Mobiilireklaamide hindamiseks valmistumise juhend

Rakendusekonversioonide mõõtmine Google Analyticsi rakenduse- ja veebisaidiatribuutide keskkonnas (Firebase'i SDK kaudu)

Google Analyticsi rakenduse- ja veebisaidiatribuut on praegu saadaval beetaversioonis. Lisateave

Kui olete oma Google Adsi konto ning Google Analyticsi rakenduse- ja veebisaidiatribuudi linkinud, saate konversioonid (ka need, mis on saadud Firebase’i SDK kaudu) Google Analyticsi rakenduse- ja veebisaidiatribuudist importida. Siis saate vaadata, kui palju teie reklaamikampaaniad teie Androidi ja iOS-i rakenduste jaoks rakenduseinstalle ning rakendusesiseseid toiminguid toovad. 

Selles artiklis selgitatakse, kuidas importida ja seadistada Google Adsis konversioonisündmusi Google Analyticsi rakenduste ja veebisaitide keskkonnast (Firebase’i SDK kaudu).

Märkus: veebikonversioonide mõõtmise kohta lugege artiklist Veebikonversioonide mõõtmine Google Analyticsi rakenduse- ja veebisaidiatribuutide keskkonnas.

Enne alustamist

Enne kui saate rakendusekonversioonid importida, vajate mõõtmise seadistamiseks mitmesuguseid üksusi.

Kui kasutate Google Analyticsi rakenduse- ja veebisaidiatribuuti

Kui kasutate Firebase’i projekti

Kui kasutate haldurikontol konversioonide mõõtmiseks kontoülese konversiooni jälgimist, peate linkima Google Analyticsi rakenduse- ja veebisaidiatribuudi või Firebase’i projekti haldurikontoga ning importima konversioonid seal.

Juhised

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige konto paremas ülanurgas tööriistaikoonil .
 3. Klikkige jaotises „Mõõtmine” valikul Konversioonid.
 4. Klikkige plussmärgiga nupul .
 5. Tehke konversioonitüüpide loendis valik Rakendus.

  Märkus: saate rakendusekonversioonid importida ka nii, et valite konversioonitüüpide loendist võimaluse Impordi ja teete siis valiku Google Analyticsi rakendused ja veebisaidid > Rakendus.
   
 6. Klikkige nupul Google Analyticsi rakendused ja veebisaidid (Firebase) ja seejärel käsul Jätka.
 7. Märkige ruut kõigi sündmuste kõrval, mida soovite importida, ning klikkige käsul Impordi ja jätka.
 8. Klikkige nupul Valmis.

Nüüd kuvatakse teie rakenduse konversioonisündmus tabelis „Konversioonitoimingud“. Lisateabe vaatamiseks ja konversioonitoimingu seadete muutmiseks klikkige sündmuse nimel.

Saate rakendusekonversioone registreerida ka tabelis „Kampaaniad“. Klikkige segmendiikoonil   ja valige „Konversiooniallikas“. Rakendusekonversioonid kuvatakse reas „Firebase“, kui lisate segmendi „Konversiooniallikas“. 
 

Esmakordsete avamiste seaded

 • Nimi: lisage selle konversioonitoimingu nimi, mida soovite mõõta. See aitab teil konversioonitoimingu hiljem konversiooniaruannetes ära tunda. 
 • Väärtus: lisage iga installi jaoks väärtus, või kui te mõnda mõõta ei soovi, valige käsk „Ära määra väärtust“. Lisateave konversiooniväärtuste kohta
 • Kaasa veergu „Konversioonid”: eemaldage seade märge (iOS-i jaoks vaikimisi valitud, Androidi jaoks vaikimisi valimata), kui te ei soovi kaasata selle konversioonitoimingu andmeid aruandeveergu „Konversioonid” (ega automaatsetesse pakkumisstrateegiatesse, mis kasutavad seda veergu). Võite seade märke eemaldada juhul, kui kasutate konversioonide optimeerimiseks automaatset pakkumisstrateegiat ja soovite valida, millised konversioonitoimingud pakkumisstrateegiasse kaasata. Kaasake iga rakenduse iga sündmuse kohta vaid üks konversioonitoiming, et vältida konversioonide duplikaatide loendamist. Lisateave seade „Kaasa veergu „Konversioonid““ kohta

  Märkus: esmakordse avamise sündmus peaks olema see üks konversioonisündmus rakenduse kohta, mille jaoks määrate seade „Jah“.

Rakendusesiseste ostude seaded

 • Nimi: lisage selle konversioonitoimingu nimi, mida soovite mõõta. See aitab teil konversioonitoimingu hiljem konversiooniaruannetes ära tunda.
 • Loendamine: valige, kas reklaamikliki kohta arvestatakse kõiki konversioone või ainult üht. Lisateave konversioonide loendamise kohta
 • Konversiooniaken: valige, kui kaua pärast reklaamil klikkimist konversioone mõõdetakse. Lisateave konversiooniakende kohta
 • Kaasa veergu „Konversioonid”: eemaldage seade märge (vaikimisi valitud), kui te ei soovi kaasata selle konversioonitoimingu andmeid aruandeveergu „Konversioonid”. Kui kasutate konversioonide optimeerimiseks automaatset pakkumisstrateegiat ega soovi konkreetset konversioonitoimingut oma pakkumisstrateegiasse kaasata, saate selle seade märke eemaldada. Lisateave seade „Kaasa veergu „Konversioonid““ kohta

  Märkus: automaatselt mõõdetavad rakendusesisesed ostud mõõdetakse Google Analyticsi rakenduste ja veebisaitide keskkonnas (Firebase’i SDK kaudu) vaikimisi . Kõiki teisi konversioonitoiminguid saab mõõta vastavalt teie seadetele, kuid siis on vajalik käsitsi rakendamine.

Kõigi muude konversioonitoimingute (sh e-kaubanduse sündmused) seaded

 • Nimi: lisage selle konversioonitoimingu nimi, mida soovite mõõta. See aitab teil konversioonitoimingu hiljem konversiooniaruannetes ära tunda.
 • Väärtus: Google Analyticsi rakenduste ja veebisaitide keskkonnas mõõdetakse iga konversioonisündmuse väärtust (Firebase’i SDK kaudu) ja see imporditakse automaatselt Google Adsi. Google Adsis on võimalik määrata ka vaikeväärtus. Arvestage, et Google Adsis konversioonide registreerimiseks peate väärtuse saatma arvuna. Lisateave konversiooniväärtuste kohta
 • Loendamine: valige, kas reklaamikliki kohta arvestatakse kõiki konversioone või ainult üht. Valik „kõik“ on parim müügitehingute ja „üks“ müügivihjete korral. Lisateave konversioonide loendamise kohta
 • Konversiooniaken: valige, kui kaua pärast reklaamil klikkimist konversioone mõõdetakse. Lisateave konversiooniakende kohta
 • Kategooria: valige kategooria, mis teie konversiooni kõige paremini kirjeldab. Võite kasutada seda kategooriat oma konversiooniaruannete segmentimiseks.
 • Kaasa veergu „Konversioonid“: eemaldage seade märge (vaikimisi valitud), kui te ei soovi kaasata selle konversioonitoimingu andmeid aruandeveergu „Konversioonid“. Kui kasutate konversioonide optimeerimiseks automaatset pakkumisstrateegiat ega soovi konkreetset konversioonitoimingut oma pakkumisstrateegiasse kaasata, saate selle seade märke eemaldada. Lisateave seade „Kaasa veergu „Konversioonid““ kohta

Teave duplikaatkonversioonide kohta

Kui teil on mitu rakenduse konversioonitoimingut, mis paistavad mõõtvat sama rakenduse installe, kuvatakse teie konversioonitoimingute sätte „Kaasa veergu „Konversioonid““ juures hoiatus. Kui toimingud mõõdavad rakenduse sama versiooni, on soovitatav valida seade „Kaasa veergu „Konversioonid““ ainult ühe konversioonitoimingu puhul. Nii loendab Google Ads veerus „Konversioonid“ rakenduse iga installimise puhul ainult ühe konversiooni. See on eriti tähtis juhul, kui kasutate konversioonide optimeerimiseks automaatse pakkumise strateegiat: see aitab vältida rakenduse sama installimise puhul kahe konversiooni jaoks pakkumise tegemist.

Kui kahe konversioonitoimingu kood on paigaldatud teie rakenduse eri versioonidesse, ei ole teil vaja üht neist veerust „Konversioonid“ eemaldada. Kui lähete Google Adsi SDK-lt üle Firebase'ile, vaadake allolevat märkust.

Märkus. Piiratud nähtavuse tõttu ei arvestata Google Adsis konversioone iOS-i otsingukampaaniate puhul.

Märkus: üleminek Google Adsi SDK-lt Firebase'ile

Kui kasutate praegu Google Adsi SDK-d, on soovitatav üle minna Firebase'ile, kuna see on Google'i soovitatud lahendus konversioonide jälgimiseks. Uue konversiooni jälgimise koodi paigaldamiseks tehke järgmist.

Nagu ülal mainisime, lisage Firebase’i SDK ja eemaldage Google Adsi SDK oma rakenduse uuest versioonist. Saate kaasata nii Firebase’i kui ka Google Adsi SDK konversioonitoimingud veergu „Konversioonid“. Vanem konversioonitoiming jätkab rakenduse eelmise versiooni konversioonide loendamist, Firebase'i konversioonitoiming aga loendab rakenduse uue versiooni konversioone.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse