Sovelluskonversioiden seuranta Firebasen avulla

Kun olet linkittänyt Google Ads- ja Firebase-tilisi, voit tuoda konversioita Firebasesta ja katsoa, miten mainoskampanjasi lisäävät Android- tai iOS-sovellustesi asennuksia ja käyttäjien toimintaa sovelluksissa. 

Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä on tehtävä ennen konversioiden tuontia Firebasesta. Lisäksi artikkelissa on ohjeita asetusten määrittämiseen.

Huomioitavaa ennen aloitusta

Ennen kuin voit tuoda konversioita Firebasesta, seurannan määrittämiseen vaaditaan muun muassa seuraavat asiat:

 • Firebase-projekti: Google Adsissa käyttämäsi Google-tilin on oltava Firebase-projektin omistaja. Lue lisää Firebasen käytön aloittamisesta.
 • Firebase SDK on asennettu sovelluksiisi: Lue lisää Firebase SDK:n käytöstä sovellusten kanssa.
 • Firebase ja Google Ads on linkitettyGoogle Ads ‑tiliin on oltava linkitettynä vähintään yksi Firebase-projekti.
 • Konversiotapahtumien on oltava määritettyjä Firebasessa: Voit tuoda kaikki tapahtumat, jotka on määritetty konversiotapahtumiksi Firebasessa. Ensimmäiset avaukset, sovelluksen sisäiset ostot ja verkkokaupan tapahtumat otetaan automaattisesti käyttöön konversiotapahtumina. Muiden tapahtumien seuraaminen konversioina edellyttää, että ne otetaan käyttöön konversioina Firebasessa. Firebasessa voit ottaa käyttöön enintään 15 konversiotapahtumaa sovellusta kohden.
 • App Store ‑tunnuksen on oltava määritettynä iOS-sovelluksille Firebasessa: Jotta iOS-projektin konversiotapahtumia voidaan katsoa Google Adsissa, projektiin on lisättävä App Store ‑tunnus. Voit lisätä App Store ‑tunnuksen avaamalla Firebasen, hakemalla iOS-sovelluksesi Yleiskatsaus-näkymästä ja valitsemalla sitten kolmen pisteen valikosta Hallinnoi.

Jos käytät tilien välistä konversioseurantaa hallinnoijan tilillä, Firebase on linkitettävä hallinnoijan tiliin ja konversiot on tuotava sinne.

Ohjeet

Uusi Google Ads on nyt useimpien käyttäjien ainoa tapa hoitaa tilejä. Jos käytät edelleen aiempaa AdWordsia, valitse alta AiempiLisätietoja

Näin tuot konversiotapahtumia Firebasesta

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa Työkalut-välilehteä ja valitse avattavasta valikosta Konversiot.
 3. Valitse oikeanpuoleisesta valikosta Firebase.
 4. Asetukset ja Firebasen konversiotapahtumat tulevat näyttöön. Jos asetuksia ja konversiotapahtumia ei näy, varmista, että olet linkittänyt Firebasen ja AdWordsin.
 5. Valitse Firebase-attribuutio. Tämän asetuksen avulla voit valita, milloin konversio raportoidaan AdWordsissa, jos mainokset ovat saaneet klikkauksia useista mainosverkostoista. Lue lisätietoja alla olevasta kappaleesta Firebase-konversioiden attribuutio. Valitse haluamasi asetus (tai jätä oletusvalinta valituksi) ja klikkaa Tallenna.
 6. Firebase-konversiotapahtumien tuonti ‑otsikon alla näet taulukon niistä Firebasen tapahtumista, jotka on mahdollista tuoda. Jos kaikki Firebase-konversiot eivät näy taulukossa, varmista, että olet linkittänyt Firebase-projektit niiden tapahtumien osalta, jotka haluat tuoda.
 7. Valitse tuotavat konversiotapahtumat.
 8. Valitse Tuo.

Kun olet tuonut konversiotapahtumat, niitä seurataan konversiotoimintoina AdWordsissa. Jos haluat muokata uusien konversiotoimintojesi asetuksia, toimi alla olevien ohjeiden mukaan.

Konversiotoimintoasetusten muokkaaminen

Kun olet tuonut konversiotapahtumat, ne näytetään konversiotoimintoina Konversiotoiminnot-taulukossa.

 1. Tuo tarvittaessa Konversiotoiminnot-taulukko näyttöön klikkaamalla Työkalut-välilehteä ja valitsemalla Konversiot. Klikkaa taulukosta sen Firebase-konversiotoiminnon nimeä, jota haluat muokata.
 2. Näet sivulla konversiotoiminnon nykyiset asetukset. Valitse Muokkaa asetuksia.
 3. Tee haluamasi muutokset. (Jäljempänä on lisätietoja siitä, millaisia muokkauksia voit tehdä kullekin konversiotoimintotyypille.) Valitse Tallenna.

Saatat nähdä joidenkin asetusten kohdalla ilmoituksen, että asetukset ovat erilaiset Firebasessa ja AdWordsissa. Asetukset saavat olla erilaiset eri tuotteissa, mutta huomaa, että tässä tapauksessa AdWordsissa ja Firebasessa raportoidut konversiotiedot saattavat poiketa toisistaan.

Asetukset vaihtelevat sen mukaan, seurataanko ensimmäisiä avauksia, automaattisesti seurattavia sovelluksen sisäisiä ostoja vai muita tapahtumia. Katso alta kunkin seurantatavan asetusvaihtoehdot. 

Asetukset ensimmäisille avauksille

 • Nimi: Kirjoita seurattavan konversiotoiminnon nimi. Tämän nimen avulla tunnistat kyseisen konversiotoiminnon helposti konversioraporteissasi. 

 • Arvo: Anna jokaiselle asennukselle arvo tai valitse Älä määritä arvoa, jos et halua seurata arvoa. Lue lisää konversioarvoista.

 • Sisällytä Konversiot-sarakkeeseen: Poista tämä valinta (iOS-alustalla valittu oletuksena, Android-alustalla ei), jos et halua sisällyttää tämän konversiotoiminnon tietoja raporttisi Konversiot-sarakkeeseen (tai hyödyntää niitä automaattisissa hintatarjousstrategioissa, jotka käyttävät kyseistä saraketta). Voit poistaa tämän asetuksen valinnan, jos käytät automaattista hintatarjousstrategiaa konversioiden optimointiin ja haluat valita, mitkä konversiotoiminnot sisällytetään kyseiseen hintatarjousstrategiaan. Vain yksi konversiotoiminto kannattaa sisällyttää tapahtumaa ja sovellusta kohden päällekkäisten konversioiden välttämiseksi. Lue lisää Sisällytä konversioihin ‑asetuksesta.

Huom. Seurattavaksi konversiotapahtumaksi kannattaa valita sovelluksen ensimmäinen avaus.

Asetukset sovellusten sisäisten ostosten automaattiselle seurannalle

 • Nimi: Kirjoita seurattavan konversiotoiminnon nimi. Tämän nimen avulla tunnistat kyseisen konversiotoiminnon helposti konversioraporteissasi.
 • Lukumäärä: Valitse, haluatko laskea kaikki konversiot vai yhden konversion mainoksen klikkausta kohti. Lue lisää konversiolaskennasta.
 • Konversionseurantajakso: Valitse, kuinka pitkään konversioita seurataan mainoksen klikkauksen jälkeen. Lue lisää konversionseurantajaksoista.
 • Sisällytä Konversiot-sarakkeeseen: Poista tämä valinta (valittu oletuksena), jos et halua sisällyttää tämän konversiotoiminnon tietoja raporttisi Konversiot-sarakkeeseen. Voit poistaa tämän asetuksen valinnan, jos käytät automaattista hintatarjousstrategiaa konversioiden optimointiin, mutta et halua sisällyttää tätä nimenomaista konversiotoimintoa hintatarjousstrategiaasi. Lue lisää konversioihin sisällyttämisestä.

Huom. Automaattisesti seurattavia sovellusten sisäisiä ostoksia seurataan Firebasessa oletuksena. Kaikkia muita konversiotapahtumia voidaan seurata asetustesi perusteella, jos olet ottanut seurannan käyttöön manuaalisesti.

Asetukset muille konversiotapahtumille (myös verkkokaupan tapahtumille)

 • Nimi: Kirjoita seurattavan konversiotoiminnon nimi. Tämän nimen avulla tunnistat kyseisen konversiotapahtuman helposti konversioraporteistasi.
 • Arvo: Kunkin konversiotapahtuman arvoa seurataan Firebasessa, ja tiedot tuodaan automaattisesti Google Adsiin. Voit myös määrittää oletusarvon Google Adsissa. Muista, että Firebasesta lähetettävän arvon on oltava numeromuodossa, jotta konversiot voidaan raportoida Google Adsissa. Lue lisää konversioarvoista.
 • Lasku: Valitse, haluatko laskea mainoksen klikkausta kohti kaikki konversiot vai yhden konversion. Myyntiä seurattaessa kannattaa laskea kaikki konversiot ja liidejä seurattaessa yksittäiset konversiot. Lue lisää konversioiden laskemisesta.
 • Konversionseurantajakso: Valitse, kuinka pitkään konversioita seurataan mainoksen klikkauksen jälkeen. Lue lisää konversionseurantajaksoista.
 • Luokka: Valitse luokka, joka kuvaa konversiota parhaiten. Voit käyttää tätä luokkaa konversioraporttien ryhmittelyyn.
 • Sisällytä Konversiot-sarakkeeseen: Poista tämä valinta (valittu oletuksena), jos et halua sisällyttää tämän konversiotoiminnon tietoja raporttisi Konversiot-sarakkeeseen. Voit poistaa tämän asetuksen valinnan, jos käytät automaattista hintatarjousstrategiaa konversioiden optimointiin, mutta et halua sisällyttää tätä nimenomaista konversiotoimintoa hintatarjousstrategiaasi. Lue lisää konversioihin sisällyttämisestä.

Tietoja Firebase-attribuutiosta

Jos käytät sovelluksesi mainostamiseen useita mainosverkostoja ja olet määrittänyt ne käyttöliittymän Verkostoasetukset-kohdassa, konversioita luetaan myös muiden mainosverkostojen ansioksi Firebasen attribuutioraporteissa. Google Adsissa raportoidaan vain konversiot, joihin sisältyi mainoksen klikkaus. Firebase-attribuutio-asetuksen avulla voit määrittää, mitkä konversiot luetaan Google Adsin ansioksi ja näytetään Google Ads ‑raporteissa. Voit valita jommankumman seuraavista vaihtoehdoista:

 • Raportoi kaikki konversiot, joihin liittyy Google Ads ‑klikkaus, vaikka samaan konversioon liittyisi myös myöhemmin muissa mainosverkostoissa toteutuneita klikkauksia. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat raportoida kaikki konversiot, joihin liittyi Google Ads ‑klikkaus. Tämä on oletusvaihtoehto, koska sen avulla näet kaikki Google Ads ‑kampanjoihisi liittyvät konversiot.
 • Raportoi vain sellaiset konversiot, joissa viimeinen klikkaus kohdistui mainokseen. Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua Google Adsin raportoivan konversioita, joissa asiakas on konversioreitillä klikannut Google Ads ‑mainosta, mutta hänen viimeinen klikkauksensa kohdistui jonkin toisen mainosverkoston mainokseen. Tätä asetusta käytettäessä konversio luetaan sen mainosverkoston ansioksi, jonka mainosta käyttäjä klikkasi viimeiseksi.

Päällekkäiset konversiot

Jos useat sovelluksen konversiotoiminnot seuraavat saman sovelluksen sovellusasennuksia, näet varoituksen konversiotoimintojen Sisällytä konversioihin ‑asetuksessa. Jos konversiotapahtumat seuraavat sovelluksen samaa versiota, kannattaa valita Sisällytä konversioihin ‑asetus vain yhdessä konversiotapahtumassa ja poistaa sen valinta muista. Näin Google Ads laskee Konversiot-sarakkeeseen vain yhden konversion sovelluksen asennusta kohden. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät automaattista hintatarjousstrategiaa konversioiden optimointiin. Näin vältyt tekemästä hintatarjousta saman sovellusasennuksen kahdelle konversiolle.

Jos näiden kahden konversiotapahtuman koodi on asennettu saman sovelluksen eri versioihin, sinun ei tarvitse poistaa niistä toista Konversiot-sarakkeesta. Jos olet siirtymässä Google Ads SDK:n käytöstä Firebasen käyttöön, lue alla oleva huomautus.

Huom. Rajallisen näkyvyyden vuoksi iOS-sovellusten Hakukampanjoiden konversioita ei raportoida Google Adsissa.

Huom. Siirtyminen Google Ads SDK:n käytöstä Firebasen käyttöön

Jos käytössäsi on yhä Google Ads SDK, se kannattaa vaihtaa Firebaseen, sillä Google suosittelee käyttämään sitä konversioseurantaan. Asenna uusi konversiokoodi näin:

Lisää Firebase SDK sovelluksesi uuteen versioon ja poista siitä Google Ads SDK. Voit sisällyttää Konversiot-sarakkeeseen sekä Firebasen että Google Ads SDK:n konversiotapahtumat. Vanhemmat konversiotapahtumat lasketaan edelleen sovelluksesi edellisen version konversioiksi, ja Firebasen konversiotapahtumat lasketaan sovelluksesi uuden version konversioksi.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Aiempi Uusi

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun