Skapa en TrueView for shopping-kampanj

TrueView for shopping-kampanjer gör videoannonser interaktiva genom att länka tittarna direkt till dina produkter och visa information som gör kunderna mer benägna att köpa.

Annonserna genererar Shopping-kort med befintlig produktdata från ditt Merchant Center-konto. Det kan visas upp till sex Shopping-kort i videoannonsen åt gången. Du kan filtrera ditt produktsortiment eller välja specifika produkter om du vill begränsa vilka produkter som kan visas i videoannonserna.

I den här artikeln beskriver vi hur du konfigurerar TrueView for shopping-kampanjer i Google Ads.

Innan du börjar

Innan du konfigurerar en TrueView for shopping-kampanj ska du länka ditt Google Ads-konto till ditt Google Merchant Center-konto. Du bör även vara bekant med TrueView InStream-annonser.

TrueView for shopping-annonser kan visas i InStream-annonser i länder där Google Merchant Center är tillgängligt.

Så här skapar du en TrueView for shopping-kampanj:

Skapa en TrueView for shopping-kampanj

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Alla kampanjer i sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på plusknappen och välj sedan Ny kampanj.
 4. Välj målet Övervägande av produkt och varumärke.
  1. Om detta steg inte motsvarar vad du ser i ditt konto väljer du först en kampanjtyp och sedan ett mål. Läs mer om mål i den nya Google Ads-upplevelsen.
 5. Välj kampanjtypen Video.
 6. Välj underkategorin Shopping och välj sedan det länkade Merchant Center-kontot för de produkter du vill använda i kampanjen.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Ange ett namn på kampanjen.
 9. Om du vill att Shopping-korten ska inbegripa alla produkter i det länkade Merchant Center-kontot använder du standardinställningen Inga – använd alla produkter vid Produktfilter.
 10. Om du bara vill annonsera om en del av produkterna i kampanjen väljer du Välj specifika produkter. Sök sedan efter enskilda produkter på Merchant Center-konto. Läs mer om hur du väljer specifika produkter.
 11. Ställ in din dagliga budget och välj plats och språkinriktning. Obs! I Nätverk väljs automatiskt YouTube-videor.
 12. Ge annonsgruppen ett namn och ställ in ett annonsgruppsbud.
 13. Redigera inriktningsmetoderna du vill använda till din annons.
 14. Välj en YouTube-video för annonsen bredvid Din YouTube-video. Obs! InStream-annons väljs automatiskt som annonsformat.
 15. Ange all information som krävs för att skapa din annons. Obs! Du kan alltid spara annonsgruppen utan att skapa en annons.
 16. Klicka på Spara och fortsätt.
 

Använda Välj specifika produkter

Om du har tänkt använda specifika produkter från ditt Merchant Center-konto i din kampanj väljer du alternativet Välj specifika produkter. Sedan kan du söka efter produkter efter titel, varu-id eller webbadressen till produkten i din onlinebutik som du har överfört till Merchant Center.

Du kan även välja artiklar som inte finns i lager, men de visas inte förrän de finns i lager igen. Du behöver alltså inte ändra kampanjen när produkternas lagerstatus ändras.

Med alternativet Välj specifika produkter kan du se mer information om produkterna i dina sökresultat genom att klicka på Detaljer. Då visas information om artiklarna, det vill säga varianter av produkten i de olika länder där den säljs.  I kolumnen Status ser du om en artikel kan visas i respektive land.

Obs! För vissa produkter visas en gul ikon vid ordet Detaljer. Ikonen visas om en produkt har statusen Inte godkänd eller Ej i lager i ett land där den säljs. Om kampanjen är inriktad på ett visst land kan den visas så länge det finns minst en artikel med statusen Klar att visas i det landet.

Följande statusvärden finns:

 • Klar att visas: Artikeln är godkänd och kan visas på Shopping-kort i din videoannons.

 • Inte godkänd: Artikeln har avvisats i ditt Merchant Center-konto. Titta på statusen i Merchant Center om du vill ta reda på varför artikeln inte godkändes. Automatiska system identifierar artiklar som bryter mot våra policyer och mot produktflödesspecifikationen. Om du använder artikeln i kampanjen ändå, begär vi en ytterligare manuell granskning som tar mellan en och tre arbetsdagar. Tänk på att artiklar kan granskas manuellt en enda gång.

 • Ej i lager: Artikeln finns inte i lager. Du kan ange om en artikel är tillgänglig eller inte med attributet ”availability” i produktinformationen. Om tillgängligheten har angetts som ”ej i lager” för ett land visas artikeln inte i det landet. Du kan trots det välja att ta med den i kampanjen, och den börjar visas när den finns i lager igen.

Använda funktionen Skapa anpassade filter

Innan du börjar

Du måste ha åtkomst till din produktdata i Merchant Center och kunna tänka dig att lägga till attribut för anpassade etiketter till dina produkter.  

Ändringar i den nya Google Ads-upplevelsen

I den nya Google Ads-upplevelsen är det enklare att skapa anpassade filter i TrueView for Shopping-kampanjer. Du behöver inte längre använda flera dimensioner för att välja produkter, du använder i stället endast en flexibel dimension. Dimensionerna Märke, Produkttyp, Google Ads-etikett och Ads-gruppering är inte längre tillgängliga. De har ersatts med de mer flexibla anpassade etiketterna. Observera att dessa etiketter skiljer sig från Google Ads-etikettdimensionerna som var tillgängliga förut.

Om de nya anpassade filtren i Google Ads används går produktfiltret inte att redigera i den tidigare AdWords-upplevelsen.

Använda anpassade etiketter

Du kan ha upp till fem anpassade etiketter i produktdata, numrerade 0 till 4. Välj en anpassad etikett och tilldela ett unikt namn till var och en av de produkter som du vill använda tillsammans i en TrueView for Shopping-kampanj i Google Merchant Center.

När du har ordnat med anpassade etiketter i produktdata kan du använda deras värden för att välja de produkter som du vill använda i din Google Ads-kampanj.

Läs mer om anpassade etiketter för en Shopping-kampanj.

Exempel

Om Anpassad etikett 2 inte redan används i de produkter du vill marknadsföra kan du uppdatera dem i Google Merchant Center och ge attributet Anpassad etikett 2 ett önskat värde, t.ex. ’TrueViewProductList’.

Därefter kan du lägga till det anpassade filtret i dina kampanjer i den nya Google Ads-upplevelsen på panelen Produktfilter när kampanjen skapas eller från Kampanj > Inställningar.

Markera etiketten som du vill använda (”Anpassad etikett 2”) och ange värdet på attributet (”TrueViewProductList”).

 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt