Pomiar konwersji w aplikacji pochodzących z usług Aplikacje + internet w Google Analytics (za pomocą pakietu SDK Firebase)

Usługa Aplikacje + internet w Google Analytics występuje obecnie w wersji beta. Więcej informacji

Po połączeniu konta Google Ads z usługą Aplikacje + internet w Google Analytics możesz zaimportować konwersje z usługi Aplikacje + internet w Google Analytics (w tym zbierane za pomocą pakietu SDK Firebase), aby sprawdzić, w jakim stopniu kampanie reklamowe zwiększają liczbę instalacji aplikacji i działań w aplikacji w przypadku aplikacji na Androida lub iOS. 

Z tego artykułu dowiesz się, jak importować zdarzenia konwersji w aplikacji z usługi Aplikacje + internet w Google Analytics (za pomocą pakietu SDK Firebase) i konfigurować je w Google Ads.

Uwaga: aby dowiedzieć się, jak mierzyć konwersje w witrynie, zobacz artykuł Pomiar konwersji w witrynie pochodzących z usług Aplikacje + internet w Google Analytics.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz importować konwersje w aplikacji, potrzebujesz różnych elementów, by skonfigurować pomiar konwersji.

Jeśli korzystasz z usługi Aplikacje + internet w Google Analytics

Jeśli korzystasz z projektu Firebase

Jeśli do śledzenia konwersji za pomocą konta menedżera używasz śledzenia konwersji dla wielu kont, musisz połączyć usługę Aplikacje + internet w Google Analytics lub projekt Firebase z kontem menedżera i zaimportować konwersje na to konto menedżera.

Instrukcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 4. Kliknij przycisk plusa .
 5. Na liście typów konwersji wybierz Aplikacja.

  Uwaga: aby importować konwersje w aplikacji, możesz też na liście typów konwersji wybrać Importuj, a potem kliknąć Usługa Aplikacje + internet w Google Analytics > Aplikacja.
   
 6. Kliknij kolejno przycisk Usługa Aplikacje + internet (Firebase) w Google AnalyticsKontynuuj.
 7. Zaznacz pole obok każdego zdarzenia, które chcesz zaimportować, a potem kliknij Importuj i kontynuuj.
 8. Kliknij Gotowe.

Zdarzenie konwersji w aplikacji będzie teraz widoczne w tabeli „Działania powodujące konwersje”. Kliknij nazwę zdarzenia, by wyświetlić więcej szczegółów o nim oraz edytować ustawienia działań powodujących konwersje.

Możesz też generować raporty o konwersjach w aplikacji. Aby to zrobić, otwórz tabelę „Kampanie” i kliknij ikonę segmentu  > „Źródło konwersji”. Gdy dodasz segment „Źródło konwersji”, konwersje w aplikacji pojawią się w wierszu „Firebase”. 
 

Ustawienia w przypadku pierwszych uruchomień

 • Nazwa: wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz objąć pomiarem. Dzięki temu łatwiej rozpoznasz je później w raportach konwersji. 
 • Wartość: wpisz wartość każdej instalacji lub wybierz „Nie przypisuj wartości”, jeśli nie chcesz mierzyć wartości. Więcej informacji o wartościach konwersji
 • Uwzględnij w Konwersjach: usuń zaznaczenie tego pola (domyślnie zaznaczonego w przypadku iOS, a niezaznaczonego w przypadku Androida), jeśli nie chcesz uwzględniać danych tego działania powodującego konwersję w kolumnie raportowania „Konwersje” (ani w strategiach automatycznego określania stawek, które korzystają z tej kolumny). Możesz usunąć zaznaczenie tego pola, jeśli stosujesz strategię automatycznego ustalania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji i chcesz wybrać, które działania powodujące konwersje mają być w niej uwzględniane. Aby zapobiec zliczaniu duplikatów konwersji, uwzględniaj tylko jedno działanie powodujące konwersję na zdarzenie na aplikację. Więcej informacji o opcji „Uwzględnij w Konwersjach”

  Uwaga: zdarzenie konwersji typu „pierwsze uruchomienie” powinno być zliczane tylko raz na daną aplikację.

Ustawienia zakupów w aplikacji

 • Nazwa: wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz objąć pomiarem. Dzięki temu łatwiej rozpoznasz je później w raportach konwersji.
 • Liczba: określ, czy chcesz zliczać każdą konwersję czy tylko jedną na kliknięcie reklamy. Więcej informacji o zliczaniu konwersji
 • Okno konwersji: wybierz, jak długo chcesz mierzyć konwersje po tym, gdy użytkownik kliknie reklamę. Więcej informacji o oknach konwersji
 • Uwzględnij w Konwersjach: usuń zaznaczenie tego pola (domyślnie zaznaczonego), jeśli nie chcesz uwzględniać w kolumnie raportowania „Konwersje” danych dotyczących określonego działania powodującego konwersję. Możesz usunąć zaznaczenie tego pola, jeśli korzystasz ze strategii automatycznego określania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji, ale nie chcesz uwzględniać w tej strategii określonego działania powodującego konwersję. Więcej informacji o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”

  Uwaga: automatycznie zliczane zakupy w aplikacji są domyślnie mierzone w usłudze Aplikacje + internet w Google Analytics (za pomocą pakietu SDK Firebase). Pozostałe działania powodujące konwersję możesz mierzyć na podstawie własnych ustawień, ale musisz skonfigurować te ustawienia ręcznie.

Ustawienia w przypadku pozostałych działań powodujących konwersje (w tym zdarzeń e-commerce)

 • Nazwa: wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz objąć pomiarem. Dzięki temu łatwiej rozpoznasz je później w raportach konwersji.
 • Wartość: wartość każdego zdarzenia konwersji jest mierzona w usłudze Aplikacje + internet w Google Analytics (za pomocą pakietu SDK Firebase) i automatycznie importowana do Google Ads. Możesz też ustawić wartość domyślną w Google Ads. Pamiętaj, że musisz przekazać tę wartość jako liczbę, by raportować konwersje w Google Ads. Więcej informacji o wartościach konwersji
 • Liczba: określ, czy chcesz zliczać każdą konwersję czy tylko jedną na kliknięcie reklamy. „Każda” to lepsza opcja w przypadku śledzenia sprzedaży, a „Jedna” — w przypadku monitorowania potencjalnych klientów. Więcej informacji o zliczaniu konwersji
 • Okno konwersji: wybierz, jak długo chcesz mierzyć konwersje po tym, gdy użytkownik kliknie reklamę. Więcej informacji o oknach konwersji
 • Kategoria: wybierz kategorię, która najlepiej opisuje konwersję. Możesz używać tej kategorii do segmentowania raportów konwersji. Uwaga: kampanie reklam hoteli muszą mieć ustawioną kategorię „Zakup” do ustalania stawek.
 • Uwzględnij w Konwersjach: usuń zaznaczenie tego pola (domyślnie zaznaczonego), jeśli nie chcesz uwzględniać w kolumnie raportowania „Konwersje” danych dotyczących określonego działania powodującego konwersję. Możesz usunąć zaznaczenie tego pola, jeśli korzystasz ze strategii automatycznego określania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji, ale nie chcesz uwzględniać w tej strategii określonego działania powodującego konwersję. Więcej informacji o ustawieniu Uwzględnij w „Konwersjach”

Duplikaty konwersji – informacje

Jeśli masz wiele działań powodujących konwersje w aplikacji, które prawdopodobnie służą do pomiaru liczby instalacji tej samej aplikacji, w ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach” dla Twoich działań powodujących konwersje zobaczysz ostrzeżenie. Jeśli służą one do pomiaru instalacji tej samej wersji Twojej aplikacji, zalecamy odznaczyć pole „Uwzględnij w Konwersjach” w przypadku wszystkich działań powodujących konwersje oprócz jednego. Dzięki temu Google Ads będzie zliczać w kolumnie „Konwersje” tylko jedną konwersję na instalację aplikacji. Jest to szczególnie ważne, gdy stosujesz strategię automatycznego ustalania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji: dzięki temu unikniesz ustalania stawki dla dwóch konwersji w przypadku tej samej instalacji aplikacji.

Jeśli kod związany z dwoma działaniami powodującymi konwersje jest zainstalowany w różnych wersjach Twojej aplikacji, nie musisz go usuwać z kolumny „Konwersje”. Jeśli przechodzisz z pakietu SDK Google Ads na Firebase, przeczytaj poniższą uwagę.

Uwaga: ze względu na ograniczoną widoczność nie zobaczysz konwersji raportowanych w Google Ads dla kampanii w sieci wyszukiwania na iOS.

Uwaga: przejście z pakietu SDK Google Ads na Firebase

Jeśli używasz obecnie pakietu SDK Google Ads, zalecamy przejście na Firebase – do śledzenia konwersji Google zaleca to rozwiązanie. Oto, jak zainstalować nowy kod konwersji:

Tak jak pisaliśmy wyżej, dodaj pakiet SDK Firebase do nowej wersji swojej aplikacji i usuń z niej pakiet SDK Google Ads. W kolumnie „Konwersje” możesz uwzględniać działania powodujące konwersje pochodzące zarówno z pakietu SDK Firebase, jak i z pakietu SDK Google Ads. Starsze działanie powodujące konwersję nadal będzie służyło do zliczania konwersji w poprzedniej wersji Twojej aplikacji, natomiast działanie powodujące konwersję pochodzące z Firebase umożliwi zliczanie konwersji w nowej wersji Twojej aplikacji.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej korzystania z Google Analytics w Google Ads, skontaktuj się z nami.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem