GDPR-i järgimise hõlbustamine reklaamijate jaoks

Google on pikka aega kasutanud kõigis oma tegevustes kasutajakeskset lähenemist. Kasutajate ees võetud kohustuste raames ei müü me kunagi isiklikke andmeid, anname kasutajatele läbipaistvat teavet ning võimaldame neil reklaamide kasutuskogemust juhtida jaotise Minu konto ja mitmesuguste muude funktsioonide kaudu. Meie isikupärastatud reklaamide eeskirjade kohaselt ei kasuta me reklaamide isikupärastamiseks kunagi tundlikku teavet. Samuti investeerime algatustesse, nagu Coalition for Better Ads, Digital News Initiative, Google News Initiative ja ads.txt, et toetada toimivat ning jätkusuutlikku reklaamide ökosüsteemi.

2017. aasta augustis teatasime eesmärgist järgida Euroopa Liidu uut isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR), mis kehtib Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA) asuvatele kasutajatele. Käesolev artikkel hõlmab üksikasjalikku lisateavet selle kohta, kuidas me reklaamijaid ja turundajaid seoses GDPR-iga kaasnevate muudatustega toetame.

Lepingute värskendused

Oleme alates 2017. aasta augustist värskendanud paljude toodete lepinguid, et kajastada uue seaduse kohaselt Google'i volitatud töötleja või vastutava töötleja staatust.

Vaadake lisateavet selle kohta, kuidas kasutame andmeid Google Marketing Platformi reklaamiteenustes ja Google Adsis.

Nõusoleku tugi

GDPR-i tõttu lisanduvad ökosüsteemi uued märkimisväärsed kohustused, mida kajastavad väljakuulutatud EL-i kasutajate nõusoleku eeskirjade muudatused. Eeskirjade kohaselt peavad uuesti turundamise märgendeid kasutavad reklaamijad hankima kasutajatelt nõusoleku, et koguda andmeid isikupärastatud reklaamide esitamiseks. Reklaamijad, kes kasutavad mõõtmiseks konversioonimärgendeid, peavad hankima nõusoleku küpsisefailide kasutamiseks.

Klientide esitatud küsimustele vastamiseks lisasime saidile cookiechoices.org näited nõusoleku keelekasutusest ja saadaolevatest kolmanda osapoole nõusolekulahendustest.

Kui kasutate Google'i reklaamiteenuseid, mis hangivad andmeid teie saidilt või rakendusest, soovitame lisada artikli Kuidas Google kasutab meie teenuseid kasutavatelt saitidelt või rakendustest saadud andmeid? lingi, kus selgitatakse, kuidas Google reklaamiteenustes andmeid haldab. Sel moel täidate värskendatud EL-i kasutajate nõusoleku eeskirjade nõude anda kasutajatele teavet selle kohta, kuidas Google nende isiklikke andmeid kasutab.

Kolmanda osapoole reklaamide esitamise ja mõõtmise muudatused

Teenustes Google Ad Manager, Ad Exchange, AdSense ja AdMob

Selleks et väljaandjad saaksid valida reklaamitehnoloogia pakkujad, kes võivad nende saitidel ning rakendustes Euroopa Majanduspiirkonnas asuvatele kasutajatele reklaame esitada ja mõõta, lõime väljaandjate jaoks reklaamitehnoloogia pakkujate juhtelemendid (saadaval teenustes Ad Manager / AdX, AdMob, AdSense). Kui väljaandja oma loendi loomiseks neid juhtelemente ei kasuta, rakendame sageli kasutatavate reklaamitehnoloogia pakkujate loendi.

Praktikas tähendab see, et teie Google Adsi ja Display & Video 360 kampaaniate reklaame esitatakse Euroopa Majanduspiirkonnas vaid juhul, kui konkreetne väljaandja on valinud teie kasutatavad reklaamitehnoloogia pakkujad (ja hankinud nende jaoks kasutajalt nõusoleku). Kõik loetletud teenusepakkujad on jaganud Google'iga linki, kus selgitatakse nendepoolset andmete kasutamist ja mis hõlmab GDPR-i alusel nõutavat teavet, samuti on teenusepakkujad nõustunud järgima meie andmete kasutamise eeskirju. Kõik teenusepakkujad, kellega koostööd teete, võivad võtta Google'iga ühendust, et taotleda sertifikaati ja selle alusel reklaamitehnoloogia pakkujate loendisse lisamist.

Nagu varem teatasime, laseme välja ka isikupärastamata reklaamide lahenduse (teenustes Ad Manager / AdX, AdMob, AdSense), mis võimaldab väljaandjatel lasta Euroopa Majanduspiirkonnas asuvatel kasutajatel valida, kas nad soovivad näha isikupärastatud või isikupärastamata reklaame (või otsustada esitada Euroopa Majanduspiirkonnas olevatele kasutajatele ainult isikupärastamata reklaame). Kampaaniad, mis jõuavad kasutajateni näiteks demograafilise teabe ja installitud rakenduste kategooriate põhjal, ei ole isikupärastamata reklaamikohtadel esitamiseks sobilikud. Kasutajate tehtud valikud isikupärastamata reklaame esitavatel väljaandjate saitidel määravad saadaolevate isikupärastatud ja isikupärastamata reklaamikohtade saadavaloleku. Soovitame Google Adsi ja Display & Video 360 reklaamijatel pärast 25. maid kampaania edastust hoolikalt jälgida ning kaaluda vajaduse korral kampaanias alternatiivsete kriteeriumite kasutamist.

YouTube'is

2017. aasta jaanuaris teatasime, et YouTube ei aktsepteeri alates 2018. aasta 21. maist globaalselt enamikku kolmanda osapoole mõõtepiksleid. Samuti andsime teada, et teeme koostööd väikese teenusepakkujate grupiga (sh comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT, Nielsen, Kantar ja Dynata), et hinnata nende teenusepakkujate pikslite uuesti sertifitseerimist. Peale selle saavad reklaamijad lubada YouTube'i aruandluse Ads Data Hubi (ADH) integreeritud partnerite kaudu.

Andmete kogumise, kustutamise ja säilitamise juhtelemendid

Vaatajaskondade loendid Google Adsis / Google Marketing Platformi reklaamiteenustes

  • Google Adsi kliendivaste vaatajaskonnad: me ei säilita reklaamijate üles laaditud andmefaile kauem, kui on vaja kliendivaste vaatajaskondade loomiseks ja eeskirjade järgimise kontrollimiseks (vaadake artiklit Kuidas Google kliendivaste andmeid kasutab?). Pärast nende protsesside lõppu kustutame Google Adsi või Google Ads API-sse üles laaditud andmefailid viivitamata. Vaadake lisateavet olemasoleva kliendivaste vaatajaskonna värskendamise või asendamise kohta artiklist Kliendiloendi värskendamine.
  • Uuesti turundamine Google Adsi või Floodlighti märgenditega: reklaamijad saavad määrata, millised kasutajad lisatakse uuesti turundamise loenditesse ja millised mitte. Samuti saavad reklaamijad valida, kui kauaks kasutajad loendisse jäävad. Kui kasutate praegu uuesti turundamiseks Google Adsi või Floodlighti märgendit, tuleb teil tagada, et märgend ei oleks aktiivne kasutajate puhul, kes isikupärastatud reklaamidest keeldusid. Selleks on mitu moodust. Soovitame küsida oma veebihaldurilt nõu võimalike lahenduste, sealhulgas Google Tag Manageri kohta. Kui kasutate Google Adsi uuesti turundamise jaoks Google Analyticsi märgendit, vaadake allolevat jaotist „Google Analyticsi andmed“.
  • Campaign Manageri esitatud loendid: reklaamijad saavad määrata, kui kaua konkreetse vaatajaskonna loendi küpsisefaile säilitatakse. Kasutaja loendist eemaldamiseks võite lisada väärtuse „1” identifikaatori juurde, mis on seotud loendist eemaldatava küpsisefailiga. Lisateabe saamiseks avage esitatud loendeid käsitleva abikeskuseartikli jaotis Faili vormindamine > Failipäised > Kustutamine.

Google Analyticsi andmed

Google Analytics on juba kaua pakkunud funktsioone ja eeskirju, mis aitavad teil oma andmeid kaitsta. Järgmised funktsioonid võivad osutuda eriti kasulikuks, kui hindate GDPR-i mõju oma ettevõtte olukorrale ja Analyticsi lahendusele.

  • Andmete säilitamine: andmete säilitamise juhtelementidega võite hallata, kui kaua teie kasutajate ja sündmuste andmeid meie serverites säilitatakse.
  • Kasutajad: kasutajakustutuse API-liides võimaldab teil hallata kõigi individuaalsete kasutajatega (nt saidi külastajatega) seotud andmete kustutamist Google Analyticsi ja/või Analytics 360 atribuutidest.
  • Atribuudid ja kontod: Google Analyticsi kliendid saavad kustutada ka oma atribuutide ja/või kontode andmed.
  • Uuesti turundamine: reklaamijad saavad määrata, millised kasutajad lisatakse uuesti turundamise loenditesse ja millised mitte. Kui kasutate Google Analyticsit, saate tagada, et reklaamifunktsioonid oleksid keelatud kasutajate jaoks, kes ei soovi isikupärastatud reklaame näha. Nende kasutajate jaoks reklaamifunktsioonide, sealhulgas uuesti turundamise ja reklaamiaruandluse funktsioonide keelamise kohta leiate teavet Display-võrgustiku funktsioonide juhendi osast „Reklaamifunktsioonide keelamine“.

IAB läbipaistvuse ja nõusoleku raamistikuga töötamine

Me ei ole veel IAB läbipaistvuse ja nõusoleku raamistikku (TCF) integreerinud. Oleme mitme viimase kuu jooksul teinud koostööd ettevõttega IAB Europe, et uurida, kuidas meie teenused ja eeskirjad saaksid TCF-i toetada, kuid tehniline integreerimine ei ole veel lõpule viidud.

See integreerimine võimaldab isikupärastatud või isikupärastamata reklaamide esitamise ühtlustada nii Ad Exchange'ist kui ka kolmandate osapoolte börsidelt näitamiseks edastatud nõusolekusignaalidega, kui kasutatakse IAB TCF-i. Lisateave on saadaval pärast seda, kui oleme oma tehnilise toe seadistamise lõpetanud.

Seni, kuni Google'i IAB integreerimine on lõpetatud, teeb Google kolmandate osapoolte reklaamibörsidel pakkumisi isikupärastatud reklaamidega, mis ei sisalda kolmanda osapoole piksleid (v.a juhul, kui kolmandast osapoolest börsipartner võtab meiega ühendust, et luua eelmääratud loend kolmandatest osapooltest, kellelt on partneri kinnitusel hangitud nõusolek). Google vastendab kolmandast osapoolest börsi saadetud loendi sertifitseeritud kolmandate osapoolte loendiga, mis on olemas meie reklaamitehnoloogia pakkuja (ATP) loendis (sertifikaatide töötlemisjuhend), ja esitab isikupärastatud reklaame vastete puhul, kus börsi kinnituse põhjal on saadud vajalik nõusolek. Teenustes Ad Exchange, AdMob ja AdSense teeme pakkumisi teenusepakkujate põhjal, kelle puhul on väljaandja nõusolekut kinnitanud (st kas reklaamitehnoloogia partnerid on kaasatud väljaandja seadetesse).

Kui Google on IAB globaalsete teenusepakkujate loendis, saavad väljaandjad ja muud tehnoloogiapakkujad anda IAB TCF-i kaudu nõusoleku Campaign Manageri märgendite kasutamiseks.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse