Limity hodnotenia reklamy: definícia

Ide o minimálnu cenovú ponuku potrebnú na zobrazenie vašej reklamy na určitej pozícii. Chceme udržať vysokú spokojnosť s reklamami, preto musí každá reklama spĺňať príslušné kvalitatívne limity. Len tak sa môže zobraziť.

Na hodnotenie reklamy má vplyv kombinácia faktorov vrátane cenovej ponuky, kvality reklamy v čase aukcie, limitov hodnotenia reklamy, kontextu vyhľadávania a vplyvu rozšírení reklamy.

Limity hodnotenia reklamy určuje kvalita vašej reklamy a upravujú sa na základe rôznych faktorov vrátane pozície reklamy, témy a povahy vyhľadávania, používateľských signálov a atribútov, ako sú poloha a typ zariadenia. Limity hodnotenia reklamy pomáhajú zaistiť správne zohľadnenie kvality reklamy, ako aj cenovej ponuky a hodnoty inzerenta.

Limity hodnotenia reklamy, ktoré musia reklamy spĺňať, aby sa zobrazili nad výsledkami vyhľadávania, sú napríklad vyššie než limity pre reklamy pod výsledkami vyhľadávania. Kvalitnejšie reklamy sa tak ľuďom pravdepodobnejšie zobrazia na vyšších pozíciách na stránke, pričom skutočné CZK odrážajú hodnotu pozície reklamy na stránke.

Ako hodnotenie reklamy ovplyvňuje vašu CZK

Skutočná CZK sa vypočítava na základe hodnotenia reklamy, konkurencie iných inzerentov a limitov hodnotenia reklamy, ktoré daná reklama musí spĺňať.

Aj keď je vaša reklama jedinou vhodnou reklamou na zobrazenie a limity hodnotenia reklamy nespĺňa nikto z vašich konkurentov, zaplatíte minimálnu sumu potrebnú na prekročenie limitov. Znamená to, že v závislosti od kvality reklamy a limitov hodnotenia reklamy môže byť vaša reklama relatívne drahá, aj keď sa priamo pod ňou nezobrazia žiadne reklamy.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory