Αποκριτικές διαφημίσεις: Ορισμός

Οι αποκριτικές διαφημίσεις προσαρμόζουν αυτόματα το μέγεθος, την εμφάνιση και τη μορφή τους, ώστε να ταιριάζουν στους διαθέσιμους διαφημιστικούς χώρους. Με αυτόν τον τρόπο, μία αποκριτική διαφήμιση μπορεί να εμφανίζεται ως μικρή διαφήμιση με κείμενο σε μια τοποθεσία και ως μεγάλη διαφήμιση με εικόνα σε μια άλλη.

  • Για να δημιουργήσουν τις διαφημίσεις τους, οι διαφημιζόμενοι καταχωρίζουν τα στοιχεία των διαφημίσεων, όπως, για παράδειγμα, επικεφαλίδες, περιγραφές, εικόνες και λογότυπα. Στη συνέχεια, το Google Ads δημιουργεί αυτόματα τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στους χρήστες.
  • Οι αποκριτικές διαφημίσεις ταιριάζουν σχεδόν σε κάθε διαφημιστικό χώρο στο Δίκτυο εμφάνισης και μπορούν να λάβουν εγγενή μορφοποίηση, ώστε να αντιστοιχούν στον τόνο και την αίσθηση των ιστότοπων στους οποίους εμφανίζονται.

Σχετικά με τις αποκριτικές διαφημίσεις
Δημιουργία αποκριτικής διαφήμισης για το Δίκτυο προβολής

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού