Pomoc inzerentom pri dodržiavaní nariadenia GDPR

Google pri svojej činnosti kladie používateľov na prvé miesto už dlhé roky. Na základe nášho záväzku voči používateľom nepredávame osobné informácie a používateľom zaisťujeme transparentnosť a kontrolu nad reklamami prostredníctvom nástrojov, ako sú Môj účetniekoľko ďalších funkcií. V súlade s našimi pravidlami prispôsobenej reklamy nepoužívame na prispôsobenie reklám citlivé informácie. Takisto v rámci podpory zdravého a udržateľného ekosystému reklám investujeme do iniciatív, ako sú Coalition for Better Ads, Digital News Initiative, Google News Initiativeads.txt.

V auguste 2017 sme oznámili náš záväzok zabezpečiť súlad s novým všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov (GDPR), ktoré sa týka používateľov v Európskom hospodárskom priestore (EHP). V tomto článku uvádzame ďalšie podrobnosti o našej podpore pre inzerentov a marketingových špecialistov v súvislosti so zmenami, ktoré prináša GDPR.

Aktualizácie zmlúv

Od augusta 2017 sprístupňujeme aktualizácie našich zmlúv pre mnohé služby, ktoré odrážajú pozíciu Googlu ako sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa v zmysle nového zákona.

Zistite viac o tom, ako používame dáta v Digitálnom marketingu Google Marketing Platform a službe Google Ads:

Podpora pri získavaní súhlasu

Nariadenie GDPR zavádza dôležité nové záväzky pre ekosystém a zmeny v našich Pravidlách pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, ktoré sme oznámili, ich zohľadňujú. Podľa týchto pravidiel musia inzerenti, ktorí implementujú remarketingové značky, získať od používateľov súhlas na zhromažďovanie dát pre prispôsobené reklamy. Inzerenti, ktorí implementujú značky konverzií na účely merania, musia získať súhlas na používanie súborov cookie.

Ako odozvu na otázky, ktoré sme dostali od našich zákazníkov, sme aktualizovali web cookiechoices.org pridaním príkladov znenia súhlasu a dostupných riešení tretích strán na získanie súhlasu.

Ak používate reklamné služby Googlu, ktoré prijímajú dáta z vášho webu alebo vašej aplikácie, odporúčame vám pridať odkaz na stránku Ako spoločnosť Google využíva informácie z webov alebo aplikácií, ktoré používajú naše služby. Vysvetľujeme v ňom, ako Google spravuje dáta v našich reklamných službách. Splníte tým požiadavku našich Pravidiel pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, aby ste používateľom poskytli informácie o tom, ako Google používa ich osobné údaje.

Zobrazovanie reklám tretích strán a zmeny v meraní

V službách Google Ad Manager, AdSense a AdMob

Na pomoc vlastníkom pri výbere poskytovateľov technológie reklamy, ktorí môžu na ich weboch a v ich aplikáciách zobrazovať reklamy pre používateľov v EHP, sme spustili nastavenia poskytovateľov technológie reklamy pre vlastníkov (Google Ad Exchange, AdMob, AdSense). Vlastníkom, ktorí si pomocou týchto nastavení nezvolia vlastný zoznam, nastavíme zoznam bežne používaných poskytovateľov technológie reklamy.

V praxi to znamená, že vaše kampane v službách Google Ads a Display & Video 360 sa budú zobrazovať iba pri zobrazení reklamy v EHP, kde si daný vlastník vybral (a od používateľov získal príslušný súhlas) poskytovateľov technológie reklamy, ktorých využívate. Všetci poskytovatelia v zozname poskytli Googlu odkaz, na ktorom vysvetľujú svoje používanie údajov, a poskytli tiež príslušné informácie požadované na základe nariadenia GDPR. Ďalej súhlasili s dodržiavaním našich pravidiel používania údajov. Poskytovatelia, s ktorými spolupracujete, môžu kontaktovať Google a požiadať o certifikáciu, ak chcú byť pridaní do zoznamu poskytovateľov technológie reklamy.

Ako sme už oznámili, spúšťame tiež riešenie pre neprispôsobené reklamy (Google Ad Exchange, AdMob, AdSense), ktoré umožňuje vlastníkom poskytnúť používateľom v EHP výber medzi prispôsobenými a neprispôsobenými reklamami (prípadne výber možnosti zobrazovania iba neprispôsobených reklám všetkým používateľom v EHP). Kampane, ktoré oslovujú používateľov na základe demografie a kategórií inštalovaných aplikácií, napríklad nie sú vhodné na zobrazovanie s neprispôsobeným inventárom. Možnosti, ktoré používatelia vyberú na weboch vlastníkov, ktorí zobrazujú neprispôsobené reklamy, určujú dostupnosť prispôsobeného a neprispôsobeného inventára pre tieto weby. Inzerentom v službách Google Ads a Display & Video 360 odporúčame podrobne sledovať zobrazovanie kampaní po 25. máji a podľa potreby zohľadniť alternatívne kritériá kampaní.

Na YouTube

V januári 2017 sme oznámili, že YouTube prestane na celom svete od 21. mája 2018 akceptovať väčšinu sledovacích pixelov tretích strán. Oznámili sme tiež, že spolupracujeme s malou skupinou dodávateľov (vrátane comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT, Nielsen, Kantar a Dynata) na posúdení opätovnej certifikácie ich pixelov. Inzerenti môžu okrem toho aktivovať prehľady na YouTube prostredníctvom partnerov služby Ads Data Hub (ADH).

Nastavenia zhromažďovania, odstraňovania a uchovávania dát

Zoznamy publík v službe Google Ads alebo v Digitálnom marketingu Google Marketing Platform

  • Publiká Vlastných zoznamov zákazníkov v službe Google Ads: Súbory s dátami nahrané inzerentmi nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na vytvorenie publík vo Vlastných zoznamoch zákazníkov a na zaistenie súladu s našimi pravidlami (pozrite si článok Ako spoločnosť Google používa údaje Vlastných zoznamov zákazníkov). Po dokončení týchto procesov bezodkladne odstránime dátové súbory nahrané do služby Google Ads alebo prostredníctvom rozhrania Google Ads API (AdWords API). Informácie o aktualizovaní alebo nahradení publika Vlastných zoznamov zákazníkov nájdete v článku Aktualizácia zoznamu zákazníkov.
  • Remarketing pomocou služby Google Ads alebo značiek Floodlight: Inzerenti kontrolujú, ktorí používatelia sa pridávajú do remarketingových zoznamov a ktorí nie, a ako dlho v zozname zostanú. Ak v súčasnosti používate značku Google Ads alebo Floodlight na remarketingové účely, musíte sa ubezpečiť, že značka nie je aktívna pre používateľov, ktorí uviedli, že nechcú dostávať prispôsobené reklamy. Existuje veľa spôsobov, ako to dosiahnuť. Čo sa týka možných riešení vrátane Správcu značiek Google, odporúčame vám poradiť sa s vaším správcom webu. Ak používate na remarketing v službe Google Ads značku Google Analytics, pozrite si nižšie sekciu Dáta služby Google Analytics.
  • Zoznamy poskytnuté službou Campaign Manager: Inzerenti kontrolujú, ako dlho zostávajú súbory cookie v príslušnom zozname publika. Ak chcete zo zoznamu odstrániť používateľa, môžete pridať hodnotu 1 vedľa identifikátora pridruženého k súboru cookie, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu. Ďalšie informácie nájdete v sekcii File formating > File headers > Delete (Formátovanie súborov > Hlavičky súborov > Odstránenie) v článku centra pomoci o poskytnutých zoznamoch.

Dáta služby Google Analytics

Google Analytics už dlho poskytuje funkcie a pravidlá, ktoré pomáhajú zabezpečiť vaše dáta. Pri hodnotení vplyvu nariadenia GDPR na konkrétnu situáciu vašej spoločnosti a implementáciu služby Analytics môžu byť pre vás užitočné nasledujúce funkcie.

  • Uchovávanie dát: Pomocou nastavení uchovávania dát môžete ovládať, ako dlho sa na našich serveroch uchovávajú dáta vašich používateľov a udalostí.
  • Používatelia: User Deletion API umožňuje riadiť odstraňovanie všetkých dát pridružených k jednotlivým používateľom (napr. návštevníkom webu) z vašich vlastníctiev v službe Google Analytics a/alebo Analytics 360.
  • Vlastníctva a účty: Zákazníci služby Google Analytics môžu tiež odstraňovať dáta svojich vlastníctiev a/alebo účtov.
  • Remarketing: Inzerenti kontrolujú, ktorí používatelia sa pridávajú do remarketingových zoznamov a ktorí nie. Ak používate Google Analytics, môžete sa uistiť, že reklamné funkcie sú deaktivované pre používateľov, ktorí uviedli, že nechcú dostávať prispôsobené reklamy. Ak chcete deaktivovať reklamné funkcie pre týchto používateľov vrátane funkcií remarketingových a reklamných prehľadov, pozrite si sekciu Disable advertising features (Deaktivácia reklamných funkcií) v sprievodcovi funkciami Obsahovej siete.

Práca s rámcom transparentnosti a súhlasu združenia IAB

Nákup inventára zo služieb Google Ad Manager a AdSense:

  • Po registrácii Googlu do zoznamu globálnych dodávateľov združenia IAB bude Display & Video 360 zobrazovať programové neprispôsobené reklamy vlastníkom v službe Google Ad Manager za predpokladu, že používateľ udelil Googlu súhlas na účel 1 (Ukladanie informácií a prístup k nim) a účel 3 (Výber, zobrazovanie, prehľady reklám) rámca transparentnosti a súhlasu združenia IAB Europe.

  • Google Ad Manager pridá najneskôr začiatkom júna podporu zobrazovania prispôsobených reklám pre vlastníkov, ktorí používajú rámec transparentnosti a súhlasu združenia IAB Europe. Pôjde o prechodné riešenie, ktoré prenáša informácie o súhlase zhromaždené rámcom združenia IAB do nastavení poskytovateľa technológie reklamy služby Google Ad Manager. Pri udelení súhlasu všetkým vlastníkom vybratým na účel 1, účel 2 a účel 3 rámca transparentnosti a súhlasu sa môžu zobrazovať prispôsobené reklamy.

  • Do augusta predpokladáme úplnú integráciu služby Google Ad Manager s rámcom transparentnosti a súhlasu združenia IAB. Vlastníkom to umožní zobrazovať prispôsobené reklamy na základe súhlasu poskytnutého používateľom, na základe súhlasu dodávateľa alebo zobrazovať neprispôsobené reklamy.

Nákup inventára od búrz tretích strán:

Po registrácii Googlu do zoznamu globálnych dodávateľov združenia IAB budú môcť používatelia služby Display & Video 360 nakupovať inventár od našich burzových partnerov tretích strán, na ktorých sa tiež vzťahujú Pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ. Predpokladom však je, že burza tretej strany nám odošle žiadosti obsahujúce explicitný účel a súhlas dodávateľa v žiadosti o ponuku (pri využití rámca združenia IAB). Pri poskytnutí platného súhlasu môže Display & Video 360 zobrazovať prispôsobené reklamy prostredníctvom týchto búrz.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory