Giúp nhà quảng cáo tuân thủ GDPR

Từ trước đến nay, Google vẫn luôn đặt người dùng lên hàng đầu trong mọi việc chúng tôi thực hiện. Chúng tôi cam kết không bán thông tin cá nhân của người dùng, đồng thời cam kết cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng, cũng như cho phép người dùng kiểm soát trải nghiệm quảng cáo của họ thông qua trang Tài khoản của tôimột số tính năng khác. Theo Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa của mình, chúng tôi không bao giờ sử dụng thông tin nhạy cảm để cá nhân hóa quảng cáo. Chúng tôi cũng đầu tư vào các sáng kiến như Liên minh cho quảng cáo tốt hơn, Digital News Innovation Fund, Google Sáng kiến Tin tứcads.txt để hỗ trợ một hệ sinh thái quảng cáo lành mạnh, ổn định.

Vào tháng 8 năm 2017, chúng tôi đã công bố bản cam kết tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) mới của Liên minh Châu Âu, áp dụng cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Bài viết này cung cấp thêm chi tiết về cách chúng tôi hỗ trợ nhà quảng cáo và nhà tiếp thị đối với những thay đổi mà GDPR mang lại.

Thông tin cập nhật về hợp đồng

Chúng tôi hiện đã tiến hành cập nhật các điều khoản hợp đồng cho nhiều sản phẩm kể từ tháng 8 năm 2017 nhằm phản ánh tư cách của Google là đơn vị xử lý dữ liệu hoặc đơn vị kiểm soát dữ liệu theo luật mới.

Hãy tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu trong các sản phẩm quảng cáo Google Marketing Platform và Google Ads:

Hỗ trợ về sự đồng ý

GDPR đề ra các nghĩa vụ mới quan trọng cho hệ sinh thái và những thay đổi mà chúng tôi đã công bố đối với Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu phản ánh những nghĩa vụ đó. Theo chính sách này, những nhà quảng cáo triển khai thẻ tiếp thị lại bắt buộc phải có được sự đồng ý của người dùng để thu thập dữ liệu cho quảng cáo được cá nhân hóa và những nhà quảng cáo triển khai thẻ chuyển đổi cho mục đích đo lường bắt buộc phải có được sự đồng ý để sử dụng cookie.

Để trả lời các câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được từ khách hàng, chúng tôi đã cập nhật cookiechoices.org để thêm ví dụ về những từ ngữ dùng để lấy sự đồng ý và danh sách các giải pháp lấy sự đồng ý của bên thứ ba.

Nếu sử dụng các sản phẩm quảng cáo của Google nhận dữ liệu từ trang web hoặc ứng dụng của bạn, bạn nên truy cập trang Cách Google sử dụng thông tin từ các trang web hoặc ứng dụng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Đây là tài liệu giải thích cách Google quản lý dữ liệu trong các sản phẩm quảng cáo. Việc khuyến khích các bạn xem trang này sẽ giúp chúng tôi đáp ứng yêu cầu của Chính sách cập nhật về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu để cung cấp cho người dùng thông tin về việc Google sử dụng dữ liệu cá nhân của họ.

Các thay đổi về việc phân phát và đo lường quảng cáo của bên thứ ba

Trên Google Ad Manager, Ad Exchange, AdSense và AdMob

Để giúp nhà xuất bản lựa chọn nhà cung cấp công nghệ quảng cáo có khả năng phân phát và đo lường quảng cáo trên trang web và ứng dụng của họ tới người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), chúng tôi đã ra mắt Tùy chọn kiểm soát nhà cung cấp công nghệ quảng cáo cho các nhà xuất bản (Ad Manager/AdX, AdMob, AdSense). Nếu nhà xuất bản không sử dụng các tùy chọn kiểm soát này để chọn danh sách của riêng họ, thì chúng tôi sẽ áp dụng danh sách Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo thường dùng.

Trong thực tế, điều này có nghĩa là các chiến dịch Google Ads và Display & Video 360 của bạn sẽ chỉ phân phát một lượt hiển thị quảng cáo ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) mà tại đó một nhà xuất bản nhất định đã chọn (và nhận được sự đồng ý của người dùng để chọn) Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà bạn sử dụng. Tất cả các nhà cung cấp có trong danh sách đều đã chia sẻ với Google một đường liên kết giải thích cách họ sử dụng dữ liệu và cung cấp một số thông tin nhất định mà GDPR yêu cầu, đồng thời các nhà cung cấp này đã đồng ý tuân thủ chính sách sử dụng dữ liệu của chúng tôi. Mọi nhà cung cấp mà bạn hợp tác đều có thể liên hệ với Google để xin cấp giấy chứng nhận, nhằm có tên trong danh sách Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo.

Như đã thông báo trước đây, chúng tôi cũng phát hành giải pháp Quảng cáo không được cá nhân hóa (Ad Manager/AdX, AdMob, AdSense) để cho phép nhà xuất bản cung cấp cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu khả năng lựa chọn giữa quảng cáo được cá nhân hóa và quảng cáo không được cá nhân hóa (hoặc chọn chỉ phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu). Các chiến dịch tiếp cận người dùng, ví dụ như dựa trên thông tin nhân khẩu học và danh mục ứng dụng mà họ đã cài đặt, không đủ điều kiện để phân phát trên khoảng không quảng cáo không được cá nhân hóa. Những lựa chọn mà người dùng thực hiện trên các trang web của nhà xuất bản cung cấp quảng cáo không được cá nhân hóa sẽ xác định khả năng cung cấp khoảng không quảng cáo được cá nhân hóa và không được cá nhân hóa cho các trang web này. Các nhà quảng cáo Google Ads và Display & Video 360 nên giám sát chặt chẽ việc phân phối chiến dịch sau ngày 25 tháng 5 và xem xét các tiêu chí chiến dịch thay thế khi cần thiết.

Trên YouTube

Vào tháng 1 năm 2017, chúng tôi đã thông báo rằng kể từ ngày 21/05/2018, YouTube sẽ ngừng chấp nhận hầu hết các pixel đo lường của bên thứ ba trên toàn cầu. Chúng tôi cũng đã thông báo rằng chúng tôi đang làm việc với một nhóm nhỏ các nhà cung cấp (bao gồm comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT, Nielsen, Kantar và Dynata) để đánh giá việc chứng nhận lại pixel của họ. Ngoài ra, nhà quảng cáo có thể bật tính năng báo cáo YouTube thông qua các đối tác mà chúng tôi đã tích hợp với Ads Data Hub (ADH).

Kiểm soát việc thu thập, xóa và lưu giữ dữ liệu

Danh sách đối tượng trong các sản phẩm quảng cáo Google Ads/Google Marketing Platform

  • Đối tượng so khớp khách hàng Google Ads: Chúng tôi chỉ lưu giữ những tệp dữ liệu mà nhà quảng cáo tải lên trong khoảng thời gian cần thiết đủ để tạo đối tượng So khớp khách hàng và đảm bảo tuân thủ chính sách của chúng tôi (xem bài viết Cách Google sử dụng dữ liệu So khớp khách hàng). Sau khi các quy trình đó hoàn tất, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa những tệp dữ liệu được tải lên trong Google Ads hoặc API Google Ads. Để biết thông tin về cách thay đổi hoặc thay thế đối tượng So khớp khách hàng hiện có, hãy xem bài viết Thay đổi danh sách khách hàng.
  • Tiếp thị lại với thẻ Google Ads hoặc Floodlight: Nhà quảng cáo kiểm soát người dùng nào được thêm hoặc không được thêm vào danh sách tiếp thị lại, cũng như khoảng thời gian người dùng có tên trong danh sách. Hiện tại, nếu bạn sử dụng thẻ Google Ads hoặc Floodlight để tiếp thị lại, bạn cần đảm bảo rằng thẻ đó không hoạt động đối với những người dùng đã cho biết họ không muốn nhận quảng cáo được cá nhân hóa. Có nhiều cách để thực hiện việc này. Bạn nên tham khảo ý kiến của nhà phát triển web về các giải pháp khả thi, bao gồm cả Trình quản lý thẻ của Google. Nếu bạn sử dụng thẻ Google Analytics cho tính năng tiếp thị lại Google Ads, vui lòng xem phần "Dữ liệu Google Analytics" bên dưới.
  • Danh sách Campaign Manager 360 được cung cấp: Nhà quảng cáo kiểm soát thời gian tồn tại của cookie cho một danh sách đối tượng nhất định. Để xóa người dùng khỏi danh sách, bạn có thể thêm "1" bên cạnh giá trị nhận dạng liên kết với cookie mà bạn muốn xóa khỏi danh sách. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Định dạng tệp > Tiêu đề tệp > Xóa trong bài viết về danh sách được cung cấp trong Trung tâm trợ giúp.

Dữ liệu Google Analytics

Từ lâu, Google Analytics đã cung cấp các tính năng và chính sách để giúp bạn bảo vệ dữ liệu của mình. Cụ thể, các tính năng sau có thể hữu ích khi bạn đánh giá tác động của GDPR đối với hoàn cảnh riêng và cách triển khai Analytics của công ty bạn.

  • Lưu giữ dữ liệu: Sử dụng tùy chọn Kiểm soát lưu giữ dữ liệu để quản lý thời lượng mà dữ liệu người dùng và sự kiện của bạn được lưu giữ trong máy chủ của chúng tôi.
  • Người dùng: API xóa người dùng cho phép bạn quản lý việc xóa tất cả dữ liệu liên quan đến người dùng cá nhân (ví dụ: khách truy cập trang web) khỏi các thuộc tính của Google Analytics và/hoặc Analytics 360.
  • Thuộc tính và tài khoản: Khách hàng Google Analytics cũng có thể xóa dữ liệu cho thuộc tính và/hoặc tài khoản của họ.
  • Tiếp thị lại: Nhà quảng cáo kiểm soát người dùng nào được thêm và không được thêm vào danh sách tiếp thị lại. Nếu sử dụng Google Analytics, bạn có thể đảm bảo rằng các tính năng quảng cáo bị vô hiệu hóa đối với những người dùng đã cho biết họ không muốn nhận quảng cáo được cá nhân hóa. Để tắt các tính năng quảng cáo cho những người dùng đó (bao gồm các tính năng báo cáo quảng cáo và tiếp thị lại), hãy xem bài viết "Tắt tính năng quảng cáo" trong hướng dẫn Tính năng hiển thị.

Làm việc với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của IAB

Google hiện hỗ trợ Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của IAB phiên bản 2.0. Hãy tìm hiểu thêm về cách các sản phẩm quảng cáo Google Marketing Platform và Google Ads tích hợp với TCF của IAB phiên bản 2.0:

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố