Lietotņu reklāmguvumu uzskaite, izmantojot Firebase

Kad būsiet saistījis savu Google Ads kontu ar Firebase kontu, varēsiet importēt reklāmguvumus no Firebase, lai uzzinātu, kā jūsu reklāmu kampaņas veicina lietotņu instalēšanas gadījumus un darbības lietotnēs jūsu Android vai iOS lietotnēm. 

Šajā rakstā ir izklāstīts, kā jārīkojas pirms reklāmguvumu importēšanas no Firebase, un ir sniegti arī iestatīšanas norādījumi.

Pirms darba sākšanas

Lai varētu importēt reklāmguvumus no Firebase, uzskaites iestatīšanai ir nepieciešami dažādi vienumi, tostarp jāievēro tālāk minētie nosacījumi.

 • Ir nepieciešams Firebase projekts. Google kontam, ko izmantojat darbam programmā Google Ads, ir jābūt Firebase projekta īpašniekam. Uzziniet vairāk par darba sākšanu ar Firebase.
 • Jūsu lietotnēs ir jābūt instalētam Firebase SDK. Uzziniet, kā lietotnēs izmantot Firebase SDK.
 • Firebase un Google Ads ir jābūt saistītiem. Jūsu rīcībā ir jābūt vismaz vienam ar jūsu Google Ads kontu saistītam Firebase projektam.
 • Platformā Firebase ir jābūt iestatītiem reklāmguvumu notikumiem. Platformā Firebase varat importēt jebkuru notikumu, kas ir iestatīts kā reklāmguvuma notikums. Kā reklāmguvumu notikumi automātiski tiek iespējoti pirmās atvēršanas gadījumi, pirkumi lietotnēs un e-komercijas notikumi. Lai kā reklāmguvumi tiktu uzskaitīti arī citi notikumi, platformā Firebase šie notikumi ir jāiespējo kā reklāmguvumi. Platformā Firebase katrai lietotnei var iespējot ne vairāk kā 15 reklāmguvumu notikumus.
 • iOS lietotnēm platformā Firebase ir jābūt norādītam lietotņu veikala ID. Ja saviem iOS projektiem nenorādīsiet Apple lietotņu veikala ID, šo projektu reklāmguvumu notikumi programmā Google Ads netiks rādīti. Lai pievienotu lietotņu veikala ID, atveriet Firebase, kopsavilkuma ekrānā sameklējiet savu iOS lietotni un trīs punktu izvēlnē atlasiet “Pārvaldīt”.

Ja reklāmguvumu uzskaitei pārziņa kontā izmantojat starpkontu reklāmguvumu uzskaiti, Firebase būs jāsaista ar pārziņa kontu un tajā jāimportē reklāmguvumi.

Norādījumi

Jaunā Google Ads saskarne tagad lielākajai daļai klientu ir vienīgais kontu pārvaldības veids. Ja joprojām izmantojat iepriekšējo AdWords saskarni, tālāk izvēlieties iespēju IepriekšējāUzzināt vairāk

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 4. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas .
 5. Reklāmguvumu veidu sarakstā atlasiet Lietotne.
 6. Noklikšķiniet uz Firebase pogas un pēc tam — uz Turpināt.
 7. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram notikumam, kuru vēlaties importēt, un noklikšķiniet uz Importēt un turpināt.
 8. Noklikšķiniet uz Gatavs.
 9. Pēc tam reklāmguvumu darbību tabulā būs redzams Firebase reklāmguvuma notikums. Lai skatītu plašāku informāciju un rediģētu reklāmguvuma darbību, noklikšķiniet uz notikuma nosaukuma.

Pirmās atvēršanas gadījumu iestatījumi

 • Nosaukums. Ievadiet uzskaitāmās reklāmguvuma darbības nosaukumu. Tas noderēs, lai turpmākajos reklāmguvumu pārskatos šo reklāmguvuma darbību būtu vieglāk pazīt. 

 • Vērtība. Ievadiet vērtību katram instalēšanas gadījumam. Ja instalēšanas gadījumu nevēlaties uzskaitīt, atlasiet opciju “Nepiešķirt vērtību”. Uzziniet vairāk par reklāmguvumu vērtībām.

 • Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”. Ja reklāmguvuma darbības datus nevēlaties iekļaut pārskata slejā “Reklāmguvumi” (vai automātiskajās cenu noteikšanas stratēģijās, kas izmanto šo sleju), noņemiet atzīmi pie šī iestatījuma (pēc noklusējuma tas ir atlasīts operētājsistēmā iOS un nav atlasīts platformā Android). Ja izmantojat automātiskās cenu noteikšanas stratēģiju, lai optimizētu reklāmguvumus, un vēlaties norādīt, kuras reklāmguvumu darbības ir jāiekļauj šajā cenu noteikšanas stratēģijā, varat noņemt atzīmi pie šī iestatījuma. Lai novērstu dublētu reklāmguvumu uzskaiti, katrā lietotnē iekļaujiet tikai vienu reklāmguvuma darbību, kas saistīta ar vienu notikumu. Uzziniet vairāk par iestatījumu Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”.

Piezīme. Pirmās atvēršanas notikumam ir jābūt tikai vienam reklāmguvuma notikumam katrai lietotnei, kurai esat iestatījis “jā”.

Automātiski uzskaitītu pirkumu lietotnē iestatījumi

 • Nosaukums. Ievadiet uzskaitāmās reklāmguvuma darbības nosaukumu. Tas noderēs, lai turpmākajos reklāmguvumu pārskatos šo reklāmguvuma darbību būtu vieglāk pazīt.
 • Skaits. Atlasiet, vai katram reklāmas klikšķim uzskaitīt “katru” vai “vienu“ reklāmguvumu. Uzziniet vairāk par reklāmguvumu uzskaiti.
 • Reklāmguvumu periods. Atlasiet, cik ilgi pēc klikšķa uz reklāmas uzskaitīt reklāmguvumus. Uzziniet vairāk par reklāmguvumu periodiem.
 • Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”. Ja savā pārskata slejā “Reklāmguvumi” nevēlaties iekļaut šīs reklāmguvuma darbības datus, noņemiet atzīmi pie šī iestatījuma (pēc noklusējuma tas ir atlasīts). Ja izmantojat automātiskās cenu noteikšanas stratēģiju, lai optimizētu reklāmguvumus, un šo konkrēto reklāmguvuma darbību nevēlaties iekļaut savā cenu noteikšanas stratēģijā, ir ieteicams noņemt atzīmi pie šī iestatījuma. Uzziniet vairāk par iestatījumu Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”.

Piezīme. Automātiski uzskaitīti pirkumi lietotnē tiek reģistrēti platformā Firebase pēc noklusējuma. Visas pārējās reklāmguvumu darbības var tikt uzskaitītas saskaņā ar jūsu iestatījumiem, taču tie ir manuāli jāiestata.

Visu pārējo reklāmguvumu darbību (tostarp e-komercijas notikumu) iestatījumi

 • Nosaukums. Ievadiet uzskaitāmās reklāmguvuma darbības nosaukumu. Tas noderēs, lai turpmākajos reklāmguvumu pārskatos šo reklāmguvuma darbību būtu vieglāk pazīt.
 • Vērtība. Katra reklāmguvuma notikuma vērtība tiek uzskaitīta platformā Firebase un tiks automātiski importēta programmā Google Ads. Varat arī iestatīt noklusējuma vērtību programmā Google Ads. Ņemiet vērā, ka platformā Firebase vērtība ir jānosūta kā skaitlis, lai reklāmguvumi tiktu reģistrēti programmā Google Ads. Uzziniet vairāk par reklāmguvumu vērtībām.
 • Skaits. Atlasiet, vai reklāmā veiktajiem klikšķiem uzskaitīt katru reklāmguvumu vai tikai vienu reklāmguvumu. Pārdošanai ir ieteicams izvēlēties vērtību “Katrs”, bet potenciālajiem pirkumiem — “Viens”. Uzziniet vairāk par reklāmguvumu uzskaiti.
 • Reklāmguvumu periods. Atlasiet, cik ilgi pēc klikšķa uz reklāmas uzskaitīt reklāmguvumus. Uzziniet vairāk par reklāmguvumu periodiem.
 • Kategorija. Atlasiet kategoriju, kas vislabāk raksturo jūsu reklāmguvumu. Šo kategoriju varat izmantot, lai segmentētu savus reklāmguvumu pārskatus.
 • Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”. Ja savā pārskata slejā “Reklāmguvumi” nevēlaties iekļaut šīs reklāmguvuma darbības datus, noņemiet atzīmi pie šī iestatījuma (pēc noklusējuma tas ir atlasīts). Ja izmantojat automātiskās cenu noteikšanas stratēģiju, lai optimizētu reklāmguvumus, un šo konkrēto reklāmguvuma darbību nevēlaties iekļaut savā cenu noteikšanas stratēģijā, ir ieteicams noņemt atzīmi pie šī iestatījuma. Uzziniet vairāk par iestatījumu Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”.

Par Firebase attiecinājumu

Ja savas lietotnes reklamēšanai izmantojat vairākus reklāmu tīklus, Firebase attiecinājuma pārskatos jūsu reklāmguvumi tiks reģistrēti arī citiem tīkliem, kas konfigurēti lietotāja saskarnes sadaļā Tīkla iestatījumi. Programmā Google Ads tiks reģistrēti tikai reklāmguvumi, kuros iesaistīts klikšķis uz reklāmas. Izmantojot iestatījumu “Firebase attiecinājums”, varat precīzāk definēt, kurus reklāmguvumus Google Ads var reģistrēt. Šie reklāmguvumi tiks rādīti jūsu Google Ads pārskatu sadaļā. Ir pieejamas divas tālāk norādītās iespējas.

 • Ziņot par visiem reklāmguvumiem, kas saņemti ar Google Ads klikšķiem, arī tad, ja pēc tam ir noklikšķināts citos reklāmu tīklos Atlasiet šo opciju, ja vēlaties iekļaut pārskatos visus reklāmguvumus, kas saņemti saistībā ar Google Ads klikšķiem. Šī ir noklusējuma opcija — tas nozīmē, ka jums tiks rādīti visi ar jūsu Google Ads kampaņām saistītie reklāmguvumi.
 • Ziņot tikai par reklāmguvumiem, kuru pēdējais klikšķis ir bijis uz reklāmas. Atlasiet šo opciju, ja nevēlaties, lai Google Ads pārskatos tiktu iekļauti reklāmguvumi, kuru pēdējais klikšķis ir veikts uz kāda cita reklāmu tīkla reklāmas, lai gan klienta ceļā uz reklāmguvumu iepriekš ir veikti arī klikšķi uz Google Ads reklāmām. Izmantojot šo opciju, reklāmguvums tiks reģistrēts tam reklāmu tīklam, kurā lietotājs veica pēdējo klikšķi uz reklāmas.

Par dublētiem reklāmguvumiem

Ja jums šķiet, ka ir vairākas lietotnes reklāmguvumu darbības, kas uzskaita lietotnes instalēšanas gadījumus vienai un tai pašai lietotnei, tad attiecīgajām reklāmguvumu darbībām iestatījumā Iekļaut slejā “Reklāmguvumi” tiks rādīts brīdinājums. Ja šīs darbības tiek uzskaitītas vienai un tai pašai jūsu lietotnes versijai, tad iestatījumā Iekļaut slejā “Reklāmguvumi” ir ieteicams atstāt atzīmi tikai vienai reklāmguvuma darbībai un noņemt to visām pārējām reklāmguvumu darbībām. Šādi slejā “Reklāmguvumi” Google Ads katram lietotnes instalēšanas gadījumam uzskaitīs tikai vienu reklāmguvumu. Tas ir īpaši svarīgi, ja izmantojat automātiskās cenu noteikšanas stratēģiju, lai veiktu optimizēšanu reklāmguvumiem, jo tā jūs varat novērst situāciju, kad vienam un tam pašam lietotnes instalēšanas gadījumam cena tiek noteikta diviem reklāmguvumiem.

Ja divu reklāmguvumu darbību kods ir ievietots atšķirīgās jūsu lietotnes versijās, nevienas darbības kods no slejas “Reklāmguvumi” nav jānoņem. Ja no Google Ads SDK pārejat uz Firebase, skatiet piezīmi tālāk.

Piezīme. Ierobežotās redzamības dēļ jums netiks rādīti reklāmguvumi, kas programmā Google Ads reģistrēti meklēšanas tīkla kampaņām iOS ierīcēs.

Piezīme. Pāreja no Google Ads SDK uz Firebase

Ja pašlaik izmantojat Google Ads SDK, ieteicams pāriet uz platformu Firebase, kas ir Google ieteiktais reklāmguvumu uzskaites risinājums. Tālāk ir izskaidrots, kā rīkoties, lai ievietotu jauno reklāmguvuma kodu.

Kā norādīts iepriekš, jaunai savas lietotnes versijai pievienojiet Firebase SDK un noņemiet no tās Google Ads SDK. Slejai “Reklāmguvumi” varat pievienot gan Firebase, gan Google Ads SDK reklāmguvumu darbības. Vecākā reklāmguvuma darbība turpinās uzskaitīt lietotnes iepriekšējās versijas reklāmguvumus, bet Firebase reklāmguvuma darbība uzskaitīs lietotnes jaunās versijas reklāmguvumus.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?