Skapa en TrueView for shopping-kampanj

TrueView for shopping-kampanjer gör videoannonser interaktiva genom att länka tittarna direkt till dina produkter och visa information som gör kunderna mer benägna att köpa.

Annonserna genererar Shopping-kort med befintlig produktdata från ditt Merchant Center-konto. Det kan visas upp till sex Shopping-kort i videoannonsen åt gången. Du kan filtrera ditt produktsortiment eller välja specifika produkter om du vill begränsa vilka produkter som kan visas i videoannonserna.

I den här artikeln beskriver vi hur du konfigurerar TrueView for shopping-kampanjer i Google Ads.

Innan du börjar

Innan du konfigurerar en TrueView for shopping-kampanj ska du länka ditt Google Ads-konto till ditt Google Merchant Center-konto. Du bör även vara bekant med TrueView InStream-annonser.

TrueView for shopping-annonser kan visas i InStream-annonser i länder där Google Merchant Center är tillgängligt.

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

 
Om informationen i denna artikel inte motsvarar alternativen som visas kanske du har en annan uppsättning mål. Läs mer om mål i den nya Google Ads-upplevelsen

Så här skapar du en TrueView for shopping-kampanj:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Kampanjer, klicka på +Kampanj och välj Video.
 3. Ange ett kampanjnamn och ändra kampanjundertypen till Shopping. 
 4. Vid Säljar-id väljer du säljar-id:t för produkterna du vill använda i kampanjen.
 5. Om du vill att Shopping-korten ska inbegripa alla produkter i det länkade Merchant Center-kontot använder du standardinställningen Inga – använd alla produkter vid Produktfilter.

  Om du vill marknadsföra en viss del av produkterna i kampanjen har du två valmöjligheter:

  1. Välj Välj specifika produkter och sök efter enskilda produkter i ditt Merchant Center-konto. Se anvisningarna nedan.
  2. Välj Skapa anpassade filter och ange attribut för produkterna du vill marknadsföra, till exempel varumärke eller produkttyp. Se anvisningarna nedan.
 6. Ange din budget. Välj nätverk, platser du vill inrikta dig på och dina kunders språk.
 7. Klicka på Spara och fortsätt.
 8. Ange ett annonsgruppsnamn och följ stegen för att skapa en annonsgrupp i att skapa en TrueView-videokampanj. Obs! InStream-annons väljs automatiskt som annonsformat.

Tips

När du har skapat kampanjen kan du ändra produktfiltret senare i kampanjinställningarna. Välj kampanjen, klicka på fliken Inställningar och klicka sedan på Redigera vid Produktfilter.

Använda Välj specifika produkter

Om du har tänkt använda specifika produkter från ditt Merchant Center-konto i din kampanj väljer du alternativet Välj specifika produkter. Sedan kan du söka efter produkter efter titel, varu-id eller webbadressen till produkten i din onlinebutik som du har överfört till Merchant Center.

Du kan även välja artiklar som inte finns i lager, men de visas inte förrän de finns i lager igen. Du behöver alltså inte ändra kampanjen när produkternas lagerstatus ändras.

 

Vad de olika statusvärdena betyder

Med alternativet Välj specifika produkter kan du se mer information om produkterna i dina sökresultat genom att klicka på Detaljer. Då visas information om artiklarna, det vill säga varianter av produkten i de olika länder där den säljs.  I kolumnen Status ser du om en artikel kan visas i respektive land.

Obs! För vissa produkter visas en gul ikon vid ordet Detaljer. Ikonen visas om en produkt har statusen Inte godkänd eller Ej i lager i ett land där den säljs. Om kampanjen är inriktad på ett visst land kan den visas så länge det finns minst en artikel med statusen Klar att visas i det landet.

Följande statusvärden finns:

 • Klar att visas: Artikeln är godkänd och kan visas på Shopping-kort i din videoannons.
 • Inte godkänd: Artikeln har avvisats i ditt Merchant Center-konto. Titta på statusen i Merchant Center om du vill ta reda på varför artikeln inte godkändes. Automatiska system identifierar artiklar som bryter mot våra policyer och mot produktflödesspecifikationen. Om du använder artikeln i kampanjen ändå, begär vi en ytterligare manuell granskning som tar mellan en och tre arbetsdagar. Tänk på att artiklar kan granskas manuellt en enda gång. 
 • Ej i lager: Artikeln finns inte i lager. Du kan ange om en artikel är tillgänglig eller inte med attributet ”availability” i produktinformationen. Om tillgängligheten har angetts som ”ej i lager” för ett land visas artikeln inte i det landet. Du kan fortfarande välja att ta med den i kampanjen, och den börjar när den finns i lager igen. 

Använda funktionen Skapa anpassade filter

Obs! I den nya AdWords-upplevelsen är det enklare att skapa anpassade filter eftersom flera attribut inte längre används för att välja produkter. Nu kan du välja bland de mer flexibla Anpassade etiketter i Google Merchant Center. Andra produktfilteralternativ (Inga – använd alla produkter och Välj specifika produkter) förblir oförändrade. Från slutet av maj kan du inte längre skapa eller redigera anpassade filter i den tidigare AdWords-upplevelsen. Den tidigare AdWords-upplevelsen kommer så småningom inte längre att ha stöd för anpassade filter. Om du vill fortsätta att köra en kampanj som använder anpassade filter som skapats i den tidigare AdWords-upplevelse byter du till den nya AdWords-upplevelsen och uppdaterar ditt val av anpassade filter i kampanjinställningarna. 

Välj Skapa anpassade filter om du vill annonsera om en delmängd av dina produkter baserat på särskilda attribut i ditt Merchant Center-konto, som varumärke eller produkttyp. Välj attribut på rullgardinsmenyerna under Matchar allt nedan och ange motsvarande värden som matchar din produktdata.

Kom ihåg:

 • Texten du skriver i attributfältet måste vara identisk med texten i produktinformationen.
 • Använd +OCH för att lägga till upp till sju attribut i ett anpassat filter.
 • Använda +ELLER för att skapa ett nytt anpassat filter.
 • Du kan bara använda en produkttyp, ett varumärke eller en AdWords-gruppering per anpassat filter. Du kan använda flera AdWords-etiketter per anpassat filter. Om du till exempel vill ta med flera produkttyper eller varumärken använder du +ELLER för att lägga till ett nytt anpassat filter.
 • Du bara kan lägga till ett värde per fält. Det går inte att ange flera värden avgränsade med kommatecken.

 

Stöd för anpassade filter som skapats i den tidigare AdWords-upplevelsen

Från slutet av maj är anpassade filter i den tidigare AdWords-upplevelsen inte längre tillgängliga eller redigerbara i befintliga kampanjer. Strax därefter upphör stödet för dessa kampanjer och de visar inte längre annonser. Du måste därför gå över till den nya Google Ads-upplevelsen och uppdatera inställningarna för anpassade filter. Andra produktfilteralternativ (Inga – använd alla produkter och Välj specifika produkter) påverkas inte.

Om du vill fortsätta att köra en kampanj som använder anpassade filter som skapats i den tidigare AdWords-upplevelsen går du över till den nya Google Ads-upplevelsen och uppdaterar anpassade filter i dina kampanjinställningar. Om du vill lära dig mer om anpassade filter i den nya Google Ads-upplevelsen kan du läsa om hur du använder funktionen Skapa anpassade filter

Om dina anpassade filter endast matchade några få produkter kan du överväga att omkonfigurera din kampanj med hjälp av filtret Välj specifika produkter. 

Obs! När du har uppdaterat till anpassade filter i den nya Google Ads-upplevelsen kan du inte redigera dessa filter i den tidigare AdWords-upplevelsen. 


 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?