Adresa IP

Jedinečné číslo priraďované každému počítaču alebo inému zariadeniu pripojenému na internet.

  • Adresu internetového protokolu (IP) priraďujú zariadeniam pripojeným na internet poskytovatelia internetových služieb (ISP). Poskytovatelia internetových služieb občas priraďujú tú istú adresu IP veľkému počtu počítačov. V dôsledku toho môžu mať viaceré počítače rovnakú adresu IP.
  • Pomocou adresy IP možno identifikovať umiestnenie, z ktorého sa počítač pripája na internet. Ak vo svojej reklamnej kampani nastavíte geografické zacielenie, pomocou adresy IP môže Google Ads zistiť, ktorí zákazníci pravdepodobne používajú počítače v zacielenom regióne.
  • Vylúčením adries IP môžete zabrániť zobrazeniu vašej reklamy na určitej adrese IP.

Spôsoby zobrazovania adresy IP

Adresy IP sa môžu zobrazovať v nasledujúcich formátoch:

Názov verzie Šablóna Popis
IPv4 x.x.x.x x predstavuje sériu čísel v rozsahu od 0 do 255, ktoré sa nazývajú oktet. Každá adresa IPv4 musí obsahovať tri bodky a štyri oktety.
IPv6 y : y : y : y : y : y : y : y y predstavuje sekcie označované ako segmenty, ktoré môžu mať ľubovoľnú hodnotu od 0000 do FFFF s použitím číslic 0 až 9 a písmen A až F. Adresa musí obsahovať 8 segmentov oddelených dvojbodkami (čiže žiadne bodky).

Vylúčenie adries IP
Články o geografickom zacielení

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka