Vlastné zoznamy zákazníkov

Vlastné zoznamy zákazníkov vám umožňujú používať online a offline údaje na oslovenie a opätovné zapojenie vašich zákazníkov vo Vyhľadávacej sieti, Nákupoch, Gmaile, na YouTube a v Obsahovej sieti. Vlastné zoznamy zákazníkov zacielia reklamy na týchto zákazníkov a iných im podobných zákazníkov pomocou informácií, ktoré s vami vaši zákazníci zdieľali.

Vlastné zoznamy zákazníkov sú užitočným reklamným nástrojom pre mnohé firemné ciele: od zvyšovania povedomia o značke až po zabezpečovanie konverzií. Uvádzame niekoľko príkladov rôznych publík, na ktoré môžete zacieliť pomocou vlastných zoznamov zákazníkov:

  • Vo Vyhľadávacej sieti a Nákupoch Google môžete optimalizovať kampane úpravou ponuky na základe toho, čo viete o aktivitách svojich zákazníkov.
  • V Gmaile môžete svojich zákazníkov alebo podobné publiká oslovovať pomocou prispôsobených reklám v hornej časti karty s doručenou poštou.
  • Na YouTube môžete osloviť nové publiká tak, že zacielite na publiká podobné vašim najhodnotnejším zákazníkom.
  • V Obsahovej sieti môžete svojich zákazníkov alebo podobné publiká oslovovať pomocou prispôsobených reklám v Obsahovej sieti Google.

V tomto článku sa dozviete, ako fungujú vlastné zoznamy zákazníkov.

Skôr než začnete

Ak chcete nahrať údaje pre Vlastné zoznamy zákazníkov, prečítajte si, ako vytvoriť zoznam zákazníkov.

Prečítajte si viac o spracovaní vlastných zoznamov zákazníkov.

Ako fungujú

Povedzme, že chcete inzerovať nový vernostný program u svojich existujúcich zákazníkov pomocou reklám Google. Funguje to takto:

-1- -2- -3-
Nahráte údajový súbor s kontaktnými údajmi, ktoré vám poskytli vaši zákazníci. Použite túto šablónu a pokyny na formátovanie nájdete v tomto článku. Vytvoríte kampaň alebo ju aktualizujete tak, aby zacieľovala na vaše publikum vo vlastných zoznamoch zákazníkov, teda na zákazníkov z nahraného súboru s údajmi, ktorí sú používateľmi Googlu. Keď sú títo používatelia prihlásení do svojich účtov Google, vaše reklamy sa im zobrazia pri používaní Vyhľadávacej siete, služby YouTube a Gmailu alebo pri prehliadaní Obsahovej siete Google.

Viac o tom, ako Google používa súbory s údajmi, ktoré nahráte do vlastných zoznamov zákazníkov, a ako funguje proces priraďovania, nájdete v článku Ako Google používa údaje vlastných zoznamov zákazníkov.

Vlastné zoznamy zákazníkov sú momentálne k dispozícii len vo Vyhľadávacej sieti, v Nákupoch, na YouTube, v Gmaile a Obsahovej sieti.

Trvanie členstva

Publiká vo vlastných zoznamoch zákazníkov nestrácajú platnosť. Trvanie členstva je tak predvolene neobmedzené. Môžete určiť, ako dlho vaši zákazníci zostanú členmi publika vo vlastných zoznamoch zákazníkov, odporúčame však, aby ste svoj zoznam pravidelne obnovovali. Ak zoznamy dlhšie neobnovíte, Google Ads vás na to upozorní e-mailom.

Zdieľanie údajov naprieč účtami

Publiká môžete zdieľať vo viacerých spravovaných účtoch, ak máte publikum vo vlastných zoznamoch zákazníkov alebo podobné publiká vo svojom účte správcu alebo ak klientsky účet zdieľa svoje publikum vo vlastných zoznamoch zákazníkov alebo podobné publikum s vaším účtom správcu.

Všetky účty používajúce publikum vo vlastných zoznamoch zákazníkov musia byť v súlade s pravidlami pre vlastné zoznamy zákazníkov. Google nepovoľuje zdieľanie ani používanie týchto údajov mimo príslušného spravovaného účtu. Pridávať alebo odstraňovať údaje zákazníkov môžu len vlastníci a správcovia účtov, pokiaľ ide o publiká vo vlastných zoznamoch zákazníkov, ku ktorým majú prístup správcu.

Podobné publiká

Vo Vyhľadávacej sieti, na YouTube, v Gmaile a Obsahovej sieti je k dispozícii zacielenie na podobné publiká na základe publík vo vlastných zoznamoch zákazníkov. Tieto podobné publiká sa vytvoria automaticky, ak vaše publiká vo vlastných zoznamoch zákazníkov spĺňajú minimálne podmienky oprávnenosti. Podobné publikum môžete používať rovnakým spôsobom, ako by ste používali vlastné zoznamy zákazníkov alebo remarketingový zoznam, teda pridaním do reklamnej skupiny alebo kampane.

Ak je podobné publikum k dispozícii, v tabuľke Publiká sa zobrazí veľkosť zoznamu v každej dostupnej sieti. Keď bude zoznam s podobným publikom aktívny, môžete ho pridať do zacielenia. V prípade, že je v zozname v jednom zo stĺpcov uvedený stav Nekompatibilné, znamená to, že zoznam nedokáže na príslušné vlastníctvo zacieliť.

Nezabudnite, že môže trvať až 48 hodín, kým sa vaša kampaň začne zobrazovať.

Používanie rozhrania Google Ads API (AdWords API)

Vlastníci alebo správcovia účtov môžu na nahrávanie súborov s údajmi a spravovanie publík vlastných zoznamov zákazníkov používať aj Google Ads API (AdWords API). Inzerenti môžu pomocou rozhrania nahrať súbor s údajmi, pridávať alebo odstraňovať údaje zákazníkov alebo upravovať konfigurácie. Viac sa dozviete v sekcii o remarketingu rozhrania Google Ads API (AdWords API) na webe Google Developers.

Možnosti a ovládacie prvky pre používateľov

Používatelia Googlu môžu v Nastaveniach reklám Google určiť, aké reklamy sa im budú na Googli zobrazovať. Týka sa to aj reklám používajúcich vlastné zoznamy zákazníkov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory