Inteligentné ponuky

Inteligentné ponuky predstavujú stratégie ponúk, ktoré pomocou umelej inteligencie od Googlu pri každej aukcii optimalizujú na získavanie konverzií alebo hodnoty konverzií. Túto funkciu označujeme ako ponuky pri aukcii. Stratégie inteligentných ponúk zahŕňajú cieľovú cenu za akciu, cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu, maximalizáciu konverzií a maximalizáciu hodnoty konverzií.

Stratégie inteligentných ponúk

Obchodný cieľ Cieľ kampane Stratégia inteligentných ponúk
Zvýšenie objemu predaja alebo počtu potenciálnych zákazníkov Získanie čo najväčšieho počtu konverzií pri pevnom rozpočte alebo pevnej návratnosti investícií Maximalizácia konverzií, cieľová CZA
Zvýšenie zisku Získanie čo najväčšieho počtu konverzií pri pevnom rozpočte alebo pevnej návratnosti výdavkov na reklamu (ang. return on ad spend) Cieľové ROAS, maximalizácia hodnoty konverzií

Prečo používať inteligentné ponuky

Vďaka inteligentným ponukám získate štyri kľúčové výhody, pomocou ktorých ušetríte čas a zvýšite výkonnosť.

Pokročilé strojové učenie

Algoritmy strojového učenia sa pri ponúkaní cien učia z veľkých objemov údajov a pomáhajú vám robiť presnejšie prognózy v účte týkajúce sa toho, aký vplyv by mohli mať rôzne sumy ponúk na konverzie alebo hodnotu konverzií. Tieto algoritmy zohľadňujú širší rozsah parametrov ovplyvňujúcich výkonnosť, aký by jednotlivec alebo tím dokázali spracovať.

Široká škála kontextových signálov

Ponuky pri aukcii vám umožňujú zohľadniť širokú škálu signálov vo vašich optimalizáciách ponúk. Signály sú identifikovateľné atribúty o osobe alebo jej kontexte v čase konkrétnej aukcie. Patria sem atribúty ako zariadenie a poloha, ktoré sú k dispozícii ako manuálne úpravy ponúk, a ďalšie signály a kombinácie signálov určené výlučne pre inteligentné ponuky. Nižšie uvádzame zoznam niekoľkých týchto dôležitých signálov.

Signály automatických ponúk

Zariadenie

Popis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky pre stratégie Cieľová CZA alebo Cieľové ROAS podľa toho, či používateľ používa mobilné zariadenie, počítač alebo tablet.

Príklad: Pre predajcu áut by mohli byť ponuky upravené, ak používateľ vyhľadáva v mobilnom zariadení, a je tak pravdepodobnejšie, že si dohodne stretnutie v blízkej lokalite.

Fyzická poloha

Popis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky na základe konkrétnej polohy (až na úrovni mesta) používateľa, aj keď implementované geografické zacielenie inzerenta nie je tak konkrétne.

Príklad: Ak by inzerentom bola banka s geografickým zacielením nastaveným na Bratislavu, ponuky môžu byť upravené, ak používateľ vyhľadáva výraz „nový bežný účet“ z mesta s vyššou koncentráciou pobočiek, kde pravdepodobnejšie požiada o zriadenie účtu.

Geografický úmysel

Popis: Okrem fyzickej polohy dokáže Google Ads optimalizovať ponuky na základe geografického úmyslu používateľa.

Príklad: Pre cestovnú kanceláriu by mohli byť ponuky upravené, ak niekto aktívne vyhľadáva informácie o ponúkanej dovolenkovej destinácii (napr. „dovolenka v Paríži august“), aj keď sa fyzicky nenachádza v jej blízkosti.

Deň v týždni a čas dňa

Opis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky na základe miestneho času a dňa týždňa v časovom pásme používateľa.

Príklad: Pre reštauráciu môžu byť ponuky upravené, ak niekto vyhľadáva informácie vo štvrtok o 20:00. Pravdepodobnosť, že si ľudia v danom dni a čase rezervujú stôl na víkend, je totiž vyššia než v pondelok o 8:00.

Remarketingový zoznam

Popis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky vo Vyhľadávacej sieti, Obsahovej sieti a službe Hotel Ads podľa toho, do ktorého remarketingového zoznamu používateľ patrí. Vyhľadávacia a Obsahová sieť tiež dokážu zohľadniť, ako dávno bol používateľ do daného zoznamu pridaný. Vyhľadávacia sieť tiež zohľadňuje všetky zoznamy, do ktorých používateľ v rámci príslušnej kampane alebo reklamnej skupiny patrí.

Príklad: Pre internetového maloobchodného predajcu oblečenia môžu byť ponuky upravené, ak si používateľ už prehliadal nejaký výrobok počas predchádzajúcej návštevy webu. Zohľadňuje sa aj, či bol výrobok pridaný do nákupného košíka minulý týždeň (vyššia pravdepodobnosť zakúpenia v dohľadnom čase) alebo minulý mesiac.

Charakteristika reklamy

Popis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky podľa toho, ktorá verzia reklamy bude zobrazená, vrátane toho, či je určená pre mobilnú aplikáciu.

Príklad: Pre telekomunikačnú spoločnosť môžu byť ponuky upravené, ak zobrazená reklama predstavuje kreatívu „Najnovšie výhodné ponuky“ alebo „Flexibilné paušály“, prípadne ak odkazuje na mobilný web alebo aplikáciu na základe toho, ktorá variácia má vyššiu pravdepodobnosť konverzie. Kampane v Obsahovej sieti zohľadňujú pri ponukách, ktoré veľkosti a formáty reklám majú vyššiu pravdepodobnosť konverzie.

Jazyk rozhrania

Popis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky na základe predvolieb jazyka používateľa.

Príklad: Pre španielsky portál na učenie jazykov môžu byť ponuky upravené pre dopyt „naučiť sa nový jazyk“, ak je predvoľba jazyka používateľa nastavená na angličtinu namiesto španielčiny, keďže v tomto prípade si používateľ nový návod zakúpi s menšou pravdepodobnosťou.

Prehliadač

Popis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky podľa prehliadača používateľa.

Príklad: Pre spoločnosť podnikajúcu v oblasti zdravej výživy môžu byť ponuky upravené, ak používateľ vyhľadáva v Chrome, pri ktorom táto firma v minulosti zaznamenala vyššiu pravdepodobnosť konverzie v porovnaní s ostatnými prehliadačmi.

Operačný systém

Popis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky podľa operačného systému používateľa.

Príklad: Pre vývojára herných aplikácií môžu byť ponuky upravené, ak používateľ vyhľadá výraz „hlavolam“ v službe Google Play zo zariadenia s Androidom inovovaného na poslednú verziu operačného systému, pri ktorej je v porovnaní so staršou verziou operačného systému vyššia pravdepodobnosť inštalácie aplikácie.

Skutočný vyhľadávací dopyt (Vyhľadávacia sieť a Nákupy)

Popis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky podľa textu dopytu, ktorý spustil zobrazenie reklamy, nielen podľa vyhovujúceho kľúčového slova.

Príklad: Pre maloobchod s obuvou môžu byť ponuky upravené, ak používateľ zadá vyhľadávací dopyt „kožené čižmy“, pretože v porovnaní s vyhľadávaním výrazu „opravy čižiem“ je pravdepodobnejšie, že si zakúpi nový pár, aj keď kľúčové slovo „čižmy“ predstavuje voľnú zhodu pre oba dopyty.

Partner vo Vyhľadávacej sieti (iba vo Vyhľadávacej sieti)

Opis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky podľa toho, na ktorom partnerskom webe vo Vyhľadávacej sieti sa zobrazí reklama.

Príklad: Pre značku rýchloobrátkového spotrebného tovaru môžu byť ponuky upravené, ak dopyt pochádza z relevantnejšieho vyhľadávania na webe elektronického obchodu, kde je v porovnaní so spravodajským webom vyššia pravdepodobnosť konverzie.

Umiestnenie na webe (iba v Obsahovej sieti)

Popis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky podľa toho, na ktorom umiestnení na webe sa zobrazí reklama.

Príklad: Pre značku rýchloobrátkového spotrebného tovaru môžu byť ponuky upravené, ak sa reklama zobrazí na obľúbenom webe s veľkou návštevnosťou, kde je vyššia pravdepodobnosť konverzie.

Správanie na webe (iba v Obsahovej sieti)

Popis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky na základe aktivity používateľa na vašom webe vrátane počtu zobrazených stránok, hodnoty prehliadaných výrobkov, ako ďaleko v procese konverzie sa používateľ dostal a na základe iných v minulosti navštívených webov.

Príklad: Pre značku nábytku môžu byť ponuky upravené, ak si používateľ prehliadal viaceré pohovky, ktoré majú vyššiu cenu ako lampy s nižším cenovým bodom.

Atribúty výrobku (iba v Nákupoch)

Popis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky na základe podobných atribútov výrobkov, ako sú cena, stav, značka a kategória výrobku.

Príklad: Pre maloobchodného predajcu outdoorového vybavenia môžu byť ponuky upravené, ak do svojich údajov o výrobkoch pridá nový stan podobný ďalším stanom s vysokou pravdepodobnosťou konverzie.

Atribúty hotela a cestovného plánu (iba v službe Hotel Ads)

Popis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky podľa atribútov hotela a vybraných cestovných plánov používateľov.

Príklad: Pre hotel môžu byť ponuky upravené, ak kladné hodnotenia používateľov a prítomnosť dátumov príchodu a odchodu vybraných používateľom (namiesto predvolených dátumov) pravdepodobnejšie povedú k rezervácii ubytovania v hoteli.

Hodnotenia mobilnej aplikácie (dostupné už čoskoro)

Popis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky na základe kvality recenzií aplikácie.

Príklad: Pre značku v oblasti fitnes môžu byť ponuky upravené, ak má aplikácia viacero vynikajúcich recenzií a jej inštalácia je pravdepodobnejšia.

Cenová konkurencieschopnosť (iba v Nákupoch a službe Hotel Ads)

Popis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky na základe porovnania vašej ceny výrobku s inými inzerentmi, ktorí sa zúčastňujú rovnakých aukcií ako vy.

Príklad: Pre maloobchod s kuchynskými potrebami môžu byť ponuky upravené, ak má v porovnaní s ostatnými inzerentmi výrazne výhodnejšiu ponuku na súpravu nožov.

Sezónnosť (iba v Nákupoch)

Opis: Google Ads dokáže optimalizovať ponuky na základe sezónnych trendov výkonnosti počas rôznych ročných období.

Príklad: Pre maloobchod s elektronikou môžu byť ponuky upravené, ak používateľ vyhľadáva nový televízor počas sviatkov, keď je pravdepodobnosť konverzie zvyčajne vyššia.

Flexibilné nastavenia výkonnosti

V rámci inteligentných ponúk môžete nastaviť výkonnostné ciele a prispôsobiť nastavenia svojim jedinečným firemným cieľom:

Transparentné prehľady výkonnosti

Inteligentné ponuky vám poskytujú nástroje na správu prehľadov, vďaka ktorým získate lepší prehľad o výkonnosti ponúk a rýchlo vyriešite akékoľvek problémy. Sú to napríklad:

 • reporty stratégií ponúk, ktoré vám umožňujú zistiť, akú výkonnosť majú vaše stratégie inteligentných ponúk (ak chcete nájsť report stratégie ponúk, pozrite si článok Vyhľadanie reportov stratégií ponúk);
 • podrobné stavy stratégií ponúk, ktoré vyjadrujú, čo prebieha na pozadí vašich ponúk;
 • koncepty a experimenty kampaní pre kampane vo vyhľadávaní (ang. search campaign) a obsahové kampane (ang. display campaign), vďaka ktorým môžete ľahko otestovať, akú výkonnosť dosahujú inteligentné ponuky v porovnaní s vaším súčasným spôsobom ponúk;
 • simulátory, ktoré prognózujú možnú výkonnosť vašich reklám z hľadiska kľúčových metrík, ako sú cena, konverzie, hodnota konverzie, zobrazenia a kliknutia, ak ste nastavili rôzne ciele ceny za akciu, návratnosti výdavkov na reklamu alebo rozpočty;
 • upozornenia a oznámenia, ktoré nahlasujú problémy so sledovaním konverzií a ponúkajú jasné kroky na ich odstránenie.

Pre koho sú určené

Inteligentné ponuky môžu úspešne používať veľké aj malé firmy. Inteligentné ponuky môžu optimalizovať na základe údajov zo všetkých vašich kampaní, takže aj v nových kampaniach bez vlastných údajov môžete zaznamenať zvýšenú výkonnosť. Odporúčame vám merať výkonnosť počas dlhších období s minimálne 30 konverziami, napríklad mesiac alebo dlhšie (50 konverzií pre cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu). Výsledky sa tak môžu vyhodnocovať presne. Do kampaní s nízkym objemom možno pridať relevantné kľúčové slová na rozšírenie zacielenia a zvýšenie počtu konverzií.

Inzerenti, ktorí používajú inteligentné ponuky, musia dodržiavať príslušné právne podmienky a pravidlá reklamy Google. Nesiete zodpovednosť napríklad za to, že inteligentné ponuky používate v súlade s pravidlami Googlu pre prispôsobenú reklamu. Je dôležité, aby ste sa oboznámili s kontextovými signálmi, ktoré sa používajú v rámci inteligentných ponúk. Môžete sa na základe toho rozhodnúť, či sú inteligentné ponuky vhodné pre vašu firmu.

Vytvorenie stratégie inteligentných ponúk

Skôr než začnete

Ak chcete používať inteligentné ponuky, musíte mať zapnuté sledovanie konverzií. Ďalšie informácie o rôznych spôsoboch sledovania konverzií

Nastavte sledovanie konverzií aplikácie pomocou súpravy Web to App Connect. Keď v rozhraní Web to App Connect nastavíte sledovanie konverzií a priame odkazovanie, zákazníkom môžete zaistiť bezproblémový prechod z webu do aplikácie a dosiahnuť v priemere dvojnásobne vyššie konverzné pomery pri kliknutiach na reklamu, ktoré vedú do aplikácie (v porovnaní s mobilným webom).

Toto zlepšené prostredie umožňuje zákazníkom jednoduchšie dokončiť zamýšľanú akciu, či už ide o nákup, registráciu alebo pridanie položiek do košíka. V rozhraní Web to App Connect môžete navyše sledovať tieto konverzné akcie v aplikácii a dostávať odporúčania na zlepšenie kampane.

Ak chcete začať používať Web to App Connect, postupujte podľa troch krokov uvedených nižšie:

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Plánovanie.
 3. Kliknite na Centrum reklám na aplikácie. Prejdete tak do rozhrania Web to App Connect.

Ďalšie informácie o zvýšení počtu konverzií pomocou rozhrania Web to App Connect

Môžete vytvoriť stratégiu inteligentných ponúk pre jednu kampaň (štandardnú stratégiu) alebo viaceré kampane (portfóliovú stratégiu ponúk):

 • Vytvorte ju spolu s novou kampaňou.
 • Vytvorte ju alebo zmeňte v nastaveniach kampane.
 • Vytvorte ju zo sekcie Stratégie ponúk.

Ak chcete vytvárať, kontrolovať alebo spravovať stratégie ponúk, postupujte takto:

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Rozpočty a ponuky.
 3. Kliknite na Stratégie ponúk.

Atribúcia konverzií videoreklám pri použití inteligentných ponúk

V prípade videoreklám používajúcich inteligentné ponuky predvída Google Ads na základe údajov o konverziách z vašich kampaní, aká je pravdepodobnosť, že interakcia s vašou videoreklamou povedie ku konverzii.

Interakcie sa pri reklamách TrueView pre akcie definujú ako kliknutia na reklamu alebo zhliadnutia v trvaní desať sekúnd. Ak dôjde k obom interakciám, započíta sa iba kliknutie. Zhliadnutie aspoň desiatich sekúnd videoreklamy sa počíta ako akcia vedúca ku konverzii na webe, ak ku konverzii dôjde v priebehu troch dní od interakcie. V prípade používateľov, ktorí kliknú na vašu reklamu, sa budú konverzie aj naďalej pripisovať v rámci vašej aktuálnej dĺžky sledovania konverzie.

Zlepšenie kampaní s inteligentnými ponukami pomocou kľúčových slov priradených voľnou zhodou

Kľúčové slová priradené voľnou zhodou fungujú veľmi dobre so stratégiami inteligentných ponúk vrátane maximalizácie konverzií, maximalizácie hodnoty konverzií, cieľovej ceny za akciu a cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu.

Na zlepšenie optimalizácie nie je potrebné segmentovať podľa typu zhody. Systém ponúk nastavuje ponuku pre každú jednotlivú aukciu každého dopytu. V závislosti od toho, akú výkonnosť dopyt pravdepodobne dosiahne, systém ponuku zvýši alebo zníži. Použitie kľúčových slov priradených voľnou zhodou umožní algoritmom rýchlejšie sa optimalizovať a nájsť ďalšie aukcie, ktoré vám pomôžu dosiahnuť ciele rastu. Ďalšie informácie o kľúčových slovách priradených voľnou zhodou

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
5310895678406423885
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067