Zobrazenie pridružení

Jeden z dvoch spôsobov zobrazenia údajov rozšírení na stránke Rozšírenia. Upozorňujeme, že na stránke Rozšírenia sa najprv zobrazia karty súhrnu, takže ak chcete zobraziť zobrazenie pridružení, musíte kliknúť na ikonu tabuľky v hornej časti.

Nezabúdajte, že vždy, keď vytvoríte rozšírenie, napríklad rozšírenie o popisy alebo rozšírenie o štruktúrovaný úryvok, môžete ho pridružiť k ľubovoľnej zo svojich reklamných skupín alebo kampaní, prípadne k celému účtu. Znamená to, že jedno rozšírenie môže mať viacero pridružení.

V zobrazení pridružení obsahuje každý riadok údaje, ktoré sa týkajú jedného pridruženia rozšírenia (vrátane reklamnej skupiny, kampane alebo účtu, ku ktorému bolo rozšírenie pridružené). Ak bolo rozšírenie pridružené k viacerým reklamným skupinám alebo kampaniam, bude uvedené viackrát. Zobrazenie pridružení použite, ak chcete porovnať výkonnosť jednotlivých pridružení jedného rozšírenia. Pridruženia môžete tiež pridávať alebo odstraňovať začiarknutím políčok vedľa pridružení, ktoré chcete zmeniť, a použitím rozbaľovacích ponúk Odstrániť a Pridať do.

Ak chcete zobraziť údaje rozšírení bez podrobností o pridruženiach, prepnite na zobrazenie rozšírení.

Ďalšie informácie

Rozšírenia

Meranie výkonnosti rozšírení reklamy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false