Šablóna sledovania: definícia

Šablóna sledovania je miesto, kde zadáte informácie o sledovaní. Pomocou parametrov webovej adresy môžete prispôsobiť svoju cieľovú webovú adresu. Pri kliknutí na reklamu sa potom tieto informácie použijú na vytvorenie adresy vstupnej stránky.

  • Šablóna sledovania vytvorená na úrovni reklamnej skupiny, kampane alebo účtu sa týka všetkých reklám v príslušnej reklamnej skupine, kampani alebo účte.
  • Ak vytvoríte viacero šablón sledovania na rôznych úrovniach, použije sa najšpecifickejšia šablóna.
  • Najšpecifickejšou je šablóna sledovania na úrovni kľúčového slova, za ktorou nasledujú šablóny sledovania na úrovni reklamy, reklamnej skupiny, kampane a účtu.
  • Ak chcete zistiť, ktorá šablóna sledovania sa používa, pozrite sa do stĺpca Zdroj šablóny sledovania.
  • Používanie formátu HTTP v tomto poli pri súbežnom sledovaní môže narúšať systémy presmerovania a merania kliknutí: 
    • Keďže nemáme kontrolu nad následnými presmerovaniami, AdWords bude vždy používať formát HTTPS na prvé volanie sledovania, ak nie je zadaný.
    • Všetky webové adresy následných presmerovaní musia byť vo formáte HTTPS. Presmerovania okrem toho musia byť na strane servera.

Súvisiace odkazy

Sledovanie v službe Google Ads

Nastavenie sledovania s parametrami ValueTrack

Vytvorenie vlastných parametrov pre rozšírené sledovanie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory