Mobiilireklaamide hindamiseks valmistumise juhend

Rakenduse konversioonide jälgimine Firebase’is

Pärast Google Adsi ja Firebase'i kontode linkimist saate konversioonid Firebase'ist importida ning vaadata, kuidas reklaamikampaaniad suurendavad rakenduse installimiste ja rakendusesiseste toimingute arvu Androidi ning iOS-i rakenduste jaoks. 

Artiklis räägitakse, mida peate tegema enne Firebase'ist konversioonide importimist. Samuti leiate siit seadistusjuhised.

Enne alustamist

Enne konversioonide Firebase'ist importimist peate tegema järgmist.

 • Firebase'i projekt: Google' kontomida Google Adsis kasutate, peab olema Firebase'i projekti omanik. Vaadake lisateavet Firebase'iga alustamise kohta.
 • Rakendustesse paigaldatud Firebase'i SDK: vaadake, kuidas oma rakendustega Firebase'i SDK-d kasutada.
 • Linkige Firebase ja Google Adsteie Google Adsi kontoga peab olema lingitud vähemalt üks Firebase'i projekt.
 • Seadistage Firebase'is konversioonisündmused: saate importida mis tahes sündmuse, mis on Firebase'is konversioonisündmusena seadistatud. Esmakordsed avamised, rakendusesisesed ostud ja e-kaubanduse sündmused lubatakse konversioonisündmustena automaatselt. Kui soovite muid sündmusi konversioonidena jälgida, tuleb teil need sündmused Firebase'is konversioonidena lubada. Firebase'is võib igal teie rakendusel olla kuni 15 konversioonisündmust.
 • Sisestage Firebase'is iOS-i rakenduste App Store'i ID: kui iOS-i projektides on Apple'i App Store'i ID sisestamata, ei näe te Google Adsis nende projektide konversioonisündmusi. App Store'i ID lisamiseks avage Firebase, leidke oma iOS-i rakendus kuvalt „Overview“ ja valige kolme punktiga menüüs käsk „Manage“.

Kui kasutate haldurikontol kontoülest konversioonide jälgimist, tuleb teil Firebase haldurikontoga linkida ja konversioonid kontole importida.

Juhised

Enamik kasutajaid haldab nüüd oma kontosid ainult Google Adsi uues kasutuskeskkonnas. Kui kasutate AdWordsi eelmist kasutuskeskkonda, valige allpool EelmineLisateave

Konversioonitoimingute importimine Firebase'ist

 1. Logige sisse oma AdWordsi kontole.
 2. Klikkige vahekaardil Tööriistad ja tehke rippmenüüs valik Konversioonid.
 3. Tehke vasakul olevas menüüs valik Firebase.
 4. Ilmub kuva seadete ja teie Firebase'i konversioonisündmustega. Kui kuva ei ilmu, veenduge, et Firebase ja AdWords oleksid lingitud.
 5. Klikkige valikul Firebase'i omistamine. See seade võimaldab valida, millal teatab AdWords konversioonist, kui teie reklaamil klikitakse mitmes reklaamivõrgustikus. Lisateavet vaadake altpoolt jaotisest Teave Firebase'i omistamise kohta. Tehke valik (või säilitage vaikevalik) ja seejärel klikkige nupul Salvesta.
 6. Näete valiku „Firebase'i konversioonisündmuste importimine” all tabelis Firebase'i sündmusi, mille saate importida. Kui te ei näe siin kõiki Firebase'i konversioonisündmusi, veenduge, et imporditavate sündmuste Firebase'i projektid oleksid lingitud.
 7. Valige konversioonisündmused, mille soovite importida.
 8. Klikkige käsul Impordi.

Konversioonisündmused on nüüd imporditud ja neid jälgitakse AdWordsis konversioonitoimingutena. Uute konversioonitoimingute seadete muutmiseks järgige allolevaid juhiseid.

Konversioonitoimingute seadete muutmine

Kui konversioonisündmused on imporditud, on need tabelis „Konversioonitoimingud” konversioonitoimingutena loetletud.

 1. Klikkige tabelis „Konversioonitoimingud” (kui see ei ole juba avatud, klikkige vahekaardil Tööriistad ja tehke valik Konversioonid) Firebase'i konversioonitoimingul, mida soovite muuta.
 2. Näete lehte selle konversioonitoimingu praeguste seadetega. Klikkige käsul Muuda seadeid.
 3. Tehke soovitud muudatused. (Vaadake altpoolt teavet seadete kohta, mida saate iga konversioonitoimingu puhul muuta). Seejärel klikkige nupul Salvesta.

Teatud seadete puhul võite näha märguannet selle kohta, et Firebase'i seaded erinevad AdWordsi omadest. Toodete seaded võivad erineda, ent pidage meeles, et AdWordsis ja Firebase'is võidakse esitada eri konversiooniandmed.

Muudetavad seaded olenevad sellest, kas jälgite esmakordseid avamisi, automaatselt jälgitavaid rakendusesiseseid oste või muid sündmusi. Vaadake iga valiku seadete loendit altpoolt. 

Esmakordsete avamiste seaded

 • Nimi: sisestage jälgitava konversioonitoimingu nimi. See aitab teil konversioonitoimingu hiljem konversiooniaruannetes ära tunda. 

 • Väärtus: sisestage iga installimise väärtus või valige käsk „Ära määra väärtust”, kui eelistate seda mitte jälgida. Vaadake lisateavet konversiooniväärtuste kohta.

 • Kaasa veergu „Konversioonid”: eemaldage seade märge (iOS-i jaoks vaikimisi valitud, Androidi jaoks vaikimisi valimata), kui te ei soovi kaasata selle konversioonitoimingu andmeid aruandeveergu „Konversioonid” (ega automaatsetesse pakkumisstrateegiatesse, mis kasutavad seda veergu). Võite seade märke eemaldada juhul, kui kasutate konversioonide optimeerimiseks automaatset pakkumisstrateegiat ja soovite valida, millised konversioonitoimingud pakkumisstrateegiasse kaasata. Kaasake rakenduse iga sündmuse kohta vaid üks konversioonitoiming, et vältida konversioonide duplikaatide loendamist. Lisateave seade „Kaasa veergu „Konversioonid” kohta.

Märkus. Esimene avatud sündmus peab olema see konversioonisündmus iga rakenduse kohta, mille kohta olete valinud „Jah“.

Automaatselt jälgitavate rakendusesiseste ostude seaded

 • Nimi: sisestage jälgitava konversioonitoimingu nimi. See aitab teil konversioonitoimingu hiljem konversiooniaruannetes ära tunda.
 • Loendamine: valige, kas reklaamikliki kohta arvestatakse kõiki konversioone või ainult üht. Vaadake lisateavet konversioonide loendamise kohta.
 • Konversiooniaken: valige, kui kaua pärast reklaamil klikkimist konversioone jälgida. Vaadake lisateavet konversiooniakende kohta.
 • Kaasa veergu „Konversioonid”: eemaldage seade märge (vaikimisi valitud), kui te ei soovi kaasata selle konversioonitoimingu andmeid aruandeveergu „Konversioonid”. Soovite võib-olla seade märke eemaldada, kui kasutate konversioonide optimeerimiseks automaatset pakkumisstrateegiat ega soovi konkreetset konversioonitoimingut oma pakkumisstrateegiasse kaasata. Lisateave seade „Kaasa veergu „Konversioonid” kohta.

Märkus. Automaatselt jälgitavate rakendusesiseste ostude jälgimine toimub Firebase'is vaikimisi. Kõiki teisi konversioonitoiminguid saab jälgida vastavalt teie seadetele, kuid see nõuab käsitsi rakendamist.

Kõigi muude konversioonitoimingute (sh e-kaubanduse sündmused) seaded

 • Nimi: sisestage jälgitava konversioonitoimingu nimi. See aitab teil konversioonitoimingu hiljem konversiooniaruannetes ära tunda.
 • Väärtus: Firebase'is jälgitakse iga konversioonisündmuse väärtust ja imporditakse see automaatselt Google Adsi. Google Adsis on võimalik määrata ka vaikeväärtus. Pidage meeles, et Google Adsis konversioonide registreerimiseks peate Firebase'is väärtuse saatma arvuna. Vaadake lisateavet konversiooniväärtuste kohta.
 • Loendamine: valige, kas arvestada reklaamikliki kohta kõiki konversioone või ainult üht. Valik „Kõik” on parim müügi puhul ja valik „Üks” müügivihjete puhul. Vaadake lisateavet konversioonide loendamise kohta.
 • Konversiooniaken: valige, kui kaua pärast reklaamil klikkimist konversioone jälgida. Vaadake lisateavet konversiooniakende kohta.
 • Kategooria: valige kategooria, mis teie konversiooni kõige paremini kirjeldab. Võite kasutada seda kategooriat oma konversiooniaruannete segmentimiseks.
 • Kaasa veergu „Konversioonid”: eemaldage seade märge (vaikimisi valitud), kui te ei soovi kaasata selle konversioonitoimingu andmeid aruandeveergu „Konversioonid”. Soovite võib-olla seade märke eemaldada, kui kasutate konversioonide optimeerimiseks automaatset pakkumisstrateegiat ega soovi konkreetset konversioonitoimingut oma pakkumisstrateegiasse kaasata. Lisateave seade „Kaasa veergu „Konversioonid” kohta.

Teave Firebase'i omistamise kohta

Kui kasutate rakenduse reklaamimiseks mitut reklaamivõrgustikku, siis võtavad Firebase'i omistamisaruanded teie konversioonide puhul arvesse ka teisi võrgustikke, kui olete võrgustikud kasutajaliideses võrgustikuseadete all seadistanud. Google Ads loendab ainult konversioone, mis põhinevad reklaamil tehtud klikil. Seade „Firebase'i omistamine“ võimaldab täpsemalt määrata, millised konversioonid registreerida Google Adsile. Need konversioonid ilmuvad seejärel Google Adsi aruandluse jaotises. Teil on kaks võimalust.

 • Loendatakse kõik Google Adsi klikiga konversioonid, isegi kui hiljem on klikitud teistes reklaamivõrgustikes. Tehke see valik, kui soovite loendada kõiki konversioone, mis hõlmasid Google Adsi klikki. See on vaikevalik, kuna see näitab kõiki konversioone, milles teie Google Adsi kampaaniad osalesid.
 • Loendatakse ainult need konversioonid, mille puhul viimane klikk tehti reklaamil. Tehke see valik, kui te ei soovi, et Google Ads loendaks konversiooni, kui viimane klikk tehti muu reklaamivõrgustiku reklaamil, isegi kui kliendi konversioonitee hõlmab ka Google Adsi klikke. Selle valiku puhul arvestatakse konversioon sellele reklaamivõrgustikule, kus kasutaja tegi viimase kliki.

Teave duplikaatkonversioonide kohta

Kui teil on mitu rakenduse konversioonitoimingut, mis jälgivad sama rakenduse installimisi, näete konversioonitoimingute seade „Kaasa veergu „Konversioonid”” juures hoiatust. Kui toimingud jälgivad rakenduse sama versiooni, on soovitatav valida seade „Kaasa veergu „Konversioonid““ ainult ühe konversioonitoimingu puhul. Nii loendab Google Ads veerus „Konversioonid“ rakenduse iga installimise puhul ainult ühe konversiooni. See on eriti tähtis juhul, kui kasutate konversioonide optimeerimiseks automaatse pakkumise strateegiat: see aitab vältida rakenduse sama installimise puhul kahe konversiooni jaoks pakkumise tegemist.

Kui kahe konversioonitoimingu kood on paigaldatud teie rakenduse eri versioonidesse, ei ole teil vaja üht neist veerust „Konversioonid“ eemaldada. Kui lähete Google Adsi SDK-lt üle Firebase'ile, vaadake allolevat märkust.

Märkus. Piiratud nähtavuse tõttu ei arvestata Google Adsis konversioone iOS-i otsingukampaaniate puhul.

Märkus: üleminek Google Adsi SDK-lt Firebase'ile

Kui kasutate praegu Google Adsi SDK-d, on soovitatav üle minna Firebase'ile, kuna see on Google'i soovitatud lahendus konversioonide jälgimiseks. Uue konversiooni jälgimise koodi paigaldamiseks tehke järgmist.

Nagu eespool märkisime, tuleb teil rakenduse uude versiooni lisada Firebase'i SDK ja eemaldada sealt Google Adsi SDK. Veergu „Konversioonid“ võite kaasata nii Firebase'i kui ka Google Adsi SDK konversioonitoimingud. Vanem konversioonitoiming jätkab rakenduse eelmise versiooni konversioonide loendamist, Firebase'i konversioonitoiming aga loendab rakenduse uue versiooni konversioone.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Eelmine Uus