Om kundmatchning

Med Kundmatchning kan du använda din online- och offlinedata för att nå och engagera dina kunder i Söknätverket, Shopping, Gmail, YouTube och Display-nätverket på nytt. Kundmatchning utgår från information som dina kunder har delat med dig och inriktar dina annonser på dem och andra liknande kunder.

Kundmatchning är ett användbart annonseringsverktyg för många verksamhetsmål, allt från att öka varumärkesmedvetenheten till att generera fler konverteringar. Här kommer några exempel på olika målgrupper som du kan inrikta dig på med Kundmatchning:

  • Optimera kampanjerna i Söknätverket och Google Shopping genom att justera buden utifrån din kunskap om kundernas aktiviteter.
  • Nå dina kunder eller liknande målgrupper i Gmail med personligt anpassade annonser högst upp på flikarna i inkorgen.
  • Nå nya målgrupper på YouTube genom att inrikta dig på målgrupper som liknar dina mest värdefulla kunder.
  • Nå dina kunder eller liknande målgrupper i Googles Display-nätverk med hjälp av personligt anpassade annonser.

I den här artikeln beskriver vi hur Kundmatchning fungerar.

Innan du börjar

Om du är redo att ladda upp din Kundmatchning-data kan du läsa om hur du skapar en kundlista.

Läs mer om processen för Kundmatchning.

Så fungerar det

Anta att du vill annonsera om ett nytt lojalitetsprogram för dina befintliga kunder med Google-annonser. Så här fungerar det:

-1- -2- -3-
Du laddar upp en datafil med kontaktuppgifter som kunderna har gett dig. Använd den här mallen och läs den här artikeln för formateringsanvisningar. Du skapar eller uppdaterar en kampanj som är inriktad på din målgrupp för Kundmatchning – kunder från din uppladdade datafil som använder Google. När dessa användare är inloggade på sina Google-konton får de se dina annonser när de använder Söknätverket, YouTube och Gmail eller när de surfar på Googles Display-nätverk.

Läs Så använder Google data från Kundmatchning om du vill veta mer om hur Google använder datafilerna du laddar upp och hur matchningen går till.

Kundmatchning är för närvarande tillgängligt för Söknätverket, Shopping, YouTube, Gmail och Display-nätverket.

Medlemskapets varaktighet

Målgrupper för Kundmatchning upphör inte att gälla och medlemskapets varaktighet är därför obegränsat som standard. Du kan styra hur länge kunderna finns kvar i en målgrupp för Kundmatchning, men det är bäst att uppdatera listan med jämna mellanrum. Du får ett e-postmeddelande från Google Ads om dina listor inte har uppdaterats på ett tag.

Dela data i flera konton

Du kan dela målgrupper mellan flera hanterade konton om du har en målgrupp för Kundmatchning eller liknande målgrupp i ditt förvaltarkonto eller om ett kundkonto delar sin målgrupp för Kundmatchning eller liknande målgrupp med ditt förvaltarkonto.

Alla konton som använder en målgrupp för Kundmatchning måste följa policyerna för Kundmatchning. Google tillåter inte att denna information delas eller används utanför ditt hanterade konto. Bara kontoägare och administratörer får lägga till eller ta bort kunddata från målgrupper för Kundmatchning där de har administratörsbehörighet.

Liknande målgrupper

Inriktning på liknande målgrupper baserat på dina målgrupper för Kundmatchning kan användas för Söknätverket, YouTube, Gmail och Display-nätverket. De här målgrupperna skapas automatiskt när dina målgrupper för Kundmatchning uppfyller särskilda krav. Du kan använda en liknande målgrupp på samma sätt som du använder Kundmatchning eller en remarketinglista genom att lägga till den i en annonsgrupp eller kampanj.

När det finns en liknande målgrupp visas liststorleken för varje tillgängligt nätverk i tabellen Målgrupper. När den är aktiv kan du lägga till din lista med liknande målgrupper i inriktningen. Om det står ”Inkompatibel” i en av kolumnerna innebär det att listan inte kan inriktas på den aktuella egendomen.

Tänk på att det kan ta upp till 48 timmar innan kampanjen börjar visas.

Använda Google Ads API (AdWords API)

Kontoägare och administratörer kan även använda Google Ads API (AdWords API) när de vill ladda upp datafiler och hantera sina målgrupper för Kundmatchning. Annonsörer kan ladda upp en datafil, lägga till eller ta bort kunddata och redigera konfigurationer via API:et. Läs mer i avsnittet om remarketing i Google Ads API (AdWords API) på Google Developers-webbplatsen.

Användarens val och kontroll

Användarna kan styra vilka annonser de ser i Googles tjänster, inklusive annonser från Kundmatchning, via inställningarna för Google Ads.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt