Pomiar konwersji w aplikacji pochodzących z usług Google Analytics 4

Po połączeniu konta Google Ads z usługami Google Analytics 4 (nazywanymi dawniej usługami Aplikacje + internet) możesz importować konwersje z usług Google Analytics 4 (w tym zbierane za pomocą pakietu SDK Firebase), by sprawdzać, w jakim stopniu kampanie reklamowe zwiększają liczbę instalacji aplikacji i działań użytkowników w aplikacjach na Androida lub iOS.

Z tego artykułu dowiesz się, jak importować z usług Google Analytics 4 zdarzenia konwersji w aplikacji i konfigurować je w Google Ads.

Więcej o konwersjach w witrynie dowiesz się z artykułu Pomiar konwersji w witrynie pochodzących z usług Google Analytics 4

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz importować konwersje w aplikacji, potrzebujesz różnych elementów, by skonfigurować pomiar konwersji.

Jeśli korzystasz z usługi Google Analytics 4

Jeśli korzystasz z projektu Firebase

 • Projekt Firebase: konto Google, z którego korzystasz w Google Ads, musi mieć uprawnienia właściciela w projekcie Firebase. Więcej informacji o rozpoczynaniu korzystania z Firebase
 • Pakiet SDK Firebase zainstalowany w aplikacjach:Dowiedz się, jak używać pakietu SDK Firebase w swoich aplikacjach.
 • Łączenie projektu Firebase z Google Ads: musisz mieć co najmniej 1 projekt Firebase połączony z kontem Google Ads.
 • Skonfigurowane w Firebase zdarzenia konwersji: możesz importować dowolne zdarzenia skonfigurowane w Firebase jako zdarzenia konwersji. Zdarzenia polegające na pierwszym uruchomieniu aplikacji i zakupach w niej oraz zdarzenia e-commerce są automatycznie włączone jako zdarzenia konwersji. Aby śledzić też inne zdarzenia jako konwersje, musisz je włączyć w Firebase jako konwersje. Możesz mieć w Firebase maksymalnie 15 zdarzeń konwersji na aplikację.
 • Identyfikator App Store wprowadzony w Firebase w przypadku aplikacji na iOS: jeśli w swoich projektach związanych z iOS nie masz jeszcze wpisanego identyfikatora Apple App Store, nie zobaczysz w Google Ads zdarzeń konwersji z tych projektów. Aby dodać identyfikator App Store, otwórz Firebase, znajdź na ekranie „Przegląd” swoją aplikację na iOS i po kliknięciu ikony menu z trzema kropkami wybierz „Zarządzaj”.

Jeśli do śledzenia konwersji za pomocą konta menedżera używasz śledzenia konwersji dla wielu kont, musisz połączyć usługę Google Analytics 4 lub projekt Firebase z kontem menedżera i zaimportować konwersje na to konto menedżera.

Instrukcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona].
 3. W obszarze „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 4. Kliknij przycisk plusa .
 5. Na liście typów konwersji kliknij Aplikacja.
  Aby importować konwersje w aplikacji, możesz też na liście typów konwersji kliknąć Importuj, a potem kliknąć Google Analytics (GA4) > Aplikacja.
 6. Kliknij kolejno przycisk Google Analytics (GA4)Dalej.
 7. Zaznacz pole obok zdarzenia konwersji w aplikacji, a potem kliknij Importuj i kontynuuj.
 8. Kliknij Gotowe.

Zdarzenie konwersji w aplikacji będzie teraz widoczne w tabeli „Działania powodujące konwersje”. Kliknij nazwę zdarzenia, by wyświetlić więcej szczegółów o nim oraz edytować ustawienia działań powodujących konwersje.

Możesz też generować raporty o konwersjach w aplikacji. Aby to zrobić, otwórz tabelę „Kampanie” i kliknij ikonę podziału na segmenty  > „Źródło konwersji”. Gdy dodasz segment „Źródło konwersji”, konwersje w aplikacji pojawią się w wierszu „Firebase”.
 

Konfiguracja mierzenia konwersji polegających na pierwszym uruchomieniu

 • Nazwa: wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz objąć pomiarem. Dzięki temu łatwiej rozpoznasz je później w raportach konwersji.
 • Wartość: wpisz wartość każdej instalacji lub wybierz „Nie przypisuj wartości”, jeśli nie chcesz mierzyć wartości. Te wartości mogą mieć wpływ na kampanie z docelowym ROAS. Więcej informacji o wartościach konwersji
 • Uwzględnij w Konwersjach:
  • Kampanie promujące aplikacje: wszystkie kampanie promujące aplikacje ignorują to ustawienie i zawsze korzystają z konfiguracji pierwszych uruchomień określonej dla danej kampanii. Możesz znaleźć tę konfigurację na stronie ustawień kampanii.
  • Kampanie internetowe: odznacz to pole (domyślnie zaznaczone w przypadku iOS, a niezaznaczone w przypadku Androida), jeśli nie chcesz uwzględniać danych tego działania powodującego konwersję w kolumnie raportowania „Konwersje” (lub w strategiach automatycznego określania stawek, które korzystają z tej kolumny). Możesz odznaczyć to pole, jeśli stosujesz strategię automatycznego określania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji i chcesz wybrać, które działania powodujące konwersje mają być w niej uwzględniane. Aby zapobiec zliczaniu duplikatów konwersji, uwzględniaj tylko jedno działanie powodujące konwersję na zdarzenie na aplikację.
  • Więcej informacji o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”

Konfiguracja pomiaru konwersji polegających na zakupach w aplikacji

 • Nazwa: wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz objąć pomiarem. Dzięki temu łatwiej rozpoznasz je później w raportach konwersji.
 • Liczba: określ, czy chcesz zliczać każdą konwersję czy tylko 1 na kliknięcie reklamy.Więcej informacji o zliczaniu konwersji
 • Okno konwersji: wybierz, jak długo chcesz mierzyć konwersje po tym, gdy użytkownik kliknie reklamę. Więcej informacji o oknach konwersji
 • Uwzględnij w Konwersjach: usuń zaznaczenie tego pola (domyślnie zaznaczonego), jeśli nie chcesz uwzględniać w kolumnie raportowania „Konwersje” danych dotyczących określonego działania powodującego konwersję. Możesz odznaczyć to pole, jeśli korzystasz ze strategii automatycznego określania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji, ale nie chcesz uwzględniać w tej strategii określonego działania powodującego konwersję. Więcej informacji o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”
Automatycznie zliczane zakupy w aplikacji są domyślnie mierzone w usługach Google Analytics 4. Pozostałe działania powodujące konwersję możesz mierzyć na podstawie własnych ustawień, ale musisz skonfigurować te ustawienia ręcznie.

Konfiguracja mierzenia pozostałych działań powodujących konwersję (w tym zdarzeń e-commerce)

 • Nazwa: wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz objąć pomiarem. Dzięki temu łatwiej rozpoznasz je później w raportach konwersji.
 • Wartość: wartość każdego zdarzenia konwersji jest mierzona w usłudze Google Analytics 4 i automatycznie importowana do Google Ads. Możesz też ustawić wartość domyślną w Google Ads. Pamiętaj, że musisz przekazywać tę wartość jako liczbę, by raportować konwersje w Google Ads. Więcej informacji o wartościach konwersji
 • Liczba: określ, czy chcesz zliczać każdą konwersję czy tylko 1 na kliknięcie reklamy. „Każda” to lepsza opcja w przypadku śledzenia sprzedaży, a „Jedna” — w przypadku monitorowania potencjalnych klientów. Więcej informacji o zliczaniu konwersji
 • Okno konwersji: wybierz, jak długo chcesz mierzyć konwersje po tym, gdy użytkownik kliknie reklamę. Więcej informacji o oknach konwersji
 • Kategoria: wybierz kategorię, która najlepiej opisuje konwersję. Możesz używać tej kategorii do segmentowania raportów konwersji. Uwaga: kampanie reklam hoteli muszą mieć ustawioną kategorię „Zakup” do ustalania stawek.
 • Uwzględnij w Konwersjach: usuń zaznaczenie tego pola (domyślnie zaznaczonego), jeśli nie chcesz uwzględniać w kolumnie raportowania „Konwersje” danych dotyczących określonego działania powodującego konwersję. Możesz odznaczyć to pole, jeśli korzystasz ze strategii automatycznego określania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji, ale nie chcesz uwzględniać w tej strategii określonego działania powodującego konwersję. Więcej informacji o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”

Duplikaty konwersji – informacje

 • Kampanie promujące aplikacje: wszystkie kampanie promujące aplikacje ignorują ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach” i zawsze korzystają z konfiguracji pierwszych uruchomień określonej dla danej kampanii. Możesz znaleźć tę konfigurację na stronie ustawień kampanii. Jeśli dla kampanii promującej aplikację wybrano tylko jedno pierwsze uruchomienie, kampania nie będzie liczyć zduplikowanych konwersji.
 • Kampanie internetowe: jeśli masz wiele działań powodujących konwersje w aplikacji, które prawdopodobnie służą do pomiaru liczby instalacji tej samej aplikacji, w ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach” dla Twoich działań powodujących konwersje zobaczysz ostrzeżenie. Jeśli służą one do pomiaru instalacji tej samej wersji Twojej aplikacji, zalecamy odznaczyć pole „Uwzględnij w Konwersjach” dla wszystkich działań powodujących konwersje oprócz jednego. Dzięki temu Google Ads będzie zliczać w kolumnie „Konwersje” tylko jedną konwersję na instalację aplikacji. Jest to szczególnie ważne, gdy stosujesz strategię automatycznego określania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji, ponieważ dzięki temu unikniesz ustalania stawki dla dwóch konwersji w przypadku tej samej instalacji aplikacji.

Jeśli kod związany z dwoma działaniami powodującymi konwersje jest zainstalowany w różnych wersjach Twojej aplikacji, nie musisz go usuwać z kolumny „Konwersje”. Jeśli przechodzisz z pakietu SDK Google Ads na Firebase, przeczytaj podaną niżej uwagę.

Ze względu na ograniczoną widoczność nie zobaczysz konwersji raportowanych w Google Ads dla kampanii w sieci wyszukiwania na iOS.

Przejście z pakietu SDK Google Ads na Firebase

Jeśli używasz obecnie pakietu SDK Google Ads, zalecamy przejście na Firebase – do śledzenia konwersji Google zaleca właśnie to rozwiązanie. Oto, jak zainstalować nowy kod konwersji:

Tak jak pisaliśmy wyżej, dodaj pakiet SDK Firebase do nowej wersji swojej aplikacji i usuń z niej pakiet SDK Google Ads. W kolumnie „Konwersje” możesz uwzględniać działania powodujące konwersje pochodzące zarówno z pakietu SDK Firebase, jak i z pakietu SDK Google Ads. Starsze działanie powodujące konwersję nadal będzie służyło do zliczania konwersji w poprzedniej wersji Twojej aplikacji, natomiast działanie powodujące konwersję pochodzące z Firebase umożliwi zliczanie konwersji w nowej wersji Twojej aplikacji.

Coś nie działa?

Rozwiązywanie problemów z łączeniem

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej korzystania z Google Analytics w Google Ads, skontaktuj się z nami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
73067
false