Automatické platby

Automatické platby predstavujú nastavenie platieb v službe Google Ads. Pri tomto nastavení sa vám najprv hromadia reklamné náklady a potom sa vám automaticky účtujú prostredníctvom hlavného spôsobu platby.

Ak používate automatické platby, vyúčtovanie za reklamu sa uskutoční v prvý deň každého mesiaca alebo vždy, keď váš účet dosiahne vopred určenú sumu označovanú ako minimálna výška platby (podľa toho, čo nastane skôr).

Minimálna výška platby

Po dosiahnutí tejto sumy nákladov dôjde k ich vyúčtovaniu. Začína sa na pevne stanovenej sume, ktorá je uvedená na stránke Súhrn v sekcii Fakturácia. Ak náklady dosiahnu túto sumu pred skončením mesačného fakturačného cyklu, automaticky ju zvýšime.

  • Keď náklady v účte dosiahnu tento limit ešte pred koncom mesiaca, daný limit sa zvýši. Tento proces sa môže niekoľkokrát zopakovať, kým účet nedosiahne konečný limit. Výška limitu závisí od vášho účtu, ako aj od vašej krajiny a meny.
  • V prípade, že náklady vo vašom účte rastú veľmi rýchlo, účtovaná suma môže mierne prevyšovať limit. Ak náklady vo vašom účte v priebehu mesiaca opakovane dosiahnu fakturačný limit, poplatky vám môžeme účtovať viackrát za mesiac.
  • Pri zvýšení minimálnej výšky platby vám nepošleme e‑mail ani vás inak neupozorníme. Aktuálny limit si však môžete kedykoľvek pozrieť na stránke Súhrn v sekcii Fakturácia. Ak si chcete pozrieť svoj aktuálny limit, kliknite na ikonu kľúča  a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia. Dostanete sa na stránku Súhrn, kde nájdete sumu nákladov nahromadených od poslednej platby. Sumu limitu nájdete pod ukazovateľom priebehu.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory