Reklamverenlerin GDPR ve Yaşa Uygun Tasarım Kodu'na uymalarına yardımcı olma

Google, yaptığı her işte kullanıcı odaklı bir yaklaşım benimseyen köklü bir şirkettir. Kullanıcılara taahhüdümüz doğrultusunda, kişisel bilgileri asla satmıyoruz. Ayrıca, Hesabım ve diğer birçok özellik üzerinden kullanıcılara reklam deneyimlerinde şeffaflık ve kontrol olanağı sağlamaktayız. Kişiselleştirilmiş reklamcılık politikamız uyarınca, reklamları kişiselleştirmek için asla hassas bilgiler kullanılmaz. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir reklam ekosistemini desteklemek için Coalition for Better Ads, Dijital Haber İnisiyatifi, Google Haber İnisiyatifi ve ads.txt gibi girişimlere de yatırım yapmaktayız.

2017'nin Ağustos ayında, Avrupa Birliği'nin Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılar için geçerli olan yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uymayı taahhüt ettiğimizi duyurmuştuk.

Bu durumdan etkilenen reklamverenleri ve pazarlamacıları nasıl desteklediğimizle ilgili ek ayrıntıları bu makalede bulabilirsiniz.

Search Ads 360 referansları, ürünün hem eski hem de yeni sürümlerini içerir.

Sözleşme güncellemeleri

Ağustos 2017'den bu yana, birçok ürünün sözleşmeleri için güncellemeler yayınladık. Bu güncellemeler, Google'ın yeni mevzuat kapsamındaki işleyen ya da denetleyici olma durumunu yansıtmaktadır.

Google Marketing Platform reklamcılık ürünlerinde ve Google Ads'de verileri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinin:

İzin desteği

GDPR, ekosistem için önemli yeni yükümlülükler getirmiştir ve AB Kullanıcı Rızası Politikamız ile ilgili olarak duyurduğumuz değişiklikler bunu yansıtmaktadır. Bu politika uyarınca, yeniden pazarlama etiketlerini uygulayan reklamverenlerin kullanıcılardan kişiselleştirilmiş reklamlar için veri toplama konusunda, ölçüm amaçlı olarak dönüşüm etiketlerini uygulayan reklamverenlerinse çerez kullanımıyla ilgili izin alması gerekmektedir.

Müşterilerimizden gelen sorulara yanıt vermek adına cookiechoices.org adresini izin dili örnekleri ve yararlanılabilecek üçüncü taraf izin çözümleriyle güncelledik.

Google, dijital reklam yayınları ve ölçümlerinde kullanıcıların internetteki gizliliğinin daha fazla korunmasını amaçlıyor. Bu doğrultuda, Chrome'un Özel Korumalı Alan girişiminden yararlanarak bunu destekleyecek yeni yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Özel Korumalı Alan kaynak denemeleri kapsamında belirli Sandbox API'lere (Topics, Fledge ve Attribution Reporting API dahil) erişirken reklam kişiselleştirme için kişisel verileri kullanıyor ve/veya yerel depolama alanına erişiyor olabilirsiniz. Günümüzde Avrupa Ekonomik Alanı'nda ve Birleşik Krallık'ta reklam kişiselleştirme ve zaruri olmayan yerel depolama erişimi için izin alma zorunluluğu bulunması gibi, AB Kullanıcı Rızası Politikası uyarınca bu işlemler için geçerli kullanıcı izni alınması zorunludur.

Sitenizden veya uygulamanızdan veri alan Google reklamcılık ürünlerini kullanıyorsanız Google'ın reklam ürünlerimizde verileri nasıl yönettiğini açıklayan Google, hizmetlerimizi kullanan sitelerdeki veya uygulamalardaki bilgileri nasıl kullanır? başlıklı makaleye bağlantı vermenizi öneririz. Bunu yaptığınızda, güncel AB Kullanıcı İzni Politikamız kapsamında kullanıcılara Google'ın kişisel verilerini kullanma biçimleri hakkında bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmiş olursunuz.

Üçüncü taraf reklam sunumu ve ölçüm değişiklikleri

Google Ad Manager, Ad Exchange, AdSense ve AdMob hakkında

Sitelerinde ve uygulamalarında AEA ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılara reklam yayınlayabilen ve bu reklamları ölçebilen reklam teknolojisi sağlayıcıları seçmek isteyen yayıncılara yardımcı olmak için Reklam Teknolojisi Sağlayıcı Denetimleri'ni (Ad Manager/AdX, AdMob, AdSense) kullanıma sunduk. Bir yayıncı kendi listesini seçmek için bu denetimlerden yararlanmazsa, genellikle kullanılan reklam teknolojisi sağlayıcılarının listesi uygulanır.

Pratikte bu, Google Ads ve Display & Video 360 kampanyalarınızın, yalnızca belirli bir yayıncının kullandığınız reklam teknolojisi sağlayıcıyı seçtiği (ve bunun için kullanıcı izni aldığı) AEA ve Birleşik Krallık'taki reklam gösterimlerinde yayınlanacağı anlamına gelir. Listedeki tüm sağlayıcılar, veri kullanımlarını açıklayan bir bağlantıyı Google ile paylaşmış, GDPR'nin gerektirdiği belirli bilgileri sunmuş ve veri kullanımı politikamıza uymayı kabul etmiştir. Birlikte çalıştığınız sağlayıcılar, Reklam Teknolojisi Sağlayıcı listesine dahil edilmek için Google ile iletişime geçerek sertifikasyon başvurusunda bulunabilirler.

Daha önce duyurduğumuz üzere AEA ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılara kişiselleştirilmiş veya kişiselleştirilmemiş reklam alma seçeneklerinden birini sunmak (ya da AEA ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılara yalnızca kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlamak) için Kişiselleştirilmemiş Reklamlar çözümünü de (Ad Manager/AdX, AdMob, AdSense) kullanıma sunuyoruz. Örneğin, kullanıcılara demografik gruplara ve yükledikleri uygulamaların kategorilerine bağlı olarak ulaşan kampanyalar, kişiselleştirilmemiş envanterde yayınlanmak için uygun değildir. Kullanıcıların kişiselleştirilmemiş reklamlar sunan yayıncı sitelerinde yapacağı seçimler, bu siteler için kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş envanterin kullanılabilirliğini belirleyecektir. Google Ads ve Display & Video 360 reklamverenlerinin kampanya yayınını yakından takip etmelerini ve ihtiyaca göre alternatif kampanya ölçütleri üzerinde düşünmelerini öneririz.

YouTube hakkında

2017 yılının Ocak ayında, YouTube'un 21 Mayıs 2018'den itibaren tüm dünyada çoğu üçüncü taraf ölçüm pikselini kabul etmeyeceğini duyurmuştuk. Ayrıca, piksellerinin yeniden sertifikasyonunun değerlendirilmesi için birkaç tedarikçi firmayla (comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT, Nielsen, Kantar ve Dynata gibi) çalıştığımızı bildirmiştik. Reklamverenlerin, Ads Data Hub'a (ADH) entegre ettiğimiz iş ortakları aracılığıyla YouTube raporlamasını etkinleştirmeleri de mümkündür.

Veri toplama, silme ve saklama denetimleri

Google Ads/Google Marketing Platform reklamcılık ürünlerindeki kitle listeleri

  • Google Ads Müşteri Eşleştirme Kitleleri: Reklamverenlerin yüklediği veri dosyalarını, yalnızca Müşteri Eşleştirme kitleleri oluşturmak ve politikalarımıza uygunluğu sağlamak için gereken süre boyunca saklamaktayız (Google Müşteri Eşleştirme verilerini nasıl kullanır? başlıklı yardım makalesine bakın). Bu süreçler tamamlandıktan sonra, Google Ads'e veya Google Ads API'sine yüklenen veri dosyaları hemen silinir. Mevcut bir Müşteri Eşleştirme kitlesini güncelleme veya değiştirme hakkında bilgi için Müşteri listenizi güncelleme başlıklı makaleyi inceleyin.
  • Google Ads veya Floodlight etiketleriyle yeniden pazarlama: Hangi kullanıcıların yeniden pazarlama listelerine eklenip eklenmeyeceğini ve bir listede ne kadar süreyle kalacağını reklamverenler kontrol eder. Hâlihazırda yeniden pazarlama için Google Ads veya Floodlight etiketi kullanıyorsanız, etiketin kişiselleştirilmiş reklamları almak istemediğini belirtmiş olan kullanıcılar için etkin olmadığından emin olmanız gerekir. Bunu sağlamanın birçok yolu vardır. Google Etiket Yöneticisi de dahil olmak üzere olası çözümlerle ilgili web geliştiricinize danışmanızı öneririz. Google Ads yeniden pazarlama için Google Analytics etiketini kullanıyorsanız lütfen aşağıdaki "Google Analytics verileri" bölümüne bakın.
  • Campaign Manager 360 tarafından sunulan listeler: Çerezlerin belirli bir kitle listesinde ne kadar süreyle kalacağını reklamverenler kontrol eder. Bir kullanıcıyı listeden kaldırmak için listeden kaldırmak istediğiniz çerezle ilişkili tanımlayıcının yanına "1" ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Sağlanan listeler Yardım Merkezi makalesindeki Dosya biçimlendirmesi > Dosya başlıkları > Delete bölümüne bakın.

Google Analytics verileri

Google Analytics, uzun zamandır verilerinizi teminat altına almanıza yardımcı olan özellik ve politikalara sahiptir. Bilhassa aşağıdaki özellikler, kampanyanızın özel durumu ve Analytics uygulaması için GDPR'nin etkisini değerlendirirken işinize yarayabilir.

  • Veri saklama: Kullanıcı ve etkinlik verilerinizin ne kadar süreyle sunucularımızda tutulacağını yönetmek için Veri Saklama denetimlerini kullanın.
  • Kullanıcılar: User Deletion API, tekil kullanıcılarla (ör. site ziyaretçileri) ilişkili tüm verilerin Google Analytics ve/veya Analytics 360 mülklerinizden silinmesini yönetmenize olanak tanır.
  • Mülkler ve hesaplar: Google Analytics müşterileri de kendi mülkleri ve/veya hesaplarına ait verileri silebilir.
  • Yeniden pazarlama: Yeniden pazarlama listelerine hangi kullanıcıların eklenip eklenmeyeceğini reklamverenler denetler. Google Analytics kullanıyorsanız, kişiselleştirilmiş reklam almak istemediğini belirten kullanıcılar için reklam özelliklerinin devre dışı bırakılmasını sağlayabilirsiniz. Bu kullanıcılar için yeniden pazarlama ve reklamcılık raporlama özellikleri gibi reklamcılık özelliklerini devre dışı bırakmak istiyorsanız Görüntülü Reklam Ağı Özellikleri kılavuzundaki "Disable advertising features" (Reklamcılık özelliklerini devre dışı bırakma) bölümünü inceleyin.

Avrupa çocuklarla ilgili gizlilik yönetmelikleri

Ağustos 2020'de, Birleşik Krallık'taki kullanıcılar için geçerli olan Yaşa Uygun Tasarım Kodu'na ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ile İsviçre'deki kullanıcılar için geçerli olan çocuklarla ilgili ek gizlilik yönetmeliklerine uyma konusundaki kararlılığımızı duyurmuştuk.

Yaşa Uygun Tasarım Kodu ve ilgili çocukların gizliliği yönetmeliklerinin kapsamındaki reklamverenler Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık veya İsviçre'deki 18 yaşından küçük kullanıcıları hedefleyemez ya da reklamları bu kullanıcılara göre kişiselleştiremez. Ayrıca Google, yaşa duyarlı reklam kategorilerinin çocuklara ve gençlere gösterilmesini engellemek için önlemler alacaktır. Reklamveren olarak bu form üzerinden, reklamlarınızın oturum açmış olan 17 yaşından küçük kullanıcılara gösterilmesini engellemek üzere istek gönderebilirsiniz. Bu hariç tutma durumu, Google sistemleri bir kullanıcının 17 veya ilgili ülkede geçerli olan yaşın altında olduğunu ve yukarıda bahsedilen bölgelerde bulunduğunu belirttiğinde Google Ads'deki Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, YouTube ve Alışveriş kampanyası reklamlarınıza uygulanır.

IAB Şeffaflık ve Kullanıcı Rızası Çerçevesi ile çalışma

Google artık IAB Şeffaflık ve Kullanıcı Rızası Çerçevesi (TCF) 2.0 sürümünü desteklemektedir. Google Marketing Platform reklamcılık ürünleri ve Google Ads'in IAB TCF 2.0 sürümü ile nasıl entegre edildiği hakkında daha fazla bilgi edinin:

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
8865377614007499814
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
73067
false