Automatické platby

Automatické platby predstavujú nastavenie platieb v službe Google Ads. Pri tomto nastavení sa vám najprv hromadia reklamné náklady a potom sa vám automaticky účtujú prostredníctvom hlavného spôsobu platby.

Ak používate automatické platby, vyúčtovanie za reklamu sa uskutoční vždy, keď váš účet dosiahne vopred určenú sumu označovanú ako prah platby, a v prvý deň každého mesiaca.

Za určitých podmienok môžete v nastaveniach fakturácie účtu prepnúť jeho nastavenie platieb z automatických platieb na manuálne (a naopak). Prechod z automatických platieb na manuálne je možný iba v krajinách, kde je dostupná možnosť manuálnej platby. Ak momentálne používate manuálne platby a táto možnosť už vo vašej krajine nie je dostupná, môžete prejsť iba na automatické platby, pričom k manuálnym platbám sa už nebudete môcť vrátiť. Ďalšie informácie o dostupnosti manuálnych platieb

Ak chcete zmeniť nastavenie platieb:

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Fakturácia Ikona fakturácie a potom vyberte Nastavenia.
 2. Otvorte sekciu Ako platíte a kliknutím otvorte sekciu Alternatívne možnosti platby. Zobrazia sa ďalšie možnosti, ktoré máte k dispozícii.
 3. Kliknite na Prepnúť na manuálnu platbu a podľa pokynov vo vyskakovacom okne potvrďte zmenu.

Ak máte viacero účtov Google Ads, táto funkcia nemusí byť dostupná v každom z nich.

Prah platby

Keď náklady na zobrazovanie reklám dosiahnu určitú sumu označovanú ako prah platby, automaticky tieto náklady naúčtujeme na váš spôsob platby. Prah platby v účte nájdete na stránke Súhrn fakturácie. Ak náklady dosiahnu túto sumu pred koncom mesačného fakturačného cyklu, automaticky ju zvýšime.

Minimálna výška platby a začiatok mesiaca

 • Keď náklady v účte dosiahnu prah ešte pred koncom mesiaca, daný prah sa zvýši. Tento proces sa môže niekoľkokrát zopakovať, kým účet nedosiahne konečný prah. Výška prahu závisí od vášho účtu, ako aj od vašej krajiny a meny. Sumy prahov môže aktualizovať (znížiť alebo zvýšiť) aj Google, a to aj z dôvodov, ktoré sa líšia od nákladov vo vašom účte.
 • V prípade, že náklady vo vašom účte rastú veľmi rýchlo, účtovaná suma môže mierne prevyšovať prah. Ak náklady vo vašom účte v priebehu mesiaca opakovane dosiahnu minimálnu sumu faktúry, poplatky vám môžeme účtovať viackrát za mesiac.
 • Pri zvýšení prahu platby vám nepošleme e‑mail ani vás inak neupozorníme. Aktuálny prah si však môžete kedykoľvek pozrieť na stránke Súhrn fakturácie. Ak si chcete pozrieť aktuálny prah, kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn. Sumu prahu nájdete na karte Ďalšia automatická platba.

Na základe frekvencie mesačných vyúčtovaní môžu mať niektorí zákazníci možnosť zvýšiť prah platby z automaticky nastavenej maximálnej sumy na vyššiu sumu. Používateľom s častými vyúčtovaniami počas mesiaca pomôže toto nastavenie znížiť počet vyúčtovaní za mesiac, ktoré však budú na vyššie sumy.

Ak chcete zistiť, či je vo vašom účte táto možnosť aktivovaná, a zmeniť hodnotu prahu, postupujte takto:

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Fakturácia Ikona fakturácie a vyberte Nastavenia.
 2. Ak si chcete zobraziť odporúčanú sumu prahu a aktualizovať limit prahu, otvorte sekciu Ako platíte a kliknite na odkaz Upraviť prah.
 3. Ak chcete nastaviť prah platby na odporúčanú sumu, kliknite na Použiť odporúčanú sumu a potom na Uložiť.
 4. Môžete nastaviť aj akýkoľvek iný prah platby až do výšky odporúčanej hodnoty. Potom kliknite na Uložiť.
Poznámka: Niektorým zákazníkom v USA sa môže od novembra 2022 automaticky zvýšiť prah. Zníži im to počet vyúčtovaní za mesiac.

Zákazníci sa môžu z tejto funkcie a akýchkoľvek budúcich automatických zvýšení prahov odhlásiť.

Odhlásenie z experimentu:

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Fakturácia Ikona fakturácie a potom vyberte Nastavenia.
 2. Otvorte sekciu Ako platíte a potom kliknite na odkaz Upraviť prah a aktualizujte svoj limit prahu.
 3. Vyberte inú sumu prahu alebo v budúcnosti začiarknite políčko na odhlásenie sa z automatických zvýšení prahu.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka