Minimálne hodnotenia reklám: definícia

Minimálne hodnotenia reklám určujú vašu schopnosť súťažiť v reklamnej aukcii.

Minimálne hodnoty sa určujú dynamicky v čase jednotlivých aukcií na základe viacerých faktorov. Patria medzi ne:

  • Kvalita reklamy: menej kvalitné reklamy majú vyššie minimálne hodnoty, čo prispieva k udržaniu vysokej spokojnosti spotrebiteľov s reklamou.
  • Pozícia reklamy: Reklamy, ktoré sa na stránke s výsledkami vyhľadávania zobrazujú vyššie, majú vyššie minimálne hodnoty než reklamy, ktoré sa na tejto stránke zobrazujú nižšie. Kvalitnejšie reklamy sa tak ľuďom pravdepodobnejšie zobrazia na vyšších pozíciách na stránke.
  • Používateľské signály a atribúty ako poloha a typ zariadenia: Minimálne hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od používateľských atribútov vrátane polohy používateľa (napríklad v jednotlivých krajinách sa minimálne hodnoty môžu líšiť) a zariadenia, s ktorým používateľ pracuje (napríklad mobil alebo počítač).
  • Téma a povaha vyhľadávania: minimálne hodnoty sa môžu líšiť podľa povahy vyhľadávacích dopytov používateľa. Pri vyhľadávaniach súvisiacich so svadbou môžu byť minimálne hodnoty iné ako napríklad pri vyhľadávaniach kurzov košikárstva.

Tieto faktory zabezpečujú, že pokiaľ ide o reklamy, ktoré sa používateľom zobrazia, a cenu, ktorú zaplatia inzerenti, prihliada sa náležite na dojem používateľov, ponuky inzerentov a hodnotu, akú inzerenti pripisujú interakcii používateľov s ich reklamami.

Aký vplyv majú minimálne hodnotenia reklamy na cenu za kliknutie (angl. cost-per-click)

Skutočná cena za kliknutie sa vypočíta na základe hodnotenia reklamy, pričom sa zohľadňujú minimálne hodnoty a konkurencia medzi inzerentmi.

Ak je vaša reklama jedinou, ktorá sa môže zobraziť (napríklad preto, že žiaden z vašich konkurentov nedosahuje minimálne hodnotenie svojej reklamy), zaplatíte minimálnu cenu (minimálna hodnota zaokrúhlená nahor na minimálnu fakturovateľnú jednotku vo vašej krajine, napríklad na najbližší cent). Znamená to, že v závislosti od kvality reklamy a minimálnych hodnotení reklám môže byť vaša reklama relatívne drahá, aj keď sa bezprostredne pod ňou nezobrazia žiadne reklamy.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka