Vi hjelper annonsørene å overholde reglene i personvernforordningen

Google har alltid brukernes beste i tankene. Som en del av forpliktelsene våre overfor brukerne selger vi aldri personopplysninger, og vi gir brukerne oversikt og kontroll over annonseopplevelsene sine ved hjelp av Min konto og en rekke andre tjenester. I henhold til retningslinjene for personlig tilpasset annonsering bruker vi aldri sensitiv informasjon for å levere personlig tilpassede annonser. Vi investerer også i tiltak som Coalition for Better Ads, Digital News Initiative, Google News Initiative og ads.txt-filen for å legge til rette for et sunt og bærekraftig økosystem for annonser.

I august 2017 kunngjorde vi intensjonen om å overholde EUs nye personvernforordning (GDPR), som er gjeldende for brukere i EØS-området. I denne artikkelen får du nærmere informasjon om hva vi gjør for å hjelpe annonsører og markedsførere å takle endringene som innføres i forbindelse med personvernforordningen.

Kontraktsoppdateringer

Vi har lansert oppdateringer av kontraktsvilkårene for en rekke produkter siden august 2017, og disse endringene gjenspeiler Googles status som enten databehandler eller kontrollør innenfor det nye lovverket.

Finn ut mer om hvordan vi bruker data i Google Marketing Platform og Google Ads:

Hjelp med innhenting av brukersamtykke

Med personvernforordningen introduseres betydelige nye forpliktelser for økosystemet, og dette gjenspeiles i endringene vi kunngjorde i EU-retningslinjene våre for brukersamtykke. I henhold til disse retningslinjene er annonsører som implementerer remarketing-tagger, pålagt å innhente samtykke fra brukerne for å kunne samle inn data med formål om å levere personlig tilpassede annonser. Annonsører som implementerer konverteringstagger til målingsformål, er på sin side pålagt å innhente samtykke til bruk av informasjonskapsler.

For å svare på spørsmål vi har fått fra kundene, har vi oppdatert cookiechoices.org med eksempler på språk som kan brukes i samtykkeforespørsler, og tilgjengelige samtykkeløsninger fra tredjeparter.

Hvis du bruker Google-annonseprodukter som mottar data fra nettstedet ditt eller appen din, oppfordrer vi deg til å legge inn en link til Slik bruker Google informasjon fra nettsteder eller apper som bruker tjenestene våre, der det fremgår hvordan Google administrerer data i annonseproduktene våre. Hvis dere gjør dette, oppfyller dere kravet i EU-retningslinjene for brukersamtykke om å gi brukerne deres informasjon om hvordan Google bruker de personlige dataene deres.

Endringer i annonselevering og måling fra tredjeparter

I Google Ad Manager, Google Ad Manager, AdSense og AdMob

For å hjelpe publisistene å velge leverandører av annonseteknologi som kan levere og måle annonser på nettstedene og i appene deres, for brukere i EØS-området, har vi lansert kontroller for leverandører av annonseteknologi (Google Ad Exchange, AdMob, AdSense). Hvis en publisist ikke bruker disse kontrollene for å velge sin egen liste, tar vi i bruk en liste over ofte brukte leverandører av annonseteknologi.

Dette betyr i praksis at annonsevisninger for Google Ads- og Display & Video 360-kampanjene dine bare forekommer i EØS-området når en gitt publisist har valgt (og mottatt brukersamtykke til) leverandørene av annonseteknologi som du bruker. Alle leverandørene som står på listen, har delt en link med Google til en nettside der databruken deres forklares. I tillegg inneholder nettsiden informasjonen som kreves i henhold til personvernforordningen. Leverandørene har også godtatt å overholde retningslinjene våre for bruk av data. Eventuelle leverandører du samarbeider med, kan kontakte Google for å be om sertifisering for å bli tatt med i listen over leverandører av annonseteknologi.

Som vi tidligere har kunngjort, lanserer vi også en løsning for annonser som ikke er personlig tilpasset (Google Ad Exchange, AdMob, AdSense), for at publisister skal kunne gi brukere i EØS muligheten til å velge mellom personlig tilpassede annonser og annonser som ikke er personlig tilpasset (eller at det bare skal vises annonser uten personlig tilpasning til brukere i EØS). I kampanjer der kundene for eksempel nås på bakgrunn av demografisk informasjon og kategoriene til appene de har installert, kan det ikke vises annonser for beholdning som ikke er personlig tilpasset. Tilgjengeligheten av personlig tilpasset og ikke personlig tilpasset beholdning på nettsteder avgjøres av valgene brukerne tar på publisistnettsteder der det tilbys annonser som ikke er personlig tilpasset. Vi oppfordrer Google Ads- og Display & Video 360-annonsører til å overvåke kampanjeleveringen nøye etter 25. mai, og vurdere alternative kampanjekriterier etter behov.

På YouTube

I januar 2017 kunngjorde vi at YouTube ikke lenger kommer til å godta de fleste målingspiksler fra tredjeparter fra og med 21. mai 2018. Vi kunngjorde også at vi samarbeider med en liten gruppe leverandører (inkludert comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT, Nielsen, Kantar og Research Now) om å evaluere den nye sertifiseringen av pikslene deres. I tillegg kan annonsørene aktivere YouTube-rapportering via partnerne vi har integrert med Ads Data Hub (ADH).

Kontroller for innsamling, sletting og oppbevaring av data

Målgruppelister i Google Ads / Google Marketing Platform

  • Kundematch-målgrupper i Google Ads: Vi beholder ikke datafiler som annonsører laster opp, lenger enn det som er nødvendig for å opprette Kundematch-målgrupper og sikre at retningslinjene våre overholdes (se Slik bruker Google Kundematch-data). Når disse prosessene er fullført, sletter vi umiddelbart datafilene som er lastet opp i Google Ads eller API-et for Google Ads. Du finner nærmere informasjon om hvordan du laster opp eller erstatter en eksisterende Kundematch-målgruppe, i Oppdater kundelisten din.
  • Remarketing med Google Ads- eller Floodlight-tagger: Annonsørene styrer hvilke brukere som legges til eller ikke legges til i remarketinglister, samt hvor lenge brukerne blir værende i listen. Hvis du bruker Google Ads- eller Floodlight-taggen for remarketing, må du nå sørge for at taggen ikke er aktiv for brukere som har angitt at de ikke ønsker å motta personlig tilpassede annonser. Det er mange måter å gjøre dette på. Vi anbefaler at du kontakter nettredaktøren din angående mulige løsninger, inkludert Google Tag Manager. Hvis du bruker Google Analytics-taggen for Google Ads-remarketing, kan du se «Google Analytics-data» nedenfor.
  • Lister via Campaign Manager: Annonsørene styrer hvor lenge informasjonskapsler forblir i en bestemt målgruppeliste. Hvis du vil fjerne en bruker fra en liste, kan du legge til et ettall («1») ved siden av identifikatoren som er knyttet til informasjonskapselen du vil fjerne fra listen. Hvis du vil vite mer, kan du se Filformatering > Filoverskrifter > Slett i Leverte lister-artikkelen i brukerstøtten.

Google Analytics-data

Google Analytics har i lang tid levert funksjoner og retningslinjer for å hjelpe deg å sikre dataene dine. De følgende funksjonene kan være nyttige når du evaluerer hvilken innvirkning EUs personvernforordning kommer til å få for selskapet ditt og Analytics-implementeringen deres.

  • Dataoppbevaring: Bruk kontrollene for dataoppbevaring for å administrere hvor lenge bruker- og hendelsesdataene dine skal lagres på tjenerne våre.
  • Brukere: Med API-et for sletting av brukere kan du administrere slettingen av alle data som er knyttet til enkeltbrukere (f.eks. besøkende på nettstedet), fra Google Analytics- og/eller Analytics 360-områdene dine.
  • Områder og kontoer: Google Analytics-kunder kan også slette dataene sine for sine egne områder og/eller kontoer.
  • Remarketing: Annonsørene styrer hvilke brukere som legges til eller ikke legges til i remarketinglister. Hvis du bruker Google Analytics, kan du sikre at annonseringsfunksjoner er deaktivert for brukere som har angitt at de ikke ønsker å motta personlig tilpassede annonser. Hvis du vil deaktivere annonseringsfunksjoner for disse brukerne, inkludert funksjonene for remarketing og annonserapportering, kan du se «Deaktiver annonseringsfunksjoner» i «Vis funksjoner»-veiledningen.

Slik bruker du IAB Transparency & Consent Framework

Kjøp av beholdning fra Google Ad Manager, Google Ad Manager og AdSense:

  • Når Google er registrert i IABs liste over globale leverandører, vises programmatiske annonser som ikke er personlig tilpasset, til publisister i Google Ad Manager via Display & Video 360. Forutsetningen for dette er at en bruker har gitt samtykke til Google for formål 1 («Lagring av og tilgang til informasjon») og formål 3 («Annonsevalg og -levering samt rapportering») i IAB Europes Transparency & Consent Framework.

  • I Google Ad Manager legges det til støtte for levering av personlig tilpassede annonser for publisister som bruker IAB Europes Transparency & Consent Framework, innen begynnelsen av juni. Dette er en midlertidig løsning der informasjon om samtykke som er innhentet via IABs rammeverk, formidles til innstillingene for Google Ad Manager-leverandører av annonseteknologi. Når samtykke er gitt til alle publisistene som er valgt for formål 1, formål 2 og formål 3 i Transparency & Consent Framework, kan personlige tilpassede annonser leveres.

  • Vi regner med å integrere Google Ad Manager fullt ut med IAB Europes Transparency & Consent Framework innen august. Dermed kan publisister vise personlig tilpassede annonser på grunnlag av samtykke som er hentet inn fra en bruker eller per leverandør, eller vise annonser som ikke er personlig tilpasset.

Kjøp av beholdning fra tredjepartsmarkeder:

Når Google er registrert i IABs liste over globale leverandører, kan Display & Video 360-brukere kjøpe beholdning fra markedspartnerne våre. Disse tredjepartene er også underlagt Googles EU-retningslinjer for brukersamtykke under forutsetning av at markedspartneren sender oss forespørsler som inneholder eksplisitte formål samt leverandørsamtykke, i budforespørselen (via IABs rammeverk). Når gyldig samtykke er gitt, kan personlig tilpassede annonser leveres gjennom disse markedene ved hjelp av Display & Video 360.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?