Προφίλ πληρωμών

Το προφίλ πληρωμών (γνωστό παλαιότερα ως "πελάτης χρέωσης") διατηρεί πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο ή τον οργανισμό που έχει τη νομική ευθύνη για το κόστος που παράγεται από έναν λογαριασμό στο Google Ads.

Περιέχει στοιχεία επικοινωνίας, τρόπους πληρωμής και ρυθμίσεις, καθώς και ένα μοναδικό αριθμητικό αναγνωριστικό που εμφανίζεται στα τιμολόγια του λογαριασμού και σε άλλα έγγραφα.

Ένα προφίλ πληρωμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς λογαριασμούς Google Ads και με άλλα προϊόντα Google.

 

Περισσότερα για τα προφίλ πληρωμών

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού