Tạo chiến dịch TrueView cho mua sắm

Chiến dịch TrueView cho mua sắm làm cho quảng cáo video mang tính tương tác bằng cách kết nối người xem trực tiếp với các sản phẩm của bạn và cung cấp thông tin nhằm đưa khách hàng gần hơn đến việc mua hàng.

Các quảng cáo này sử dụng dữ liệu sản phẩm Merchant Center hiện có của bạn để tạo thẻ mua sắm và có thể có tối đa 6 thẻ mua sắm xuất hiện cùng lúc trên quảng cáo video. Bạn có thể lọc khoảng không quảng cáo hoặc chọn các sản phẩm cụ thể để giới hạn sản phẩm nào có thể hiển thị cùng với quảng cáo video của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập chiến dịch TrueView cho mua sắm trong Google Ads.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn thiết lập chiến dịch TrueView cho mua sắm, hãy liên kết tài khoản Google Ads của bạn với tài khoản Google Merchant Center. Bạn cũng nên tìm hiểu về quảng cáo TrueView trong luồng.

TrueView cho mua sắm có thể chạy trên quảng cáo trong dòng tại các quốc gia có sẵn Google Merchant Center.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để tạo Chiến dịch TrueView cho mua sắm:

Tạo Chiến dịch TrueView cho mua sắm

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong menu trang bên trái, hãy nhấp vào Tất cả chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn mục tiêu Xem xét sản phẩm và thương hiệu.
  1. Nếu bước này không phản ánh những gì bạn thấy trong tài khoản của mình thì trước tiên, bạn hãy chọn loại chiến dịch, sau đó chọn mục tiêu. Tìm hiểu thêm về các mục tiêu trong trải nghiệm Google Ads mới.
 5. Chọn loại chiến dịch Video.
 6. Chọn loại phụ chiến dịch Mua sắm, sau đó chọn tài khoản Merchant Center được liên kết cho các sản phẩm bạn muốn sử dụng trong chiến dịch này.
 7. Nhấp vào Tiếp tục.
 8. Nhập tên cho chiến dịch của bạn.
 9. Nếu bạn muốn tạo thẻ mua sắm để sử dụng tất cả các sản phẩm trong tài khoản Merchant Center được liên kết, hãy để cài đặt "Bộ lọc sản phẩm" về tùy chọn mặc định, "Không có gì - sử dụng tất cả sản phẩm".
 10. Nếu bạn muốn chọn một nhóm sản phẩm để quảng cáo trong chiến dịch của mình, hãy chọn Chọn sản phẩm cụ thể để tìm kiếm từng sản phẩm từ tài khoản Merchant Center. Tìm hiểu thêm về cách "Chọn sản phẩm cụ thể".
 11. Đặt ngân sách hàng ngày của bạn, sau đó chọn tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí và ngôn ngữ. Lưu ý: "Video trên YouTube" sẽ tự động được chọn trong "Mạng".
 12. Nhập tên cho nhóm quảng cáo của bạn, sau đó đặt giá thầu cho nhóm quảng cáo.
 13. Chỉnh sửa phương pháp nhắm mục tiêu bạn muốn sử dụng cho quảng cáo của mình.
 14. Bên cạnh "Video trên YouTube của bạn", hãy chọn một video trên YouTube cho quảng cáo của bạn. Lưu ý: “Quảng cáo trong dòng” sẽ tự động được chọn cho định dạng quảng cáo.
 15. Nhập thông tin bắt buộc để tạo quảng cáo của bạn. Lưu ý: Bạn luôn luôn có thể lưu nhóm quảng cáo mà không cần phải tạo quảng cáo.
 16. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 

Cách sử dụng "Chọn sản phẩm cụ thể"

Nếu bạn muốn sử dụng các sản phẩm cụ thể từ tài khoản Merchant Center trong chiến dịch của mình, hãy chọn Chọn tùy chọn sản phẩm cụ thể. Sau đó bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo tiêu đề, ID mặt hàng hoặc theo URL của mặt hàng trong cửa hàng trực tuyến đã được tải lên Merchant Center.

Thậm chí bạn có thể chọn mặt hàng đã hết hàng, tuy nhiên, mặt hàng đó sẽ không hiển thị cho tới khi lại có sẵn -- vì vậy, bạn không cần phải điều chỉnh chiến dịch của mình khi sản phẩm còn hàng hoặc hết hàng.

Khi sử dụng tùy chọn "Chọn sản phẩm cụ thể", bạn có thể xem thêm thông tin về các sản phẩm trong kết quả tìm kiếm của mình bằng cách nhấp vào "Chi tiết". Bạn sẽ thấy các chi tiết cho mặt hàng của mình, các chi tiết đó là phiên bản của sản phẩm tại mỗi quốc gia mà sản phẩm có sẵn.  Cột "trạng thái" cho biết mặt hàng có sẵn sàng để phân phối cho mỗi quốc gia không.

Lưu ý: Bạn có thể thấy biểu tượng màu vàng bên cạnh từ "Chi tiết" cho một số sản phẩm. Biểu tượng này sẽ xuất hiện khi sản phẩm ở trạng thái "Chưa được phê duyệt" hoặc "Hết hàng" tại mọi quốc gia nơi có sẵn sản phẩm. Nếu chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu một quốc gia cụ thể thì chiến dịch đó có thể chạy với điều kiện là có ít nhất một mặt hàng ở trạng thái "Sẵn sàng phân phối" tại quốc gia đó.

Dưới đây là các trạng thái có thể xuất hiện:

 • Sẵn sàng phân phối: Mặt hàng được phê duyệt và đủ điều kiện để chạy thẻ mua sắm trên quảng cáo video của bạn.

 • Không được chấp thuận: Mặt hàng bị từ chối trong tài khoản Merchant Center của bạn. Bạn có thể kiểm tra trạng thái Merchant Center để hiểu lý do vì sao mặt hàng bị từ chối. Các hệ thống tự động sẽ xác định những mặt hàng vi phạm chính sách của chúng tôi và Đặc điểm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. Nếu bạn vẫn sử dụng mặt hàng này trong chiến dịch của mình, chúng tôi sẽ yêu cầu xem xét thủ công bổ sung, quá trình này cần 1-3 ngày làm việc. Xin lưu ý rằng một mặt hàng chỉ có thể được xem xét thủ công một lần.

 • Hết hàng: Mặt hàng bị hết. Bạn cung cấp thông tin về lượng sản phẩm hiện có bằng cách sử dụng thuộc tính "tính sẵn có" trong dữ liệu sản phẩm của mình. Nếu tính sẵn có được đặt thành "hết hàng" cho một quốc gia thì mặt hàng sẽ không được phân phối tại quốc gia đó. Bạn vẫn có thể chọn mặt hàng cho chiến dịch của mình và mặt hàng sẽ bắt đầu xuất hiện khi có hàng trở lại.

Cách sử dụng bộ lọc "Tạo bộ lọc tùy chỉnh"

Trước khi bắt đầu

Bạn sẽ cần có quyền truy cập vào dữ liệu sản phẩm của mình trong Merchant Center và sẵn sàng thêm thuộc tính nhãn tùy chỉnh vào sản phẩm.  

Những thay đổi trong Trải nghiệm Google Ads mới

Trải nghiệm Google Ads mới giúp đơn giản hóa quá trình tạo bộ lọc tùy chỉnh trong các Chiến dịch TrueView cho mua sắm bằng cách xóa nhiều tham số dùng để chọn sản phẩm và thay thế các tham số này chỉ bằng một tham số linh hoạt. Các tham số: Thương hiệu, Loại sản phẩm, Nhãn Google Ads và nhóm quảng cáo không còn được dùng nữa. Những tham số này đã được thay bằng các Nhãn tùy chỉnh linh hoạt hơn. Xin lưu ý rằng các nhãn này khác với các tham số nhãn Google Ads mà bạn có thể truy cập trước đây.

Việc sử dụng Bộ lọc tùy chỉnh mới trong Google Ads sẽ khiến bạn không thể chỉnh sửa bộ lọc sản phẩm trong trải nghiệm AdWords cũ.

Sử dụng nhãn tùy chỉnh

Bạn có thể có tối đa 5 nhãn tùy chỉnh trong dữ liệu sản phẩm của mình, được đánh số từ 0 đến 4. Hãy chọn nhãn tùy chỉnh và gán một tên riêng biệt cho từng sản phẩm bạn muốn sử dụng cùng nhau trên Chiến dịch TrueView cho mua sắm trong Google Merchant Center.

Sau khi thiết lập nhãn tùy chỉnh trong dữ liệu sản phẩm, bạn có thể sử dụng các giá trị của nhãn tùy chỉnh để chọn sản phẩm mà bạn muốn sử dụng cho chiến dịch trên Google Ads của mình.

Xem thêm về nhãn tùy chỉnh cho Chiến dịch mua sắm.

Ví dụ

Nếu sản phẩm bạn muốn quảng cáo không sử dụng 'Nhãn tùy chỉnh 2' có sẵn, bạn có thể cập nhật các sản phẩm đó trong Google Merchant Center và đặt thuộc tính 'Nhãn tùy chỉnh 2' cho giá trị bạn chọn, ví dụ:‘TrueViewProductList’.

Sau đó, bạn có thể thêm bộ lọc tùy chỉnh vào các chiến dịch của mình trong trải nghiệm Google Ads mới, trong bảng điều khiển Bộ lọc sản phẩm khi tạo chiến dịch, hoặc bằng cách đi tới mục Chiến dịch > Cài đặt.

Chọn nhãn mà bạn muốn sử dụng (‘Nhãn tùy chỉnh 2’) và đặt giá trị cho thuộc tính này (‘TrueViewProductList’).

 

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố