Definícia šablóny sledovania

Šablóna sledovania je miesto, kde zadáte informácie o sledovaní. Cieľovú webovú adresu môžete prispôsobiť pomocou parametrov webovej adresy. Keď niekto klikne na reklamu, pomocou daných informácií sa vytvorí adresa vstupnej stránky.

  • Šablóna sledovania vytvorená na úrovni reklamnej skupiny, kampane alebo účtu sa vzťahuje na všetky reklamy v príslušnej reklamnej skupine, kampani alebo účte.
  • Ak vytvoríte viacero šablón sledovania na rôznych úrovniach, použije sa najšpecifickejšia šablóna.
  • Najkonkrétnejšia je šablóna sledovania na úrovni kľúčového slova. Za ňou nasledujú šablóny sledovania na úrovni reklamy, reklamnej skupiny, kampane a účtu.
  • Ak chcete zistiť, ktorá šablóna sledovania sa používa, pozrite si stĺpec zdroja šablóny sledovania.
  • Používanie protokolu HTTP v tomto poli pri súbežnom sledovaní môže narúšať systémy presmerovania a merania kliknutí:
    • Hoci nemáme kontrolu nad následnými presmerovaniami, služba Google Ads bude na prvé volanie sledovania vždy používať protokol HTTPS, aj keď nie je zadaný.
    • Všetky následné presmerovania musia používať protokol HTTPS. Presmerovania okrem toho musia byť na strane servera.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka