Βοήθεια στους εκδότες σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR

Για την Google, ο χρήστης είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη σημασία και αυτή είναι μια προσέγγιση που ακολουθούμε από παλιά σε οτιδήποτε κάνουμε. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας προς τους χρήστες, δεν πωλούμε ποτέ προσωπικά στοιχεία, ενώ παρέχουμε στους χρήστες διαφάνεια και έλεγχο στη διαφημιστική τους εμπειρία, μέσω της λειτουργίας Ο λογαριασμός μου και πολλών άλλων λειτουργιών. Σύμφωνα με την Πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ ευαίσθητες πληροφορίες για την εξατομίκευση διαφημίσεων. Επίσης, επενδύουμε σε πρωτοβουλίες όπως η Συμμαχία για καλύτερες διαφημίσεις, η πρωτοβουλία Digital News Initiative, η πρωτοβουλία Google News Initiative και το ads.txt, υποστηρίζοντας ένα υγιές και βιώσιμο οικοσύστημα διαφημίσεων.

Τον Αύγουστο του 2017, ανακοινώσαμε τη δέσμευσή μας για συμμόρφωση με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ισχύει για χρήστες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουμε διαφημιζομένους και επαγγελματίες του μάρκετινγκ σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός GDPR.

Ενημερώσεις συμβάσεων

Από τον Αύγουστο του 2017 και έπειτα, ενημερώνουμε σταδιακά τις συμβάσεις μας για πολλά προϊόντα. Αυτές οι ενημερώσεις αντικατοπτρίζουν το καθεστώς της Google είτε ως υπευθύνου επεξεργασίας είτε ως υπευθύνου ελέγχου, βάσει του νέου νόμου.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης δεδομένων στα διαφημιστικά προϊόντα του Google Marketing Platform και στο Google Ads:

Υποστήριξη συναίνεσης

Ο Κανονισμός GDPR προβλέπει σημαντικές νέες υποχρεώσεις για το οικοσύστημα, κάτι που αντικατοπτρίζεται στις αλλαγές που ανακοινώσαμε για την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ. Σύμφωνα με αυτήν την πολιτική, οι διαφημιζόμενοι που υλοποιούν ετικέτες επαναληπτικού μάρκετινγκ πρέπει να λαμβάνουν τη συναίνεση των χρηστών για τη συλλογή δεδομένων για εξατομικευμένες διαφημίσεις, ενώ οι εκδότες που υλοποιούν ετικέτες μετατροπών για μετρήσεις πρέπει να λαμβάνουν συναίνεση για τη χρήση cookie.

Για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που έχουμε λάβει από τους πελάτες μας, ενημερώσαμε τη διεύθυνση cookiechoices.org με παραδείγματα διατύπωσης συναίνεσης και διαθέσιμες λύσεις συναίνεσης τρίτου μέρους.

Αν χρησιμοποιείτε διαφημιστικά προϊόντα της Google που λαμβάνουν δεδομένα από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας, σας προτείνουμε να ανατρέξετε στο άρθρο Πώς χρησιμοποιεί η Google πληροφορίες από ιστοτόπους ή εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, στο οποίο επεξηγείται πώς η Google διαχειρίζεται δεδομένα στα προϊόντα διαφημίσεων. Με αυτόν τον τρόπο, εκπληρώνεται η απαίτηση της ενημερωμένης Πολιτικής συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των χρηστών για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από την Google.

Αλλαγές στην προβολή και στη μέτρηση διαφημίσεων τρίτου μέρους

Στα Google Ad Manager, Ad Exchange, AdSense και AdMob

Για να βοηθήσουμε τους εκδότες να επιλέξουν ποιοι πάροχοι τεχνολογίας διαφημίσεων μπορούν να προβάλλουν διαφημίσεις και να πραγματοποιούν μετρήσεις για αυτές στους ιστοτόπους και στις εφαρμογές τους για χρήστες εντός του ΕΟΧ, διαθέτουμε πλέον ελέγχους παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων για εκδότες (Ad Manager/AdX, AdMob, AdSense). Αν ένας εκδότης δεν χρησιμοποιεί αυτούς τους ελέγχους για την επιλογή της δικής του λίστας, θα εφαρμόσουμε μια λίστα των παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων που χρησιμοποιούνται συνήθως.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι καμπάνιες σας στο Google Ads και στο Display & Video 360 θα προβάλλονται μόνο για εμφάνιση διαφήμισης εντός του ΕΟΧ, όπου ο συγκεκριμένος εκδότης έχει επιλέξει (και έχει λάβει τη συναίνεση χρήστη για) τους παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων που χρησιμοποιείτε. Όλοι οι πάροχοι που παρατίθενται έχουν κοινοποιήσει στην Google έναν σύνδεσμο που επεξηγεί τη χρήση δεδομένων εκ μέρους τους, καθώς και συγκεκριμένες πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR, ενώ έχουν συμφωνήσει να συμμορφώνονται με την πολιτική χρήσης δεδομένων της Google. Οποιοσδήποτε πάροχος με τον οποίο συνεργάζεστε μπορεί να επικοινωνήσει με την Google, προκειμένου να λάβει πιστοποίηση και να συμπεριληφθεί στη λίστα παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων.

Όπως ανακοινώσαμε προηγουμένως, θα παρουσιάσουμε και μια λύση μη εξατομικευμένων διαφημίσεων (Ad Manager/AdX, AdMob, AdSense). Έτσι, οι εκδότες θα μπορούν να παρέχουν στους χρήστες εντός του ΕΟΧ τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ εξατομικευμένων και μη εξατομικευμένων διαφημίσεων (ή να επιλέγουν την προβολή μόνο μη εξατομικευμένων διαφημίσεων σε χρήστες εντός του ΕΟΧ). Για παράδειγμα, οι καμπάνιες που προσεγγίζουν χρήστες με βάση δημογραφικά στοιχεία και κατηγορίες εφαρμογών που οι ίδιοι έχουν εγκαταστήσει δεν είναι κατάλληλες για προβολή σε μη εξατομικευμένο απόθεμα. Οι επιλογές των χρηστών σε ιστοτόπους εκδοτών που προβάλλουν μη εξατομικευμένες διαφημίσεις θα καθορίσουν τη διαθεσιμότητα του εξατομικευμένου και του μη εξατομικευμένου αποθέματος για αυτούς τους ιστοτόπους. Προτείνουμε στους διαφημιζόμενους του Google Ads και του Display & Video 360 να παρακολουθούν στενά την προβολή καμπανιών μετά τις 25 Μαΐου και να λάβουν υπόψη εναλλακτικά κριτήρια καμπανιών, εφόσον χρειάζεται.

Στο YouTube

Τον Ιανουάριο του 2017, ανακοινώσαμε ότι από τις 21 Μαΐου 2018 το YouTube δεν θα αποδέχεται πλέον τα περισσότερα pixel μέτρησης τρίτου μέρους σε καθολικό επίπεδο. Επίσης, ανακοινώσαμε ότι συνεργαζόμαστε με μια μικρή ομάδα προμηθευτών (συμπεριλαμβανομένων των comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT, Nielsen, Kantar, και Dynata), για να αξιολογήσουμε την εκ νέου πιστοποίηση των pixel τους. Επιπλέον, οι διαφημιζόμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν τις αναφορές του YouTube μέσω των συνεργατών που έχουμε ενσωματώσει στον Κόμβο δεδομένων διαφημίσεων.

Έλεγχοι συλλογής, διαγραφής και διατήρησης δεδομένων

Λίστες κοινού στο Google Ads/στα διαφημιστικά προϊόντα του Google Marketing Platform

  • Είδη κοινού Αντιστοιχίας πελατών στο Google Ads: Δεν θα διατηρούμε αρχεία δεδομένων που ανεβάζουν οι διαφημιζόμενοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται προκειμένου να δημιουργηθούν είδη κοινού Αντιστοιχίας πελατών και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις πολιτικές μας (βλ. Πώς χρησιμοποιεί η Google τα δεδομένα Αντιστοιχίας πελατών). Μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων διαδικασιών, θα διαγράψουμε άμεσα τα αρχεία δεδομένων που έχουν ανέβει στο Google Ads ή στο Google Ads API. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης ή αντικατάστασης ενός υπάρχοντος κοινού Αντιστοιχίας πελατών, ανατρέξτε στο άρθρο Ενημέρωση της λίστας πελατών.
  • Επαναληπτικό μάρκετινγκ με ετικέτες του Google Ads ή του Floodlight: Οι διαφημιζόμενοι ελέγχουν ποιοι χρήστες προστίθενται σε λίστες κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ, καθώς και τη διάρκεια διατήρησης των χρηστών σε μια λίστα. Σήμερα, αν χρησιμοποιείτε την ετικέτα του Google Ads ή του Floodlight για επαναληπτικό μάρκετινγκ, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα δεν είναι ενεργή για χρήστες που έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν να λαμβάνουν εξατομικευμένες διαφημίσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνετε αυτό. Σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τον webmaster σας για πιθανές λύσεις, συμπεριλαμβανομένου του Διαχειριστή ετικετών Google. Αν χρησιμοποιείτε την ετικέτα του Google Analytics για επαναληπτικό μάρκετινγκ στο Google Ads, ανατρέξτε στην ενότητα "Δεδομένα του Google Analytics" παρακάτω.
  • Παρεχόμενες λίστες του Campaign Manager: Οι διαφημιζόμενοι ελέγχουν τη διάρκεια διατήρησης των cookie σε μια συγκεκριμένη λίστα κοινού. Για να καταργήσετε έναν χρήστη από μια λίστα, μπορείτε να προσθέσετε τον αριθμό 1 δίπλα στο αναγνωριστικό που έχει συσχετιστεί με το cookie που θέλετε να καταργήσετε από τη λίστα. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Μορφοποίηση αρχείου > Κεφαλίδες αρχείων > Διαγραφή στο άρθρο Παρεχόμενες λίστες του Κέντρου βοήθειας.

Δεδομένα του Google Analytics

Το Google Analytics προσφέρει εδώ και καιρό λειτουργίες και πολιτικές που συνδράμουν στη διασφάλιση των δεδομένων σας. Πιο συγκεκριμένα, οι ακόλουθες λειτουργίες μπορεί να σας φανούν χρήσιμες, καθώς αξιολογείτε πώς ο Κανονισμός GDPR επηρεάζει την κατάσταση της εταιρείας σας και την υλοποίηση του Analytics.

  • Διατήρηση δεδομένων: Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους διατήρησης δεδομένων, προκειμένου να διαχειριστείτε τη χρονική περίοδο για την οποία τα δεδομένα χρήστη και συμβάντων διατηρούνται στους διακομιστές μας.
  • Χρήστες: Με το API διαγραφής χρήστη, μπορείτε να διαχειριστείτε τη διαγραφή όλων των δεδομένων που έχουν συσχετιστεί με μεμονωμένους χρήστες (π.χ. με επισκέπτες ιστοτόπου) από τις ιδιοκτησίες του Google Analytics ή και του Analytics 360.
  • Ιδιοκτησίες και λογαριασμοί: Οι πελάτες του Google Analytics μπορούν επίσης να διαγράψουν δεδομένα για τις ιδιοκτησίες ή και τους λογαριασμούς τους.
  • Επαναληπτικό μάρκετινγκ: Οι διαφημιζόμενοι ελέγχουν ποιοι χρήστες προστίθενται σε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ. Αν χρησιμοποιείτε το Google Analytics, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι λειτουργίες διαφήμισης έχουν απενεργοποιηθεί για χρήστες που έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν να λαμβάνουν εξατομικευμένες διαφημίσεις. Για να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες διαφήμισης για τους συγκεκριμένους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών αναφορών επαναληπτικού μάρκετινγκ και διαφήμισης, ανατρέξτε στην ενότητα "Απενεργοποίηση λειτουργιών διαφήμισης" του οδηγού "Λειτουργίες Δικτύου προβολής".

Λαμβάνοντας υπόψη το Πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης του IAB

Δεν έχουμε υιοθετήσει ακόμα το Πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης του IAB (TCF). Τους τελευταίους αρκετούς μήνες, συνεργαζόμαστε με το IAB Europe και διερευνούμε πώς τα προϊόντα και οι πολιτικές μας μπορούν να υποστηρίξουν το πλαίσιο TCF, αλλά η τεχνική ενσωμάτωση δεν έχει ολοκληρωθεί.

Αυτή η ενσωμάτωση θα επιτρέψει την προβολή είτε εξατομικευμένων είτε μη εξατομικευμένων διαφημίσεων που συμβαδίζουν με τα σήματα συναίνεσης που έχουν μεταβιβαστεί για εμφανίσεις και από το Ad Exchange και από ανταλλαγές τρίτου μέρους, όταν χρησιμοποιείτε το TCF του IAB. Επιπλέον λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμες, καθώς ολοκληρώνουμε την τεχνική υποστήριξη.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του IAB στα προϊόντα Google, κατά τις ανταλλαγές τρίτου μέρους, η Google θα υποβάλλει προσφορές με εξατομικευμένες διαφημίσεις που δεν περιλαμβάνουν pixel τρίτου μέρους, εκτός και αν ο συνεργάτης ανταλλαγής τρίτου μέρους επικοινωνήσει μαζί μας, για να εφαρμόσει μια προκαθορισμένη λίστα τρίτων μερών για τα οποία θα εξασφαλίσει ότι έχει λάβει συναίνεση. Η Google θα αντιστοιχίσει τη λίστα παρόχων που στέλνουν οι ανταλλαγές τρίτου μέρους με τη λίστα πιστοποιημένων τρίτων μερών στη Λίστα παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων (ATP) (οδηγός διαδικασίας πιστοποιήσεων) και θα προβάλλει εξατομικευμένες διαφημίσεις, όπου υπάρχει αντιστοιχία με βάση την ανταλλαγή που επιβεβαιώνει την κατάλληλη συναίνεση. Στα Ad Exchange, AdMob και AdSense, θα υποβάλλονται προσφορές με βάση τους προμηθευτές για τους οποίους ο εκδότης έχει επιβεβαιώσει τη συναίνεση (δηλαδή, τους συνεργάτες τεχνολογίας διαφημίσεων που περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις των εκδοτών).

Μόλις η Google καταχωριστεί στη Λίστα παγκόσμιων προμηθευτών του IAB, οι εκδότες και άλλοι πάροχοι τεχνολογίας μπορούν, επίσης, να ζητήσουν συναίνεση για χρήση των ετικετών Campaign Manager μέσω του TCF του IAB.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας