Studiemateriaal voor de Mobile Advertising-kennistest

App-conversies bijhouden met Firebase

Als u uw Google Ads-account aan uw Firebase-account heeft gekoppeld, kunt u conversies importeren vanuit Firebase om te zien hoe uw advertentiecampagnes app-installaties en in-app-acties voor uw Android- of iOS-apps genereren. 

In dit artikel leest u wat u moet doen voordat u conversies importeert vanuit Firebase en krijgt u configuratie-instructies.

Voordat u begint

Voordat u uw conversies kunt importeren vanuit Firebase, moet u een aantal stappen volgen om 'Conversies bijhouden' in te stellen, waaronder de volgende:

 • U moet over een Firebase-project beschikken: Het Google-account dat u voor Google Ads gebruikt, moet eigenaar zijn van een Firebase-project. Meer informatie over hoe u aan de slag gaat met Firebase.
 • De Firebase-SDK moet in uw apps zijn geïnstalleerd: Meer informatie over hoe u de Firebase-SDK met uw apps gebruikt.
 • Firebase en Google Ads moeten zijn gekoppeld: Er moet ten minste één Firebase-project aan uw Google Ads-account zijn gekoppeld.
 • Er moeten in Firebase conversiegebeurtenissen zijn ingesteld: U kunt elke gebeurtenis importeren die in Firebase als conversiegebeurtenis is ingesteld. De gebeurtenis 'Voor de eerste keer geopend', in-app-aankopen en e-commercegebeurtenissen worden automatisch ingesteld als conversiegebeurtenissen. Als u andere gebeurtenissen als conversies wilt bijhouden, moet u deze gebeurtenissen in Firebase als conversies instellen. Er geldt in Firebase een maximum van vijftien conversiegebeurtenissen per app.
 • Er moet in Firebase een App Store-ID zijn opgegeven voor iOS-apps: Als u voor uw iOS-projecten geen Apple App Store-ID heeft opgegeven, ziet u voor deze projecten geen conversiegebeurtenissen in Google Ads. Als u een App Store-ID wilt toevoegen, opent u Firebase, zoekt u uw iOS-app op in het scherm Overzicht en selecteert u in het menu met drie stippen de optie Beheren.

Als u Conversies bijhouden voor meerdere accounts gebruikt om conversies in een manageraccount bij te houden, moet u Firebase aan het manageraccount koppelen en daar conversies importeren.

Instructies

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven in uw account op het gereedschapspictogram .
 3. Klik in het gedeelte 'Meting' op Conversies.
 4. Klik op de plusknop .
 5. Selecteer App in de lijst met conversietypen.
 6. Klik op de knop voor Firebase en klik op Doorgaan.
 7. Vink het vakje aan naast elke gebeurtenis die u wilt importeren en klik op Importeren en doorgaan.
 8. Klik op Gereed.
 9. Uw Firebase-conversiegebeurtenis wordt nu weergegeven in de tabel Conversieacties. Klik op de naam van de gebeurtenis voor meer informatie en om de instellingen voor de conversieactie te bewerken.
 

Instellingen voor de gebeurtenis 'Voor de eerste keer geopend'

 • Naam: Geef een naam op voor de conversieactie die u wilt bijhouden. Hierdoor kunt u de conversieactie beter herkennen in conversierapporten. 

 • Waarde: Geef voor elke installatie een waarde op of selecteer 'Geen waarde toewijzen' als u geen waarde wilt bijhouden. Meer informatie over conversiewaarden.

 • Opnemen in Conversies: Schakel deze instelling uit (standaard aangevinkt voor iOS, niet standaard aangevinkt voor Android) als u voor deze conversieactie geen gegevens wilt opnemen in de rapportagekolom Conversies (of in geautomatiseerde biedstrategieën die deze kolom gebruiken). Schakel deze instelling uit als u een geautomatiseerde biedstrategie gebruikt die optimaliseert voor conversies en u zelf wilt kiezen welke conversieacties er in de betreffende biedstrategie moeten worden opgenomen. Neem slechts één conversieactie per gebeurtenis per app op. Zo voorkomt u dat er dubbele conversies worden geteld. Meer informatie over Opnemen in Conversies.

Opmerking: De gebeurtenis die voor de eerste keer wordt geopend, moet de enige conversiegebeurtenis per app zijn die u instelt op Ja.

Instellingen voor automatisch bijgehouden in-app-aankopen

 • Naam: Geef een naam op voor de conversieactie die u wilt bijhouden. Hierdoor kunt u de conversieactie beter herkennen in conversierapporten.
 • Tellen: Selecteer of u alle conversies of één conversie per advertentieklik wilt tellen. Meer informatie over hoe u conversies telt.
 • Conversieperiode: Selecteer hoelang u conversies wilt bijhouden nadat iemand op een advertentie heeft geklikt. Meer informatie over conversieperioden.
 • Opnemen in Conversies: Schakel deze instelling uit (standaard aangevinkt) als u voor deze conversieactie geen gegevens wilt opnemen in de rapportagekolom Conversies. U doet er verstandig aan deze instelling uit te schakelen als u een geautomatiseerde biedstrategie gebruikt die optimaliseert voor conversies en u deze conversieactie niet in uw biedstrategie wilt opnemen. Meer informatie over Opnemen in Conversies.

Opmerking: Automatisch bijgehouden in-app-aankopen worden standaard bijgehouden in Firebase. Alle andere conversieacties kunnen worden bijgehouden volgens uw instellingen, maar hiervoor is handmatige implementatie vereist.

Instellingen voor alle overige conversieacties (waaronder e-commercegebeurtenissen)

 • Naam: Geef een naam op voor de conversieactie die u wilt bijhouden. Hierdoor kunt u de conversieactie beter herkennen in conversierapporten.
 • Waarde: De waarde van elke conversiegebeurtenis wordt bijgehouden in Firebase en automatisch geïmporteerd in Google Ads. U kunt in Google Ads ook een standaardwaarde instellen. Houd er rekening mee dat u in Firebase de waarde moet verzenden als een getal om in Google Ads conversies te rapporteren. Meer informatie over conversiewaarden.
 • Tellen: Selecteer of u elke of één conversie per advertentieklik wilt tellen. De beste instelling voor verkopen is Elke, de beste instelling voor leads is Één. Meer informatie over hoe u conversies telt.
 • Conversieperiode: Selecteer hoelang u conversies wilt bijhouden nadat iemand op een advertentie heeft geklikt. Meer informatie over conversieperioden.
 • Categorie: Selecteer de categorie die het best overeenkomt met uw conversie. U kunt deze categorie gebruiken om uw conversierapporten te segmenteren.
 • Opnemen in Conversies: Schakel deze instelling uit (standaard aangevinkt) als u voor deze conversieactie geen gegevens wilt opnemen in de rapportagekolom Conversies. U doet er verstandig aan deze instelling uit te schakelen als u een geautomatiseerde biedstrategie gebruikt die optimaliseert voor conversies en u deze conversieactie niet in uw biedstrategie wilt opnemen. Meer informatie over Opnemen in Conversies.

Over dubbele conversies

Als u meerdere app-conversieacties heeft die app-installaties voor dezelfde app lijken bij te houden, wordt er bij de instelling Opnemen in Conversies een waarschuwing weergegeven voor deze conversieacties. Als deze conversieacties dezelfde versie van uw app bijhouden, raden we u aan de instelling 'Opnemen in Conversies' uit te schakelen voor alle conversieacties, behalve voor één hiervan. Op die manier telt Google Ads in de kolom Conversies slechts één conversie per app-installatie. Dit is met name belangrijk als u een geautomatiseerde biedstrategie gebruikt die optimaliseert voor conversies. Zo kunt u voorkomen dat er voor twee conversies voor dezelfde app-installatie wordt geboden.

Als de code voor de twee conversieacties in verschillende versies van uw app is geïnstalleerd, hoeft u niet een van beide acties te verwijderen uit de kolom Conversies. Lees de opmerking hieronder als u van de Google Ads-SDK overstapt op Firebase.

Opmerking: Vanwege de beperkte zichtbaarheid ziet u geen conversies die in Google Ads worden gerapporteerd voor iOS-zoekcampagnes.

Opmerking: Stap over van de Google Ads-SDK naar Firebase

Als u momenteel de Google Ads-SDK gebruikt, raden we aan dat u overschakelt naar Firebase omdat dit de aanbevolen oplossing van Google is voor het bijhouden van conversies. Ga als volgt te werk om de nieuwe conversiecode te installeren:

Zoals hierboven vermeld, voegt u de Firebase-SDK toe en verwijdert u de Google Ads-SDK uit een nieuwe versie van uw app. U kunt zowel de conversieacties van de Firebase-SDK als die van de Google Ads-SDK opnemen in de kolom Conversies. De verouderde conversieactie blijft conversies tellen voor de vorige versie van uw app. De Firebase-conversieactie telt conversies voor de nieuwe versie van uw app.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen