Pomoc inzerentom pri dodržiavaní nariadenia GDPR a štandardu AADC

Google pri svojej činnosti kladie používateľov na prvé miesto už dlhé roky. Na základe záväzku voči používateľom nikdy nepredávame osobné údaje a používateľom zaisťujeme transparentnosť a kontrolu nad reklamami prostredníctvom nástrojov, ako sú Môj účetniekoľko ďalších funkcií. V súlade so svojimi pravidlami prispôsobenej reklamy nikdy nepoužívame na prispôsobenie reklám citlivé údaje. V rámci podpory zdravého a udržateľného ekosystému reklám tiež investujeme do iniciatív, ako sú Coalition for Better Ads, Digital News Innovation Fund, Google News Initiativeads.txt.

V auguste 2017 sme oznámili záväzok zabezpečiť súlad s novým všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov (GDPR), ktoré sa týka používateľov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Spojenom kráľovstve.

V tomto článku uvádzame ďalšie podrobnosti o našej podpore pre dotknutých inzerentov a marketingových špecialistov.

Aktualizácie zmlúv

V auguste 2017 sme pri mnohých službách uviedli aktualizácie našich zmlúv, ktoré v zmysle novej legislatívy odrážajú pozíciu Googlu ako sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa.

Prečítajte si viac o tom, ako používame údaje v súprave služieb Google Marketing Platform a službe Google Ads:

Podpora pri získavaní súhlasu

Nariadenie GDPR zaviedlo dôležité nové záväzky pre ekosystém a zmeny v našich pravidlách pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, ktoré sme oznámili, ich zohľadňujú. Podľa týchto pravidiel musia inzerenti, ktorí implementujú remarketingové značky, získať od používateľov súhlas na zhromažďovanie údajov pre prispôsobené reklamy. Inzerenti, ktorí implementujú značky konverzií na účely merania, musia získať súhlas na používanie súborov cookie.

V nadväznosti na otázky, ktoré sme dostali od zákazníkov, sme na web cookiechoices.org pridali príklady znenia súhlasu a dostupné riešenia tretích strán na získanie súhlasu.

Ak používate reklamné služby Googlu, ktoré prijímajú údaje z vášho webu alebo aplikácie, odporúčame vám pridať odkaz na stránku Ako Google používa informácie z webov alebo aplikácií, ktoré používajú naše služby. Vysvetľujeme na nej, ako Google spravuje údaje vo svojich reklamných službách. Splníte tým požiadavku našich pravidiel pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, aby ste používateľom poskytli informácie o tom, ako Google používa ich osobné údaje.

Zobrazovanie reklám tretích strán a zmeny v meraní

Google Ad Manager, Ad Exchange, AdSense a AdMob

Zaviedli sme nastavenia poskytovateľov reklamnej technológie pre vlastníkov (Ad Manager alebo AdX, AdMob, AdSense), aby sme pomohli vlastníkom pri výbere poskytovateľov reklamnej technológie, ktorí môžu na ich weboch a v aplikáciách zobrazovať a merať reklamy pre používateľov v EHP a Spojenom kráľovstve. Vlastníkom, ktorí si pomocou týchto nastavení nezvolia vlastný zoznam, nastavíme zoznam bežne používaných poskytovateľov reklamnej technológie.

V praxi to znamená, že vaše kampane Google Ads a Display & Video 360 sa v EHP alebo Spojenom kráľovstve budú zobrazovať iba pri zobrazení reklamy, kde si príslušný vlastník vybral poskytovateľov reklamnej technológie, ktorých používate, a získal pre nich súhlas od používateľov. Všetci poskytovatelia na zozname poskytli Googlu odkaz, kde vysvetľujú svoje používanie údajov, ako aj príslušné informácie požadované na základe nariadenia GDPR. Ďalej súhlasili s dodržiavaním našich pravidiel používania údajov. Ak chcú byť poskytovatelia, s ktorými spolupracujete, pridaní na zoznam poskytovateľov reklamnej technológie, môžu kontaktovať Google a požiadať o certifikáciu.

Ako sme už oznámili, uvádzame tiež riešenie pre neprispôsobené reklamy (Ad Manager alebo AdX, AdMob, AdSense), ktoré umožňuje vlastníkom poskytnúť používateľom v EHP a Spojenom kráľovstve výber medzi prispôsobenými a neprispôsobenými reklamami (prípadne vybrať možnosť zobrazovania iba neprispôsobených reklám všetkým používateľom v EHP a Spojenom kráľovstve). Napríklad kampane, ktoré oslovujú používateľov na základe demografických údajov a kategórií inštalovaných aplikácií, nie sú vhodné na zobrazovanie s neprispôsobeným inventárom. Možnosti, ktoré používatelia vyberú na weboch vlastníkov zobrazujúcich neprispôsobené reklamy, určujú dostupnosť prispôsobeného a neprispôsobeného inventára pre tieto weby. Inzerentom v službách Google Ads a Display & Video 360 odporúčame podrobne sledovať zobrazovanie kampaní a podľa potreby zohľadniť alternatívne kritériá kampaní.

V službe YouTube

V januári 2017 sme oznámili, že YouTube prestane na celom svete od 21. mája 2018 akceptovať väčšinu sledovacích pixelov tretích strán. Oznámili sme tiež, že spolupracujeme s malou skupinou dodávateľov (vrátane comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT, Nielsen, Kantar a Dynata) na posúdení opätovnej certifikácie ich pixelov. Inzerenti môžu okrem toho aktivovať prehľady na YouTube prostredníctvom partnerov služby Ads Data Hub (ADH).

Nastavenia zhromažďovania, odstraňovania a uchovávania údajov

Zoznamy publík v súprave reklamných služieb Google Marketing Platform a službe Google Ads

  • Publiká Vlastných zoznamov zákazníkov v službe Google Ads: Súbory s údajmi nahrané inzerentmi nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na vytvorenie publík vo Vlastných zoznamoch zákazníkov a zaistenie súladu s našimi pravidlami (pozrite si článok Ako Google používa údaje Vlastných zoznamov zákazníkov). Po dokončení týchto procesov súbory s údajmi nahrané do služby Google Ads alebo prostredníctvom rozhrania Google Ads API okamžite odstránime. Informácie o aktualizácii alebo náhrade existujúceho publika vo Vlastných zoznamoch zákazníkov nájdete v článku Aktualizácia zoznamu zákazníkov.
  • Remarketing s použitím značiek Google Ads alebo Floodlight: Inzerenti rozhodujú o tom, ktorí používatelia sa pridajú na remarketingové zoznamy a ktorí nie, a tiež ako dlho zostanú na zozname. Ak v súčasnosti používate značku Google Ads alebo Floodlight na remarketingové účely, musíte sa ubezpečiť, že značka nie je aktívna pre používateľov, ktorí uviedli, že nechcú, aby sa im zobrazovali prispôsobené reklamy. Existuje veľa spôsobov, ako to dosiahnuť. Pokiaľ ide o možné riešenia vrátane Správcu značiek Google, odporúčame vám poradiť sa s vaším webovým vývojárom. Ak na remarketing v službe Google Ads používate značku Google Analytics, viac sa dozviete nižšie v sekcii Údaje služby Google Analytics.
  • Zoznamy poskytnuté službou Campaign Manager 360: Inzerenti rozhodujú o tom, ako dlho zostanú súbory cookie v príslušnom zozname publika. Ak chcete zo zoznamu odstrániť používateľa, môžete pridať hodnotu 1 vedľa identifikátora pridruženého k súboru cookie, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu. Viac sa dozviete v sekcii File formating > File headers > Delete (Formátovanie súborov > Hlavičky súborov > Odstránenie) v článku centra pomoci o poskytnutých zoznamoch.

Údaje služby Google Analytics

Google Analytics už dlho poskytuje funkcie a pravidlá, ktoré pomáhajú zabezpečiť vaše údaje. Pri hodnotení vplyvu nariadenia GDPR na konkrétnu situáciu vašej firmy a implementáciu služby Analytics môžu byť pre vás užitočné nasledujúce funkcie.

  • Uchovávanie údajov: Pomocou nastavení uchovávania údajov môžete určiť, ako dlho sa na našich serveroch uchovávajú údaje vašich používateľov a údaje o udalostiach.
  • Používatelia: Rozhranie User Deletion API umožňuje riadiť odstraňovanie všetkých údajov súvisiacich s jednotlivými používateľmi (napríklad návštevníkmi webu) z vašich vlastníctiev v službe Google Analytics alebo Analytics 360.
  • Vlastníctva a účty: Zákazníci služby Google Analytics môžu tiež odstraňovať údaje svojich vlastníctiev alebo účtov.
  • Remarketing: Inzerenti rozhodujú o tom, ktorí používatelia sa pridajú na remarketingové zoznamy a ktorí nie. Ak používate Google Analytics, môžete sa uistiť, že reklamné funkcie sú deaktivované pre používateľov, ktorí uviedli, že nechcú, aby sa im zobrazovali prispôsobené reklamy. Ak chcete deaktivovať reklamné funkcie pre týchto používateľov vrátane remarketingových funkcií a funkcií na vytváranie prehľadov reklamy, pozrite si sekciu Disable advertising features (Deaktivácia reklamných funkcií) v sprievodcovi funkciami Obsahovej siete.

Európske nariadenia o ochrane súkromia detí

V auguste 2020 sme oznámili náš záväzok zabezpečiť súlad so štandardom Age Appropriate Design Code (AADC), ktorý sa vzťahuje na používateľov v Spojenom kráľovstve, a ďalšími nariadeniami o ochrane súkromia detí, ktoré sa vzťahujú na používateľov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Švajčiarsku.

Podľa štandardu Age Appropriate Design Code a súvisiacich nariadení o ochrane súkromia detí nesmú inzerenti v Európskom hospodárskom priestore, Spojenom kráľovstve ani Švajčiarsku reklamy zacieľovať ani prispôsobovať pre používateľov mladších ako 18 rokov. Google tiež implementuje zabezpečenia, ktoré zabránia zobrazovaniu vekovo citlivých kategórií reklám deťom a tínedžerom. Ako inzerent tiež môžete pomocou tohto formulára požiadať o vylúčenie svojich reklám zo zobrazovania prihláseným používateľom do veku 17 rokov. Toto vylúčenie sa bude vzťahovať na reklamy kampaní vo vyhľadávaní, obsahových kampaní, kampaní na YouTube a nákupných kampaní v službe Google Ads, keď systémy Googlu uvádzajú, že používateľ v regiónoch uvedených vyššie má menej ako 17 rokov alebo príslušný vek vo svojej krajine.

Používanie rámca transparentnosti a súhlasu združenia IAB

Google teraz podporuje rámec transparentnosti a súhlasu združenia IAB vo verzii 2.0. Prečítajte si viac o integrácii rámca transparentnosti a súhlasu združenia IAB vo verzii 2.0 do súpravy reklamných služieb Google Marketing Platform a služby Google Ads:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false