Pomaganie reklamodawcom w uzyskaniu zgodności z RODO i kodeksem AADC

Google has a long history of taking a user-first approach in everything we do. As a part of our commitment to users, we never sell personal information and we give users transparency and control over their ad experiences via My Account and several other features. Per our Personalized advertising policy, we never use sensitive information to personalize ads. We also invest in initiatives such as the Coalition for Better Ads, the Digital News Innovation Fund, the Google News Initiative and ads.txt in order to support a healthy, sustainable ads ecosystem.

W sierpniu 2017 roku ogłosiliśmy, że dostosujemy nasze usługi, aby były zgodne z przepisami nowego unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które dotyczy użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii.

W tym artykule znajdziesz dodatkowe informacje o tym, jak pomagamy reklamodawcom i marketerom stosować się do zapisów tego rozporządzenia.

Odwołania do Search Ads 360 dotyczą zarówno starej, jak i nowej wersji usługi.

Aktualizacje umów

W sierpniu 2017 r. wprowadziliśmy aktualizacje do umów dotyczących wielu naszych usług, aby odzwierciedlić status firmy Google jako podmiotu przetwarzającego dane lub administratora zgodnie z nowymi przepisami.

Dowiedz się więcej o tym, jak korzystamy z danych w usługach reklamowych Google Marketing Platform oraz w Google Ads:


Pomoc związana z uzyskiwaniem zgody użytkowników na wykorzystanie danych

RODO nakłada na nasz ekosystem nowe ważne zobowiązania. Zmiany, które wprowadziliśmy w naszej polityce w zakresie zgody użytkownika z UE, odzwierciedlają te wymagania. Zgodnie z jej postanowieniami reklamodawcy, którzy stosują tagi remarketingowe, muszą uzyskać zgodę użytkownika na gromadzenie danych w celu personalizacji reklam, a reklamodawcy, którzy wdrożyli tagi konwersji, aby dokonywać pomiarów, muszą uzyskać zgodę użytkownika na stosowanie plików cookie.

W odpowiedzi na pytania naszych klientów zamieściliśmy na stronie cookiechoices.org zaktualizowane przykłady sformułowań związanych z uzyskiwaniem zgody użytkownika oraz listę rozwiązań do uzyskiwania zgody użytkownika opracowanych przez inne firmy.

W ramach usług reklamowych Google eksperymentuje z nowymi sposobami wyświetlania i pomiaru reklam cyfrowych w sposób, który lepiej chroni prywatność użytkowników online. Właśnie w tym celu wprowadziliśmy w Chrome i na Androidzie Piaskownicę prywatności. Użytkownicy z odpowiednimi ustawieniami Piaskownicy prywatności w Chrome lub na Androidzie mogą widzieć trafne reklamy z usług reklamowych Google przygotowane na podstawie danych z interfejsu Topics lub Protected Audience przechowywanych na ich urządzeniach mobilnych lub w ich przeglądarkach. Usługi reklamowe Google mogą też mierzyć skuteczność reklam za pomocą danych z raportów atrybucji przechowywanych w przeglądarkach lub na urządzeniach mobilnych. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat Piaskownicy prywatności. Zgodnie z polityką w zakresie zgody użytkownika z UE w takich przypadkach należy uzyskać prawnie wiążącą zgodę użytkownika – tak samo jak ma to miejsce obecnie w odniesieniu do personalizacji reklam i korzystania z opcjonalnych sposobów lokalnego przechowywania informacji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii.

Jeśli korzystasz z usług reklamowych Google, które pozyskują dane z Twojej strony lub aplikacji, możesz umieścić w swojej witrynie link do strony Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług. Wyjaśniamy na niej, jak Google zarządza danymi w usługach reklamowych. W ten sposób spełnisz wymóg naszej zaktualizowanej polityki w zakresie zgody użytkownika z UE, która zobowiązuje Cię do informowania użytkowników o tym, jak Google wykorzystuje ich dane osobowe.


Zmiany dotyczące wyświetlania reklam firm zewnętrznych i pomiarów skuteczności tych reklam

W usługach Google Ad Manager, Ad Exchange, AdSense i AdMob

Udostępniliśmy wydawcom korzystającym z takich usług jak Ad Manager i Ad Exchange, AdMob i AdSense narzędzie Ustawienia dostawców technologii reklamowych, aby pomóc im w wyborze dostawców technologii reklamowych, którzy mogą wyświetlać reklamy użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii oraz mierzyć skuteczność tych reklam. Jeśli wydawca nie skorzysta z tego narzędzia, aby samodzielnie wybrać listę dostawców, zastosujemy listę często wybieranych dostawców technologii reklamowych.

W praktyce oznacza to, że wyświetlenie reklamy z kampanii Google Ads i Display & Video 360 w EOG lub Wielkiej Brytanii będzie możliwe tylko wtedy, gdy dany wydawca wybrał dostawcę technologii reklamowych, z których korzystasz (i uzyskał odpowiednią zgodę użytkownika). Wszyscy dostawcy z listy udostępnili Google link wyjaśniający sposób wykorzystywania przez nich danych oraz przekazali informacje wymagane w ramach RODO. Zobowiązali się również przestrzegać naszych zasad użytkowania danych. Dostawcy, z którymi współpracujesz, mogą skontaktować się z Google i uzyskać certyfikat, dzięki któremu znajdą się na liście dostawców technologii reklamowych.

Jak już ogłosiliśmy, wprowadzamy też rozwiązanie dotyczące reklam niespersonalizowanych (na potrzeby Ad Managera i Ad Exchange, AdMob i AdSense), które pozwala na zapewnienie użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii możliwości wyboru reklam spersonalizowanych lub niespersonalizowanych (lub wyświetlanie wszystkim użytkownikom z EOG i Wielkiej Brytanii tylko reklam niespersonalizowanych). Kampanie, które docierają do użytkowników na przykład na podstawie danych demograficznych i kategorii zainstalowanych aplikacji, nie kwalifikują się do wyświetlania reklam w niespersonalizowanych zasobach reklamowych. Dostępność spersonalizowanych i niespersonalizowanych zasobów reklamowych będzie w tym przypadku zależeć od wyborów dokonywanych przez użytkowników w witrynach oferujących reklamy niespersonalizowane. Zachęcamy reklamodawców Google Ads i Display & Video 360 do ścisłego monitorowania wyświetlania kampanii i rozważenia w razie potrzeby zmiany kryteriów kampanii.

W YouTube

W styczniu 2017 roku ogłosiliśmy, że od 21 maja 2018 roku YouTube przestanie akceptować większość pikseli śledzących firm zewnętrznych. Ogłosiliśmy też, że współpracujemy z niewielką grupą dostawców (między innymi comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT, Nielsen, Kantar i Dynata), aby ocenić możliwość ponownego przyznania certyfikatów pikselom tych firm. Reklamodawcy mogą też włączyć raportowanie w YouTube, korzystając z usług partnerów zintegrowanych z Centrum danych reklam (CDR).


Narzędzia do gromadzenia, usuwania i przechowywania danych

Listy odbiorców w Google Ads i usługach reklamowych Google Marketing Platform

  • Odbiorcy z kierowania na listę klientów w Google Ads: pliki danych przesłane przez reklamodawcę są przechowywane tylko przez czas konieczny do utworzenia odbiorców z kierowania na listę klientów i zapewnienia zgodności z naszymi zasadami (przeczytaj, jak Google korzysta z danych kierowania na listę klientów). Po zakończeniu tych procesów natychmiast usuniemy pliki przesłane w Google Ads lub interfejsie Google Ads API. Więcej informacji o aktualizowaniu i zastępowaniu istniejących odbiorców z kierowania na listę klientów znajdziesz w artykule Aktualizowanie listy klientów.
  • Remarketing z wykorzystaniem tagów Google Ads lub Floodlight: reklamodawcy decydują, którzy użytkownicy są dodawani do list remarketingowych, a którzy nie. Określają też, jak długo użytkownicy pozostaną na listach. Jeśli korzystasz obecnie na potrzeby remarketingu z tagu Google Ads lub Floodlight, musisz zapewnić, że będzie on nieaktywny w przypadku użytkowników, którzy zaznaczyli, że nie chcą oglądać reklam spersonalizowanych. Możesz to zrobić na wiele sposobów. Skonsultuj się ze swoim programistą stron internetowych, by poznać możliwe rozwiązania, np. Menedżera tagów Google. Jeśli na potrzeby remarketingu w Google Ads używasz tagu Google Analytics, przeczytaj sekcję „Dane Google Analytics” poniżej.
  • Dostarczane listy w usłudze Campaign Manager 360: reklamodawcy mogą decydować, jak długo pliki cookie będą przechowywane na danej liście odbiorców. Aby usunąć użytkownika z listy, możesz dodać „1” obok identyfikatora powiązanego z plikiem cookie, który chcesz usunąć z listy. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj część Formatowanie plików > Nagłówki plików > delete (usuwanie) w artykule Dostarczane listy w Centrum pomocy.

Dane Google Analytics

Google Analytics od dawna oferuje funkcje, które pomagają chronić Twoje dane, a obowiązujące zasady nakazują zadbać o ochronę danych. Następujące funkcje mogą okazać się przydatne przy ocenianiu wpływu zapisów RODO na sytuację Twojej firmy i wdrożenie Analytics.

  • Przechowywanie danych: skorzystaj z mechanizmów kontroli dotyczących przechowywania danych, które pozwalają zarządzać okresem przechowywania na naszych serwerach danych o Twoich użytkownikach i zdarzeniach.
  • Użytkownicy: interfejs User Deletion API pozwala zarządzać usuwaniem z Twoich usług w Google Analytics lub Analytics 360 wszystkich danych związanych z poszczególnymi użytkownikami (np. z użytkownikami stron).
  • Usługi i konta: klienci Google Analytics mogą też usunąć dane dotyczące używanych przez nich usług lub kont.
  • Remarketing: reklamodawcy decydują, którzy użytkownicy są dodawani do list remarketingowych, a którzy nie. Jeśli korzystasz z Google Analytics, dopilnuj, by funkcje reklamowe były wyłączone w przypadku użytkowników, którzy zaznaczyli, że nie chcą, by im wyświetlać reklamy spersonalizowane. Aby wyłączyć funkcje reklamowe w przypadku tych użytkowników, w tym funkcje remarketingu i raportowania o reklamach, przeczytaj sekcję poświęconą wyłączaniu funkcji reklamowych w przewodniku po funkcjach displayowych (w języku angielskim).

Europejskie przepisy dotyczące ochrony prywatności dzieci

W sierpniu 2020 r. ogłosiliśmy, że dostosujemy nasze usługi do wymogów kodeksu projektowania w sposób dostosowany do wieku (Age Appropriate Design Code, kodeks AADC), który ma zastosowanie do użytkowników w Wielkiej Brytanii, oraz do wymogów dodatkowych przepisów dotyczących ochrony prywatności dzieci, które mają zastosowanie do użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii.

Zgodnie z zapisami kodeksu AADC oraz pokrewnych przepisów dotyczących ochrony prywatności dzieci reklamodawcy nie mogą kierować reklam na użytkowników poniżej 18 roku życia w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii ani personalizować takich reklam. Google zastosuje środki ochrony, które będą zapobiegać wyświetlaniu dzieciom i nastolatkom reklam z kategorii skierowanych do określonych grup wiekowych. Jako reklamodawca możesz też użyć tego formularza, aby poprosić o wyłączenie wyświetlania Twoich reklam zalogowanym użytkownikom poniżej 17 roku życia. To wykluczenie będzie dotyczyć reklam z kampanii w sieci wyszukiwania, w sieci reklamowej i w YouTube oraz kampanii produktowych w Google Ads, jeśli systemy Google określą, że użytkownik z wymienionych wyżej regionów ma mniej niż 17 lat lub jest poniżej granicy wieku obowiązującej w przypadku jego kraju.


Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych

Google obsługuje teraz Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych (zasady TCF) w wersji 2.0. Dowiedz się więcej o integracji usług reklamowych Google Marketing Platform oraz Google Ads z zasadami TCF IAB w wersji 2.0:

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne