Zobrazenie pridružení

Zobrazenie pridružení je zobrazenie, v ktorom si prezeráte údaje o podkladoch v rámci stránky podkladov.

Zobrazenie pridružení je momentálne podporované pre nasledujúce typy podkladov:

  • odkaz na podstránku,
  • popis,
  • štruktúrovaný úryvok,
  • obrázok,
  • dynamický obrázok,
  • volanie,
  • kontaktný formulár,
  • cena,
  • aplikácia.

Vždy, keď vytvoríte niektorý z uvedených typov podkladov, môžete ho pridružiť k ľubovoľnej zo svojich reklamných skupín alebo kampaní, prípadne k celému účtu. To znamená, že jeden podklad môže mať viacero pridružení.

V zobrazení pridružení obsahuje každý riadok údaje, ktoré sa týkajú jedného pridruženia podkladu (vrátane reklamnej skupiny, kampane alebo účtu, ku ktorému bol podklad pridružený). Ak bol podklad pridružený k viacerým reklamným skupinám alebo kampaniam, bude uvedený viackrát. Zobrazenie pridružení použite, ak chcete porovnať výkonnosť jednotlivých pridružení jedného podkladu. Pridruženia môžete tiež pridávať alebo odstraňovať začiarknutím políčok vedľa pridružení, ktoré chcete zmeniť, a použitím rozbaľovacích ponúk Odstrániť a Pridať do.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka