Automatické platby

Automatické platby predstavujú nastavenie platieb v službe Google Ads. Pri tomto nastavení sa vám najprv hromadia reklamné náklady a potom sa vám automaticky účtujú prostredníctvom hlavného spôsobu platby.

Ak používate automatické platby, reklamné náklady sa vám budú účtovať 30 dní po vašom poslednom automatickom zúčtovaní alebo keď váš účet dosiahne vopred určenú sumu nazývanú minimálna výška platby. Závisí to od toho, čo nastane skôr.

Minimálna výška platby

Po dosiahnutí tejto výšky nákladov vám naúčtujeme príslušné náklady. Táto výška nákladov sa začína na pevne stanovenej sume, ktorá je uvedená na stránke fakturácie s názvom Súhrn. Ak sa vaše náklady dostanú na úroveň tejto sumy pred skončením 30‑dňového fakturačného cyklu, automaticky túto sumu zvýšime.

  • Keď náklady vo vašom účte dosiahnu limit ešte pred uplynutím 30‑dňovej lehoty, dôjde k jeho zvýšeniu. Tento postup sa môže niekoľkokrát zopakovať, kým váš účet nedosiahne konečný limit. Výška limitu závisí od vášho účtu, ako aj od vašej krajiny a meny.
  • V prípade, že náklady vo vašom účte rastú veľmi rýchlo, účtovaná suma môže mierne prevyšovať limit. Ak náklady vo vašom účte v priebehu mesiaca opakovane dosiahnu fakturačný limit, poplatky vám môžeme účtovať viackrát za mesiac.
  • V prípade zvýšenia minimálnej výšky platby vám nepošleme e‑mail ani vás na to inak neupozorníme. Svoj aktuálny limit si však môžete kedykoľvek pozrieť na stránke fakturácie s názvom Súhrn. Stačí kliknúť na ikonu ozubeného kolieska a vybrať možnosť Fakturácia a platby. Prejdete na stránku Súhrn, kde bude zobrazená výška nákladov nahromadených od poslednej platby. Minimálnu výšku platby nájdete pod ukazovateľom priebehu.

Vysvetlenie dôvodov účtovania platieb
Články o automatických platbách
Články o problémoch s poplatkami

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory