Maximalizovať kliknutia: definícia

Stratégia automatického ponúkania cien, ktorá automaticky nastavuje cenové ponuky tak, aby ste v rámci svojho rozpočtu získali čo najviac kliknutí.

  • Maximalizovať kliknutia je najjednoduchší spôsob ponúkania cien za kliknutia – vy nastavíte rozpočet a o ostatné sa postará Google Ads. Nie je potrebné vyberať sumy cenových ponúk pre vaše reklamné skupiny, kľúčové slová alebo umiestnenia.
  • V prípade stratégie Maximalizovať kliknutia nastavíte cieľový denný rozpočet a systém Google Ads za vás automaticky nastaví maximálne ponuky cien za kliknutie (CZK) a pokúsi sa pritom získať čo najviac možných kliknutí v rámci daného rozpočtu.
  • Ak chcete mať ešte lepšiu kontrolu, môžete nastaviť obmedzenie cenovej ponuky, aby ste zabránili nastaveniu vyšších cenových ponúk, než je táto suma. Nastavením obmedzenia cenovej ponuky síce získate väčšiu kontrolu, no môže to obmedziť pozíciu vašej reklamy a počet kliknutí, ktoré vaša reklama získa.
  • Ak sa vám nebudú páčiť návrhy cenových ponúk, môžete kedykoľvek jednoducho prepnúť na manuálne ponúkanie CZK, ktoré vám umožňuje nastavovať sumy cenových ponúk podľa vlastného uváženia.
  • Stratégia Maximalizovať kliknutia nie je dostupná v týchto prípadoch:
    • kampane v Obsahovej sieti s marketingovým cieľom Interakcie s obsahom alebo Kampane na aplikácie,
    • úpravy cenových ponúk na základe dňa a času.
  • Stratégia Maximalizovať kliknutia sa v minulosti nazývala Automatické ponúkanie cien.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?