Ορισμός του προχείρου καμπάνιας

Ένα πρόχειρο καμπάνιας σάς δίνει τη δυνατότητα να προετοιμάζετε πολλές αλλαγές σε μια καμπάνια του Δικτύου αναζήτησης ή του Δικτύου εμφάνισης χωρίς να επηρεάσετε την απόδοσή της. Όταν δημιουργείτε ένα πρόχειρο, αναπαραγάγετε τη ρύθμιση της καμπάνιας.

  • Μπορείτε να κάνετε ενημερώσεις στο πρόχειρο, όπως ακριβώς θα κάνατε και σε μια κανονική καμπάνια.
  • Αφού ολοκληρώσετε το πρόχειρο, μπορείτε να το εφαρμόσετε στην αρχική καμπάνια ή να δημιουργήσετε ένα πείραμα από το πρόχειρο, για να δοκιμάσετε την απόδοση των αλλαγών σε σύγκριση με την απόδοση της αρχικής καμπάνιας.

Ρύθμιση προχείρου καμπάνιας
Σχετικά με τα πρόχειρα και τα πειράματα καμπάνιας

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού