Sledenje konverzijam aplikacije s storitvijo Firebase

Ko bosta računa Google Ads in Firebase povezana, boste lahko uvozili konverzije iz storitve Firebase ter si ogledali, kako uspešno oglaševalske akcije spodbujajo namestitve aplikacij in dejanja v aplikacijah za Android ali iOS. 

V tem članku boste izvedeli, kaj morate storiti pred uvozom konverzij iz storitve Firebase, opisana pa so tudi navodila za nastavitev.

Preden začnete

Če želite uvoziti konverzije iz storitve Firebase, boste za nastavitev sledenja potrebovali različne elemente, vključno z naslednjimi:

 • Projekt Firebase: račun Google, ki ga uporabljate za Google Ads, mora biti lastnik projekta Firebase. Preberite več o tem, kako začeti uporabljati storitev Firebase.
 • Komplet za razvoj programske opreme Firebase, nameščen v vaših aplikacijah: preberite več o uporabi kompleta za razvoj programske opreme Firebase z aplikacijami.
 • Povežite Firebase in Google Adsz računom Google Ads morate povezati najmanj en projekt Firebase.
 • Dogodki konverzij, nastavljeni v storitvi Firebase: uvozite lahko poljubni dogodek, ki je nastavljen kot dogodek konverzije v storitvi Firebase. Prva odprtja, nakupi v aplikaciji in dogodki e-trgovine so samodejno omogočeni kot dogodki konverzij. Če želite kot konverzijam slediti drugim dogodkom, morate v storitvi Firebase te dogodke omogočiti kot konverzije. V storitvi Firebase imate lahko največ 15 dogodkov konverzij na aplikacijo.
 • ID trgovine z aplikacijami, vnesen za aplikacije za iOS v storitvi Firebase: če za svoje projekte za iOS niste vnesli ID-ja trgovine Apple App Store, v programu Google Ads ne boste videli dogodkov konverzij za te projekte. Če želite dodati ID trgovine z aplikacijami, odprite Firebase, poiščite aplikacijo za iOS na zaslonu »Pregled« in v meniju s tremi pikami izberite »Upravljaj«.

Če za sledenje konverzijam v računu upravitelja uporabljate sledenje konverzijam v več računih, boste morali račun Firebase povezati z računom upravitelja in uvoziti konverzije v ta račun.

Navodila

Nova izkušnja Googla Ads je zdaj za večino uporabnikov edini način za upravljanje računov. Če še vedno uporabljate prejšnjo izkušnjo AdWordsa, spodaj izberite PrejšnjaVeč o tem

Uvoz dejanj konverzij iz storitve Firebase

 1. Prijavite se v račun AdWords.
 2. Kliknite kartico Orodja in v spustnem meniju izberite Konverzije.
 3. V meniju na levi strani izberite Firebase.
 4. Prikazal se bo zaslon z nastavitvami in dogodki konverzij v storitvi Firebase. Če ne vidite zaslona, preverite, ali sta računa Firebase in AdWords povezana.
 5. Kliknite Dodeljevanje Firebase. S to nastavitvijo lahko izberite, kdaj želite poročati o konverzijah v programu AdWords, če so kliki oglasov zabeleženi v več oglaševalskih omrežjih. Več informacij je na voljo v spodnjem razdelku O dodeljevanju Firebase. Izberite želeno možnost (ali pustite izbrano privzeto možnost) in kliknite Shrani.
 6. Pod možnostjo »Uvoz dogodkov konverzij Firebase« bo prikazana tabela z dogodki Firebase, ki jih lahko uvozite. Če ne vidite vseh svojih dogodkov konverzij Firebase, preverite, ali ste povezali projekte Firebase za dogodke, ki jih želite uvoziti.
 7. Izberite dogodke konverzij, ki jih želite uvoziti.
 8. Kliknite Uvozi.

Zdaj ste uvozili dogodke konverzij, ki se jim bo v programu AdWords sledilo kot dejanjem konverzij. Če želite urediti nastavitve za nova dejanja konverzij, upoštevajte spodnja navodila.

Urejanje nastavitev dejanj konverzij

Uvozili ste dogodke konverzij, ki bodo zdaj v tabeli »Dejanja konverzij« prikazani kot dejanja konverzij.

 1. V tabeli »Dejanja konverzij« (če je še niste odprli, kliknite kartico Orodja in izberite Konverzije) kliknite ime dejanja konverzije Firebase, ki ga želite urediti.
 2. Prikazala se bo stran s trenutnimi nastavitvami za to dejanje konverzije. Kliknite Uredi nastavitve.
 3. Izvedite poljubne spremembe. (Spodaj preverite, katere nastavitve lahko uredite za posamezno vrsto dejanja konverzije.) Nato kliknite Shrani.

Pri nekaterih nastavitvah bo morda prikazano opozorilo, da se nastavitve v storitvi Firebase razlikujejo od tistih v programu AdWords. Nič ni narobe, če so nastavitve v teh dveh izdelkih različne, vendar upoštevajte, da se bodo v tem primeru morda tudi podatki o konverzijah, o katerih se poroča v programu AdWords, razlikovali od podatkov v storitvi Firebase.

Nastavitve, ki jih lahko urejate, so odvisne od tega, ali sledite prvim odprtjem, samodejno sledenim nakupom v aplikaciji ali drugim dogodkom. Spodaj si oglejte seznam nastavitev za posamezno možnost. 

Nastavitve za prva odprtja

 • Ime: vnesite ime za dejanje konverzije, ki mu želite slediti. Tako boste to dejanje pozneje lažje prepoznali v poročilih o konverzijah. 

 • Vrednost: vnesite vrednost za posamezno namestitev ali izberite »Ne dodeli vrednosti«, če ne želite slediti nobeni vrednosti. Preberite več o vrednostih konverzij.

 • Vključi v »Konverzije«: počistite polje za to nastavitev (ta nastavitev je privzeto izbrana za iOS, za Android pa ne), če ne želite, da bodo podatki za to dejanje konverzije vključeni v stolpec poročil »Konverzije« (ali samodejne strategije ponudb, ki uporabljajo ta stolpec). Polje za to nastavitev lahko počistite, če za optimizacijo za konverzije uporabljate samodejno strategijo ponudb in želite izbrati, katera dejanja konverzij boste vključili v to strategijo ponudb. Vključite samo eno dejanje konverzije na dogodek za posamezno aplikacijo, da se boste izognili štetju podvojenih konverzij. Preberite več o nastavitvi »Vključi v ›Konverzije‹«.

Opomba: prvi odprti dogodek mora biti tisti dogodek konverzije na aplikacijo, ki ste jo nastavili na »Da«.

Nastavitve za samodejno sledene nakupe v aplikaciji

 • Ime: vnesite ime za dejanje konverzije, ki mu želite slediti. Tako boste to dejanje pozneje lažje prepoznali v poročilih o konverzijah.
 • Štetje: izberite, ali želite šteti vsako ali eno konverzijo na klik oglasa. Preberite več o štetju konverzij.
 • Časovni okvir konverzij: izberite, kako dolgo želite slediti konverzijam, potem ko nekdo klikne oglas. Preberite več o časovnih okvirih konverzij.
 • Vključi v »Konverzije«: počistite polje za to nastavitev (izbrana je privzeto), če ne želite, da bodo podatki za to dejanje konverzije vključeni v stolpec poročil »Konverzije«. Polje za to nastavitev počistite tudi, če za optimizacijo za konverzije uporabljate samodejno strategijo ponudb in tega dejanja konverzije ne želite vključiti v strategijo ponudb. Preberite več o nastavitvi »Vključi v ›Konverzije‹«.

Opomba: samodejno sledeni nakupi v aplikaciji so samodejno sledeni v storitvi Firebase. Vsem drugim dejanjem konverzij je mogoče slediti glede na nastavitve, vendar to zahteva ročno uvedbo.

Nastavitve za vsa druga dejanja konverzij (vključno z dogodki e-trgovine)

 • Ime: vnesite ime za dejanje konverzije, ki mu želite slediti. Tako boste to dejanje pozneje lažje prepoznali v poročilih o konverzijah.
 • Vrednost: storitev Firebase sledi vrednosti vsakega dogodka konverzije in ta vrednost bo samodejno uvožena v Google Ads. V programu Google Ads lahko tudi nastavite privzeto vrednost. Upoštevajte, da morate v storitvi Firebase vrednost poslati kot številko za poročanje o konverzijah v programu Google Ads. Preberite več o vrednostih konverzij.
 • Štetje: izberite, ali želite šteti vsako ali eno konverzijo na klik oglasa. Nastavitev »Vsaka« je najboljša izbira za prodajo, »Ena« pa za potencialne stranke. Preberite več o štetju konverzij.
 • Časovni okvir konverzij: izberite, kako dolgo želite slediti konverzijam, potem ko nekdo klikne oglas. Preberite več o časovnih okvirih konverzij.
 • Kategorija: izberite kategorijo, ki najbolje opisuje vašo konverzijo. To kategorijo lahko uporabite za segmentiranje poročil o konverzijah.
 • Vključi v »Konverzije«: počistite polje za to nastavitev (izbrana je privzeto), če ne želite, da bodo podatki za to dejanje konverzije vključeni v stolpec poročil »Konverzije«. Polje za to nastavitev počistite tudi, če za optimizacijo za konverzije uporabljate samodejno strategijo ponudb in tega dejanja konverzije ne želite vključiti v strategijo ponudb. Preberite več o nastavitvi »Vključi v ›Konverzije‹«.

O nastavitvi »Dodeljevanje Firebase«

Če za oglaševanje aplikacije uporabljate več oglaševalskih omrežij, bo poročanje o dodeljevanju Firebase konverzijam pripisalo tudi druga omrežja, če ste jih konfigurirali v nastavitvah omrežja v uporabniškem vmesniku. Google Ads bo poročal samo o konverzijah, ki so vključevale klik oglasa. Z nastavitvijo »Dodeljevanje Firebase« lahko podrobneje določite, katere konverzije bo program Google Ads štel kot konverzije Googla Ads, kar bo posledično prikazano v razdelku poročanja programa Google Ads. Na voljo sta dve možnosti:

 • Poročanje o vseh konverzijah s klikom oglasa Google Ads, tudi če so sledili poznejši kliki v drugih oglaševalskih omrežjih. To možnost izberite, če želite v poročilu prikazati vse konverzije, ki so zajemale klik oglasa Google Ads. To je privzeta možnost, ker boste tako videli vse konverzije, pri katerih so sodelovale vaše oglaševalske akcije Google Ads.
 • V poročilu prikaži samo konverzije, pri katerih je bil zadnji klik zabeležen za oglas. To možnost izberite, če ne želite, da Google Ads poroča o konverzijah, pri katerih je bil zadnji klik zabeležen za oglas v drugem oglaševalskem omrežju, tudi če so bili pred tem na strankini poti do konverzije zabeleženi kliki oglasov Google Ads. V tej možnosti bo konverzija pripisana kateremu koli oglaševalskemu omrežju, ki ga je uporabnik nazadnje kliknil.

O podvojenih konverzijah

Če imate več dejanj konverzij v aplikaciji, za katere se zdi, da sledijo namestitvam iste aplikacije, bo v nastavitvi »Vključi v ‘Konverzije’« prikazano opozorilo glede dejanj konverzije. Če ta dejanja sledijo isti različici aplikacije, priporočamo, da počistite polje pri nastavitvi »Vključi v ‘Konverzije’« za vsa dejanja konverzij, razen za eno. Tako bo Google Ads v stolpcu »Konverzije« štel samo eno konverzijo za posamezno namestitev aplikacije. To je še posebej pomembno, če ste za optimizacijo za konverzije izbrali samodejno strategijo ponudb: tako se boste lažje izognili ponujanju za dve konverziji za isto namestitev aplikacije.

Če ste kodo za dve dejanji konverzij namestili v različne različice aplikacije, vam ni treba ene odstraniti iz stolpca »Konverzije«. Če ste v postopku prehoda z uporabe kompleta za razvoj programske opreme za Google Ads na storitev Firebase, si oglejte spodnjo opombo.

Opomba: zaradi omejene vidnosti v programu Google Ads ne bo poročil o konverzijah za oglaševalske akcije v iskalnem omrežju za iOS.

Opomba: prehod s kompleta za razvoj programske opreme za Google Ads na Firebase

Če trenutno uporabljate komplet za razvoj programske opreme za Google Ads, vam svetujemo, da preklopite na storitev Firebase, ker je to rešitev, ki jo Google priporoča za sledenje konverzijam. Novo kodo sledenja konverzijam lahko namestite tako:

Kot smo že omenili, dodajte komplet za razvoj programske opreme Firebase in odstranite komplet za razvoj programske opreme Google Ads iz nove različice aplikacije. V stolpec »Konverzije« lahko vključite tako dejanja konverzij kompleta za razvoj programske opreme Firebase kot tudi kompleta za razvoj programske opreme Google Ads. Staro dejanje konverzije bo še naprej štelo konverzije za prejšnjo različico aplikacije, medtem ko bo dejanje konverzije Firebase štelo konverzije za novo različico aplikacije.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Nazaj Novo