Pravidlá reklamy

Pravidlá pre reklamy, kľúčové slová a webové stránky. Reklamy porušujúce naše pravidlá sa nebudú môcť zobrazovať.

  • Navštívte stránku Centrum pravidiel služby Google Ads a prečítajte si pravidlá, ktoré sa vzťahujú na vás.
  • Pravidlá reklamy spoločnosti Google sú určené na to, aby zabezpečili pozitívne skúsenosti pre ľudí, ktorí si pozerajú naše reklamy, aby vám pomohli presadiť sa s vašimi reklamami a aby zaistili, že reklamy dodržiavajú zákony platné v krajine, v ktorej sa zobrazujú.
  • Všetky reklamy prechádzajú procesom schvaľovania s cieľom zaistiť, že sú bezpečné a vhodné pre používateľov. Zakaždým, keď vytvoríte novú reklamu alebo vykonáte zmeny v existujúcej reklame, daná reklama sa automaticky odošle na posúdenie, aby sa zaistilo, že je v súlade s našimi pravidlami reklamy.
  • Reklamy v prípade preukázania nesúladu s týmito pravidlami označíme ako Zamietnuté alebo Pozastavené. S týmto stavom sa nebudú môcť zobrazovať.

Informácie o procese schválenia

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory