Đo lường lượt chuyển đổi trong ứng dụng từ thuộc tính Google Analytics 4

Sau khi liên kết tài khoản Google Ads với thuộc tính Google Analytics 4 (trước đây gọi là Thuộc tính web và ứng dụng), bạn có thể nhập lượt chuyển đổi từ thuộc tính Google Analytics 4 (bao gồm những lượt chuyển đổi đã thu thập được qua SDK Firebase) để xem cách các chiến dịch thúc đẩy số lượt cài đặt ứng dụng và hành động trong ứng dụng cho ứng dụng Android hoặc iOS của bạn.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách nhập và thiết lập các sự kiện chuyển đổi trong ứng dụng từ thuộc tính Google Analytics 4 vào trong Google Ads.

Để được trợ giúp về lượt chuyển đổi trên web, hãy xem bài viết Đo lường lượt chuyển đổi trên web từ thuộc tính Google Analytics 4.

Trước khi bắt đầu

Trước khi có thể nhập lượt chuyển đổi trong ứng dụng, bạn phải thực hiện các mục sau đây để thiết lập tính năng đo lường:

Nếu bạn đang sử dụng thuộc tính Google Analytics 4

Nếu bạn đang sử dụng dự án Firebase

 • Dự án Firebase: Tài khoản Google mà bạn sử dụng cho Google Ads phải là chủ sở hữu trên dự án Firebase. Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu sử dụng Firebase.
 • SDK Firebase được cài đặt trong ứng dụng của bạn: Tìm hiểu cách sử dụng SDK Firebase với ứng dụng của bạn.
 • Liên kết dự án Firebase với Google Ads: Bạn sẽ cần liên kết ít nhất một dự án Firebase liên kết với tài khoản Google Ads.
 • Thiết lập sự kiện chuyển đổi trong Firebase: Bạn có thể nhập mọi sự kiện được thiết lập dưới dạng sự kiện chuyển đổi trong Firebase. Sự kiện mở lần đầu, sự kiện mua hàng trong ứng dụng và sự kiện thương mại điện tử được tự động bật dưới dạng sự kiện chuyển đổi. Để theo dõi các sự kiện khác dưới dạng lượt chuyển đổi, bạn sẽ cần bật các sự kiện đó dưới dạng lượt chuyển đổi trong Firebase. Bạn có thể có tối đa 15 sự kiện chuyển đổi cho mỗi ứng dụng trong Firebase.
 • Nhập mã cửa hàng ứng dụng cho ứng dụng dành cho iOS trong Firebase: Nếu chưa nhập mã cửa hàng ứng dụng Apple cho dự án iOS của mình, bạn sẽ không thấy sự kiện chuyển đổi cho các dự án đó trong Google Ads. Để thêm mã cửa hàng ứng dụng, bạn hãy mở Firebase, tìm ứng dụng iOS của mình trong màn hình “Tổng quan” và chọn “Quản lý” từ trình đơn có biểu tượng 3 dấu chấm.

Nếu sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản để đo lường lượt chuyển đổi trong tài khoản người quản lý, bạn cần liên kết thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase với tài khoản người quản lý, sau đó nhập các lượt chuyển đổi trong tài khoản người quản lý đó.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Chọn Ứng dụng từ danh sách các loại chuyển đổi.
  Bạn cũng có thể nhập lượt chuyển đổi trong ứng dụng bằng cách chọn tùy chọn Nhập từ danh sách các loại chuyển đổi, sau đó chọn Google Analytics (GA4) > Ứng dụng.
 6. Nhấp vào nút dành cho Google Analytics (GA4), sau đó nhấp vào Tiếp tục.
 7. Chọn hộp bên cạnh sự kiện chuyển đổi trong ứng dụng, sau đó nhấp vào Nhập và tiếp tục.
 8. Nhấp vào Xong.

Bây giờ, bạn sẽ thấy sự kiện chuyển đổi ứng dụng trong bảng "Hành động chuyển đổi". Nhấp vào tên sự kiện để biết thêm thông tin và chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt của hành động chuyển đổi.

Bạn cũng có thể báo cáo về các lượt chuyển đổi trong ứng dụng bằng cách di chuyển đến bảng “Chiến dịch”, sau đó nhấp vào biểu tượng phân đoạn > “Nguồn chuyển đổi”. Các lượt chuyển đổi trong ứng dụng sẽ xuất hiện trong hàng “Firebase” khi bạn thêm phân đoạn “Nguồn chuyển đổi”.
 

Tùy chọn cài đặt cho lượt mở đầu tiên

 • Tên: Nhập tên cho hành động chuyển đổi mà bạn muốn đo lường. Tên này sẽ giúp bạn nhận ra hành động chuyển đổi trong báo cáo chuyển đổi sau này.
 • Giá trị: Nhập giá trị cho mỗi lượt cài đặt, hoặc chọn tùy chọn "Không chỉ định giá trị" nếu bạn không muốn đo lường giá trị lượt cài đặt. Các giá trị này có thể ảnh hưởng đến các chiến dịch lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS). Tìm hiểu thêm về giá trị chuyển đổi.
 • Bao gồm trong "Lượt chuyển đổi":
  • Đối với Chiến dịch ứng dụng: Tất cả các Chiến dịch ứng dụng sẽ bỏ qua tùy chọn cài đặt này và sẽ luôn sử dụng lượt mở đầu tiên được chỉ định cho mỗi chiến dịch. Bạn có thể xem tùy chọn này trong trang cài đặt của chiến dịch.
  • Đối với chiến dịch dành cho web: Bỏ đánh dấu tùy chọn cài đặt này (được chọn theo mặc định cho iOS, không được chọn theo mặc định cho Android) nếu bạn không muốn đưa dữ liệu về hành động chuyển đổi này vào các cột báo cáo "Lượt chuyển đổi" (hoặc các chiến lược đặt giá thầu tự động sử dụng cột đó). Bạn có thể bỏ đánh dấu tùy chọn cài đặt này nếu sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động để tối ưu hóa cho lượt chuyển đổi và muốn tự chọn hành động chuyển đổi nào cần đưa vào chiến lược giá thầu đó. Bạn chỉ nên đưa vào một hành động chuyển đổi cho mỗi sự kiện trên mỗi ứng dụng để tránh việc tính các lượt chuyển đổi trùng lặp.
  • Tìm hiểu thêm về tùy chọn cài đặt "Bao gồm trong "Lượt chuyển đổi"".

Tùy chọn cài đặt cho các lượt mua hàng trong ứng dụng

 • Tên: Nhập tên cho hành động chuyển đổi mà bạn muốn đo lường. Tên này sẽ giúp bạn nhận ra hành động chuyển đổi trong báo cáo chuyển đổi sau này.
 • Cách tính: Chọn tính tất cả hay tính một lượt chuyển đổi cho mỗi lượt nhấp quảng cáo. Tìm hiểu thêm về cách tính số lượt chuyển đổi.
 • Thời lượng chuyển đổi: Chọn thời lượng đo lường lượt chuyển đổi sau khi có người nhấp vào quảng cáo. Tìm hiểu thêm về thời lượng chuyển đổi.
 • Bao gồm trong “Chuyển đổi”: Bỏ chọn tùy chọn cài đặt này (được chọn theo mặc định) nếu bạn không muốn đưa dữ liệu cho hành động chuyển đổi này vào cột báo cáo "Chuyển đổi". Bạn nên bỏ chọn tùy chọn cài đặt này nếu sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động để tối ưu hóa cho lượt chuyển đổi và không muốn đưa hành động chuyển đổi cụ thể này vào chiến lược giá thầu của mình. Tìm hiểu thêm về tùy chọn cài đặt "Bao gồm trong "Lượt chuyển đổi"".
Theo mặc định, tùy chọn mua hàng trong ứng dụng được tự động đo lường trong các thuộc tính Google Analytics 4. Bạn có thể đo lường tất cả các hành động chuyển đổi khác theo tùy chọn cài đặt của mình (nhưng phải thực hiện theo cách thủ công).

Tùy chọn cài đặt cho tất cả các hành động chuyển đổi khác (bao gồm cả sự kiện thương mại điện tử)

 • Tên: Nhập tên cho hành động chuyển đổi mà bạn muốn đo lường. Tên này sẽ giúp bạn nhận ra hành động chuyển đổi trong báo cáo chuyển đổi sau này.
 • Giá trị: Giá trị của mỗi sự kiện chuyển đổi sẽ được đo lường trong thuộc tính Google Analytics 4 và sẽ tự động nhập vào Google Ads. Bạn cũng có thể đặt giá trị mặc định trong Google Ads. Xin lưu ý rằng bạn cần gửi giá trị dưới dạng số để báo cáo số lượt chuyển đổi trong Google Ads. Tìm hiểu thêm về giá trị chuyển đổi.
 • Cách tính: Chọn tính tất cả hay tính một lượt chuyển đổi cho mỗi lượt nhấp quảng cáo. Cách tính "Tất cả" phù hợp nhất khi tính doanh số bán hàng, còn cách tính "Một" phù hợp nhất khi tính số lượng khách hàng tiềm năng. Tìm hiểu thêm về cách tính số lượt chuyển đổi.
 • Thời lượng chuyển đổi: Chọn thời lượng đo lường lượt chuyển đổi sau khi có người nhấp vào quảng cáo. Tìm hiểu thêm về thời lượng chuyển đổi.
 • Danh mục: Chọn danh mục mô tả đúng nhất chuyển đổi của bạn. Bạn có thể sử dụng danh mục này để phân đoạn báo cáo chuyển đổi. Lưu ý: Chiến dịch khách sạn yêu cầu sử dụng danh mục "Mua" cho tùy chọn đặt giá thầu.
 • Bao gồm trong “Chuyển đổi”: Bỏ chọn tùy chọn cài đặt này (được chọn theo mặc định) nếu bạn không muốn đưa dữ liệu cho hành động chuyển đổi này vào cột báo cáo "Chuyển đổi". Bạn nên bỏ chọn tùy chọn cài đặt này nếu sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động để tối ưu hóa cho lượt chuyển đổi và không muốn đưa hành động chuyển đổi cụ thể này vào chiến lược giá thầu của mình. Tìm hiểu thêm về tùy chọn cài đặt "Bao gồm trong "Lượt chuyển đổi"".

Giới thiệu về lượt chuyển đổi trùng lặp

 • Đối với Chiến dịch ứng dụng: Tất cả các Chiến dịch ứng dụng sẽ bỏ qua tùy chọn cài đặt "Bao gồm trong 'Lượt chuyển đổi'" và sẽ luôn sử dụng lượt mở đầu tiên đã chỉ định cho mỗi chiến dịch. Bạn có thể xem tùy chọn này trong trang cài đặt của chiến dịch. Chiến dịch sẽ không tính các lượt chuyển đổi trùng lặp miễn là chỉ có 1 lượt mở đầu tiên được chọn trong một Chiến dịch ứng dụng.
 • Đối với chiến dịch dành cho web: Nếu bạn có nhiều hành động chuyển đổi ứng dụng có vẻ như đang đo lường số lượt cài đặt cho cùng một ứng dụng, thì bạn sẽ thấy cảnh báo trong tùy chọn cài đặt “Bao gồm trong 'Lượt chuyển đổi'”cho các hành động chuyển đổi của bạn. Nếu các hành động chuyển đổi này đang đo lường cùng một phiên bản ứng dụng, bạn nên bỏ đánh dấu tùy chọn “Bao gồm trong ‘Lượt chuyển đổi’” cho tất cả và chỉ để lại một trong các hành động chuyển đổi. Bằng cách đó, Google Ads sẽ chỉ tính một lượt chuyển đổi cho mỗi lượt cài đặt ứng dụng trong cột “Lượt chuyển đổi”. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động để tối ưu hóa lượt chuyển đổi: bạn sẽ tránh được việc đặt giá thầu cho 2 lượt chuyển đổi cho cùng một lượt cài đặt ứng dụng.

Nếu mã cho 2 hành động chuyển đổi được cài đặt trong các phiên bản khác nhau của ứng dụng, bạn không cần phải loại bỏ một hành động chuyển đổi khỏi cột "Chuyển đổi". Nếu bạn đang chuyển từ việc sử dụng SDK Google Ads sang Firebase, hãy xem phần ghi chú bên dưới.

Do khả năng hiển thị hạn chế, bạn sẽ không thấy các lượt chuyển đổi được báo cáo trong Google Ads cho các Chiến dịch tìm kiếm trên iOS.

Chuyển đổi từ SDK Google Ads sang Firebase

Nếu đang sử dụng SDK Google Ads, bạn nên chuyển sang sử dụng Firebase, vì đây là giải pháp mà Google đề xuất để theo dõi lượt chuyển đổi. Dưới đây là cách cài đặt mã chuyển đổi mới:

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, bạn hãy thêm SDK Firebase và xóa SDK Google Ads khỏi phiên bản mới của ứng dụng. Bạn có thể đưa cả hành động chuyển đổi Firebase và SDK Google Ads vào cột “Chuyển đổi”. Hành động chuyển đổi cũ hơn sẽ tiếp tục tính lượt chuyển đổi cho phiên bản trước của ứng dụng, trong khi hành động chuyển đổi Firebase sẽ tính lượt chuyển đổi cho phiên bản mới của ứng dụng.

Bạn gặp sự cố?

Khắc phục sự cố khi liên kết

Nếu bạn cần trợ giúp thêm về Google Analytics trong Google Ads, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố