Mäta appkonverteringar från Google Analytics 4-egendomar

När du har länkat Google Ads-kontot till dina Google Analytics 4-egendomar (kallades tidigare app- och webbegendomar) kan du importera konverteringar från dina Google Analytics 4-egendomar (inklusive sådana som har samlats in via Firebase SDK) för att se hur dina kampanjer leder till fler appinstallationer och åtgärder i appar för dina Android- eller iOS-appar.

I denna artikel beskriver vi hur du importerar och konfigurerar appkonverteringshändelser från Google Analytics 4-egendomar i Google Ads.

Om du vill ha hjälp med webbkonverteringar kan du läsa Mäta webbkonverteringar från Google Analytics 4-egendomar.

Innan du börjar

Innan du kan importera dina appkonverteringar krävs en rad olika objekt för att kunna konfigurera mätningen.

Om du använder en Google Analytics 4-egendom

Om du använder ett Firebase-projekt

 • Ett Firebase-projekt: Google-kontot som du använder till Google Ads måste vara ägare av ett Firebase-projekt. Läs mer om hur du kommer igång med Firebase.
 • Firebase SDK som är installerat i dina appar: Läs mer om hur du använder Firebase SDK med dina appar.
 • Länka ett Firebase-projekt till Google Ads: Du måste länka minst ett Firebase-projekt till ditt Google Ads-konto.
 • Konverteringshändelser inställda i Firebase: Du kan importera alla händelser som har angetts som konverteringshändelser i Firebase. Första öppningar, köp i appen och e-handelshändelser aktiveras automatiskt som konverteringshändelser. För att spåra andra händelser som konverteringar måste du aktivera dessa händelser som konverteringar i Firebase. Du kan ha högst 15 konverteringshändelser per app i Firebase.
 • Ett appbutiks-id för iOS-appar i Firebase: Om du inte har angett ett Apple App Store-id för dina iOS-projekt ser du inte konverteringshändelser för dessa projekt i Google Ads. Du kan lägga till ett App Store-id genom att öppna Firebase, leta reda på iOS-appen på skärmen Overview och välja Manage på trepunktersmenyn.

Om du använder konverteringsspårning över flera konton för att mäta konverteringar i ett förvaltarkonto måste du länka Google Analytics 4-egendomen eller Firebase-projektet till förvaltarkontot och sedan importera konverteringarna i förvaltarkontot.

Gör så här

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på plusknappen .
 5. Välj App på listan över konverteringstyper.
  Du kan också importera appkonverteringar genom att välja Importera på listan över konverteringstyper och sedan välja Google Analytics (GA4) > App.
 6. Klicka på knappen för Google Analytics (GA4) och klicka sedan på Fortsätt.
 7. Markera rutan bredvid en appkonverteringshändelse och klicka sedan på Importera och fortsätt.
 8. Klicka på Klart.

Nu visas appkonverteringshändelsen i tabellen Konverteringsåtgärder. Klicka på händelsens namn om du vill se mer information och redigera konverteringsåtgärdsinställningarna.

Du kan också rapportera om appkonverteringar genom att öppna tabellen Kampanjer och sedan klicka på segmentikonen > Konverteringskälla. Appkonverteringar visas på raden Firebase när du lägger till segmentet Konverteringskälla.
 

Inställningar för första öppningar

 • Namn: Ange ett namn för den konverteringsåtgärd du vill mäta. Det gör det lättare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 • Värde: Ange ett värde för varje installation eller välj Tilldela inget värde om du inte vill mäta något värde. Dessa värden kan påverka mål-ROAS-kampanjer. Läs mer om konverteringsvärden.
 • Visa i Konverteringar:
  • För appkampanjer: Alla appkampanjer ignorerar denna inställning och använder alltid den första öppning som angetts för varje kampanj. Du kan se detta på inställningssidan för din kampanj.
  • För webbkampanjer: Avmarkera denna inställning (som är markerad som standard för iOS men inte för Android) om du inte vill ta med data för denna konverteringsåtgärd i rapportkolumnen Konverteringar (eller automatiska budstrategier som använder denna kolumn). Du kan avmarkera denna inställning om du använder en automatisk budstrategi för att optimera för konverteringar och vill välja vilka konverteringsåtgärder som ska ingå i budstrategin. Du bör bara visa en enda konverteringsåtgärd per händelse och app för att undvika att konverteringsdubbletter räknas.
  • Läs mer om Visa i Konverteringar.

Inställningar för köp i appen

 • Namn: Ange ett namn för den konverteringsåtgärd du vill mäta. Det gör det lättare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 • Räkna: Välj om du vill räkna alla konverteringar eller en konvertering per annonsklick.Läs mer om hur du räknar konverteringar.
 • Konverteringsperiod: Ange hur lång tid efter att någon har klickat på en annons som konverteringarna ska mätas. Läs mer om konverteringsperioder.
 • Visa i Konverteringar: Avmarkera denna inställning (den är markerad som standard) om du inte vill ta med data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar. Det kan vara lämpligt att avmarkera denna inställning om du använder en automatisk budstrategi för att optimera för konverteringar och inte vill ta med denna konverteringsåtgärd i budstrategin. Läs mer om Visa i Konverteringar.
Automatiskt mätta köp i appar mäts som standard i Google Analytics 4-egendomar. Alla andra konverteringsåtgärder kan mätas enligt dina inställningar, men detta måste implementeras manuellt.

Inställningar för alla andra konverteringsåtgärder (inklusive e-handelshändelser)

 • Namn: Ange ett namn för den konverteringsåtgärd du vill mäta. Det gör det lättare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 • Värde: Värdet för varje konverteringshändelse mäts i en Google Analytics 4-egendom och importeras automatiskt till Google Ads. Du kan också ange ett standardvärde i Google Ads. Tänk på att du måste skicka värdet som en siffra för att rapportera konverteringar i Google Ads. Läs mer om konverteringsvärden.
 • Räkna: Välj om du vill räkna alla konverteringar eller en konvertering per annonsklick. Alternativet Alla passar bäst för försäljning och En passar bäst för potentiella kunder. Läs mer om hur du räknar konverteringar.
 • Konverteringsperiod: Ange hur lång tid efter att någon har klickat på en annons som konverteringarna ska mätas. Läs mer om konverteringsperioder.
 • Kategori: Välj den kategori som beskriver konverteringen bäst. Sedan kan du använda denna kategori för att segmentera konverteringsrapporterna. Obs! För hotellkampanjer måste du använda kategorin Köp vid budgivning.
 • Visa i Konverteringar: Avmarkera denna inställning (den är markerad som standard) om du inte vill ta med data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar. Det kan vara lämpligt att avmarkera denna inställning om du använder en automatisk budstrategi för att optimera för konverteringar och inte vill ta med denna konverteringsåtgärd i budstrategin. Läs mer om Visa i Konverteringar.

Om dubbletter av konverteringar

 • För appkampanjer: Alla appkampanjer ignorerar inställningen Visa i Konverteringar och använder alltid den första öppning som angetts för varje kampanj. Du kan se detta på inställningssidan för din kampanj. Så länge bara en första öppning har valts för en appkampanj kommer appkampanjen inte att räkna en konvertering flera gånger.
 • För webbkampanjer: Om du har flera appkonverteringsåtgärder som verkar mäta appinstallationer för samma app visas en varning i inställningen Visa i Konverteringar för konverteringsåtgärderna. Om de mäter samma version av appen rekommenderar vi att du avmarkerar Visa i Konverteringar för alla utom en av konverteringsåtgärderna. Då räknar Google Ads bara en enda konvertering per appinstallation i kolumnen Konverteringar. Detta är särskilt viktigt om du optimerar för konverteringar med hjälp av en automatisk budstrategi. Det hjälper dig att undvika att bjuda på två konverteringar för samma appinstallation.

Om koden för de två konverteringsåtgärderna är installerad i olika versioner av appen behöver du inte ta bort en av åtgärderna från kolumnen Konverteringar. Läs nästa avsnitt om du övergår från Google Ads-SDK:n till Firebase.

På grund av begränsad synlighet ser du inte konverteringar som har rapporterats i Google Ads för iOS-sökkampanjer.

Övergång från Google Ads-SDK:n till Firebase

Om du för närvarande använder Google Ads-SDK:n rekommenderar vi att du övergår till Firebase eftersom detta är Googles rekommenderade lösning för konverteringsspårning. Så här installerar du den nya konverteringskoden:

Lägg till Firebase-SDK:n och ta bort Google Ads-SDK:n från en ny version av din app. Du kan inkludera konverteringsåtgärder för både Firebase- och Google Ads-SDK:n i kolumnen Konverteringar. Den äldre konverteringsåtgärden fortsätter räkna konverteringar för den tidigare versionen av appen samtidigt som Firebase-konverteringsåtgärden räknar konverteringar för den nya.

Fungerar det inte?

Åtgärda ett länkningsproblem

Kontakta oss om du behöver mer hjälp med Google Analytics i Google Ads.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt