Om Smart Bidding

Smart Bidding er en undergruppe af automatiske budstrategier, hvor der bruges maskinlæring til at optimere til konverteringer eller konverteringsværdi på hver eneste auktion – en funktion, der kaldes "auktionsbudgivning i realtid". Mål-CPA, mål-ROAS, Maksimér antal konverteringer, Maksimér konverteringsværdi og Udvidet CPC (ECPC, Enhanced cost-per-click) er alle sammen Smart Bidding-strategier.

Bemærk! Udvidet pris pr. klik (ECPC, Enhanced cost-per-click) er ikke en selvstændig automatisk budstrategi. ECPC fungerer på den måde, at dine manuelle bud automatisk justeres i forhold til sandsynligheden for, at et klik fører til et salg eller en konvertering på dit website.

I denne artikel forklares det, hvad Smart Bidding er, og hvordan du kan bruge denne strategi som et middel til at spare tid og øge dit investeringsafkast.

Før du begynder

Hvis du ikke har prøvet automatisk budgivning i Google Ads før, skal du først læse Om automatisk budgivning.

Hvis du vil bruge Smart Bidding, skal konverteringssporing være aktiveret, medmindre du bruger ECPC til displaykampagner. Se, hvordan du konfigurerer konverteringssporing

Hvorfor er det en god idé at bruge Smart Bidding?

Med Smart Bidding kan du få fire vigtige fordele, der hjælper der med at spare tid og forbedre effektiviteten.

Avanceret maskinlæring

Ved budgivning bliver maskinlæringsalgoritmer tilpasset ved hjælp af data i meget stor skala, så du kan foretage mere nøjagtige forudsigelser for, hvordan forskellige budbeløb kan påvirke konverteringer eller konverteringsværdien på hele din konto. Disse algoritmer medregner et bredere omfang af parametre, der påvirker effektiviteten, end hvad der kan beregnes af en enkelt person eller et enkelt team.

Bred vifte af kontekstsignaler

Med auktionsbudgivning i realtid kan du tage højde for en bred vifte af signaler i forbindelse med budoptimering. Signaler er identificerbare attributter for en person eller personens kontekst på tidspunktet for en bestemt auktion. Disse signaler omfatter attributter såsom enhed og sted, hvor der er mulighed for manuelle budjusteringer, samt yderligere signaler og signalkombinationer, der er unikke for Smart Bidding. Du kan se en liste over nogle af disse vigtige signaler nedenfor.

Signaler, der anvendes til automatisk budgivning
Enhed

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud i henhold til strategierne Mål-CPA eller Mål-ROAS, alt efter om en person benytter en mobilenhed, en computer eller en tablet.

Eksempel: Hvis der er tale om en bilforhandler, kan buddene blive justeret, hvis en person søger via en mobilenhed og derfor med større sandsynlighed vil lave en aftale hos en afdeling i nærheden.

Fysisk placering

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud ud fra det specifikke sted (helt ned på byniveau), hvor personen befinder sig, selv hvis annoncørens implementerede geografiske målretning ikke er lige så specifik.

Eksempel: Hvis der er tale om en bank og annoncørens geografiske målretning er angivet til København, kan buddene blive justeret, hvis en person søger efter "ny lønkonto" fra en by med flere lokale afdelinger, hvor der er større sandsynlighed for, at den pågældende vil oprette en konto.

Stedrelateret søgehensigt

Beskrivelse: Ud over en persons fysiske placering kan Google Ads optimere bud ud fra den pågældendes stedrelaterede søgehensigt.

Eksempel: Hvis der er tale om et rejsebureau, kan buddene blive justeret, hvis en person aktivt søger efter oplysninger om et af de rejsemål, der tilbydes (f.eks. "paris ferie august"), selvom personen ikke fysisk befinder sig i nærheden af den pågældende destination.

Ugedag og tidspunkt på dagen

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud ud fra det aktuelle tidspunkt på dagen og den aktuelle ugedag i en persons tidszone.

Eksempel: Hvis der er tale om en restaurant, kan buddene blive justeret, hvis en person søger torsdag kl. 20.00, hvor der er større sandsynlighed for, at folk reserverer et bord til weekenden, end kl. 8.00 mandag morgen.

Remarketingliste

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud på Søge- og Displaynetværket ud fra, hvilken remarketingliste en person er med på, og hvor længe brugeren har været med på listen. For søgekampagners vedkommende tages der også højde for hver liste, en bruger er med på, for en bestemt kampagne eller annoncegruppe.

Eksempel: Hvis der er tale om en onlinetøjbutik, kan buddene blive justeret, hvis en person allerede har set et produkt i forbindelse med et tidligere besøg på websitet og lagt produktet i indkøbskurven ugen før. Der er dermed større sandsynlighed for, at personen har tænkt sig at købe produktet, end hvis vedkommende havde lagt det i indkøbskurven en måned før.

Annoncekarakteristika

Beskrivelse: Google Ads kan optimere buddene ud fra, hvilken version af en annonce der skal vises, eksempelvis ud fra, om annoncen er til en mobilapp.

Eksempel: Hvis der er tale om en televirksomhed, kan buddene blive justeret, hvis den annonce, der skal vises, indeholder annoncemateriale af typen "Seneste tilbud" eller "Flexabonnementer", eller hvis den fører brugeren videre til virksomhedens mobilwebsite eller app, alt efter hvilken variant der giver størst sandsynlighed for en konvertering. For displaykampagners vedkommende kan der ved budgivningen tages højde for, hvilken annoncestørrelse og hvilket format der giver størst sandsynlighed for en konvertering.

Grænsefladesprog

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud ud fra brugerens foretrukne sprog.

Eksempel: Hvis der er tale om et website, hvor der tilbydes spanskundervisning, kan buddene blive justeret for forespørgslen "lær et nyt sprog", hvis en persons sprogpræference er indstillet til et andet sprog end spansk (hvis sprogpræferencen var spansk, ville sandsynligheden for køb af et selvstudie i sagens natur være mindre).

Browser

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud ud fra den browser, brugeren benytter.

Eksempel: Hvis der er tale om en helsekostvirksomhed, kan buddene blive justeret, hvis en person søger via Chrome, hvis der tidligere er registreret større sandsynlighed for konverteringer hos virksomheden via denne browser end andre.

Operativsystem

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud baseret på brugerens operativsystem.

Eksempel: Hvis der er tale om en virksomhed, der udvikler spilapps, kan buddene blive justeret, hvis en person søger efter "nørklespil" i Google Play via en Android-enhed, der er blevet opgraderet til den nyeste OS-version, da der i så fald er større sandsynlighed for, at vedkommende installerer en app, end hvis der blev brugt en ældre OS-version.

Faktisk søgeforespørgsel (søge- og Shopping-kampagner)

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud baseret på teksten i den søgeforespørgsel, der udløste annoncen, og ikke bare det matchende søgeord.

Eksempel: For en skobutik kan bud justeres, hvis en persons søgeforespørgsel er "støvler læder", og personen har større sandsynlighed for at købe et par ny sko sammenlignet med en søgning efter "støvler reparation", selv om begge forespørgsler har bred matchning for søgeordet "støvler".

Søgenetværkspartner (kun søgekampagner)

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud ud fra det søgepartnerwebsite, annoncen skal vises på.

Eksempel: Hvis der er tale om et brand, der sælger emballerede forbrugsvarer, kan buddene blive justeret, hvis en forespørgsel registreres som en søgning på et e-handelswebsite, da den i så fald er mere relevant og giver større sandsynlighed for en konvertering end eksempelvis en søgning på et nyhedswebsite.

Webplacering (kun displaykampagner)

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud ud fra det website, annoncen skal vises på.

Eksempel: Hvis der er tale om et brand, der sælger emballerede forbrugsvarer, kan buddene blive justeret, hvis annoncen skal vises på et populært website med meget trafik, hvor sandsynligheden for en konvertering er større.

Websiteadfærd (kun displaykampagner)

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud ud fra en brugers aktivitet på dit website, eksempelvis antal sete sider, de viste produkters værdi, hvor langt i konverteringsprocessen brugeren er nået, og andre, tidligere besøgte websites.

Eksempel: Hvis der er tale om et møbelbrand, kan buddene blive justeret, hvis en person har set på sofaer, da disse produkter er dyrere og dermed repræsenterer en højere værdi end andre produkter, eksempelvis lamper.

Produktattributter (kun Shopping-kampagner)

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud ud fra produkter med lignende attributter, f.eks. pris, stand, brand og produktkategori.

Eksempel: Hvis der er tale om en forhandler af udstyr til friluftsmennesker, kan buddene blive justeret, hvis der føjes et nyt telt, som minder om andre telte, der har vist sig at give stor sandsynlighed for konverteringer, til produktdataene.

Bedømmelser af mobilapps (lanceres snart)

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud ud fra, hvor mange og hvor gode anmeldelser en app har fået.

Eksempel: Hvis der er tale om et fitnessbrand, kan buddene blive justeret, hvis en app har fået mange gode anmeldelser, så der er større sandsynlighed for, at den bliver installeret.

Prismæssig konkurrencedygtighed (kun Shopping-kampagner)

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud ud fra produktprisen sammenlignet med produkter fra andre annoncører, der deltager i samme auktion.

Eksempel: Hvis der er tale om en forhandler af køkkengrej, kan buddene blive justeret, hvis prisen på et bestemt knivsæt er lavere end andre annoncørers.

Sæsonudsving (kun Shopping-kampagner)

Beskrivelse: Google Ads kan optimere bud ud fra sæsonbetonede effektivitetstendenser på forskellige tidspunkter på året.

Eksempel: Hvis der er tale om en elektronikforhandler, kan buddene blive justeret, hvis en person søger efter et nyt fjernsyn i juleperioden, hvor der typisk er større sandsynlighed for konverteringer.

Fleksible styringselementer til justering af effektivitet

Smart Bidding giver dig mulighed for at angive effektivitetsmål og tilpasse indstillingerne til dine konkrete forretningsrelaterede mål:

  • Optimer søgeordsbud i henhold til den valgte tilskrivningsmodel, eksempelvis databaseret tilskrivning.
  • Angiv enhedsspecifikke effektivitetsmål for hhv. mobilenheder, computere og tablets med budgivning baseret på mål-CPA (lanceres snart).

Letforståelig effektivitetsrapportering

Med Smart Bidding får du rapporteringsværktøjer, der giver dig større indsigt i din budgivningseffektivitet og gør det nemt og hurtigt at finde og rette eventuelle problemer. Disse værktøjer omfatter følgende:

  • Rapporter om budstrategi, der hjælper dig med at forstå, hvordan dine Smart Bidding-strategier klarer sig.
    Bemærk! Du finder rapporten Budstrategi ved at gå til Find rapporten Budstrategi.
  • Detaljerede budstrategistatusser, der viser dig i detaljer, hvordan det går med din budgivning.
  • Kampagneudkast og eksperimenter til søge- og displaykampagner, der gør det nemt at teste, hvor effektiv Smart Bidding er i forhold til din aktuelle budgivningsmetode.
  • Simulatorer, der udarbejder prognoser for, hvor effektive dine annoncer kunne være med hensyn til vigtige metrics som pris, konverteringer, konverteringsværdi, eksponeringer og klik, hvis du havde angivet andre CPA-mål, ROAS-mål eller budgetter.
  • Advarsler og notifikationer, der markerer problemer med konverteringssporing og giver letforståelig vejledning i, hvordan de løses.

Hvem kan bruge det?

Smart Bidding fungerer godt for både store og små virksomheder. Smart Bidding kan optimere baseret på data fra alle dine kampagner, så du kan opleve større effektivitet for selv nye kampagner uden deres egne data. For at kunne evaluere resultaterne nøjagtigt anbefaler vi at måle effektiviteten over et længere tidsrum, der har mindst 30 konverteringer, f.eks. en måned eller længere (50 konverteringer for mål-ROAS). Relevante søgeord kan føjes til kampagner med lille volumen for at udvide målretningen og øge antallet af konverteringer.

Annoncører, der bruger Smart Bidding, skal overholde de relevante juridiske krav og Googles annoncepolitikker. Du er f.eks. ansvarlig for at sikre, at du overholder Googles politikker vedrørende tilpasset annoncering, når du bruger Smart Bidding. Det er vigtigt, at du gør dig bekendt med kontekstsignalerne, der bruges i Smart Bidding, så du kan afgøre, om Smart Bidding er passende for din virksomhed.

Tilskrivning af videoannoncekonverteringer i forbindelse med Smart Bidding

Når der er tale om videoannoncer, hvor der bruges Smart Bidding, benytter Google Ads konverteringsdata fra dine kampagner til at forudsige sandsynligheden for, at en interaktion med din videoannonce fører til en konvertering.

Når det gælder TrueView for Action-annoncer, defineres en interaktion som et klik på annoncen eller ti sekunders visningstid. Hvis begge dele finder sted, er det kun selve klikket, der tælles. Der registreres en websitekonvertering, hvis brugeren ser mindst ti sekunder af en videoannonce og foretager en konvertering inden for tre dage efter interaktionen. Hvad angår brugere, der klikker på annoncen, tilskrives der konverteringer inden for den aktuelle konverteringsperiode.

Skab vækst med dine Smart Bidding-kampagner ved hjælp af bredt matchende søgeord

Bredt matchende søgeord fungerer særligt godt i kombination med Smart Bidding-strategier, herunder Maksimér antallet af konverteringer, Maksimér konverteringsværdien, Mål-CPA og Mål-ROAS.

Det er ikke nødvendigt at segmentere efter matchtype for at styrke optimeringen. Budgivningssystemet angiver et bud for hver enkelt auktion for hver forespørgsel og hæver eller sænker buddet, alt efter hvor effektivt forespørgslen sandsynligvis klarer sig. Anvendelse af bredt matchende søgeord giver algoritmerne mulighed for at lære hurtigere og finde yderligere auktioner, der kan hjælpe dig med at nå dine vækstmål. Få flere oplysninger om bredt matchende søgeord

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet