Помощ за рекламодателите за постигане на съответствие с ОРЗД и AADC

Google има дълга история в предприемането на насочен към потребителя подход във всички свои действия. Като част от ангажимента си към потребителите, никога не продаваме лична информация и осигуряваме на потребителите прозрачност и контрол над практическата им работа с рекламите посредством Моят профил и още няколко функции. В съответствие с правилата ни за персонализирано рекламиране никога не използваме поверителна информация, за да персонализираме реклами. Освен това инвестираме в инициативи, като Коалицията за по-добри реклами, Digital News Innovation Fund, Google News Initiative и ads.txt, така че да поддържаме благоприятна и устойчива рекламна екосистема.

През август 2017 г. обявихме ангажимента си да спазваме новия Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на Европейския съюз, който важи за потребителите в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединеното кралство.

Тази статия предоставя допълнителни подробности за начина, по който подпомагаме засегнатите рекламодатели и специалисти по маркетинг.

Актуализации на договорите

От август 2017 г. актуализирахме договорите си за много продукти, така че да отразяват състоянието на Google като лице, обработващо лични данни, или като администратор на лични данни според новия закон.

Разберете повече за начините, по които използваме данни в рекламните продукти на Google Marketing Platform и Google Ads:

Поддръжка за инструментите за получаване на съгласие

ОРЗД въведе значителни нови задължения за екосистемата и промените, които обявихме в Правилата си за съгласие на потребителите в ЕС, са отражение на това. Според тези правила рекламодателите, които внедряват маркери за ремаркетинг, е необходимо да получат съгласието на потребителите за събирането на данни за персонализирани реклами, а рекламодателите, които внедряват маркери за реализации за целите на измерването, е необходимо да получат съгласието на потребителите за използването на „бисквитки“.

За да отговорим на въпросите от клиентите си, актуализирахме cookiechoices.org с примери за съобщения за искане на съгласие и налични решения на трети страни по отношение на предоставянето на съгласие.

Ако използвате рекламни продукти на Google, които получават данни от сайта или приложението Ви, приканваме Ви да поставите връзка към Как Google използва информацията от сайтовете или приложенията, които използват услугите ни, където се обясняват начините, по които Google управлява данните в рекламните ни продукти. По този начин ще бъде изпълнено изискването на актуализираните Правила за съгласие на потребителите в ЕС за предоставяне на информация на потребителите относно начините, по които Google използва личните им данни.

Показване на реклами и измерване на промени от трети страни

В Google Ad Manager, Ad Exchange, AdSense и AdMob

За да помогнем на издателите да изберат доставчици на рекламни технологии, които да показват и измерват реклами на сайтовете и приложенията им за потребители в ЕИП и Обединеното кралство, въведохме контроли за доставчици на рекламни технологии за издатели (Ad Manager/AdX, AdMob, AdSense). За издателите, които не изберат свой собствен списък с помощта на тези контроли, ще приложим списък с често използвани доставчици на рекламни технологии.

На практика това означава, че кампаниите Ви в Google Ads и Display & Video 360 ще се показват в ЕИП и Обединеното кралство само на базата на рекламна импресия, когато даден издател е избрал (и е получил съгласието на потребителя за това) използвани от Вас доставчици на рекламни технологии. Всички посочени доставчици са споделили с Google връзка, в която обясняват начините си на използване на данни, и са предоставили определена информация, която се изисква по силата на ОРЗД, като също така са се съгласили да спазват правилата ни за използване на данни. Всички доставчици, с които работите, могат да се свържат с Google, за да поискат сертифициране, така че да бъдат включени в списъка с доставчици на рекламни технологии.

Както вече обявихме, въвеждаме и решение за неперсонализирани реклами (Ad Manager/AdX, AdMob, AdSense), с което да дадем възможност на издателите да представят на потребителите в ЕИП и Обединеното кралство избор между персонализирани и неперсонализирани реклами (или да изберат да им показват само неперсонализирани реклами). Кампании, които достигат до потребителите на базата на демографски данни и категории на инсталираните от тях приложения например, не отговарят на условията за показване на неперсонализирани рекламни места. Изборът, който потребителите правят на сайтовете на издателите, предлагащи неперсонализирани реклами, ще определя наличността на персонализирани и неперсонализирани рекламни места за тези сайтове. Приканваме рекламодателите в Google Ads и Display & Video 360 внимателно да следят провеждането на кампаниите и да обмислят алтернативни критерии за тях, ако е необходимо.

В YouTube

През януари 2017 г. обявихме, че YouTube ще спре да приема повечето пиксели за измерване от трети страни в световен мащаб от 21 май 2018 г. Освен това обявихме, че работим с малка група доставчици (включително comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT, Nielsen, Kantar и Dynata), за да оценим повторното сертифициране на пикселите им. Освен това рекламодателите могат да активират отчитането в YouTube чрез партньорите, които сме интегрирали с Ads Data Hub (ADH).

Контроли за събиране, изтриване и запазване на данни

Списъци с аудитории в Google Ads/рекламни продукти на Google Marketing Platform

  • Аудитории в „Списъци с клиенти“ в Google Ads: Няма да запазваме файловете с данни, качвани от рекламодателите, по-дълго от необходимото за създаването на аудитории в „Списъци с клиенти“ и за осигуряване на съответствие с правилата ни (вижте Как Google използва данните за „Списъци с клиенти“). След като тези действия приключат, ще изтриваме своевременно файловете с данни, качени в Google Ads или в API на Google Ads. За информация относно това как да актуализирате или замените съществуваща аудитория в „Списъци с клиенти“ вижте Актуализиране на списъка Ви с клиенти.
  • Ремаркетинг чрез маркери на Google Ads или Floodlight: Рекламодателите контролират кои потребители да се добавят в списъците с клиенти и кои – не, както и продължителността на членството на потребителите в даден списък. Понастоящем, ако използвате маркер на Google Ads или Floodlight за ремаркетинг, трябва да се уверите, че маркерът не е активен за потребители, които са посочили, че не желаят да получават персонализирани реклами. Има много начини да постигнете това. Препоръчваме да се консултирате с уеб програмиста си за възможните решения, включително Мениджър на маркери на Google. Ако използвате маркера на Google Анализ за ремаркетинг в Google Ads, вижте раздела „Данни от Google Анализ“ по-долу.
  • Списъци, предоставени от Campaign Manager 360: Рекламодателите контролират колко дълго да останат „бисквитките“ в даден списък с аудитории. За да премахнете потребител от даден списък, можете да добавите „1“ до идентификатора, свързан с „бисквитката“, която искате да премахнете от списъка. За да научите повече, вижте Форматиране на файлове > Заглавки на файлове > Изтриване в статията в Помощния център „Предоставени списъци“.

Данни от Google Анализ

Google Анализ отдавна предоставя функции и правила, които да помогнат в предпазването на данните Ви. По-конкретно следните функции могат да бъдат полезни, когато оценявате въздействието на ОРЗД за уникалната ситуация на фирмата си и внедряването на Анализ.

  • Запазване на данни: Използвайте контролите за запазване на данни, за да управлявате колко дълго данните за потребителите и събитията да се съхраняват на сървърите ни.
  • Потребители: API за изтриване на потребители Ви дава възможност да управлявате изтриването на всички данни, свързани с отделни потребители (напр. посетители на сайта) от собствености в Google Анализ и/или Анализ 360.
  • Собствености и профили: Клиентите на Google Анализ могат също така да изтриват данни за собственостите и/или профилите си.
  • Ремаркетинг: Рекламодателите контролират кои потребители да се добавят към списъците за ремаркетинг и кои – не. Ако използвате Google Анализ, можете да проверите дали функциите за рекламиране са деактивирани за потребители, които са посочили, че не желаят да получават персонализирани реклами. За да деактивирате функциите за рекламиране за тези потребители, включително функциите за отчитане при рекламирането и ремаркетинга, вижте Деактивиране на функциите за рекламиране в Ръководството ни за функциите за дисплейно рекламиране.

Европейски разпоредби относно поверителността на децата

През август 2020 г. обявихме ангажимента си да спазваме кодекса за подходящ за съответната възраст дизайн (AADC), който се прилага за потребителите в Обединеното кралство, и допълнителни разпоредби за поверителността на децата, приложими за потребителите в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария.

Съгласно кодекса за подходящ за съответната възраст дизайн и сродните разпоредби относно поверителността на децата рекламодателите нямат право да персонализират или насочват реклами към потребители на възраст под 18 години в Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство и Швейцария. В допълнение Google ще внедри предпазни мерки, за да не допуска показването на рекламни категории, ограничени по възраст, на деца и тийнейджъри. Като рекламодател можете също чрез този формуляр да заявите рекламите Ви да не се показват на влезли в профила си потребители на възраст под 17 години. Това изключване ще важи за рекламите в Google Ads от кампаниите Ви в мрежата за търсене, дисплейната мрежа, YouTube и Пазаруване, когато системите на Google установят, че даден потребител е на възраст под 17 години в посочените по-горе региони или под съответната възраст в държавата му.

Използване на Рамката на IAB за прозрачност и съгласие

Google вече поддържа версия 2.0 на Рамката за прозрачност и съгласие (TCF) на IAB. Научете повече за това как рекламните продукти на Google Marketing Platform и Google Ads се интегрират с версия 2.0 на TCF на IAB:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false