Merjenje konverzij aplikacije iz znamk Aplikacija + splet Google Analytics (prek kompleta za razvoj programske opreme Firebase)

Znamka Aplikacija + splet Google Analytics je trenutno v obliki beta. Več o tem

Ko boste povezali račun Google Ads in znamko Aplikacija + splet Google Analytics, boste lahko uvozili konverzije iz znamke Aplikacija + splet Google Analytics (vključno s tistimi, ki so bile zbrane prek kompleta za razvoj programske opreme Firebase), da boste ugotovili, kako uspešno vaše oglaševalske akcije spodbujajo namestitve aplikacije in dejanja v aplikaciji za vaše aplikacije za Android ali iOS. 

V tem članku boste ugotovili, kako uvozite in nastavite dogodke konverzij v aplikacijah iz znamke Aplikacija + splet Google Analytics (prek kompleta za razvoj programske opreme Firebase) v programu Google Ads.

Opomba: Če želite ugotoviti, kako lahko merite spletne konverzije, si oglejte razdelek Merjenje spletnih konverzij iz znamk Aplikacija + splet Google Analytics.

Preden začnete

Če želite uvoziti konverzije aplikacije, boste za nastavitev merjenja potrebovali različne elemente.

Če uporabljate znamko Aplikacija + splet Google Analytics

 • Znamka Aplikacija + splet Google Analytics: znamko lahko nastavite v storitvi Google Analytics. V računu Google Analytics morate imeti dovoljenja za urejanje, da boste lahko nastavili znamko. Več o nastavitvi znamke v storitvi Google Analytics
 • Tok podatkov aplikacije za znamko Aplikacija + splet Google Analytics: tok podatkov aplikacije vam omogoča merjenje podatkov iz aplikacije. Več o dodajanju toka podatkov aplikacije
 • Dogodki konverzij v znamki Aplikacija + splet Google Analytics: dogodki in_app_purchase (nakup v aplikaciji) in first_open (prvo odprtje) so samodejno omogočeni kot dogodki konverzij. Več o dogodkih konverzij

Če uporabljate projekt Firebase

Če za merjenje konverzij v računu upravitelja uporabljate sledenje konverzijam v več računih, boste morali znamko Aplikacija + splet Google Analytics ali projekt Firebase povezati z računom upravitelja in konverzije uvoziti tam.

Navodila

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. V zgornjem desnem kotu računa kliknite ikono orodij .
 3. Pod razdelkom z oznako »Meritve« kliknite Konverzije.
 4. Kliknite gumb z znakom plus .
 5. Na seznamu vrst konverzije izberite Aplikacija.

  Opomba: konverzije aplikacije lahko uvozite tudi tako, da na seznamu vrst konverzij izberete Uvozi, nato pa izberete Aplikacija + splet Google Analytics > Aplikacija.
   
 6. Kliknite gumb za Aplikacija + splet Google Analytics (Firebase), nato kliknite Nadaljuj.
 7. Potrdite polje zraven vsakega dogodka, ki ga želite uvoziti, in nato Uvozi in nadaljuj.
 8. Kliknite Končano.

Dogodek konverzije za aplikacijo bo zdaj prikazan v tabeli »Dejanja konverzij«. Če si želite ogledati več podrobnosti in urediti nastavitve dejanja konverzije, kliknite ime dogodka.

Poročilo za konverzije aplikacije lahko ustvarite tudi tako, da odprete tabelo »Oglaševalske akcije«, nato kliknete ikono segmenta   > »Vir konverzij«. Konverzije aplikacije se bodo prikazale v vrstici »Firebase«, ko boste dodali segment »Vir konverzij«. 
 

Nastavitve za prva odprtja

 • Ime: vnesite ime za dejanje konverzije, ki ga želite meriti. Tako boste to dejanje pozneje lažje prepoznali v poročilih o konverzijah. 
 • Vrednost: vnesite vrednost za posamezno namestitev ali izberite »Ne dodeli vrednosti«, če ne želite, da se meri. Več o vrednostih konverzije
 • Vključi v »Konverzije«: počistite polje za to nastavitev (ta nastavitev je privzeto izbrana za iOS, za Android pa ne), če ne želite, da bodo podatki za to dejanje konverzije vključeni v stolpec poročil »Konverzije« (ali samodejne strategije ponudb, ki uporabljajo ta stolpec). Polje za to nastavitev lahko počistite, če za optimizacijo za konverzije uporabljate samodejno strategijo ponudb in želite izbrati, katera dejanja konverzij boste vključili v to strategijo ponudb. Vključite samo eno dejanje konverzije na dogodek za posamezno aplikacijo, da se boste izognili štetju podvojenih konverzij. Več o nastavitvi »Vključi v >Konverzije<«

  Opomba: Dogodek prvega odprtja naj bo tisti dogodek konverzije za posamezno aplikacijo, ki ga nastavite na »Da«.

Nastavitve za nakupe v aplikaciji

 • Ime: vnesite ime za dejanje konverzije, ki ga želite meriti. Tako boste to dejanje pozneje lažje prepoznali v poročilih o konverzijah.
 • Štetje: izberite, ali želite šteti vsako ali eno konverzijo na klik oglasa. Več o štetju konverzij
 • Časovni okvir konverzij: izberite, kako dolgo želite meriti konverzije po tem, ko nekdo klikne oglas. Več o časovnih okvirih konverzij
 • Vključi v »Konverzije«: počistite polje za to nastavitev (izbrana je privzeto), če ne želite, da bodo podatki za to dejanje konverzije vključeni v stolpec poročil »Konverzije«. Polje za to nastavitev počistite tudi, če za optimizacijo za konverzije uporabljate samodejno strategijo ponudb in tega dejanja konverzije ne želite vključiti v strategijo ponudb. Več o nastavitvi »Vključi v >Konverzije<«

  Opomba: samodejno merjeni nakupi v aplikaciji se merijo privzeto v znamki Aplikacija + splet Google Analytics (prek kompleta za razvoj programske opreme Firebase). Vsa druga dejanja konverzij je mogoče meriti glede na nastavitve, vendar to zahteva ročno implementacijo.

Nastavitve za vsa druga dejanja konverzij (vključno z dogodki e-trgovine)

 • Ime: vnesite ime za dejanje konverzije, ki ga želite meriti. Tako boste to dejanje pozneje lažje prepoznali v poročilih o konverzijah.
 • Vrednost: vrednost posameznega dogodka konverzije se meri v znamki Aplikacija + splet Google Analytics (prek kompleta za razvoj programske opreme Firebase) in bo samodejno uvožena v Google Ads. V programu Google Ads lahko tudi nastavite privzeto vrednost. Upoštevajte, da morate vrednost poslati kot številko za poročanje o konverzijah v programu Google Ads. Več o vrednostih konverzije
 • Štetje: izberite, ali želite šteti vsako ali eno konverzijo na klik oglasa. Možnost »Vsaka« je najboljša za prodajo, »Ena« pa za potencialne stranke. Več o štetju konverzij
 • Časovni okvir konverzij: izberite, kako dolgo želite meriti konverzije po tem, ko nekdo klikne oglas. Več o časovnih okvirih konverzij
 • Kategorija: izberite kategorijo, ki najbolje opisuje vašo konverzijo. To kategorijo lahko uporabite za segmentiranje poročil o konverzijah.
 • Vključi v »Konverzije«: počistite polje za to nastavitev (izbrana je privzeto), če ne želite, da bodo podatki za to dejanje konverzije vključeni v stolpec poročil »Konverzije«. Polje za to nastavitev počistite tudi, če za optimizacijo za konverzije uporabljate samodejno strategijo ponudb in tega dejanja konverzije ne želite vključiti v strategijo ponudb. Več o nastavitvi »Vključi v ›Konverzije‹«

O podvojenih konverzijah

Če imate več dejanj konverzij za aplikacijo, za katere se zdi, da merijo namestitve aplikacije za isto aplikacijo, boste videli opozorilo v nastavitvi »Vključi v 'Konverzije'« za dejanja konverzije. Če ta dejanja merijo isto različico aplikacije, priporočamo, da počistite polje pri nastavitvi »Vključi v ‘Konverzije’« za vsa dejanja konverzij, razen za eno. Tako bo Google Ads v stolpcu »Konverzije« štel samo eno konverzijo za posamezno namestitev aplikacije. To je še posebej pomembno, če ste za optimizacijo za konverzije izbrali samodejno strategijo ponudb: tako se boste lažje izognili ponujanju za dve konverziji za isto namestitev aplikacije.

Če ste kodo za dve dejanji konverzij namestili v različne različice aplikacije, vam ni treba ene odstraniti iz stolpca »Konverzije«. Če ste v postopku prehoda z uporabe kompleta za razvoj programske opreme za Google Ads na storitev Firebase, si oglejte spodnjo opombo.

Opomba: zaradi omejene vidnosti v programu Google Ads ne bo poročil o konverzijah za oglaševalske akcije v iskalnem omrežju za iOS.

Opomba: Prehod s kompleta za razvoj programske opreme za Google Ads na Firebase

Če trenutno uporabljate komplet za razvoj programske opreme za Google Ads, vam svetujemo, da preklopite na storitev Firebase, ker je to rešitev, ki jo Google priporoča za sledenje konverzijam. Novo kodo sledenja konverzijam lahko namestite tako:

Kot smo že omenili, dodajte komplet za razvoj programske opreme Firebase in odstranite komplet za razvoj programske opreme Google Ads iz nove različice aplikacije. V stolpec »Konverzije« lahko vključite tako dejanja konverzij kompleta za razvoj programske opreme Firebase kot tudi kompleta za razvoj programske opreme Google Ads. Staro dejanje konverzije bo še naprej štelo konverzije za prejšnjo različico aplikacije, medtem ko bo dejanje konverzije Firebase štelo konverzije za novo različico aplikacije.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave