leadeenheden verkocht is het totale aantal verkochte producten door reclame voor hetzelfde product.

Hoe het werkt: U rapporteert conversies met winkelwagengegevens voor afgeronde aankopen op uw website. Als er een product aan de advertentie is gekoppeld waarmee vóór de aankoop interactie was (Shopping-advertenties), wordt dit product beschouwd als het geadverteerde product. Elk product in de bestelling die de klant plaatst, is een verkocht product. Als de geadverteerde en verkochte producten overeenkomen, wordt het totale aantal van deze verkochte producten vermeld onder Leadeenheden verkocht.


Voorbeeld: Iemand klikt op een Shopping-advertentie voor een hoed en koopt daarna niet alleen die hoed, maar ook nog een overhemd en een jas. Het aantal verkochte leadeenheden in deze bestelling is dan 1.

Verkochte eenheden cross-selling

Verkochte eenheden cross-selling is het totale aantal verkochte producten door reclame voor een ander product.

Hoe het werkt: U rapporteert conversies met winkelwagengegevens voor afgeronde aankopen op uw website. Als er een product aan de advertentie is gekoppeld waarmee vóór de aankoop interactie was (Shopping-advertenties), wordt dit product beschouwd als het geadverteerde product. Elk product in de bestelling die de klant plaatst, is een verkocht product. Als deze producten niet overeenkomen, wordt dat beschouwd als cross-selling. Verkochte eenheden cross-selling is het totale aantal cross-verkochte producten uit alle bestellingen die aan uw advertenties zijn toegeschreven.


Voorbeeld: Iemand klikt op een Shopping-advertentie voor een hoed en koopt daarna niet alleen die hoed, maar ook nog een overhemd en een jas. De verkochte eenheden cross-selling in deze bestelling zijn 2.

Kosten van verkochte goederen lead

Kosten van verkochte goederen lead (COGS) zijn de totale kosten van verkochte producten door reclame voor hetzelfde product.


Hoe het werkt: U rapporteert conversies met winkelwagengegevens voor afgeronde aankopen op uw website. Als er een product is gekoppeld aan de advertentie waarmee interactie was (Shopping-advertenties), wordt dat product beschouwd als het geadverteerde product. Elk product in de bestelling die de klant plaatst, is een verkocht product. Als de geadverteerde en verkochte producten overeenkomen, worden de kosten van deze goederen meegeteld onder de kosten van verkochte goederen lead.


Voorbeeld: Iemand klikt op een Shopping-advertentie voor een hoed en koopt daarna niet alleen die hoed, maar ook nog een overhemd. De kosten van verkochte goederen voor de hoed zijn € 3 en voor het overhemd gaat het om een bedrag van € 5. De kosten van verkochte goederen lead voor deze bestelling zijn € 3.

Kosten van verkochte goederen cross-selling

Kosten van verkochte goederen cross-selling (COGS) zijn de totale kosten van producten die zijn verkocht door reclame voor een ander product.


Hoe het werkt: U rapporteert conversies met winkelwagengegevens voor afgeronde aankopen op uw website. Als er een product aan de advertentie is gekoppeld waarmee vóór de aankoop interactie was (Shopping-advertenties), wordt dit product beschouwd als het geadverteerde product. Elk product in de bestelling die de klant plaatst, is een verkocht product. Als deze producten niet overeenkomen, wordt dit beschouwd als cross-selling. Kosten van verkochte goederen cross-selling zijn de totale kosten van de verkochte producten waarvoor niet is geadverteerd.


Voorbeeld: Iemand klikt op een Shopping-advertentie voor een hoed en koopt daarna niet alleen die hoed, maar ook nog een overhemd. De kosten van verkochte goederen voor de hoed zijn € 3 en voor het overhemd gaat het om een bedrag van € 5. De kosten van verkochte goederen cross-selling voor deze bestelling bedragen dan € 5.

Actuele verkoopstatistieken

De daadwerkelijke verkoopstatistieken meten de daadwerkelijke producten die in bestellingen zijn verkocht. Hierdoor krijgt u meer inzicht in wat mensen uiteindelijk kopen wanneer ze op een advertentie klikken. U kunt deze statistieken bekijken in de Rapporteditor. Naast de statistieken hierboven zijn deze statistieken beschikbaar:

 • Brutowinst: De totale hoeveelheid winst voor een product. Deze statistiek is alleen beschikbaar als u de cost_of_goods_sold (COGS) opgeeft. Meer informatie over de kosten van verkochte goederen (COGS) [cost_of_goods_sold]
 • Productopbrengst: het totale bedrag aan opbrengst voor een product.
 • Verkochte eenheden: het totale aantal verkopen van een product naar aanleiding van uw advertenties.

CwCD biedt verschillende vooraf gedefinieerde rapporten die antwoord geven op specifieke vragen over winkelwagengegevens. Zo bespaart u tijd.

Opmerking:
Als u Google Analytics 4-conversies heeft geïmporteerd, zijn er misschien verschillen tussen de waarden voor deze statistieken in uw Analytics-account en de statistieken voor conversies met winkelwagengegevens in uw Google Ads-account. Dit betekent niet per se dat uw trackingimplementatie onjuist is: het kan ook het gevolg zijn van de verschillende trackingmethoden.
 
Als u Analytics-gegevens voor behaalde doelen en e-commercetransacties exporteert naar Google Ads, berekent Google Ads die gegevens anders dan Analytics. Daarom zijn er bepaalde verschillen in de berekende waarden tussen de 2 producten, zelfs als de onderliggende gegevens hetzelfde zijn. Ontdek meer informatie over hoe u Analytics- en Google Ads-conversiestatistieken vergelijkt.
 

Conversies met winkelwagengegevens voor zoekadvertenties

Zoekadvertenties zijn niet gekoppeld aan een specifiek product, dus u vindt geen toegeschreven verkoopstatistieken. De daadwerkelijke verkoopstatistieken zijn wel beschikbaar voor alle verkochte producten door klikken op uw zoekadvertenties. Welke producten zijn verkocht wordt vastgesteld aan de hand van de Merchant Center-feed die is gekoppeld aan het Google Ads-account waarin de zoekadvertenties zijn getoond. U kunt een Merchant Center-feed koppelen aan een Google Ads-account, zelfs als er geen Shopping-advertenties of Performance Max-advertenties worden getoond.

Support voor conversies via verschillende apparaten

Google houdt rekening met conversies via verschillende apparaten om completere rapportage te bieden van statistieken die winkelwagengegevens gebruiken. We gebruiken modellen op basis van verzamelde, geanonimiseerde gegevens van gebruikers die in het verleden hebben ingelogd bij Google-services. Deze modellen wijzen conversies via verschillende apparaten toe die Google niet rechtstreeks kan waarnemen aan statistieken die winkelwagengegevens gebruiken. Met deze benadering kunnen we rapportage over het gedrag op verschillende apparaten bieden waarin waargenomen en gemodelleerde conversies met elkaar worden gecombineerd, zonder de privacy van gebruikers te schenden.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu