Измерване на реализации от приложения от собствености в Google Анализ 4

След като свържете профила си в Google Ads със собствености в Google Анализ 4 (наричани преди „собствености за приложения + уеб“), можете да импортирате реализации от собственостите си в Google Анализ 4 (включително събраните чрез комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase), за да виждате как кампаниите Ви стимулират инсталирания на приложенията Ви за Android или iOS и действия в тях.

В тази статия ще научите как да импортирате и настроите в Google Ads събития с реализации от приложения от собствености в Google Анализ 4.

За помощ за реализациите от уебсайтове вижте Измерване на реализации от уебсайтове от собствености в Google Анализ 4.

Преди да започнете

Преди да можете да импортирате реализации от приложения, за настройване на измерването са необходими различни предпоставки.

Ако използвате собственост в Google Анализ 4

Ако използвате проект във Firebase

 • Проект във Firebase: Профилът в Google, който използвате за Google Ads, трябва да бъде собственик на проект във Firebase. Научете повече за първите стъпки с Firebase.
 • SDK на Firebase, инсталиран в приложенията Ви: Научете как да използвате комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase с приложенията си.
 • Свързване на проект във Firebase с Google Ads: Ще Ви е необходим поне един проект във Firebase, свързан с профила Ви в Google Ads.
 • Настроено във Firebase събитие с реализация: Можете да импортирате всяко събитие, зададено във Firebase като събитие с реализация. Първи отваряния, покупки в приложения и събития при електронна търговия се активират автоматично като събития с реализация. За да проследявате други събития като реализации, трябва да активирате тези събития като реализации във Firebase. Можете да имате най-много 15 събития с реализация за всяко приложение във Firebase.
 • Въведен идентификационен номер в App Store за приложенията за iOS във Firebase: Ако не сте въвели идентификационния номер на проектите си за iOS от Apple App Store, за тях няма да виждате събития с реализация в Google Ads. За да добавите идентификационен номер в App Store, отворете Firebase, намерете приложението си за iOS на екрана „Overview“ и изберете „Manage“ от менюто с три точки.

Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, за да измервате реализациите в профил на мениджър, трябва да свържете собствеността в Google Анализ 4 или проекта във Firebase с профила на мениджър и след това да импортирате реализациите в съответния профил.

Инструкции

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 5. Изберете Приложение от списъка с типове реализации.
  Можете също да импортирате реализации от приложения, като изберете Импортиране от списъка с типове реализации и след това – Google Анализ (GA4) > Приложение.
 6. Кликнете върху бутона за Google Анализ (GA4), след което – върху Напред.
 7. Поставете отметка в квадратчето до събитие с реализация от приложение, след което кликнете върху Импортиране и продължаване.
 8. Кликнете върху Готово.

В таблицата „Действия, водещи до реализация“ вече ще виждате данните за събитията си с реализация от приложение. Кликнете върху името на събитието, за да видите повече подробности и да редактирате настройките за действия, водещи до реализация.

Също така можете да изготвяте отчети за реализациите от приложения, като отворите таблицата „Кампании“ и кликнете върху иконата за сегментиране< > „Източник на реализациите“. Реализациите от приложения ще се покажат в реда „Firebase“, когато добавите сегмента „Източник на реализациите“.
 

Настройки за първи отваряния

 • Име: Въведете име на действието, водещо до реализация, което искате да измервате. Така по-късно ще можете да го разпознавате в отчетите за реализациите.
 • Стойност: Въведете стойност за всяко инсталиране или изберете „Без присвояване на стойност“, ако предпочитате да не се измерва стойност. Тези стойности могат да повлияят на кампаниите с целева ROAS. Научете повече за стойностите на реализациите.
 • Включване в „Реализации“:
  • За кампании за приложения: Всички кампании за приложения пренебрегват тази настройка и винаги използват първото отваряне, посочено за всяка кампания. Можете да видите това на страницата с настройки за кампанията си.
  • За кампании в мрежата: Премахнете отметката от тази настройка (избрана по подразбиране за iOS, но не и за Android), ако не искате данните за това действие, водещо до реализация, да се включват в отчетната графа „Реализации“ (или за стратегии за автоматично офериране, които използват тази графа). Можете да премахнете отметката от тази настройка, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматизирано офериране и искате да изберете кои действия, водещи до реализация, да включите в тази стратегия за офериране. За всяко едно приложение и всяко събитие трябва да се включи само по едно действие, водещо до реализация, за да се избегне отчитане на дублирани реализации.
  • Научете повече за „Включване в „Реализации“.

Настройки за покупки в приложения

 • Име: Въведете име на действието, водещо до реализация, което искате да измервате. Така по-късно ще можете да го разпознавате в отчетите за реализациите.
 • Отчитане: Изберете дали да се отчита всяка реализация, или по една на кликване върху рекламата. Научете повече за отчитането на реализациите.
 • Прозорец на реализациите: Изберете колко дълго да се измерват реализациите, след като даден потребител кликне върху реклама. Научете повече за прозорците на реализациите.
 • Включване в „Реализации“: Премахнете отметката от тази настройка (избрана по подразбиране), ако не искате данните за това действие, водещо до реализация, да се включват в отчетната графа „Реализации“. Бихте могли да премахнете отметката, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране и не искате това действие с реализация да се включва в стратегията Ви за офериране. Научете повече за „Включване в „Реализации“.
Автоматично измерваните покупки в приложения се измерват по подразбиране в собственостите в Google Анализ 4. Всички други действия с реализация могат да се измерват в съответствие с настройките Ви, но това изисква ръчно внедряване.

Настройки за всички останали действия, водещи до реализация (включително събития, свързани с електронна търговия)

 • Име: Въведете име на действието, водещо до реализация, което искате да измервате. Така по-късно ще можете да го разпознавате в отчетите за реализациите.
 • Стойност: Стойността на всяко събитие с реализация се измерва в собственост в Google Анализ 4 и ще се импортира автоматично в Google Ads. Можете също да зададете стойност по подразбиране в Google Ads. Имайте предвид, че трябва да изпращате стойността като число, за да се отчитат реализациите в Google Ads. Научете повече за стойностите на реализациите.
 • Отчитане: Изберете дали да се отчита всяка реализация, или по една на кликване върху рекламата. „Всяка“ е най-добрата опция за продажби, „Една“ – за възможни клиенти. Научете повече за отчитането на реализациите.
 • Прозорец на реализациите: Изберете колко дълго да се измерват реализациите, след като даден потребител кликне върху реклама. Научете повече за прозорците на реализациите.
 • Категория: Изберете категорията, която най-точно описва реализацията Ви. Можете да я използвате, за да сегментирате отчетите за реализациите. Забележка: За кампаниите за хотели се изисква категорията „Покупка“ да се използва за офериране.
 • Включване в „Реализации“: Премахнете отметката от тази настройка (избрана по подразбиране), ако не искате данните за това действие, водещо до реализация, да се включват в отчетната графа „Реализации“. Бихте могли да премахнете отметката, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране и не искате това действие с реализация да се включва в стратегията Ви за офериране. Научете повече за „Включване в „Реализации“.

Всичко за дублираните реализации

 • За кампании за приложения: Всички кампании за приложения пренебрегват настройката „Включване в „Реализации“ и винаги използват първото отваряне, посочено за всяка кампания. Можете да видите това на страницата с настройки за кампанията си. Ако за кампания за приложения е избрано само едно първо отваряне, кампанията няма да отчита дублираните реализации.
 • За кампании в мрежата: Ако имате няколко действия, водещи до реализация в приложение, с които изглежда, че се измерват инсталиранията на едно и също приложение, ще видите предупреждение в настройката „Включване в „Реализации“ за действията, водещи до реализация. Ако с тези действия се измерва една версия на приложението Ви, препоръчваме да премахнете отметката от „Включване в „Реализации“ за всички освен едно от действията. Така Google Ads ще отчита в графата „Реализации“ само по една реализация на едно инсталиране на приложение. Това е особено важно, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране: така ще избегнете офериране за две реализации за едно инсталиране на приложение.

Ако кодът за двете действия, водещи до реализация, е инсталиран в различни версии на приложението Ви, не трябва да премахвате едното от графа „Реализации“. Ако преминавате от работа с комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Ads към Firebase, вижте забележката по-долу.

Поради ограничена видимост в Google Ads няма да се отчитат реализациите от кампании в мрежата за търсене за iOS.

Преминаване от SDK на Google Ads към Firebase

Ако понастоящем използвате комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Ads, препоръчваме да преминете към Firebase – препоръчваното от Google решение за проследяване на реализациите. Ето как да подходите при инсталирането на новия код за проследяване на реализациите:

Както споменахме по-горе, добавете SDK на Firebase и премахнете SDK на Google Ads от новата версия на приложението си. В графата „Реализации“ можете да включите действията, водещи до реализация, и от SDK на Firebase, и от SDK на Google Ads. По-старото Ви действие, водещо до реализация, ще продължи да отчита реализации за предишната версия на приложението Ви, а това от Firebase ще отчита реализации за новата му версия.

Срещате затруднения?

Отстраняване на проблем със свързването

Ако се нуждаете от още помощ за Google Анализ в Google Ads, свържете се с нас.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false