Eksportér produktene dine med Shopping-annonser

Bruk Shopping-annonser for å nå nye, globale kunder, markedsføre produktene du selger, og finne bedre salgsmuligheter ved å vise produktbilder, pris og bedriftsnavn til folk som søker globalt på Google.

Med Shopping-annonser får du tilgang til en rekke funksjoner som er nyttige for global annonsering, blant annet automatisk valutakonvertering, som du kan bruke hvis du ikke kan oppgi produktprisene i utenlandsk valuta, og muligheten til å sende inn engelske feeder til 21 land.

I denne artikkelen forklarer vi hva du må gjøre for å vise Shopping-annonser i andre land enn hjemlandet ditt.

Merk: Disse eksportfunksjonene er bare tilgjengelige for Shopping-annonser og skal ikke brukes for Shopping Actions.

Før du begynner

 • Finn ut hvilke nye land du vil markedsføre produktene dine i.

Veiledning

1. Opprett en feed for det nye salgslandet ditt

For å begynne å vise annonsene dine i et nytt land trenger du en separat feed. 

 • Lag en kopi av feeden som er mest nyttig for det nye salgslandet ditt, og endre produktinformasjonen din slik du føler det er nødvendig. For eksempel ønsker du kanskje å fjerne tunge varer du ikke vil sende over landegrensen.
 • Bruk riktig språk og valuta. Hvis du vil selge produktene dine i et annet land, må du være sikker på at Shopping-annonsene dine vises i språket og med valutaen som målgruppen bruker, og som samsvarer med landingssidene dine. Finn ut mer om språk- og valutakrav.

2. Konfigurer avgifts- og fraktinnstillinger som er gjelder spesifikt for det nye landet ditt

 • Følg de riktige avgiftsretningslinjene for salgslandet ditt. For Shopping-annonser kan du sende inn to typer avgifter: merverdiavgift (eller mva. – ofte kalt VAT, IVA, TVA, MWST eller GST i ulike land) og omsetningsavgift. Merverdiavgift brukes i de fleste land i verden, og omsetningsavgift brukes i USA. Det kan oppstå en rekke ulike avgiftssituasjoner avhengig av hvilke land det er snakk om.  Finn ut mer om avgiftsinnstillinger.

Inkluderte avgifter vs. ekskluderte avgifter ved bruk av valutaen i salgslandet

Hvis du selger varer til kunder i et land der retningslinjene for avgifter er annerledes enn i landet du selger fra, kan forbrukernes forventninger være annerledes enn det du er vant til. Hvis dette er tilfellet, bør du legge om avgiftspraksisen din. Siden du bruker valutaen til salgslandet, må du følge pris- og avgiftskravene som gjelder i dette landet.
Eksempel
I Tyskland legges avgiftene til i produktprisen. I Canada er det ikke slik. En selger i Tyskland som sender varer til Canada i salgslandets valuta, skal ikke legge til avgifter i produktprisene sine. I Canada trenger dessuten ikke selgere å sende inn avgiftsinformasjon via avgiftsattributtet. Hvis selgeren faktisk krever inn avgifter i Canada, må vedkommende opplyse om dette på landingssidene eller betalingssidene.

Inkluderte avgifter vs. ekskluderte avgifter ved bruk av valutakonvertering

Hvis du bruker valutakonvertering, kan forbrukerne anta at du ikke er en lokal annonsør. Du må derfor overholde pris- og avgiftskravene for landet som samsvarer med valutaen du har valgt.
Eksempel
Hvis en selger eksporterer varer til Australia i USD, kan australske forbrukere finne selgeres beliggenhet gjennom valutaen i annonsen. Selgeren må overholde amerikanske regler for omsetningsavgift i produktinformasjonen sin og på nettstedet sitt. Avgiftsattributtet skal brukes i stedet for prisattributtet ved innsending av avgiftsinformasjon. Australske forbrukere forventer at avgiftene er inkludert i prisen, og derfor legges det til «+ avgifter» i annonsen for å indikere at avgiftene ikke er inkludert i prisen.

Ulike nivåer av inkluderte avgifter

Hvis du selger varer fra et land der avgifter inkluderes, til et annet land, er det sannsynlig at de to landene har ulike mva.-satser. Du må legge til avgiftene i produktprisene. Hvis du bruker salgslandets valuta, kan du velge å bruke avgiftssatsen du bruker på nettstedet ditt. Hvis du bruker valutakonvertering, bør du bruke mva.-satsen som brukes i landet for valutaen du har valgt.

Eksempel
Hvis en fransk forhandler (mva.-sats på 20 %) sender varer til Sverige (mva.-sats på 25 %), kan vedkommende velge å legge til avgifter på enten 20 % eller 25 % i produktprisen. Satsen må imidlertid samsvare med informasjonen på landingssiden og betalingssidene på nettstedet. 
 • Gjør rede for import- eller eksportkostnader. Dette er kostnader som påløper i direkte sammenheng med produkter som transporteres over landegrenser. Dette refereres ofte til som avgifter, forbrukeravgifter eller toll, men kan også omfatte lagerkostnader, spesielle behandlingsgebyrer og andre kostnader. I enkelte land påløper det dessuten en luksusskatt eller produktspesifikke avgifter for visse importerte produkter. Slike kostnader er ikke en del av avgiftskategorien, men anses som import- eller eksportkostnader.

  For å sørge for at forbrukerne kan knytte informasjonen de ser på Google, til informasjonen på nettstedet ditt, må du tydelig merke de relevante kostnadene og sende inn produktinformasjonen din i samsvar med dette. 

  Du kan vise import- og eksportkostnader hver for seg på betalingssiden din, kombinere dem i én ordrelinje eller kombinere noen av dem med eksisterende fraktkostnader. Dette avhenger av hvordan du driver bedriften din. Fraktattributtet er det eneste attributtet som kan inneholde import- eller eksportkostnader. Du må aldri sende inn import- eller eksportkostnader som en del av avgifts- eller prisattributtet.
Eksempel
Transportøren din tar seg av all fortolling, men du krever likevel inn importavgiftene selv. På betalingssiden bør du opplyse om kostnader for frakt og fortolling samt importavgifter. Du bør sende inn en fraktkostnad som inkluderer fortollingsavgiftene, og som samsvarer med kostnaden for frakt og fortolling på betalingssiden din. Du må vise importavgiften på betalingssiden, men du trenger ikke å sende den inn til Google.

3. Oppfyll kravene til Shopping-annonser for det nye salgslandet ditt

 • Sørg for at landingssidene dine er oppdatert. I henhold til kravene for Shopping-annonser kan du ikke dynamisk endre innholdet, som språk og valuta, på landingssidene dine basert på brukerens posisjon. Finn ut mer om landingssidekravene. 
 • Overhold retningslinjene for det nye landet ditt. Sjekk kravene for det nye salgslandet. For å unngå avvisning må du sørge for at produktinformasjonen din overholder retningslinjene. Finn ut mer om retningslinjene for Shopping-annonser

4. Opprett en Shopping-kampanje for feeden for det nye salgslandet ditt 

 • Opprett en Shopping-kampanje som normalt ved å bruke et nytt kampanjenavn og det nye salgslandet. Du må også konfigurere maksimalverdier for kostnad per klikk og dagsbudsjett. Disse verdiene behøver ikke samsvare med verdiene i de opprinnelige feedene dine.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt