Hjälp för annonsörer att följa GDPR och AADC

Google has a long history of taking a user-first approach in everything we do. As a part of our commitment to users, we never sell personal information and we give users transparency and control over their ad experiences via My Account and several other features. Per our Personalized advertising policy, we never use sensitive information to personalize ads. We also invest in initiatives such as the Coalition for Better Ads, the Digital News Innovation Fund, the Google News Initiative and ads.txt in order to support a healthy, sustainable ads ecosystem.

I augusti 2017 tillkännagav vi vårt åtagande att följa den nya europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller användare i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i Förenade kungariket.

I den här artikeln hittar du mer information om vilket stöd vi kan ge de annonsörer och marknadsförare som påverkas.

Hänvisningar till Search Ads 360 omfattar både den gamla och den nya versionen av produkten.

Uppdaterade avtal

Med start i augusti 2017 har vi gradvis uppdaterat våra produktavtal med information om huruvida Google är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde enligt den nya lagstiftningen.

Läs mer om hur vi använder data från annonseringsprodukter i Google Marketing Platform och Google Ads:


Stöd för inhämtande av samtycke

GDPR introducerade nya betydande skyldigheter i ekosystemet, vilket återspeglas i de förändringar vi har presenterat i vår policy för användares medgivande inom EU. Enligt denna policy måste annonsörer som använder remarketingtaggar inhämta användarnas samtycke till insamling av data för anpassade annonser. Annonsörer som använder konverteringstaggar för mätändamål måste inhämta samtycke till användning av cookies.

Som ett svar på frågor vi fått från våra kunder har vi uppdaterat cookiechoices.org med förslag på formuleringar och en lista över tredjepartslösningar som kan användas för att inhämta samtycke.

Via Privacy Sandbox-initiativet i Chrome och Android experimenterar Googles annonseringstjänster med nya hjälpmedel för visning och mätning av digitala annonser för att bättre skydda personers integritet online. Användare som har aktiverat relevanta Privacy Sandbox-inställningar i Chrome eller Android kan se relevanta annonser från Googles annonseringstjänster baserat på Ämnen eller Protected Audience-data som har lagrats i deras webbläsare eller mobila enhet. Googles annonseringstjänster kan även mäta annonsresultat med hjälp av Attribution Reporting-data som har lagrats i webbläsaren eller den mobila enheten. Du kan läsa mer om Privacy Sandbox. Enligt policyn för användares medgivande inom EU krävs det att du får giltigt samtycke till dessa åtgärder från användarna på samma sätt som du i dag måste få samtycke för anpassning av annonser och användning av nödvändig lokal lagring inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Förenade kungariket.

Om du använder annonsprodukter från Google som tar emot data från din webbplats eller app rekommenderar vi att du länkar till Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster. Där beskriver vi hur Google hanterar data i olika annonsprodukter. Genom att göra detta uppfyller du kraven i vår uppdaterade policy för användares medgivande inom EU på att ge användarna information om hur Google använder deras personuppgifter.


Ändringar i annonsvisning och mätning från tredje part

I Google Ad Manager, Ad Exchange, AdSense och AdMob

För att hjälpa utgivarna att välja vilka annonsteknikleverantörer som ska kunna visa och mäta annonser på deras webbplatser och i deras appar för användare i EES och Förenade kungariket har vi infört kontroller för annonsteknikleverantörer (Ad Manager/AdX, AdMob, AdSense). För utgivare som inte vill använda kontrollerna för att skapa egna listor används en lista över vanliga annonsteknikleverantörer.

I praktiken innebär detta att dina kampanjer i Google Ads och Display & Video 360 bara visar annonsexponeringar i EES och Förenade kungariket om utgivaren har valt (och fått användarnas samtycke till) de annonsteknikleverantörer du anlitar. Alla leverantörer på listan har försett Google med en länk till en beskrivning av hur de använder data. De har också uppgett särskild information som krävs enligt GDPR och godkänt vår policy för dataanvändning. Alla leverantörer som du anlitar kan kontakta Google för att ansöka om certifiering för att komma med på listan över annonsteknikleverantörer.

Som vi har meddelat tidigare inför vi också en lösning för icke-anpassade annonser (Ad Manager/AdX, AdMob, AdSense). Lösningen innebär att utgivarna kan låta användare i EES och Förenade kungariket välja mellan anpassade och icke-anpassade annonser (eller enbart visa icke-anpassade annonser för användare i EES och Förenade kungariket). Kampanjer som exempelvis når användare baserat på demografi och vilka kategorier av appar de har installerat kan inte visa annonser i annonsutrymmen som är avsedda för icke-anpassade annonser. Användarnas preferenser på utgivarwebbplatser som erbjuder icke-anpassade annonser avgör vilken typ av annonsutrymme som är tillgängligt på dessa webbplatser. Vi rekommenderar att Google Ads- och Display & Video 360-annonsörer noggrant övervakar annonsvisningen i sina kampanjer och vid behov överväger alternativa kampanjkriterier.

På YouTube

I januari 2017 tillkännagav vi att YouTube globalt skulle sluta godta de flesta mätpixlar från tredje part från och med den 21 maj 2018. Vi meddelade också att vi arbetar med en liten grupp leverantörer (bland annat comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT, Nielsen, Kantar och Dynata) för att utvärdera omcertifieringen av deras pixlar. Annonsörer kan dessutom aktivera YouTube-rapportering via de partner som vi har integrerat med Ads Data Hub (ADH).


Kontroller för insamling, radering och lagring av data

Målgruppslistor i Google Ads/annonseringsprodukter i Google Marketing Platform

  • Målgrupper för Kundmatchning i Google Ads: Vi lagrar datafiler som laddas upp av annonsörer längre än vad som krävs för att skapa målgrupper för Kundmatchning och säkerställa att våra policyer följs (se Så använder Google data från Kundmatchning). När dessa åtgärder är klara raderar vi datafilerna som har laddats upp till Google Ads eller Google Ads API. Information om hur du uppdaterar eller ersätter en befintlig målgrupp för Kundmatchning finns i Uppdatera din kundlista.
  • Remarketing med Google Ads- eller Floodlight-taggar: Annonsörerna styr vilka personer som läggs till eller inte på deras remarketinglistor och hur länge de behålls på listorna. Om du använder Google Ads- eller Floodlight-taggen för remarketing måste du se till att taggen inte är aktiv för personer som har angett att de inte vill få anpassade annonser. Det finns många sätt att göra detta. Vi rekommenderar att du kontaktar webbutvecklaren för att diskutera möjliga lösningar, till exempel Google Taggstyrning. Om du använder Google Analytics-taggen för Google Ads-remarketing, se avsnittet Google Analytics-data nedan.
  • Listor från Campaign Manager 360: Annonsörerna styr hur länge cookies behålls på en viss målgruppslista. Om du vill ta bort en person från en lista kan du lägga till siffran ”1” bredvid identifieraren för den cookie du vill ta bort från listan. Mer information finns i File formating > File headers > Delete i artikeln ”Provided lists” i hjälpcentret.

Google Analytics-data

Google Analytics innehåller funktioner och policyer som hjälper dig att skydda din data. Följande funktioner kan vara särskilt användbara när du bedömer hur GDPR påverkar ditt företag och implementeringen av Analytics:

  • Datalagring: Använd kontroller för datalagring för att hantera hur länge användar- och händelsedata ska lagras på våra servrar.
  • Användare: Med User Deletion API kan du hantera radering av all data som är kopplad till enskilda användare (till exempel besökare) från dina Google Analytics- och/eller Analytics 360-egendomar.
  • Egendomar och konton: Google Analytics-kunder kan även radera data för sina egendomar och/eller konton.
  • Remarketing: Annonsörerna styr vilka användare som läggs till eller inte på remarketinglistor. Om du använder Google Analytics kan du se till att annonseringsfunktionerna inaktiveras för personer som har angett att de inte vill se anpassade annonser. Om du vill inaktivera annonseringsfunktioner, inräknat remarketing- och annonsrapportfunktioner, för dessa personer kan du läsa mer i Inaktivera annonseringsfunktioner i guiden Display Features.

Europeiska integritetsförordningar avseende barn

I augusti 2020 tillkännagav vi vårt åtagande att följa Age Appropriate Design Code (AADC) som gäller användare i Förenade kungariket samt ytterligare integritetsförordningar avseende barn som gäller för användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i Schweiz.

Enligt Age appropriate Design Code och relaterade integritetsförordningar avseende barn får annonsörer inte rikta in eller anpassa annonser för användare under 18 år i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Förenade kungariket och Schweiz. Google inför också säkerhetsåtgärder för att förhindra att ålderskänsliga annonskategorier visas för barn och tonåringar. Som annonsör kan du även använda detta formulär för att begära att dina annonser undantas från att visas för inloggade användare under 17 år. Detta undantag gäller sök-, display-, YouTube- och Shopping-kampanjannonser i Google Ads när Googles system visar att en användare är under 17 år i ovanstående regioner, eller tillämplig ålder i respektive land.


Arbeta med IAB:s ramverk för transparens och samtycke (Transparency & Consent Framework)

Google stöder nu IAB:s Transparency & Consent Framework (TCF) v2.0. Läs mer om hur Google Marketing Platforms annonseringsprodukter och Google Ads integreras med IAB TCF v2.0:

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
18173074480562356884
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true