Export produktů s reklamami v Nákupech Google

Pomocí reklam v Nákupech můžete zviditelnit obrázky svých produktů, informace o nich a jméno své firmy lidem, kteří vyhledávají na Googlu, a oslovit tak nové zákazníky po celém světě, propagovat prodávané zboží a najít nové vhodné potenciální zájemce.

Reklamy v Nákupech nabízejí několik funkcí, které podporují globální inzerci, například automatický převod měny pro případ, kdy nemůžete poskytnout ceny produktů v cizí měně. Ve všech zemích, kde jsou reklamy v Nákupech k dispozici, také můžete odesílat zdroje v angličtině.

Tento článek popisuje, jak postupovat, pokud chcete reklamy v Nákupech zobrazovat kromě domovské i v dalších zemích.

Poznámka: Tyto funkce exportu jsou k dispozici pouze pro reklamy v Nákupech a nelze je používat pro Akce Nákupů.

Než začnete

  • Vyberte země, kde chcete své zboží propagovat.

Pokyny

1. Vytvořte zdroj pro novou zemi prodeje.

Aby se vaše reklamy mohly zobrazovat v jiné zemi, musíte vytvořit nový zdroj. 

  • Vytvořte kopii zdroje, který je pro novou zemi prodeje nejvhodnější, a produktová data vhodným způsobem upravte. Můžete například odebrat těžké produkty, které nechcete dopravovat za hranice.
  • Použijte správný jazyk a měnu. Pokud chcete prodávat zboží v jiné zemi, je nutné, aby vaše reklamy v Nákupech zobrazovaly ceny a jazyk, který používají cíloví uživatelé a který odpovídá vašim vstupním stránkám. Další informace o požadavcích na jazyk a měnu

2. Nastavte daně a dopravu podle situace v nové zemi.

  • Dbejte na dodržování daňových zákonů země prodeje. Daně mají v reklamách v Nákupech pouze dvě formy: daň z přidané hodnoty (DPH, v různých zemích označovaná VAT, IVA, TVA, MWST nebo GST) a daň z prodeje. Ve většině zemí světa se používá DPH; v USA se používá daň z prodeje. V různých zemích pak platí různé daňové systémy.  Přečtěte si více o daňových nastaveních

Zahrnutá a nezahrnutá daň při použití měny země prodeje

Pokud prodáváte produkty do země, jejíž zásady pro zahrnutí daně do ceny jsou odlišné než v zemi, ze které je prodáváte, mohou mít uživatelé jiná očekávání, než jste zvyklí. V takovém případě je třeba upravit postupy výběru daní. Jelikož používáte měnu země prodeje, musíte dodržet její cenové a daňové požadavky.
Příklad
V Německu je daň zahrnuta do cen produktů. V Kanadě daň zahrnuta není. Obchodník se sídlem v Německu, který vyváží do Kanady v měně země prodeje, nesmí do uvedených cen produktů zahrnovat daň. V Kanadě také obchodníci nesmí uvádět žádný daňový údaj v atributu tax [daň]. Pokud si obchodník v Kanadě účtuje daň, může to uvést na vstupních stránkách nebo na stránkách dokončení nákupu.

Zahrnutá daň vs. nezahrnutá daň při použití převodu měny

Používáte-li převod měny, mohou spotřebitelé předpokládat, že nejste místní inzerent. Tím pádem musíte postupovat podle ceny a daňových požadavků země, která používá vybranou měnu.
Příklad
Pokud obchodník vyváží do Austrálie a používá americké dolary, mohou australští zákazníci určit sídlo obchodníka podle měny v reklamě. Obchodník musí dodržovat pravidla USA ohledně daně z prodeje v produktových datech a na webu. K uvedení daňových informací je třeba místo atributu price [cena] používat atribut tax [daň]. Vzhledem k tomu, že australští spotřebitelé očekávají, že daně budou zahrnuty do ceny, obsahují reklamy upozornění „+ daň“, které uživatelům sděluje, že cena nezahrnuje daň.

Různé stupně zahrnutí daně

Pokud prodáváte ze země, která zahrnuje daň v ceně, do jiné, sazby DPH se pravděpodobně liší. Ceny produktů tak musí zahrnovat daň. Pokud používáte měnu země prodeje, můžete zadat daňovou sazbu, kterou uvádíte na svém webu. Pokud používáte převod měny, je třeba zadat sazbu DPH země, jejíž měnu jste si vybrali.

Příklad
Pokud francouzský prodejce (sazba DPH 20 %) vyváží do Švédska (sazba DPH 25 %), může přidat k ceně produktu 20 % nebo 25 %, údaj však musí odpovídat vstupním stránkám a stránkám s dokončením nákupu na webu. 
  • Poplatky za dovoz a vývoz. Tyto poplatky označují náklady, které přímo souvisí s přesunem produktů přes hranice. To často označují výrazy clo nebo spotřební daň, ale mohou sem patřit také náklady na skladování, zvláštní manipulační poplatky nebo jiné náklady. V některých zemích také u některého dováženého zboží platí přepychová daň nebo daň z konkrétního produktu. Tyto druhy poplatků nespadají do kategorie daně, ale považují se za dovozní nebo vývozní poplatek.

    Abyste zajistili, že si spotřebitelé mohou spojit informace, které se jim zobrazují na Googlu, s informacemi, které se zobrazují na vašem webu, musíte jasně označit příslušné náklady a podle toho uvést informace v produktových datech. 

    V závislosti na svých provozních postupech můžete zobrazit poplatky za dovoz a vývoz na stránce s potvrzením objednávky zvlášť, sloučit je do jedné řádkové položky nebo některé z nich spojit se stávajícími náklady na dopravu. Dovozní a vývozní poplatky lze sloučit do atributu shipping [doprava] nebo price [cena]. Pokud poplatky zkombinujete s atributem price [cena], cena produktu na vstupní stránce a na stránce s potvrzením objednávky musí odpovídat hodnotě odeslané pro atribut price [cena] a produkt lze inzerovat pouze v cílové zemi.
Příklad
Přepravní společnost vyřizuje celní odbavení, ale dovozní clo platíte vy. Na stránce s potvrzením objednávky byste měli uvést poplatek za dopravu a proclení a poplatek za dovozní clo. Měli byste uvést náklady na dopravu, které v sobě zahrnují poplatky za proclení a shodují se s částkou za dopravu a proclení na stránce s potvrzením objednávky. Poplatek za dovozní clo musí být zobrazen na stránce potvrzení objednávky, ale nemusí být odeslán Googlu.

3. Dodržujte požadavky na reklamy v Nákupech pro novou zemi prodeje.

4. Vytvořte pro svůj nový zdroj kampaň v Nákupech. 

  • Vytvořte kampaň v Nákupech, jak jste zvyklí, a použijte nový název kampaně a novou zemi prodeje. Nastavte si také maximální cenu za proklik a denní rozpočet – nemusíte se přitom držet původního zdroje.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory