Reklamverenlerin GDPR'ye uymalarına yardımcı olma

Google, yaptığı her işte kullanıcı odaklı bir yaklaşım benimseyen köklü bir şirkettir. Kullanıcılara verdiğimiz taahhüt doğrultusunda, kişisel bilgileri asla satmayız ve Hesabım ve birçok farklı özellik aracılığıyla kullanıcılara reklam deneyimlerinde şeffaflık ve denetim olanağı sağlarız. Kişiselleştirilmiş reklamcılık politikamız uyarınca, reklamları kişiselleştirmek için hassas bilgileri asla kullanmayız. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir reklam ekosistemini desteklemek için, Coalition for Better Ads, Dijital Haber İnisiyatifi, Google Haber İnisiyatifi ve ads.txt gibi girişimlere de yatırım yaparız.

2017 yılının Ağustos ayında, Avrupa Birliği'nin Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) kullanıcılar için geçerli olan yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uymayı taahhüt ettiğimizi duyurduk. Bu makalede, GDPR'nin beraberinde getirdiği değişiklikler konusunda reklamverenleri ve pazarlamacıları nasıl desteklediğimize ilişkin ek ayrıntılar sunulmuştur.

Sözleşme güncellemeleri

Ağustos 2017'den beri, birçok ürünün sözleşmeleri için güncellemeler yayınladık. Bu güncellemeler, Google'ın yeni mevzuat kapsamındaki işleyen ya da denetleyici statüsünü yansıtmaktadır.

Google Marketing Platform ve Google Ads'te verileri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinin:

İzin desteği

GDPR, ekosistem için önemli yeni yükümlülükler getirmekte ve AB Kullanıcı İzni Politikamız için duyurduğumuz değişiklikler bunu yansıtmaktadır. Bu politika uyarınca, yeniden pazarlama etiketlerini uygulayan reklamverenlerin, kullanıcılardan kişiselleştirilmiş reklamlar için veri toplama konusunda, ölçüm amaçlı olarak dönüşüm etiketlerini uygulayan reklamverenlerin ise çerez kullanımı için izin almaları gerekmektedir.

Müşterilerimizden gelen sorulara yanıt vermek adına, cookiechoices.org sitesini, izin dili örnekleri ve kullanılabilecek üçüncü taraf izin çözümleriyle güncelledik.

Sitenizden veya uygulamanızdan veri alan Google reklam ürünlerini kullanıyorsanız, Google'ın reklam ürünlerimizde verileri nasıl yönettiğini açıklayan Google, hizmetlerimizi kullanan sitelerdeki veya uygulamalardaki bilgileri nasıl kullanır? başlıklı makaleye bağlantı vermenizi öneririz. Bunu yaptığınızda, güncel AB Kullanıcı İzni Politikamız kapsamında kullanıcılara Google'ın kişisel verilerini kullanma biçimleri hakkında bilgi verme gerekliliğini yerine getirmiş olursunuz.

Üçüncü taraf reklam sunumu ve ölçüm değişiklikleri

Google Ad Manager, Google Ad Manager, AdSense ve AdMob'da

Yayıncıların AEA'daki kullanıcılara yönelik site ve uygulamalarında reklam sunabilecek ve bu reklamlarla ilgili ölçümleri yapabilecek reklam teknolojisi sağlayıcılarını seçme konusunda yardımcı olmak amacıyla, yayıncılar için Reklam Teknolojisi Sağlayıcı Denetimlerini (Google Ad Exchange, AdMob, AdSense) kullanıma sunduk. Bir yayıncı kendi listesini seçmek için bu denetimlerden yararlanmazsa sık kullanılan Reklam Teknolojisi Sağlayıcıların listesini uygularız.

Pratikte bu, Google Ads ve Display & Video 360 kampanyalarınızın, yalnızca belirli bir yayıncının kullandığınız Reklam Teknolojisi Sağlayıcıları seçtiği (ve kullanıcı izni aldığı) AEA'da reklam gösterimi sunacağı anlamına gelir. Listedeki tüm sağlayıcılar, veri kullanımlarını açıklayan bir bağlantıyı Google ile paylaşmış, GDPR'nin gerektirdiği belirli bilgileri sunmuş ve veri kullanımı politikamıza uymayı kabul etmiştir. Çalıştığınız sağlayıcılar, Reklam Teknolojisi Sağlayıcı listesine dahil edilmek için sertifikasyon başvurusunda bulunmak üzere Google ile iletişime geçebilir.

Önceden de duyurulduğu gibi, yayıncıların AEA'daki kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar ile kişiselleştirilmemiş reklamlar arasında seçim yapma (veya AEA'daki kullanıcılara yalnızca kişiselleştirilmemiş reklamlar sunmayı seçme) olanağı sunabilmeleri için, bir Kişiselleştirilmemiş Reklam çözümünü de (Google Ad Exchange, AdMob, AdSense) hayata geçireceğiz. Örneğin, kullanıcılara demografiye ve yükledikleri uygulamaların kategorilerine dayalı olarak ulaşan kampanyalar, kişiselleştirilmemiş envanterde yayınlanmak için uygun değildir. Kullanıcıların kişiselleştirilmemiş reklamlar sunan yayıncı sitelerinde yapacağı seçimler, bu siteler için kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş envanterin kullanılabilirliğini belirleyecektir. Google Ads ve Display & Video 360 reklamverenlerinin 25 Mayıs'tan sonra kampanya yayınını yakından takip etmelerini ve ihtiyaca göre alternatif kampanya ölçütleri üzerinde düşünmelerini öneriyoruz.

YouTube'da

2017 yılının Ocak ayında, YouTube'un 21 Mayıs 2018'den itibaren tüm dünyada çoğu üçüncü taraf ölçüm pikselini kabul etmeyeceğini duyurmuştuk. Ayrıca, piksellerinin yeniden sertifikasyonunun değerlendirilmesi için birkaç tedarikçi firmayla (comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT, Nielsen, Kantar ve Dynata gibi) çalıştığımızı bildirmiştik. Reklamverenlerin, Reklam Veri Merkezi'ne (ADH) entegre ettiğimiz iş ortakları aracılığıyla YouTube raporlamasını etkinleştirmeleri de mümkündür.

Veri toplama, silme ve saklama denetimleri

Google Ads/Google Marketing Platform'da kitle listeleri

  • Google Ads Müşteri Eşleştirme Kitleleri: Reklamverenlerin yüklediği veri dosyalarını, yalnızca Müşteri Eşleştirme kitlelerini oluşturmak ve politikalarımıza uygunluğu sağlamak için gereken süre boyunca saklarız (Google Müşteri Eşleştirme verilerini nasıl kullanır? başlıklı yardım makalesine bakın). Bu işlemler tamamlandıktan sonra, Google Ads veya Google Ads API'ye yüklenen veri dosyalarını derhal sileriz. Mevcut bir Müşteri Eşleştirme kitlesini nasıl güncelleyeceğiniz veya değiştireceğinizle ilgili daha fazla bilgi edinmek için, Müşteri listenizi güncelleme başlıklı yardım makalesini inceleyin.
  • Google Ads veya Floodlight etiketleriyle yeniden pazarlama: Hangi kullanıcıların yeniden pazarlama listelerine ekleneceğini ve eklenmeyeceğini, aynı zamanda kullanıcıların bir listede ne kadar süreyle kalacağını reklamverenler denetler. Hâlihazırda yeniden pazarlama için Google Ads veya Floodlight etiketi kullanıyorsanız, etiketin kişiselleştirilmiş reklamları almak istemediğini belirtmiş olan kullanıcılar için etkin olmadığından emin olmanız gerekir. Bunu sağlamanın birçok yolu vardır. Google Etiket Yöneticisi de dahil olmak üzere olası çözümlerle ilgili web yöneticinize danışmanızı öneririz. Google Ads yeniden pazarlama için Google Analytics etiketini kullanıyorsanız lütfen aşağıdaki "Google Analytics verileri" bölümüne bakın.
  • Campaign Manager tarafından sunulan listeler: Çerezlerin belirli bir kitle listesinde ne kadar süreyle kalacağını reklamverenler denetler. Bir kullanıcıyı listeden kaldırmak için, listeden kaldırmak istediğiniz çerezle ilişkili tanımlayıcının yanına "1" ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için, Sağlanan listeler Yardım Merkezi makalesindeki Dosya biçimlendirmesi > Dosya başlıkları > Delete bölümüne bakın.

Google Analytics verileri

Google Analytics, uzun zamandır verilerinizi teminat altına almanıza yardımcı olan özellik ve politikalara sahiptir. Bilhassa aşağıdaki özellikler, kampanyanızın özel durumu ve Analytics uygulaması için GDPR'nin etkisini değerlendirirken işinize yarayabilir.

  • Veri saklama: Kullanıcı ve etkinlik verilerinizin ne kadar süreyle sunucularımızda tutulacağını yönetmek için Veri Saklama denetimlerini kullanın.
  • Kullanıcılar: User Deletion API, tekil kullanıcılarla (ör. site ziyaretçileri) ilişkili tüm verilerin Google Analytics ve/veya Analytics 360 mülklerinizden silinmesini yönetmenize olanak tanır.
  • Mülkler ve hesaplar: Google Analytics müşterileri de kendi mülkleri ve/veya hesaplarına ait verileri silebilir.
  • Yeniden pazarlama: Reklamverenler, yeniden pazarlama listelerine hangi kullanıcıların ekleneceğini ve eklenmeyeceğini denetler. Google Analytics kullanıyorsanız, kişiselleştirilmiş reklam almak istemediğini belirten kullanıcılar için reklam özelliklerinin devre dışı bırakılmasını sağlayabilirsiniz. Bu kullanıcılar için yeniden pazarlama ve reklamcılık raporlama özellikleri de dahil olmak üzere reklamcılık özelliklerini devre dışı bırakmak istiyorsanız, Display Features (Görüntülü Reklam Ağı Özellikleri) kılavuzundaki "Reklamcılık özelliklerini devre dışı bırakma" bölümünü inceleyin.

IAB Şeffaflık ve İzin Çerçevesi ile çalışma

Google Ad Manager, Google Ad Manager ve AdSense'ten envanter satın alma:

  • Google IAB'nin Global Tedarikçi Firma Listesi'ne kaydedildikten sonra, kullanıcının Google'a IAB'nin Şeffaflık ve İzin Çerçevesi 1. Amaç ("Bilgilerin depolanması ve bilgilere erişim") ve 3. Amaç ("Reklam seçimi, yayınlama, raporlama") için izin vermiş olması kaydıyla, Google Ad Manager'daki yayıncalara kişiselleştirilmemiş reklamlar sunacaktır.

  • Google Ad Manager, Haziran başına kadar, IAB Avrupa'nın Şeffaflık ve İzin Çerçevesi'ni kullanan yayıncılar için kişiselleştirilmiş reklam sunumu konusunda destek vermeye başlayacaktır. Bu, IAB'nin Çerçevesi tarafından toplanan izin bilgilerini Google Ad Manager Reklam Teknolojisi Sağlayıcı ayarlarına çeviren geçici bir çözüm olacaktır. Şeffaflık ve İzin Çerçevesi'nin 1., 2. ve 3. Amaçları için seçilen yayıncıların tamamına izin verildikten sonra, kişiselleştirilmiş reklamlar sunulabilecektir.

  • Ağustos ayına kadar, Google Ad Manager'ı IAB Avrupa'nın Şeffaflık ve İzin Çerçevesi'ne tam olarak entegre etmeyi planlıyoruz. Bu sayede yayıncılar, kişiselleştirilmemiş reklamlar sunabilecek veya tedarikçi firma başına kullanıcı tarafından verilen izne bağlı olarak kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilecektir.

Üçüncü taraf exchange'lerden envanter satın alma:

Google IAB'nin Global Tedarikçi Firma Listesi'ne kaydedildikten sonra, Display & Video 360 kullanıcıları, kendileri de Google'ın AB Kullanıcı İzni Politikası'na tabi olan üçüncü taraf exchange iş ortaklarımızdan envanter satın alabilecektir. Bunun için, üçüncü taraf exchange'in bize, teklif isteğinde amacın ve tedarikçi firma izninin açıkça belirtildiği istekler göndermesi (IAB'nin çerçevesini kullanarak) şarttır. Geçerli izin verildiğinde, Display & Video 360 bu exchange'ler aracılığıyla kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın