Tworzenie TrueView w kampanii produktowej

TrueView w kampaniach produktowych wzbogaca reklamy wideo o elementy interaktywne, kierując odbiorców bezpośrednio do produktów i podając informacje przybliżające użytkowników do realizacji zakupu.

Reklamy te wykorzystują dane produktów w Merchant Center do generowania kart produktowych. W reklamie wideo może pojawić się jednocześnie maksymalnie 6 kart produktowych. Można też filtrować zasoby reklamowe lub wybrać określone produkty, aby ograniczyć liczbę produktów wyświetlanych w reklamach wideo.

W tym artykule pokażemy, jak tworzyć TrueView w kampaniach produktowych w Google Ads.

Zanim zaczniesz

Zanim utworzysz TrueView w kampanii produktowej, połącz konto Google Ads z kontem Google Merchant Center. Zapoznaj się też z reklamami TrueView In-Stream.

TrueView w kampaniach produktowych można wyświetlać w reklamach In-Stream w krajach, w których jest dostępna usługa Google Merchant Center.

Szczegółowe instrukcje tworzenia TrueView w kampaniach produktowych:

Tworzenie kampanii TrueView w kampaniach produktowych

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Wszystkie kampanie.
 3. Kliknij przycisk plusa  i wybierz Nowa kampania.
 4. Wybierz cel Rozważenie zakupu produktu danej marki.
  1. Jeśli informacje podane w tym kroku nie odzwierciedlają tego, co widzisz na koncie, wybierz najpierw typ kampanii, a potem cel. Więcej informacji o celach w nowej wersji Google Ads
 5. Wybierz typ kampanii Wideo.
 6. Wybierz podtyp kampanii Produktowa i powiązane konto Merchant Center zawierające produkty, których chcesz użyć w tej kampanii.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Wpisz nazwę kampanii.
 9. Jeśli chcesz użyć na kartach produktowych wszystkich produktów z połączonego konta Merchant Center, pozostaw domyślne ustawienie filtra produktów „Brak – użyj wszystkich produktów”.
 10. Jeśli chcesz wykorzystać w kampanii tylko niektóre produkty z konta Merchant Center, kliknij Wybierz określone produkty. Więcej informacji o korzystaniu z opcji „Wybierz określone produkty”
 11. Ustaw budżet dzienny i wybierz kierowanie na lokalizację i język. Uwaga: w ustawieniu „Sieci” zostanie automatycznie wybrana opcja „Filmy w YouTube”.
 12. Wpisz nazwę grupy reklam i określ stawkę grupy reklam.
 13. Edytuj metody kierowania reklam, których chcesz używać.
 14. Obok pozycji „Twoje wideo w YouTube” wybierz film w YouTube. Uwaga: automatycznie zostanie wybrany format reklamy „In-Stream”.
 15. Wpisz wymagane informacje, by utworzyć reklamę. Uwaga: możesz zapisać grupę reklam bez utworzenia reklamy.
 16. Kliknij Zapisz i kontynuuj.
 

Korzystanie z opcji „Wybierz określone produkty”

Jeśli chcesz wykorzystać w kampanii określone produkty z konta Merchant Center, skorzystaj z opcji Wybierz określone produkty. Następnie możesz wyszukać produkty według nazwy, identyfikatora produktu lub adresu URL produktu w sklepie internetowym zaimportowanego do Merchant Center.

Możesz również wybrać produkty, których nie ma w magazynie. Zaczną się wyświetlać, gdy ponownie będą dostępne, więc nie musisz dostosowywać kampanii w przypadku zmiany dostępności produktów.

Gdy korzystasz z opcji „Wybierz określone produkty”, możesz wyświetlić więcej informacji o produktach w wynikach wyszukiwania, klikając „Szczegóły”. Zobaczysz wersje danego produktu w każdym kraju, w którym jest dostępny.  Kolumna „Stan” informuje, czy dany produkt jest gotowy do wyświetlenia w poszczególnych krajach.

Uwaga: w przypadku niektórych produktów obok słowa „Szczegóły” może znajdować się żółta ikona. Ikona pojawia się, gdy produkt ma stan „Niezatwierdzony” lub „Brak w magazynie” w kraju, w którym jest dostępny. Kampania kierowana na określony kraj będzie aktywna, dopóki co najmniej jeden produkt będzie miał w tym kraju stan „Gotowy do wyświetlenia”.

Możliwe stany produktów:

 • Gotowy do wyświetlenia: produkt jest zatwierdzony i może się wyświetlać na kartach produktowych w reklamach wideo.

 • Niezatwierdzony: produkt został odrzucony na koncie Merchant Center. Możesz sprawdzić jego stan w Google Merchant Center, by poznać przyczynę odrzucenia. Automatyczne systemy identyfikują produkty, które naruszają nasze zasady i są niezgodne ze Specyfikacją pliku danych o produktach. Jeśli mimo wszystko wykorzystasz taki produkt w swojej kampanii, poprosimy o dodatkową ręczną weryfikację, która powinna potrwać od jednego do trzech dni roboczych. Pamiętaj, że dany produkt może zostać sprawdzony ręcznie tylko raz.

 • Brak w magazynie: produktu nie ma w magazynie. Informacje o dostępności produktu przekazujesz poprzez atrybut „dostępność” w danych o produkcie. Jeśli dostępność produktu jest ustawiona w danym kraju na „brak w magazynie”, ten produkt nie będzie wyświetlany w tym kraju. Możesz nadal wybrać go w kampanii, ale zacznie się wyświetlać dopiero, gdy będzie ponownie dostępny.

Korzystanie z opcji „Utwórz filtry niestandardowe”

Zanim zaczniesz

Musisz mieć dostęp do danych produktów w Merchant Center i dodać do produktów atrybuty „etykieta własna”.  

Zmiany w nowej wersji Google Ads

W nowej wersji Google Ads upraszczamy proces tworzenia filtrów niestandardowych w TrueView w kampaniach produktowych. Usuwamy wiele wymiarów używanych do wyboru produktów i zastępujemy je jednym wymiarem elastycznym. Wymiary: marka, typ produktu, etykieta Google Ads i grupowanie nie są już dostępne. Zastąpiliśmy je bardziej elastycznymi etykietami własnymi. Pamiętaj, że te etykiety różnią się od dostępnych wcześniej wymiarów „etykiety google ads”.

Jeśli skorzystasz z nowych filtrów niestandardowych w Google Ads, nie będzie można edytować filtra produktu w poprzedniej wersji Google Ads.

Korzystanie z etykiet własnych

Możesz użyć maksymalnie pięciu etykiet własnych (numeracja od 0 do 4). Wybierz etykietę własną i przypisz unikalne nazwy każdemu z produktów, z których chcesz korzystać razem w TrueView w kampanii produktowej w ramach Google Merchant Center.

Po skonfigurowaniu etykiet własnych w danych produktu możesz za ich pomocą wybierać produkty, które chcesz wykorzystać w kampanii Google Ads.

Więcej informacji o etykietach własnych w kampanii produktowej

Przykład

Jeśli produkty, które chcesz reklamować, nie korzystają jeszcze z „etykiety własnej 2”, możesz zmienić ustawienia w Google Merchant Center, wybierając wartość atrybutu „etykieta własna 2”, np. „ListaProduktówTrueView”.

Następnie możesz dodać filtr niestandardowy do kampanii w nowej wersji Google Ads w panelu Filtr produktów podczas tworzenia kampanii lub w menu Kampania > Ustawienia.

Wybierz etykietę, której chcesz użyć („etykieta własna 2”) i ustaw wartość tego atrybutu („ListaProduktówTrueView”).

 

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem