Mainostajien tukeminen GDPR-asetuksen noudattamisessa

Käyttäjän etu on jo pitkään ollut Googlen toiminnan lähtökohtana. Olemme käyttäjiemme luotettavia kumppaneita emmekä milloinkaan myy käyttäjien henkilötietoja. Lisäksi edistämme avoimuutta ja annamme käyttäjille mahdollisuuden päättää heidän mainoskokemuksiinsa liittyvistä asioista tarjoamalla käyttöön useita ominaisuuksia, kuten oman tilin. Räätälöityä mainontaa koskevan käytäntömme mukaisesti emme milloinkaan käytä arkaluonteisia tietoja mainosten yksilölliseen kohdentamiseen. Tuemme myös Coalition for Better Adsin, Digital News Initiativen, Google News Initiativen ja ads.txt:n kaltaisia hankkeita, jotta voimme olla mukana luomassa toimivaa ja kestävää mainontajärjestelmää.

Elokuussa 2017 ilmoitimme, että sitoudumme noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), joka koskee Euroopan talousalueella (ETA) olevia käyttäjiä. Tässä artikkelissa on lisätietoja siitä, millä tavoin tuemme mainostajia ja markkinoijia GDPR-asetuksen aiheuttamissa muutoksissa.

Sopimuspäivitykset

Olemme elokuusta 2017 lähtien tehneet useiden tuotteiden sopimusehtoihin päivityksiä, joissa otetaan huomioon Googlen asema joko henkilötietojen käsittelijänä tai rekisterinpitäjänä uuden lain mukaisesti.

Lisätietoja siitä, miten käytämme dataa Google Marketing Platform ‑mainontatuotteissa ja Google Adsissa:

Suostumuksen pyytämiseen liittyvä tuki

GDPR asettaa mainontajärjestelmälle merkittäviä uusia velvoitteita. EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytännön muutokset, joista aiemmin ilmoitimme, ovat näiden uusien vaatimusten mukaisia. Tämän käytännön mukaan uudelleenmarkkinointitageja käyttävien mainostajien on saatava käyttäjiltä suostumus datan keräämiseen mainosten yksilöllistä kohdentamista varten ja mainostajien, jotka käyttävät konversiotageja mittaustarkoituksiin, on saatava käyttäjiltä suostumus evästeiden käyttöön.

Vastauksena asiakkaidemme kysymyksiin olemme päivittäneet esimerkkejä suostumuksen pyytämiseen tarkoitettujen tekstien kieliasusta osoitteeseen cookiechoices.org. Samassa osoitteessa on myös esimerkkejä suostumuksen pyytämiseen tarkoitetuista kolmansien osapuolien ratkaisuista.

Jos käytät Googlen mainontatuotteita, jotka vastaanottavat dataa sivustoltasi tai sovelluksestasi, suosittelemme lisäämään linkin Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja? ‑sivulle, jolla kerrotaan, miten Google käsittelee dataa mainostuotteissaan. Näin tarjoat käyttäjillesi tietoa siitä, miten Google käsittelee heidän henkilökohtaisia tietojaan, ja noudatat päivitettyä EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytäntöämme.

Kolmansien osapuolien toteuttamaan mainosten näyttöön ja mittaukseen tehdyt muutokset

Google Ad Manager, Ad Exchange, AdSense ja AdMob

Olemme lanseeranneet julkaisijoille tarkoitettuja mainosteknologiatyökaluja (Ad Manager/AdX, AdMob ja AdSense). Niiden avulla julkaisijat voivat valita mainosteknologioiden tarjoajat, jotka voivat näyttää ja mitata mainoksia heidän sivustoillaan ja sovelluksissaan Euroopan talousalueella. Jos julkaisija ei valitse omaa hyväksyttyjen mainosteknologioiden tarjoajien luetteloa näiden työkalujen avulla, käyttöön otetaan yleisesti käytettyjen mainosteknologioiden tarjoajien luettelo.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Google Ads- ja Display & Video 360 ‑kampanjoidesi mainoksia näytetään ja että ne tavoittelevat impressioita Euroopan talousalueella vain paikoissa, joissa julkaisija on valinnut käyttämiäsi mainosteknologian tarjoajia (ja saanut käyttäjien suostumuksen). Kaikki luetellut tarjoajat ovat jakaneet Google-linkin, jossa kerrotaan datan käytöstä, ja antaneet tiettyjä GDPR-asetuksen edellyttämiä tietoja. Lisäksi nämä tarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan datan käyttöä koskevaa käytäntöämme. Kaikki mainosteknologian tarjoajat, joiden kanssa teet yhteistyötä, voivat ottaa yhteyttä Googleen ja hakea sertifiointia, jotta heidät voidaan lisätä mainosteknologioiden tarjoajien luetteloon.

Kuten aiemmin ilmoitimme, otamme myös käyttöön personoimattoman mainosratkaisun (Ad Manager/AdX, AdMob ja AdSense), jonka avulla julkaisijat voivat tarjota Euroopan talousalueella oleville käyttäjille mahdollisuuden valita personoidut tai personoimattomat mainokset (tai valita, että Euroopan talousalueella oleville käyttäjille näytetään vain personoimattomia mainoksia). Kampanjat, joilla tavoitetaan käyttäjiä esimerkiksi demografisten tietojen ja käyttäjien asentamien sovellusluokkien perusteella, eivät voi näyttää mainoksia personoimattomassa mainosjakaumassa. Valinnat, jotka käyttäjät tekevät personoimattomia mainoksia tarjoavien julkaisijoiden sivustoilla, määrittävät, onko kyseisillä sivustoilla saatavilla personoitua ja personoimatonta mainosjakaumaa. Suosittelemme, että Google Ads- ja Display & Video 360 ‑mainostajat seuraavat tarkasti kampanjan näyttämistä 25.5. jälkeen ja harkitsevat tarvittaessa vaihtoehtoisten kampanjaehtojen käyttöä.

YouTube

Tammikuussa 2017 ilmoitimme, että useimpia mainosten mittauksessa käytettäviä kolmannen osapuolen pikseleitä ei hyväksytä YouTubessa 21.5.2018 alkaen. Ilmoitimme myös, että teemme yhteistyötä joidenkin palveluntarjoajien kanssa (kuten comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT, Nielsen, Kantar ja Research Now) sen arvioimiseksi, onko kyseisten palveluntarjoajien pikselit sertifioitava uudelleen. Lisäksi mainostajat voivat ottaa käyttöön YouTube-raportoinnin Ads Data Hubiin (ADH) integroitujen kumppanien kautta.

Datan keräämiseen, poistamiseen ja säilyttämiseen liittyvät hallintaominaisuudet

Yleisöluettelot Google Adsissa ja Google Marketing Platform ‑mainontatuotteissa

  • Google Adsin asiakaskohdistusyleisöt: Säilytämme mainostajien lataamia datatiedostoja vain niin kauan kuin asiakaskohdistusyleisöjen luominen ja käytäntöjenmukaisuuden varmistaminen edellyttävät (katso Miten Google käyttää asiakaskohdistustietoja?). Kun nämä prosessit ovat päättyneet, poistamme heti Google Adsiin tai Google Ads ‑sovellusliittymään ladatut datatiedostot. Lisätietoja asiakaskohdistusyleisöjen päivittämisestä tai korvaamisesta on artikkelissa Asiakasluettelon päivittäminen.
  • Uudelleenmarkkinointi Google Ads- tai Floodlight-tagien avulla: Mainostajat voivat määrittää uudelleenmarkkinointiluetteloihin lisättävät käyttäjät ja sen, miten kauan käyttäjiä säilytetään luettelossa. Jos käytät Google Ads- tai Floodlight‑tagia uudelleenmarkkinointiin, sinun on varmistettava, että tagi ei ole aktiivinen käyttäjillä, jotka eivät ole antaneet suostumustaan yksilöllisten mainosten näyttämiseen. Voit tehdä tämän monella eri tavalla. Suosittelemme kysymään verkkovastaavaltasi tietoja mahdollisista ratkaisuista, myös Google Tag Managerista. Jos käytät Google Analytics ‑tagia Google Adsin uudelleenmarkkinointiin, tutustu jäljempänä olevaan Google Analytics ‑data ‑osioon.
  • Campaign Managerin toimitetut luettelot: Mainostajat voivat määrittää, miten kauan evästeitä säilytetään tietyssä yleisöluettelossa. Jos haluat poistaa käyttäjän luettelosta, voit lisätä luvun 1 siihen evästeeseen liittyvän tunnisteen viereen, jonka haluat poistaa luettelosta. Saat lisätietoja valitsemalla ohjekeskuksen Toimitetut luettelot ‑artikkelista Tiedostomuodot > Tiedoston otsikot > Poista.

Google Analytics ‑data

Google Analytics on pitkään sisältänyt ominaisuuksia ja käytäntöjä, jotka auttavat datasi suojaamisessa. Erityisesti seuraavista ominaisuuksista voi olla hyötyä, kun arvioit sitä, miten GDPR vaikuttaa yrityksesi yksilölliseen tilanteeseen ja Analyticsin käyttöön yrityksessäsi.

  • Datan säilyttäminen: Datan säilyttämiseen liittyvien hallintaominaisuuksien avulla voit määrittää, miten kauan käyttäjä- ja tapahtumadataa säilytetään palvelimillamme.
  • Käyttäjät: Käyttäjien poistosovellusliittymän avulla voit hallita kaiken yksittäiseen käyttäjään (kuten sivuston kävijään) liittyvän datan poistamista Google Analytics- tai Analytics 360 ‑verkko-omaisuuksista.
  • Verkko-omaisuudet ja tilit: Google Analytics ‑asiakkaat voivat myös poistaa verkko-omaisuuksiinsa tai tileihinsä liittyvää dataa.
  • Uudelleenmarkkinointi: Mainostajat voivat määrittää uudelleenmarkkinointiluetteloihin lisättävät käyttäjät. Jos käytät Google Analyticsia, voit varmistaa, että mainontaominaisuudet on poistettu käytöstä käyttäjiltä, jotka eivät ole antaneet suostumustaan yksilöllisten mainosten näyttämiseen. Jos haluat poistaa mainontaominaisuudet (myös uudelleenmarkkinoinnin ja mainonnan raportointiominaisuudet) käytöstä näiltä käyttäjiltä, katso lisätietoja Display Features ‑ohjeen (Display-verkoston ominaisuudet) kohdasta Disable advertising features (Mainontaominaisuuksien poistaminen käytöstä).

IAB:n läpinäkyvyys- ja suostumuskehys

Googlea ei vielä ole integroitu IAB:n läpinäkyvyys- ja suostumuskehykseen. Olemme tehneet IAB Europen kanssa yhteistyötä viime kuukausien ajan selvittääksemme, miten tuotteemme ja käytäntömme voivat tukea läpinäkyvyys- ja suostumuskehystä. Tekninen integrointi on kuitenkin vielä kesken.

Kun IAB:n läpinäkyvyys- ja suostumuskehys on käytössä, tämä integrointi mahdollistaa joko personoitujen tai personoimattomien mainosten näyttämisen Ad Exchangen ja kolmannen osapuolen mainospörssien impressioita varten lähetettyjen suostumussignaalien mukaan. Tästä kerrotaan tarkemmin, kun tekninen puoli on valmistunut.

Siihen saakka, että Googlen IAB-integrointi valmistuu, Google tekee kolmannen osapuolen mainospörsseissä hintatarjouksia personoiduilla mainoksilla, joihin ei sisälly kolmannen osapuolen pikseleitä. Näin toimitaan, ellei kolmannen osapuolen mainospörssikumppani ota meihin yhteyttä ja määritä luetteloa sellaisista kolmansista osapuolista, joiden se takaa hankkivan käyttäjien suostumuksen. Google vertaa kolmannen osapuolen mainospörssin toimittamaa luetteloa omaan vahvistettujen kolmansien osapuolien luetteloonsa mainosteknologian tarjoajien luettelossa (opas sertifiointien käsittelystä) ja näyttää personoituja mainoksia, jos mainospörssi vahvistaa suostumuksen hankinnan. Ad Exchangessa, AdMobissa ja AdSensessa teemme hintatarjouksia niiden mainosteknologian tarjoajien perusteella, joiden suostumuksen julkaisija on vahvistanut (eli julkaisijoiden asetuksiin sisältyvien mainosteknologiakumppaneiden perusteella).

Kun Google on mukana IAB:n Global Vendor List ‑luettelossa, julkaisijat ja muut teknologian tarjoajat voivat pyytää suostumusta Campaign Manager ‑tagien käyttöön myös IAB:n läpinäkyvyys- ja suostumuskehyksen kautta.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun