Όλες οι μετατροπές: ορισμός

Ένας υπολογισμός όλων των μετατροπών που πραγματοποιεί το Google Ads για την επιχείρησή σας.

  • Η στήλη "Όλες οι μετατροπές" περιλαμβάνει τα δεδομένα που βρίσκονται στη στήλη "Μετατροπές" και επιπλέον τις ενέργειες μετατροπής που έχετε επιλέξει να μη συμπεριλάβετε στη στήλη "Μετατροπές". Συμπεριλαμβάνει, επίσης, τις μετατροπές μεταξύ συσκευών, τις επισκέψεις στο κατάστημα, συγκεκριμένες τηλεφωνικές κλήσεις και άλλα.
  • Αφού ρυθμίσετε την παρακολούθηση μετατροπών, στις αναφορές σας θα εμφανιστεί η στήλη "Όλες οι μετατροπές".
  • Συγκρίνετε τη στήλη "Όλες οι μετατροπές" με την κανονική στήλη "Μετατροπές", για να δείτε όλο το εύρος των μετατροπών που προκύπτουν από τις διαφημίσεις σας, συμπεριλαμβανομένων των μετατροπών μεταξύ συσκευών, καθώς και εκείνων που επιλέξατε να μην συμπεριλάβετε στη στήλη "Μετατροπές". Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την επιχείρησή σας και να υπολογίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών σας. 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού