Význačnosť

Význačnosť je odhad viditeľnosti reklamy na stránke s výsledkami vyhľadávania. Faktory ovplyvňujúce význačnosť:

  • Pozícia reklamy: reklamy na vyšších pozíciách majú vyššiu význačnosť, pretože pravdepodobnosť, že ich ľudia uvidia, je vyššia. Reklama získa vo všeobecnosti viac kliknutí, keď sa posunie na vyššiu pozíciu. Reklamy navrchu susedia s organickými výsledkami vyhľadávania v hornej časti. Reklamy navrchu sú vo všeobecnosti nad organickými výsledkami v hornej časti, hoci pri niektorých dopytoch sa môžu zobrazovať pod organickými výsledkami v hornej časti. Umiestnenie reklám navrchu je dynamické a môže sa meniť v závislosti od používateľského vyhľadávania.
  • Formáty reklamy: reklamy s formátmi majú vyššiu význačnosť než reklamy bez formátov, pretože formáty vo všeobecnosti pútajú na reklamu väčšiu pozornosť a zvyšujú počet kliknutí na ňu.

Význačnosť sa meria predovšetkým priemernou zmenou mier prekliknutia (CTR) oproti pridaniu formátov reklamy alebo presunutiu na vyššiu pozíciu. K zvýšeniu význačnosti môže prispieť aj jedinečná hodnota ostatných interakcií, ako sú napríklad hovory z reklamy click-to-call.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka