Mobiilireklaamide hindamiseks valmistumise juhend

Google Analytics 4 atribuutide rakendusekonversioonide mõõtmine

Kui olete oma Google Adsi konto ning Google Analytics 4 atribuudid (varasema nimega rakenduse- ja veebivara) linkinud, saate konversioonid (ka need, mis on saadud Firebase’i SDK kaudu) Google Analyticsi rakenduse- ja veebisaidiatribuudist importida. Siis saate vaadata, kui palju teie kampaaniad teie Androidi ja iOS-i rakenduste jaoks rakenduste installimisi ning rakendusesiseseid toiminguid toovad.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas importida ja seadistada Google Analytics 4 atribuutide rakenduse konversioonisündmusi Google Adsis.

Veebikonversioonide probleemide korral leiate abi artiklist Google Analytics 4 atribuutide veebikonversioonide mõõtmine.

Enne alustamist

Enne kui saate rakendusekonversioonid importida, vajate mõõtmise seadistamiseks mitmesuguseid üksusi.

Kui kasutate Google Analytics 4 atribuuti

Kui kasutate Firebase’i projekti

 • Firebase’i projekt: Google’i konto, mida Google Adsis kasutate, peab olema Firebase’i projekti omanik. Vaadake Firebase'iga alustamise kohta lisateavet.
 • Rakendustesse installitud Firebase’i SDK: Lugege, kuidas Firebase’i SDK-d oma rakendustega kasutada.
 • Firebase'i projekti linkimine Google Adsiga: teie Google Adsi kontoga peab olema lingitud vähemalt üks Firebase'i projekt.
 • Firebase'is konversioonisündmuste seadistamine: saate importida mis tahes sündmuse, mis on Firebase'is konversioonisündmusena seadistatud. Esmakordsed avamised, rakendusesisesed ostud ja e-kaubanduse sündmused lubatakse konversioonisündmustena automaatselt. Kui soovite muid sündmusi konversioonidena jälgida, tuleb teil need sündmused Firebase’is konversioonidena lubada. Firebase'is võib igal teie rakendusel olla kuni 15 konversioonisündmust.
 • Sisestage Firebase'is iOS-i rakenduste App Store'i ID: kui iOS-i projektides on Apple'i App Store'i ID sisestamata, ei näe te Google Adsis nende projektide konversioonisündmusi. App Store'i ID lisamiseks avage Firebase, leidke oma iOS-i rakendus kuvalt „Overview“ ja valige kolme punktiga menüüs käsk „Manage“.

Kui kasutate haldurikontol konversioonide mõõtmiseks kontoülese konversiooni jälgimist, peate linkima Google Analytics 4 atribuudid või Firebase’i projekti haldurikontoga ning seejärel importima konversioonid haldurikontole.

Juhised

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige konto paremas ülanurgas tööriistaikoonil Google Ads | tööriistad [ikoon].
 3. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
 4. Klikkige plussmärginupul .
 5. Tehke konversioonitüüpide loendis valik Rakendus.
  Rakendusekonversioone saab importida ka nii, et valite konversioonitüüpide loendist võimaluse Impordi ja teete siis valiku Google Analytics (GA4) > Rakendus.
 6. Klikkige nupul Google Analytics (GA4), seejärel käsul Jätka.
 7. Märkige ruut rakenduse konversioonisündmuse kõrval, seejärel klikkige käsul Impordi ja jätka.
 8. Klikkige nupul Valmis.

Nüüd kuvatakse teie rakenduse konversioonisündmus tabelis „Konversioonitoimingud“. Klikkige sündmuse nimel, et vaadata lisateavet ja muuta konversioonitoimingu seadeid.

Saate rakendusekonversioone registreerida ka tabelis „Kampaaniad“. Klikkige segmendiikoonil > „Konversiooniallikas“. Rakendusekonversioonid kuvatakse reas „Firebase“, kui lisate segmendi „Konversiooniallikas“.
 

Esmakordsete avamiste seaded

 • Nimi: lisage selle konversioonitoimingu nimi, mida soovite mõõta. See aitab teil konversioonitoimingu hiljem konversiooniaruannetes ära tunda.
 • Väärtus: lisage iga installimise jaoks väärtus või valige käsk „Ära määra väärtust“ nende installimiste jaoks, mida te mõõta ei soovi. Need väärtused võivad mõjutada tROAS-i kampaaniaid. Lugege konversiooniväärtuste kohta lisateavet.
 • Kaasake veergu „Konversioonid“.
  • Rakendusekampaaniad: kõik rakendusekampaaniad eiravad seda seadet ning kasutavad alati iga kampaania jaoks määratud esmakordset avamist. Seda näete oma kampaania seadete lehel.
  • Veebikampaaniad: kui te ei soovi kaasata selle konversioonitoimingu andmeid aruandeveergu „Konversioonid“ (ega automaatse pakkumise strateegiatesse, mis kasutavad seda veergu), eemaldage selle seade märge (iOS-i jaoks vaikimisi valitud, Androidi jaoks vaikimisi valimata). Võite seade märke eemaldada juhul, kui kasutate konversioonide optimeerimiseks automaatset pakkumisstrateegiat ja soovite valida, millised konversioonitoimingud pakkumisstrateegiasse kaasata. Kaasake iga rakenduse iga sündmuse kohta vaid üks konversioonitoiming, et vältida topeltkonversioonide loendamist.
  • Lugege seade „Kaasa veergu „Konversioonid““ kohta lisateavet.

Rakendusesiseste ostude seaded

 • Nimi: lisage selle konversioonitoimingu nimi, mida soovite mõõta. See aitab teil konversioonitoimingu hiljem konversiooniaruannetes ära tunda.
 • Arv: valige, kas reklaamikliki kohta arvestatakse kõiki konversioone või ainult üht. Lugege konversioonide loendamise kohta lisateavet.
 • Konversiooniaken: valige, kui kaua pärast reklaamil klikkimist konversioone mõõdetakse. Vaadake konversiooniakende kohta lisateavet.
 • Kaasa veergu „Konversioonid”: kui te ei soovi kaasata selle konversioonitoimingu andmeid aruandeveergu „Konversioonid”, eemaldage selle seade märge (vaikimisi valitud). Kui kasutate konversioonide optimeerimiseks automaatset pakkumisstrateegiat ega soovi konkreetset konversioonitoimingut oma pakkumisstrateegiasse kaasata, saate selle seade märke eemaldada. Lugege seade „Kaasa veergu „Konversioonid““ kohta lisateavet.
Automaatselt mõõdetavad rakendusesisesed ostud mõõdetakse Google Analytics 4 atribuudi „Rakendused ja veebisaidid“ abil (Firebase’i SDK kaudu) vaikimisi. Kõiki teisi konversioonitoiminguid saab mõõta teie seadete järgi, kuid see vajab käsitsi rakendamist.

Kõigi muude konversioonitoimingute (sh e-kaubanduse sündmused) seaded

 • Nimi: lisage selle konversioonitoimingu nimi, mida soovite mõõta. See aitab teil konversioonitoimingu hiljem konversiooniaruannetes ära tunda.
 • Väärtus: kõikide konversioonisündmuste väärtust mõõdetakse Google Analytics 4 atribuudis ning need väärtused imporditakse automaatselt Google Adsi. Google Adsis on võimalik määrata ka vaikeväärtus. Pidage meeles, et Google Adsi aruannetes konversioonide kajastamiseks peate väärtuse saatma arvuna. Lugege konversiooniväärtuste kohta lisateavet.
 • Arv: valige, kas reklaamikliki kohta arvestatakse kõiki konversioone või ainult üht. Valik „kõik“ on parim müügitehingute ja „üks“ müügivihjete korral. Lugege konversioonide loendamise kohta lisateavet.
 • Konversiooniaken: valige, kui kaua pärast reklaamil klikkimist konversioone mõõdetakse. Vaadake konversiooniakende kohta lisateavet.
 • Kategooria: valige kategooria, mis teie konversiooni kõige paremini kirjeldab. Võite kasutada seda kategooriat oma konversiooniaruannete segmentimiseks. Märkus: hotellikampaaniate korral on pakkumiseks vaja kasutada kategooriat „Ost“.
 • Kaasa veergu „Konversioonid“: kui te ei soovi kaasata selle konversioonitoimingu andmeid aruandeveergu „Konversioonid“, eemaldage selle seade märge (vaikimisi valitud). Kui kasutate konversioonide optimeerimiseks automaatset pakkumisstrateegiat ega soovi konkreetset konversioonitoimingut oma pakkumisstrateegiasse kaasata, saate selle seade märke eemaldada. Lugege seade „Kaasa veergu „Konversioonid““ kohta lisateavet.

Teave topeltkonversioonide kohta

 • Rakendusekampaaniad: kõik rakendusekampaaniad eiravad seadet „Kaasa veergu „Konversioonid““ ning kasutavad alati iga kampaania jaoks määratud esmakordset avamist. Seda näete oma kampaania seadete lehel. Kui rakendusekampaania jaoks on valitud ainult üks esmakordne avamine, siis kampaania topeltkonversioone ei loenda.
 • Veebikampaaniad: kui teil on mitu rakenduse konversioonitoimingut, mis paistavad mõõtvat sama rakenduse installe, kuvatakse teie konversioonitoimingute sätte „Kaasa veergu „Konversioonid““ juures hoiatus. Kui toimingud mõõdavad rakenduse sama versiooni, on soovitatav valida seade „Kaasa veergu „Konversioonid““ ainult ühe konversioonitoimingu jaoks. Nii loendab Google Ads veerus „Konversioonid“ rakenduse iga installimise puhul ainult ühe konversiooni. See on eriti tähtis juhul, kui kasutate konversioonide optimeerimiseks automaatse pakkumise strateegiat: see aitab vältida rakenduse sama installimise puhul kahe konversiooni jaoks pakkumise tegemist.

Kui kahe konversioonitoimingu kood on paigaldatud teie rakenduse eri versioonidesse, ei ole teil vaja üht neist veerust „Konversioonid“ eemaldada. Kui lähete Google Adsi SDK-lt üle Firebase'ile, vaadake allolevat märkust.

Piiratud nähtavuse tõttu ei arvestata Google Adsis konversioone iOS-i otsingukampaaniate puhul.

Üleminek Google Adsi SDK-lt Firebase'ile

Kui kasutate praegu Google Adsi SDK-d, on soovitatav üle minna Firebase'ile, kuna see on Google'i soovitatud lahendus konversioonide jälgimiseks. Uue konversiooni jälgimise koodi paigaldamiseks tehke järgmist.

Nagu ülal mainisime, lisage Firebase’i SDK ja eemaldage Google Adsi SDK oma rakenduse uuest versioonist. Saate kaasata nii Firebase’i kui ka Google Adsi SDK konversioonitoimingud veergu „Konversioonid“. Vanem konversioonitoiming jätkab rakenduse eelmise versiooni konversioonide loendamist, Firebase'i konversioonitoiming aga loendab rakenduse uue versiooni konversioone.

Kas teil on probleeme?

Linkimisega seotud probleemide lahendamine

Võtke meiega ühendust, kui vajate rohkem abi Google Analyticsi kasutamisel Google Adsis.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse

true
Otsing
Tühjenda otsing
Otsingu sulgemine
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
73067
false