Vytváření kampaní TrueView pro Nákupy Google

Kampaně TrueView pro Nákupy používají interaktivní videoreklamy. Ty divákům rovnou ukazují produkty a poskytují informace, které mohou zákazníka přesvědčit k nákupu.

Tyto reklamy na základě stávajících údajů o produktech ve službě Merchant Center vytvářejí nákupní karty. Ve videoreklamě se najednou může zobrazit až 6 nákupních karet. Můžete vybrat, které produkty se budou ve videoreklamách zobrazovat, nebo můžete filtrovat svůj inventář.

V tomto článku vás provedeme nastavením kampaní TrueView pro Nákupy Google ve službě Google Ads.

Než začnete

Před vytvořením kampaně TrueView pro Nákupy Google nejprve propojte svůj účet Google Ads s účtem Google Merchant Center. Je také dobré se předem seznámit s reklamami TrueView in-stream.

Reklamy TrueView pro Nákupy lze zobrazovat v reklamách In-stream v zemích, kde je k dispozici služba Google Merchant Center.

Zde naleznete podrobný postup, jak vytvořit kampaně TrueView pro Nákupy:

Vytváření kampaní TrueView pro Nákupy Google

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Všechny kampaně.
 3. Klikněte na tlačítko plus  a vyberte možnost Nová kampaň.
 4. Vyberte cíl Zvažování produktu a značky.
  1. Pokud tento krok neodpovídá tomu, co v účtu vidíte, vyberte nejprve typ kampaně a teprve poté cíl. Podívejte se na další informace o cílech v novém prostředí Google Ads.
 5. Zvolte typ kampaně Video.
 6. Jako podtyp kampaně zvolte Nákupy a poté vyberte propojený účet služby Merchant Center, z něhož se budou brát informace o produktech, které chcete v kampani použít.
 7. Klikněte na Pokračovat.
 8. Zadejte název kampaně.
 9. Chcete-li, aby karty v Nákupech Google používaly všechny produkty obsažené v propojeném účtu Merchant Center, ponechejte výchozí nastavení filtru produktů na možnosti Žádné – používat všechny produkty.
 10. Jestliže potřebujete vybrat podmnožinu produktů, které se mají v kampani inzerovat, zvolte možnost Vybrat určité produkty a poté jednotlivé produkty v účtu Merchant Center. Další informace, jak vybrat konkrétní produkty
 11. Nastavte denní rozpočet a geografické a jazykové cílení. Poznámka: V části Sítě budou automaticky zvolena Videa na YouTube.
 12. Zadejte název reklamní sestavy a nastavte u reklamní sestavy nabídku.
 13. Upravte metody cílení, které chcete u reklam použít.
 14. Vedle textu Vaše video YouTube vyberte pro reklamu video ve službě YouTube. Poznámka: Jako formát reklamy bude automaticky zvolena reklama In-stream.
 15. Zadejte informace potřebné k vytvoření reklamy. Poznámka: Reklamní sestavu lze vždy uložit i bez vytvořené reklamy.
 16. Klikněte na Uložit a pokračovat.
 

Používání možnosti Vybrat určité produkty

Možnost Vybrat určité produkty zvolte, pokud byste v kampani rádi měli konkrétní produkty ze svého účtu Merchant Center. Poté můžete produkty vyhledávat podle názvu, ID položky nebo adresy URL položky v online obchodě, která byla nahrána do účtu Merchant Center.

Můžete vybrat i položky, které nejsou skladem. Ty se ovšem nezobrazí, dokud nebudou opět k dispozici, takže nemusíte kampaň neustále upravovat podle toho, které produkty jsou nebo nejsou na skladě.

Když použijete možnost Vybrat určité produkty, můžete ve výsledcích vyhledávání zobrazit další informace o produktech kliknutím na tlačítko Podrobnosti. U položek uvidíte podrobnosti, jako jsou verze produktů v jednotlivých zemích, v nichž jsou dostupné.  Sloupec Stav uvádí, zda je položka v jednotlivých zemích připravená k zobrazování.

Poznámka: U některých produktů se vedle slova Podrobnosti zobrazí žlutá ikona. Tato ikona se objeví, když produkt v zemi, kde je k dispozici, není schválen nebo není skladem. Pokud kampaň cílí na určitou zemi, může tato kampaň běžet, dokud je v dané zemi alespoň jedna položka, která je připravená k zobrazování.

Zobrazit se mohou následující stavy:

 • Připraveno k zobrazování: Položka je schválená a může se zobrazovat na nákupních kartách ve videoreklamě.

 • Neschváleno: Položka byla v účtu Merchant Center zamítnuta. V účtu Merchant Center můžete zkontrolovat její stav a zjistit, proč byla zamítnuta. Položky, které porušují naše zásady a specifikace zdroje produktů, jsou identifikovány automatickými systémy. Pokud takovou položku i přesto použijete ve své kampani, budeme požadovat dodatečnou ruční kontrolu, která trvá 1 až 3 pracovní dny. Poznámka: Položku lze ručně zkontrolovat pouze jednou.

 • Není skladem: Položka není skladem. Dostupnost své položky uvádíte prostřednictvím atributu „dostupnost“ v údajích o produktu. Pokud je dostupnost v dané zemi nastavena na „není skladem“, nebude se položka v této zemi zobrazovat. Můžete ji nicméně pro kampaň vybrat a až dostupná bude, začne se znovu zobrazovat.

Jak používat funkci Vytvořit vlastní filtry

Než začnete

Budete potřebovat přístup k údajům o produktech ve službě Merchant Center a vaše produkty bude třeba doplnit o atributy vlastních štítků (custom_label).  

Změny v novém prostředí Google Ads

Nové prostředí Google Ads usnadňuje vytváření vlastních filtrů v kampaních TrueView pro Nákupy, protože nahrazuje mnoho dimenzí pro výběr produktů jedinou flexibilní dimenzí. Dimenze značka, typ produktu, štítek Google Ads a skupiny reklam již nejsou k dispozici. Byly nahrazeny flexibilnějšími vlastními štítky. Upozorňujeme, že tyto štítky se liší od dimenzí štítků Google Ads, které byly dostupné dříve.

Použitím nové funkce Vlastní filtry ve službě Google Ads se zablokuje možnost úprav filtrů v předchozí verzi prostředí Google Ads.

Použití vlastních štítků

K dispozici máte až pět vlastních štítků, očíslovaných od 0 do 4. Pro každý z produktů, které chcete v rámci kampaně TrueView pro Nákupy ve službě Google Merchant Center používat hromadně, vytvořte vlastní štítek a přidělte každému z nich jedinečný název.

Až budete s nastavováním vlastních štítků ve svých datech o produktech hotovi, můžete jejich hodnoty použít k výběru těch produktů, které chcete ve své kampani Google Ads použít.

Další informace o vlastních štítcích pro kampaně v Nákupech Google.

Příklad

Pokud u produktů, které chcete inzerovat, ještě nepoužíváte štítek typu „vlastní štítek 2“, můžete tyto produkty ve službě Google Merchant Center aktualizovat jejich doplněním o tento atribut, jehož hodnotu nastavíte na nějaký název dle vlastního výběru, např. TrueViewProductList’.

Tento vlastní filtr můžete následně v panelu Filtry produktu nového prostředí Google Ads přidávat do kampaní buď během jejich vytváření nebo v sekci Kampaň > Nastavení.

Vyberte štítek, který chcete použít (Vlastní štítek 2), a nastavte hodnotu tohoto atributu (TrueViewProductList).

 

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory