Đo lường lượt chuyển đổi trên ứng dụng từ thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics (thông qua SDK Firebase)

Thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tìm hiểu thêm

Sau khi liên kết tài khoản Google Ads với Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics, bạn có thể nhập lượt chuyển đổi từ Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics (bao gồm các lượt chuyển đổi thu thập được qua SDK Firebase) để xem cách các chiến dịch quảng cáo thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng và hành động trong ứng dụng cho ứng dụng Android hoặc iOS của bạn. 

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách nhập và thiết lập các sự kiện chuyển đổi ứng dụng từ Web và ứng dụng Google Analytics (thông qua SDK Firebase) trong Google Ads.

Lưu ý: Để tìm hiểu cách đo lường lượt chuyển đổi trên web, bạn hãy xem bài viết Đo lường lượt chuyển đổi trên web từ thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics.

Trước khi bắt đầu

Trước khi có thể nhập lượt chuyển đổi ứng dụng, bạn phải thực hiện các mục sau đây để thiết lập tính năng đo lường:

Nếu bạn đang sử dụng thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics

Nếu bạn đang sử dụng dự án Firebase

 • Dự án Firebase: Tài khoản Google mà bạn sử dụng cho Google Ads phải là chủ sở hữu trên dự án Firebase. Tìm hiểu thêm về cách làm quen với Firebase.
 • Cài đặt SDK Firebase trong ứng dụng: Tìm hiểu cách sử dụng SDK Firebase với ứng dụng của bạn.
 • Liên kết Google Ads với Web và ứng dụng Google Analytics hoặc FirebaseBạn sẽ cần ít nhất một dự án Firebase liên kết với tài khoản Google Ads.
 • Thiết lập sự kiện chuyển đổi trong Firebase: Bạn có thể nhập mọi sự kiện được thiết lập dưới dạng sự kiện chuyển đổi trong Firebase. Số lần mở lần đầu, số lần mua hàng trong ứng dụng và sự kiện thương mại điện tử được tự động bật dưới dạng sự kiện chuyển đổi. Để theo dõi các sự kiện khác dưới dạng lượt chuyển đổi, bạn sẽ cần bật các sự kiện đó dưới dạng lượt chuyển đổi trong Firebase. Bạn có thể có tối đa 15 sự kiện chuyển đổi cho mỗi ứng dụng trong Firebase.
 • Nhập mã cửa hàng ứng dụng cho ứng dụng dành cho iOS trong Firebase: Nếu chưa nhập mã cửa hàng ứng dụng Apple cho dự án iOS của mình, bạn sẽ không thấy sự kiện chuyển đổi cho các dự án đó trong Google Ads. Để thêm mã cửa hàng ứng dụng, bạn hãy mở Firebase, tìm ứng dụng iOS của mình trong màn hình “Tổng quan” và chọn “Quản lý” từ trình đơn có biểu tượng 3 dấu chấm.

Nếu sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản để đo lường lượt chuyển đổi trong tài khoản người quản lý, bạn cần liên kết Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase với tài khoản người quản lý, sau đó nhập các lượt chuyển đổi trong tài khoản người quản lý.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc bên phải phía trên của tài khoản.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục “Đo lường”.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Chọn Ứng dụng từ danh sách loại chuyển đổi.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể nhập lượt chuyển đổi ứng dụng bằng cách chọn tùy chọn Nhập từ danh sách loại chuyển đổi, sau đó chọn Web và ứng dụng Google Analytics > Ứng dụng.
   
 6. Nhấp vào nút dành cho Web và ứng dụng Google Analytics (Firebase), sau đó nhấp vào Tiếp tục.
 7. Chọn hộp bên cạnh mỗi sự kiện mà bạn muốn nhập và nhấp vào Nhập và tiếp tục.
 8. Nhấp vào Xong.

Bây giờ, bạn sẽ thấy sự kiện chuyển đổi ứng dụng trong bảng "Hành động chuyển đổi". Nhấp vào tên của sự kiện để xem thêm thông tin chi tiết và chỉnh sửa tùy chọn cài đặt hành động chuyển đổi.

Bạn cũng có thể báo cáo về lượt chuyển đổi trên web bằng cách di chuyển đến bảng “Chiến dịch”, sau đó nhấp vào biểu tượng phân đoạn   > “Nguồn chuyển đổi”. Lượt chuyển đổi trên ứng dụng sẽ xuất hiện trong hàng “Firebase” khi bạn thêm phân đoạn “Nguồn chuyển đổi”. 
 

Tùy chọn cài đặt cho sự kiện mở đầu tiên

 • Tên: Nhập tên cho hành động chuyển đổi mà bạn muốn đo lường. Tên này sẽ giúp bạn nhận ra hành động chuyển đổi trong báo cáo chuyển đổi sau này. 
 • Giá trị: Nhập giá trị cho mỗi lượt cài đặt, hoặc chọn tùy chọn "Không chỉ định giá trị" nếu bạn không muốn tính giá trị. Tìm hiểu thêm về giá trị chuyển đổi
 • Bao gồm trong "Chuyển đổi": Bỏ chọn tùy chọn cài đặt này (được chọn theo mặc định cho iOS, không được chọn theo mặc định cho Android) nếu bạn không muốn đưa dữ liệu cho hành động chuyển đổi này vào cột báo cáo "Chuyển đổi" (hoặc chiến lược đặt giá thầu tự động sử dụng cột đó). Bạn có thể bỏ chọn cài đặt này nếu sử dụng chiến lược giá thầu tự động để tối ưu hóa cho chuyển đổi và muốn chọn hành động chuyển đổi nào cần bao gồm trong chiến lược giá thầu đó. Bạn chỉ nên đưa vào một hành động chuyển đổi cho mỗi sự kiện trên mỗi ứng dụng để tránh tính các chuyển đổi trùng lặp. Tìm hiểu thêm về tùy chọn "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'"

  Lưu ý: Sự kiện mở đầu tiên phải là một sự kiện chuyển đổi cho mỗi ứng dụng mà bạn đã đặt thành "Có."

Tùy chọn cài đặt cho hoạt động mua hàng trong ứng dụng

Tùy chọn cài đặt cho tất cả các hành động chuyển đổi khác (bao gồm cả sự kiện thương mại điện tử)

 • Tên: Nhập tên cho hành động chuyển đổi mà bạn muốn đo lường. Tên này sẽ giúp bạn nhận ra hành động chuyển đổi trong báo cáo chuyển đổi sau này.
 • Giá trị: Giá trị của mỗi sự kiện chuyển đổi sẽ được đo lường trong Web và ứng dụng Google Analytics (thông qua SDK Firebase) và tự động nhập vào Google Ads. Bạn cũng có thể đặt giá trị mặc định trong Google Ads. Xin lưu ý rằng bạn cần gửi giá trị dưới dạng số để báo cáo lượt chuyển đổi trong Google Ads. Tìm hiểu thêm về giá trị chuyển đổi
 • Cách tính: Chọn tính tất cả hay tính một lượt chuyển đổi cho mỗi lượt nhấp vào quảng cáo. Cách tính "Tất cả" phù hợp nhất khi tính doanh số bán hàng, còn cách tính "Một" phù hợp nhất khi tính số lượng khách hàng tiềm năng. Tìm hiểu thêm về cách tính số lượt chuyển đổi
 • Thời lượng chuyển đổi: Chọn thời lượng đo lường lượt chuyển đổi sau khi có người nhấp vào quảng cáo. Tìm hiểu thêm về thời lượng chuyển đổi
 • Danh mục: Chọn danh mục mô tả chính xác nhất hành động chuyển đổi của bạn. Bạn có thể sử dụng danh mục này để phân đoạn báo cáo chuyển đổi. Lưu ý: Chiến dịch khách sạn yêu cầu sử dụng danh mục "Mua" cho tùy chọn đặt giá thầu.
 • Bao gồm trong “Chuyển đổi”: Bỏ chọn tùy chọn cài đặt này (được chọn theo mặc định) nếu bạn không muốn đưa dữ liệu cho hành động chuyển đổi này vào cột báo cáo "Chuyển đổi". Bạn nên bỏ chọn tùy chọn cài đặt này nếu sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động để tối ưu hóa cho lượt chuyển đổi và không muốn đưa hành động chuyển đổi cụ thể này vào chiến lược giá thầu của mình. Tìm hiểu thêm về tùy chọn "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'"

Giới thiệu về lượt chuyển đổi trùng lặp

Nếu bạn có nhiều hành động chuyển đổi ứng dụng dường như đang đo lường lượt cài đặt ứng dụng cho cùng một ứng dụng, thì bạn sẽ thấy cảnh báo trong tùy chọn cài đặt “Bao gồm trong ‘Chuyển đổi’” cho hành động chuyển đổi của bạn. Nếu các hành động chuyển đổi này đang đo lường cùng một phiên bản ứng dụng, thì bạn nên bỏ chọn tùy chọn “Bao gồm trong ‘Chuyển đổi’” cho tất cả, chỉ để lại một trong các hành động chuyển đổi. Bằng cách đó, Google Ads sẽ chỉ tính một lượt chuyển đổi cho mỗi lượt cài đặt ứng dụng trong cột “Chuyển đổi”. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động để tối ưu hóa lượt chuyển đổi: bạn sẽ tránh được việc đặt giá thầu cho 2 lượt chuyển đổi cho cùng một lượt cài đặt ứng dụng.

Nếu mã cho 2 hành động chuyển đổi được cài đặt trong các phiên bản khác nhau của ứng dụng, bạn không cần phải loại bỏ một hành động chuyển đổi khỏi cột "Chuyển đổi". Nếu bạn đang chuyển từ sử dụng SDK Google Ads sang Firebase, hãy xem phần ghi chú bên dưới.

Lưu ý: Do khả năng hiển thị hạn chế, bạn sẽ không thấy các chuyển đổi được báo cáo trong Google Ads cho các chiến dịch tìm kiếm trên iOS.

Lưu ý: Chuyển đổi từ SDK Google Ads sang Firebase

Nếu đang sử dụng SDK Google Ads, bạn nên chuyển sang sử dụng Firebase vì đây là giải pháp được Google đề xuất để theo dõi chuyển đổi. Dưới đây là cách cài đặt mã chuyển đổi mới:

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, bạn hãy thêm SDK Firebase và xóa SDK Google Ads khỏi phiên bản mới của ứng dụng. Bạn có thể đưa cả hành động chuyển đổi Firebase và SDK Google Ads vào cột “Chuyển đổi”. Hành động chuyển đổi cũ hơn sẽ tiếp tục tính lượt chuyển đổi cho phiên bản trước của ứng dụng, trong khi hành động chuyển đổi Firebase sẽ tính lượt chuyển đổi cho phiên bản mới của ứng dụng.

Nếu bạn cần trợ giúp thêm về Google Analytics trong Google Ads, thì hãy liên hệ với chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố